» » » Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Інформація
  • Переглядів: 7952
  • Автор: admin1
  • Дата: 9-06-2011, 12:58
9-06-2011, 12:58

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Категорія: Навчальні заклади / ВНЗ ІІІ_ІV

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один із найстаріших класичних університетів України. Заснований 4 жовтня 1875 р. за указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа у складі теологічного, філософського та юридичного факультетів. Перший ректор – відомий учений і громадський діяч К. Томащук. Тут викладали і вели дослідницьку роботу науковці європейського та світового рівня: економіст Й. Шумпетер, юрист Г. Гросс, історик Р. Кайндль, славіст О. Калужняцький.

Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 році Університет до 1940 року вважався румунським вищим навчальним закладом.
У 1940 році після входження Північної Буковини до складу УРСР Університет реорганізовано у державний вищий навчальний заклад з українською мовою навчання. У 1989 році Університетові присвоєно ім'я визначного буковинського письменника Юрія Федьковича, у 2000 р. надано статус національного.
Сьогодні в Університеті функціонує 16 факультетів: географічний, економічний, інженерно-технічний, іноземних мов, історії, політології та міжнародних відносин, комп'ютерних наук, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, педагогіки, психології та соціальної роботи, прикладної математики, фізичний, філологічний, філософсько-теологічний, факультет біології, екології та біотехнологій, факультет фізичної культури та здоров’я людини, хімічний, юридичний та загальноуніверситетська кафедра архітектури та будівництва.

Підготовка понад 20 тисяч студентів здійснюється за 54 напрямами, 69 спеціальностями. Функціонує 89 кафедр.
Навчально-виховний процес та наукову роботу забезпечують 1245 викладачів, у т. ч. 114 докторів наук, професорів, 616 кандидатів наук, доцентів; серед яких 10 лауреатів Державних премій, 15 академіків Національної академії наук України, Національної академії педагогічний наук України та Академії наук вищої школи України.

В Університеті діють аспірантура та докторантура, 11 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Основні напрями наукових досліджень: теоретичні та прикладні дослідження напівпровідникового матеріалознавства; розробка нових технологій, матеріалів, мікросхем і приладів для опто-, радіо- та мікроелектроніки, напівпровідникового приладобудування; статична оптика, голографія; технології модульного навчання; інноваційні технології в бізнесі та освіті, проблеми творчої самореалізації особистості; охорона навколишнього середовища; екологія; географія; історія України, міжнародні відносини, політологія, проблеми мови та літератури, правознавство та ін. За цими напрямами працює понад 15 наукових шкіл.

При Університеті діє науково-дослідний Центр Буковинознавства, Центр канадських студій імені Рамона Гнатишина, Центр американських студій, Центр німецькомовних студій «Геданкендах», Центр євроатлантичної інтеграції та безпеки, Центр богемістики, Центр порівняльної румунської філології імені Г. Бостана, Центр славістичних студій, центр іудаїки.
Університет має 14 навчальних корпусів, 7 гуртожитків, спорткомплекс, дослідне господарство, ботанічний сад, зоологічний, геологічний та етнографічний музеї, видавництво «Рута», бібліотеку з книжковим фондом майже 3 млн. примірників. В Університеті видається багатотиражна газета «Університетський вісник» та студентська «Ньюформати».

В університеті діє розгалужена система органів студентського самоврядування, які беруть активну участь у навчально-виховному процесі, науковому та громадському життя міста, області та України.
Викладачі і студенти університету беруть участь у спільних наукових програмах, які здійснюються згідно з угодами про творчу співпрацю з провідними навчальними закладами та науковими інституціями США, Канади, Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, Болгарії, Англії, Македонії, Румунії, Чехії, Китаю, Ізраїлю та інших країн. Про міжнародний авторитет ВНЗ свідчать і такі факти, як визнання Міжнародним біографічним центром у Кембріджі двох професорів „Людиною року”, присвоєння науковцям звання „Почесний доктор” Саскачеванського (Канада), Сучавського (Румунія) та Бельцького (Молдова) університетів, присудження соросівських грантів 14 викладачам, аспірантам та студентам університету, премії Галілео Галілея проф. О.Ангельському.
У жовтні 1999 року Чернівецький університет прийнято у почесні члени Міжнародної асоціації університетів "Рhi Beta Delta" (СШA). З 2000 року Чернівецький університет є членом Дунайської ректорської конференції.
У січні 2009 р. університет увійшов до Європейської асоціації університетів (European University Association), приєднався до Угоди про партнерство у створенні електронної бібліотеки України (ELibUkr). Ще одним визначальним моментом є позитивне рішення про приєднання ЧНУ до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum).

У липні 2007 р. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, де розташовано Центральний корпус Університету, увійшла до переліку об’єктів-кандидатів на номінацію до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2009 році номінаційне досьє отримало підтримку Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наприкінці вересня 2010 р. Чернівці відвідав експерт ЮНЕСКО з метою здійснення місії технічної оцінки номінованого об’єкту. Остаточне рішення щодо включення Резиденції митрополитів Буковини і Далмації до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО очікується на засіданні Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО влітку 2011 р.

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста (І-ІІ р.а.):
1. Напрям підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства", спеціальність 5.03050401 "Економіка підприємства".
2. Напрям підготовки: 6.0305084 "Фінанси і кредит", спеціальність 5.03050801 "Фінанси і кредит".
3. Напрям підготовки: 6.030509 "Облік і аудит", спеціальність 5.03050901 "Бухгалтерський облік".
4. Напрям підготовки: 6.040301 "Прикладна математика", спеціальність 5.04030101 "Прикладна математика".
5. Напрям підготовки: 6.050102 "Комп'ютерна інженерія", спеціальність 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".
6. Напрям підготовки: 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спеціальність 5.04010602 "Прикладна екологія".

Перелік напрямків (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)

Дошкільна освіта
Технологічна освіта
Соціальна педагогіка
Здоров'я людини
Музичне мистецтво
Філософія
Філологія
Психологія
Політологія
Журналістика
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Менеджмент
Бiологiя
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Фiзика
Прикладна математика
Системний аналіз
Програмна інженерія
Мікро- та наноелектроніка
Радіотехніка
Телекомунікації
Біотехнологія
Будівництво
Гідротехніка ( водні ресурси )
Агрономія
Початкова освіта
Професійна освіта (Технологія та обладнення механоскладального виробництва)
Фiзичне виховання
Туризм
Декоративно-прикладне мистецтво
Iсторiя
Соціологія
Практична психологія
Міжнародні відносини
Право
Міжнародна економіка
Маркетинг
Облік і аудит
Хiмiя
Географiя
Математика
Прикладна фізика
Інформатика
Комп’ютерна інженерія
Електротехніка та електро-технології
Електронні пристрої та системи
Радіоелектронні апарати
Оптотехніка
Видавничо-поліграфічна справа
Архітектура
Геодезія, картографія та землеустрій
Системи технічного захисту інформації

Перелік спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст)
Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія
Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
Ботаніка
Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія
Зоологія
Водопостачання та водовідведення

Перелік спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст та магістр)
Дошкільне виховання
Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання та основи інформатики
Професійне навчання (Технологія та обладнання механоскладального виробництва)
Музична педагогіка та виховання
Релігієзнавство
Історія
Міжнародна інформація
Українська мова та література
Переклад (російсько-український)
Філологія
Соціологія
Економічна кібернетика
Фінанси
Економіка підприємства
Менеджмент організацій
Правознавство
Фізика твердого тіла
Хімія
Біохімія
Економічна і соціальна географія
Землевпорядкування та кадастр
Статистика
Прикладна математика
Програмне забезпечення автоматизованих систем
Радіотехніка
Фізична та біомедична електроніка
Лазерна та оптоелектронна техніка
Інформаційні мережі зв'язку
Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки
Початкове навчання
Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура
Соціальна педагогіка
Філософія
Журналістика
Етнологія
Країнознавство
Мова та література (російська, румунська, німецька, англійська, французька)
Переклад (англійсько-український, німецько-український, французько-український)
Психологія
Політологія
Міжнародна економіка
Облік і аудит
Маркетинг
Туризм
Фізика
Прикладна фізика
Біологія
Географія
Екологія та охорона навколишнього середовища
Математика
Інформатика
Соціальна інформатика
Нетрадиційні джерела енергії
Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади
Біотехнічні та медичні апарати і системи
Комп'ютерні системи та мережі
Агрохімія і грунтознавство

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (18)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше