» » Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ЧОДА від 27.02.2013 №181
Інформація
  • Переглядів: 1591
  • Автор: Moderator
  • Дата: 22-04-2013, 11:08
22-04-2013, 11:08

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ЧОДА від 27.02.2013 №181

Категорія: Завершення навчального року / Накази

Про порядок закінчення навчального року
та проведення державної підсумкової атестації 
у загальноосвітніх навчальних закладах області
в 2012/2013 навчальному році

 

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010               № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399"Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року", листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році"

 

Н А К А З У Ю:1. Начальникам органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом, керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів:

1.1. Порядок закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти визначити відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008          № 94 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за                              № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1237/18532) та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 №1/9-399"Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року":

1.1.1. У 2012/2013 навчальному році навчальні заняття в 1-11 класах завершити 24 травня  2013 року.

1.1.2. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 упродовж навчального року.

1.1.3. Свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах області провести 24 травня 2013 року з 8 год. 30 хв. до 10 год.

1.1.4. Державну підсумкову атестацію у 4-х класах провести з 13 по 21 травня, 9-х – з 28 травня по 11 червня, 11-х  – з 27 по 31 травня 2013 року.

1.1.5.  Для проведення державної підсумкової атестації у 4, 9, 11 класах використовувати  розроблені збірники завдань і білети, які підготовлені відповідно до діючих навчальних програм, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України згідно з додатком 1 листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92 .

1.1.6. Державну підсумкову атестацію з української мови для випускників 9-х класів провести 31 травня, для випускників 11-х класів – 27 травня 2013 року.

1.1.7. Державну підсумкову атестацію з математики (письмово) для випускників 9-х класів провести 28 травня, з румунської і російської мов (диктант) у загальноосвітніх навчальних закладах з румунською і російською мовами навчання – 4 червня.

1.1.8.   Державну підсумкову атестацію для випускників 11-х класів з історії України або математики (обов’язково для учнів, які навчалися у класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням) у письмовій формі провести 29 травня.

1.1.9. Державну підсумкову атестацію з румунської і російської мов (переказ без творчого завдання), інших предметів за вибором для випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів провести 31 травня.

1.1.10. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

1.1.11. З усіх обов’язкових предметів атестацію проводити письмово за збірниками, рекомендованими МОНМСУ. У разі проведення атестації за вибором (крім 11 класу), форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.

1.1.12. Державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій формі, розпочинати о 9.00, а в усній формі – для першої групи – о 9.00, для другої групи – о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації погоджувати з відповідними органами управління освітою.

1.1.13. Конкретні дати проведення атестації з інших предметів визначати  навчальним закладам за погодженням з відповідними органами управління освіти. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів.

1.1.14. До 10.03.2013 видати накази про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міст Чернівців, Новодністровська, районів області.

1.1.15. До 25.03.2013 подати в Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації розклад державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах підпорядкованих Вам територій.

1.1.16. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів звільнити від атестації з предметів:

- учасників міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможців III та учасників IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, в яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів;

- переможців II та учасників ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів;

- учасників тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняти від атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляти річну та атестаційну оцінки 12 балів з того предмета, з якого учасник брав участь в олімпіаді; з інших предметів виставляти атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.

1.1.17. Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій  школі виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

1.1.18. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).

1.1.19. Результати державної підсумкової атестації виставити у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього балу атестата.

1.1.20. Зобов'язати  учнів  9-х та 11-х класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

1.2. Державну підсумкову атестацію у початковій школі провести  згідно з вимогами Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 № 1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 № 39/17334), яке встановлює особливий порядок державної підсумкової атестації учнів початкових класів, враховуючи основні завдання початкової освіти, вікові та психофізичні особливості молодших школярів, принцип гуманізації навчально-виховного процесу.

1.2.1. Відповідно до розділу 4 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти державну підсумкову атестацію провести за результатами навчальної діяльності учнів 4 класу з української мови (мови і читання) та математики у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області.

1.2.2. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин  дозволити атестацію результатів навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

1.2.3. Кожну з вищезазначених контрольних робіт провести з 13 по 21 травня поточного року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці. В один день проводити атестацію лише з одного предмета.

1.2.4.  На проведення кожної роботи відвести 1 академічну годину.

1.2.5.   До завдань включити матеріали, що відображають вимоги до результатів навчання відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувати відповідно до вимог викладених у Програмах для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи), видавництво «Початкова школа», 2006, 2007).

1.2.6. Оцінювання державної підсумкової атестації учнів початкових класів здійснити згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

1.2.7. Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставити у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи. Річне оцінювання здійснити на основі семестрових балів та балу за атестацію.

1.2.8. Заборонити проведення додаткових робіт в усній та письмовій формах, окремих видів контролю навчальних досягнень молодших школярів з метою виставлення балів за дер­жавну підсумкову атестацію.

1.3. Державну підсумкову атестацію в основній школі проводити в такому порядку:

1.3.1.  У випускних 9-х класах державну підсумкову атестацію провести з 5-ти предметів: української мови, математики, географії, біології, інозем­ної мови або іншого гуманітарного предмета з інваріантної складової на­вчального плану за вибором навчального закладу.

1.3.2. Державну підсумкову атестацію з української мови провести за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по національному телебаченню та радіо. На проведення атестації відвести 1 астрономічну годину. Відлік часу розпочати з початку читання вчителем тексту.

1.3.3. Державну підсумкову атестацію з математики у 9-х класах провести у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії.

Варіанти завдань  першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої – Департамент  освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації (не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи).

Кожен учень у класі виконує один з варіантів першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів третьої та четвертої частини атестаційної роботи за вибором учителя.

Державну підсумкову атестацію з математики проводити протягом 3 академічних годин для учнів загальноосвітніх класів, для учнів класів з поглибленим вивченням математики протягом 4 академічних годин.

За результатами роботи учням виставити одну оцінку – з математики. В класному журналі оцінку виставляти на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом "ДПА" після колонки з написом "Річна".

1.3.4. Державну підсумкову атестацію з географії провести за результатами вивчення шкільного курсу "Географія України" (8-9 класи). Державну підсумкову атестацію з географії провести письмово за збірником завдань.

На виконання завдання атестації відвести 90 хвилин. Відлік часу розпочати після написання вчителем завдання на дошці. Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань. Заборонити користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації.

1.3.5.   Державну підсумкову атестацію з біології провести в письмовій формі за завданнями з навчального посібника, визначеного Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Оформлення відповідей на завдання атестаційних робіт здійснювати учнем в бланку, за зразком розміщеним у збірнику. Відповіді на завдання з розгорнутою відповіддю оформляти на аркушах із штампом навчального закладу.  

Учням загальноосвітніх навчальних класів виконувати атестаційну роботу протягом 60 хвилин, учням класів з поглибленим вивченням біології –протягом 90 хвилин.

1.3.6. Державну підсумкову атестацію з іноземної мови провести в письмовій (використання мови, читання і письмо) та усній (говоріння) частинах за розподілом часу що наведено в таблиці:

1 частина

2 частина

Читання

10 хв.

Говоріння

10 хв.

Письмо (використання мови)

15 хв.

 

25 хв.

10 хв. на кожного учня

 

У формі атестації враховувати міжнародний досвід у вивченні та викладанні іноземних мов, що дає змогу об’єктивно виявити рівень мовленнєвих компетенцій: лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної, діяльнісної (стратегічної).

1.3.7. Державну підсумкову атестацію з предмета "Правознавство. Практичний курс" провести усно за білетами, або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

Державну підсумкову атестацію з начального предмета "Правознавство. Практичний курс" проводити протягом 90 хвилин.

1.3.8. Державну підсумкову атестацію з історії України провести усно за білетами, або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.3.9. Державну підсумкову атестацію із всесвітньої історії провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.3.10. Державну підсумкову атестацію з інтегрованого курсу "Література (національної меншини та світова)" провести в усній формі за білетами або письмово за збірниками завдань протягом 90 хвилин.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою використовувати завдання розроблені Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою використовувати завдання розроблені Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, які затверджені Міністерством освіти і науки  молоді та спорту України.

1.3.11. Державну підсумкову атестацію з хімії провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.3.12. Державну підсумкову атестацію з фізики провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.3.13. Державну підсумкову атестацію з інформатики провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

За вибором учнів  (які мають навчальні досягнення високого рівня (10, 11, 12 балів) з інформатики) дозволити проведення  державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів) зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (прикладні програмні засоби, інструментальні середовища, комп'ютерні навчальні системи).

1.3.14. Державну підсумкову атестацію з художньої культури  провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.3.15. Державну підсумкову атестацію з світової літератури  провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.3.16. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин дозволити проведення державної підсумкової атестації з мови навчання у формі диктанту. Визначення завдань з румунської, російської мов  залишаю за собою з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. На проведення атестації відвести 1 годину. Відлік часу розпочинати з початком читання вчителем тексту.

1.3.17.  Державну підсумкову атестацію з української літератури  провести в усній формі за білетами або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України протягом 90 хвилин.

1.4. Державну підсумкову атестацію у старшій школі проводити у такому порядку:

1.4.1. Державну підсумкову атестацію провести з трьох предметів:  

-    українська мова;

-    профільний предмет (для учнів які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю);

-     предмет за вибором.

При вивченні двох профільних предметів (наприклад, фізики і математики у фізико-математичному профілі) атестацію складати із одного з них замість предмета за вибором.

У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин дозволити предмет за вибором – мову навчання.

1.4.2. На підставі листа Міністерства освіти і науки від 08.02.2010                      № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.

Середній бал атестата розрахувати як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).

1.4.3. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з української мови провести у формі переказу без творчого завдання за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відвести 90 хвилин.

1.4.4. Державну підсумкову атестацію з математики в 11-х класах провести у формі інтегрованої письмової роботи з  математики (алгебри та початків аналізу і геометрії) за посібником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України .

Варіанти завдань  першої та другої частин атестаційної роботи (не менше десяти) добирати  загальноосвітнім навчальним закладам, третьої та четвертої – Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації (не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи).

Кожному учню у класі виконувати один з варіантів першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів третьої (третьої та четвертої) частин атестаційної роботи за вибором учителя.

Державну підсумкову атестацію з математики проводити протягом 3 академічних годин для учнів рівня стандарту та академічного рівня, 3,5 –  для учнів профільних класів, 4 – учнів класів з поглибленим вивченням математики.

За результатами роботи учням виставити одну оцінку – з математики. В класному журналі оцінку виставляти на сторінці предмета "Алгебра та початки аналізу" у колонку з написом "ДПА" після колонки з написом "Річна".

1.4.5. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з історії України у письмовій формі провести за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.6. Державну підсумкову атестацію із всесвітньої історії провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.7. Державну підсумкову атестацію з правознавства провести у письмовій  формі. До кожного варіанту включити тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, складання схем, юридичну задачу та творче завдання.

На виконання  роботи відвести  90 хвилин.

1.4.8. У профільних класах дозволити проведення державної підсумкової атестації з курсу "Людина і світ"  у письмовій формі протягом 90 хвилин за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

1.4.9. У профільних класах дозволити проведення державної підсумкової атестації з курсу "Філософія"  у письмовій формі протягом 60 хвилин за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

1.4.10. Державну підсумкову атестацію з інтегрованого курсу "Література (національної меншини та світова)" провести письмово за збірниками завдань протягом 90 хвилин.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою використовувати завдання розроблені Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою використовувати завдання розроблені Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, які затверджені Міністерством освіти і науки  молоді та спорту України.

 1.4.11. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин дозволити провести державну підсумкову атестацію з мови навчання у формі переказу без творчого завдання. Визначення завдань з румунської, російської мов  залишаю за собою з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.  

На виконання завдання з мови навчання відвести 90 хвилин. Відлік часу розпочати після другого прочитання вчителем тексту переказу.

            1.4.12. Державну підсумкову атестацію з іноземної мови провести в письмовій (використання мови, читання і письмо) та усній (говоріння) частинах за розподілом часу що наведено в таблиці:

 

 

1 частина

2 частина

Читання

10 хв.

Говоріння

10 хв.

Письмо (використання мови)

15 хв.

 

25 хв.

10 хв. на кожного учня

 

          У формі атестації враховувати міжнародний досвід у вивченні та викладанні іноземних мов, що дає змогу об’єктивно виявити рівень мовленнєвих компетенцій: лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної, діяльнісної (стратегічної).

Державну підсумкову атестацію з іноземних мов провести на основі матеріалів збірників завдань які відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ - В1).

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) — німецька мова; DELF/DALF — французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (B-1, B-2),   — англійська мова; D.E.L.E. — іспанська мова), зазначені вище іспити зарахувати  як державну підсумкову атестацію. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.

1.4.13. Державну підсумкову атестацію з української літератури провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.14. Державну підсумкову атестацію з світової літератури провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.15. Державну підсумкову атестацію з художньої культури провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.16.  Державну підсумкову атестацію з хімії провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. В залежності від того, на якому рівні змісту учні вивчали хімію, виконувати завдання різних частин за відповідний час:

Рівень змісту

Частини атестаційної роботи

Час виконання

Рівень стандарту

Перша, друга

90 хвилин

Академічний рівень

Перша, третя

90 хвилин

Профільний рівень

Перша, третя, четверта

120 хвилин

1.4.17. Державну підсумкову атестацію з біології провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. Учні які вивчали біологію на академічному рівні і рівні стандарту виконують 30 завдань атестаційної роботи протягом 90 хвилин,  на профільному рівні виконують 30 завдань атестаційної роботи і одне завдання з другого модуля протягом 120 хвилин.

1.4.18. Державну підсумкову атестацію з екології провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. Учні які вивчали екологію на академічному рівні і рівні стандарту виконують завдання атестаційної роботи протягом 90 хвилин,  на профільному рівні –  протягом 120 хвилин.

1.4.19. Державну підсумкову атестацію з географії провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.20. Державну підсумкову атестацію з економіки провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.21. Державну підсумкову атестацію з фізики провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. Учні які вивчали екологію на академічному рівні і рівні стандарту виконують завдання атестаційної роботи протягом 90 хвилин,  на профільному рівні –  протягом 120 хвилин.

1.4.22. Державну підсумкову атестацію з астрономії провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. Учні які вивчали екологію на академічному рівні і рівні стандарту виконують завдання атестаційної роботи протягом 90 хвилин,  на профільному рівні –  протягом 150 хвилин.

1.4.23. Державну підсумкову атестацію з креслення провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

1.4.24. Державну підсумкову атестацію з трудового навчання (технологій) провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.

Учням, які навчалися за технологічним профілем, складати державну підсумкову атестацію з технологій (профільний рівень) за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

На виконання завдань державної підсумкової атестації в класах технологічного профілю відвести 90 хвилин.

Учням складати державну підсумкову атестацію з технологій у навчальних закладах, на базі яких вони вивчали профільні предмети (міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні навчальні заклади, опорні загальноосвітні школи).  Склад комісій та порядок оформлення документації заздалегідь визначати спільно місцевими органами управління освітою, адміністраціями навчальних закладів на базі яких здійснювалося навчання та адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем навчання, учнів.

Державну підсумкову атестацію проводити окремо від кваліфікаційних іспитів з присвоєння робітничої професії.

1.4.25. Державну підсумкову атестацію з інформатики провести письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

Атестаційні роботи за програмою рівня стандарту  виконувати протягом 2 академічних годин, за програмою академічного – 3 та за програмою профільного рівня - 4 академічні години.

За вибором учнів  (які мають навчальні досягнення високого рівня (10, 11, 12 балів) з інформатики) дозволити проведення  державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів) зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (прикладні програмні засоби, інструментальні середовища, комп'ютерні навчальні системи).

1.4.26. До підсумкових випробувань з фізичної культури допустити учнів основної медичної групи, які не мають протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями. Зміст завдань диференціювати відповідно до рівня освоєння учнями навчального матеріалу на заняттях фізичної культури.

На виконання тестових завдань відвести 45 хвилин, практичних завдань – 90 хвилин. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години. Державну підсумкову атестацію з фізичної культури провести в один день.

1.4.27. Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) усіх ти­пів здійснювати на основі річ­ного оцінювання у випускному класі.

1.4.28. При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/21063).

1.4.29. Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покласти на керівників закладів освіти, начальників органів правління освітою, сім’єю молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій,  управління освіти і науки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

1.4.30. Документи про здобуття освіти учням-випускникам вручати на урочистих зборах. До участі в зборах запрошувати батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації випускних вечорів залу­чати органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітньо­го навчального закладу, піклувальну раду, організацію «Батьки – дітям» тощо).

1.4.31. Випускні вечори для випускників 11-х класів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області провести  1 червня 2013 року.

1.4.32. Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту випускникам 9-х класів на урочистих зборах 11 червня  2013 року.

1.4.33. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення загальноосвітнього навчального закладу, збір коштів на урочистості, подарунки школі, педагогічним працівникам тощо.

1.4.34. Завершити 2012/2013 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах області не пізніше 1 липня 2013 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).

2.      Директору інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області  Біляніну Г.І.:

2.1.      До 15.03.2013 розробити методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах з предметів інваріантної складової робочого навчального плану.

2.2.      До 01.04.2013 подати в Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України тексти завдань з окремих предметів в 4, 9, 11 класах  (лист МОНМСУ від 08.02.2013   № 1/9-92) на погодження.

2.3.      До 01.05.2013 підготувати для відбору пропозиції варіантів завдань державної підсумкової атестації з математики, румунської і російської мов для 9-х класів, математики, румунської і російської мов (переказ без творчого завдання), інтегрованого курсу «Література» для 11-х класів та подати директору Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту  на затвердження.

2.4.      До 10.04.2013 перекласти румунською мовою завдання (білети) державної підсумкової атестації для 9-х класів, забезпечити ними загальноосвітні навчальні заклади області з румунською мовою навчання.

2.5.      До 15.04.2013 підготувати рекомендації та сценарії урочистих свят «Останній  дзвоник» та "Випускний бал – 2013", опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті "Освіта Буковини".

3.            Заступнику директора Департаменту освіти і науки молоді та спорту  облдержадміністрації Тарангул Л.М.:

3.1.      До 01.04.2013 за поданнями адміністрацій комунальної обласної  загальноосвітньої школи – інтернату "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей",  Вижницької  загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст., Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою утворити державні атестаційні комісії з кожного предмета інваріантної складової робочого навчального плану.

3.2.      До 15.04.2013 провести інструктивну нараду з начальниками органів управління освітою, молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій, відповідальними працівниками щодо закінчення 2012/2013 н.р. та проведення державної підсумкової атестації.

3.3.      До 15.04.2013 підготувати проект наказу щодо схеми контролю за виконанням у загальноосвітніх навчальних закладах області вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів в системі загальної середньої освіти, аналізу якості впровадження               в 1-11-х класах Системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи і Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

3.4.      До 15.04.2013 спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати проект наказу про атестацію за результатами річного оцінювання у 9-11-х класах учнів, які проживають (проживали) у зонах безумовного чи гарантованого добровільного відселення Заставнівського та Кіцманського районів, інших місцевостях області у зв’язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС, зонах стихійного лиха (без права нагородження золотою або срібною медалями).

3.5.      Завдання державної підсумкової атестації, які затверджує директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації (п. 2.3. цього наказу) в електронному варіанті направити в органи управління освітою, молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій в день проведення атестації за 30 хвилин до її початку.

3.6.      Процес присудження золотої та срібної медалей, проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. тримати на постійному контролі.

4.      Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті  «Освіта Буковини» та розмістити на інформаційному сайті Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту  облдержадміністрації.

5.      Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.В.о. директора Департаменту                                                          Л.Тарангул

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (58)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше