» » » Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом
Інформація
  • Переглядів: 5996
  • Автор: admin1
  • Дата: 19-06-2011, 21:53
19-06-2011, 21:53

Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

Категорія: Навчальні заклади / ВНЗ ІІІ_ІV

Спеціальності та спеціалізації

Правознавство: Комерційне та трудове право
Правоохоронна діяльність: Безпека діяльності організацій та установ
Менеджмент організацій: Економіка та управління бізнесом,
Медичний та фармацевтичний менеджмент
Специфічні категорії: Управління навчальним закладом
Економіка і підприємництво: Інформаційна діяльність підприємства (вперше в Україні), Оціночна діяльність (вперше в Чернівецькій області), Економіка та управління персоналом, Облік і аудит, Міжнародний бізнес та маркетинг
Психологія: Практична психологія

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ:
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр


Історія Чернівецької філії МАУП

Чернівецька філія МАУП утворена відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Академії 15 березня 1999 року, як структурний підрозділ Всеукраїнського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом. За одинадцять років існування та розвитку на ринку освітніх послуг Чернівецької області ЧФ МАУП пройшла наступні віхи:
- від 15 березня 1999 року – як Чернівецька філія МАУП (протокол Загальних зборів акціонерів Академії № 4)
- від 17 листопада 2005 року – як Чернівецький інститут МАУП (протокол № 95),
- від 25 квітня 2006 року – як Чернівецький коледж МАУП (протокол № 40).
- від 30 березня 2007 року – як Чернівецька філія МАУП (протокол № 21).

Сьогодні ЧФ МАУП – це структурний підрозділ Міжрегіональної Академії управління персоналом та Тьюторський центр Телеуніверситету МАУП, що веде підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів на денній, заочній та дистанційній формах навчання (Інтернет навчання та з використанням мультимедійних технологій) з напрямків: «Правознавство», «Менеджмент організацій», «Економіка і підприємництво», «Практична психологія», «Управління навчальним закладом», «Адміністративний менеджмент».

За роки свого існування навчальний заклад підготував 1354-х фахівців, які працюють у народному господарстві Чернівецької області, в тому числі органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, підприємствах та організаціях краю.

Організація навчальної діяльності здійснюється на основі навчальних програм, розроблених і затверджених у Міжрегіональній Академії управління персоналом, як базовому навчальному закладі. На сьогодні у ЧФ МАУП в наявності є навчальні програми з 320-и дисциплін, з яких складено необхідні методичні розробки та рекомендацій, що регламентують усі аспекти навчально-виховного процесу та наукової діяльності.

Власний бібліотечний фонд ЧФ МАУП становить 6600 книг, з яких 78% видань рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Книги розробляються провідними вченими України, відомими політиками держави, посадовими особами органів влади, зокрема студенти навчаються за підручниками Г. Щокіна, М. Головатого, В. Захожая, В. Куйбіди, В. Адвер’янова, Н. Нижник, В Сладкевича, В Федоренка, П. Біленчука, В. Бебика, І. Дахна, А. Чернявського, Л. Чикаленка, Г. Дмитренка, В. Бігдаша, Н. Гончарової, Н. Малиша, А. Козлової, Д. Павлова, А. Мацка та інших. Книги друкує базовий навчальний заклад та регулярно, один раз на місять надсилає їх у ЧФ МАУП. У навчальному закладі є електронна бібліотека з усіх спеціальностей, яка сформована на основі навчальних програм. Кожен студент забезпечується електронним диском з усім набором необхідних підручників.

Наукова діяльність ЧФ МАУП. Кафедрами були організовані та проведені наступні конференції (за результатами яких видано збірники матеріалів): 2001 рік - студентська науково-теоретична конференція «Проблеми економіко-правових відносин в період переходу до ринкової економіки: студентський погляд»; 2002 рік - Всеукраїнська студентська науково-теоретична конференція «Шляхи оптимізації правових, економічних та психологічних важелів в умовах переходу до ринку»; 2003 рік - Всеукраїнська студентська науково-теоретична конференція «Соціально-правові, економічні та психолого-педагогічні методи реформування української держави на сучасному етапі її розвитку»; 2004 рік - Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіко-правовий та соціально-психологічний аспекти ефективного підбору та використання кадрового потенціалу в умовах ринкових перетворень»; 2005 рік - Всеукраїнська науково-практична конференція «Правові та економічні аспекти використання матеріальних ресурсів й розширення мережі робочих місць в Україні»; 2008 рік (18-19 квітня) - VІ науково-практична конференція «Управлінські, правові та соціально-економічні чинники розвитку Української держави у ХХІ сторіччі», за результатами якої видано збірник матеріалів (Управлінські, правові та соціально-економічні чинники розвитку Української держави у ХХІ сторіччі: Матеріали VІ науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2008 р., Чернівецька філія МАУП/ упорядники Поляк О.В., Килипенко Н.Є. – Чернівці, ТОВ “Друк Арт”, 2008.- 208 с.); 2009 рік (10-11 грудня) – VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональний вимір сензитивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти», за результатами якої видано збірник матеріалів (Регіональний вимір сензитивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП/ упорядники Поляк О.В., Килипенко Н.Є. – Чернівці: Букрек, 2010. – 352 с.) На 27-28 січня 2011 року заплановано проведення VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв’язків його підсистем», за результатами якої також планується видання збірнику матеріалів конференції.

Міжнародний досвід освітньої діяльності базується на участі в форумах представників адміністрації навчального закладу в розвинених країнах світу. Так, у березні 2004 року в.о. директора ЧФ МАУП взяла участь у третьому міжнародному Форумі «Освіта 2004» за програмою: Професійні зустрічі з фахівцями коледжу Жан Перен (м. Ліон, Франція). Професійні зустрічі з фахівцями Римського коледжу (м. Рим, Італія). Відвідування виставки освіти «Salon de l’Etudiant 2004». У листопаді 2004 року - участь у п’ятому міжнародному професійному Форумі «Освіта 2004» за програмою: Професійні зустрічі з представниками учбового закладу м. Страсбург, Франція. Відвідування професійної виставки «Educatec 2004» (м. Париж, Франція). Відвідування міжнародної професійної виставки освіти «Orienta 2004» (м. Брюссель, Бельгія). У квітні 2005 року – участь у круглому столі в Національній бізнес школі м.Бормут, Англія, якою надано сертифікат про офіційне право представляти на території України Бормутську бізнес школу. Й по теперішній час Чернівецька філія МАУП залишається офіційним представником Інтернаціональної бізнес школи м. Бормут, Англія. У 2007 році – з метою обміну досвідом відвіданий університет м. Едмонтон, Канада. Участь у форумах дає можливість встановлення прямих ділових контактів з професіоналами різних країн, що сприяє удосконаленню якості навчального процесу філії.

Виховний процес відбувається під егідою Всеукраїнського університету МАУП та визначається тісною співпрацею зі структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, зокрема, управлінням освіти і науки, сектором науки та координації діяльності ВНЗ; відділом у справах сім’ї та молоді Чернівецької ОДА та іншими органами влади.

У бібліотеці ЧФ МАУП від вересня 2009 року було оформлено 22 книжкових виставки: «День юриста», «Менеджер управління Міжнародного класу», «Управління бізнесом в сучасних ринкових умовах», «Готуємось до сесії», «Книги 2008-2009 років», «Мій край живописний (про Буковину)», «День пам’яті – про голодомор 1932 -33 років», «Іван Мазепа -370 років від дня народження», «Україна –козацька держава», «До дня Української писемності», «Собор духовності людської», «Безсмертя осяяний подвиг», «Дзвони Чорнобиля», «Конституція основний закон України», «Народне віче Буковини», «До Шевченкових днів:«І буде правда на землі».

Відповідно до Плану виховної роботи зі студентами філії постійно проводяться круглі столи за різною тематикою. Так, у 2009 році організовано та проведено бесіди та круглі столи: «Україна – козацька держава», «Писемні джерела історії України», «Дзвони Чорнобиля», «Великий Кобзар», «До 60-річчя від Дня народження В.Івасюка – «Пісенна творчість буковинців», у яких приймали активну участь студенти денного відділення та професорсько-викладацький склад філії.

У липні 2009 року відбувся «круглий стіл» за участю кандидата богословських наук, доцента, протоієрея Миколи Щербаня, метою якого було виховання у студентів моральних та етичних норм поведінки та ознайомлення із історією християнської церкви. 5 жовтня 2009 року студенти філії відзначали 100-річчя від Дня народження видатного українського поета Богдана-Ігоря Антонича. Ними була підготовлена низка біографічних матеріалів, а також декламування віршів.

22 січня 2010 було організовано круглий стіл присвячений 92-ій річниці з дня проголошення УНР; 29 січня - вшанування пам’яті героїв Крут; 13 лютого цього року - круглий стіл, організований магістрантами психологами заочного відділення для студентів денного відділення «Психологічний вимір буття людини на сучасному етапі»; 09 березня – присвячений Шевченківським дням; 25 березня 2010 року (відповідно до рекомендацій управління освіти і науки Чернівецької ОДА) - до Дня Народження гетьмана П. Полуботка та 90-річчя від Дня народження відомого українця - маршала авіації І.Кожедуба

18 лютого 2010 р. проведено міжкафедральний семінар з підготовки методичних рекомендацій щодо написання та оформлення контрольних робіт студентами заочної форми навчання.
Від вересня 2010 року у бібліотеці філії проведено виставку «Мій край живописний (про Буковину)» та виставка журналіста, кавалера ордена Почесного Легіону «Левове Серце» м. Асунсьйон, Франція – викладача ЧФ МАУП Володимира Драюка, який нагороджений дипломом І ступеня мистецького фестивалю книг. Окрім цього, у бібліотеці постійно діє огляд новинок літератури.

10.09.2010 року традиційно відзначався День здоров’я, який проходив на туристичному комплексі «Росинка» с. Касперівці Заліщицького району Тернопільської області на мальовничому березі річки Дністер, під час якого відбулась урочиста посвята студентів 1-го курсу денної форми навчання.
17.09.2010 року відбулося чергове засідання студентського молодіжного дискусійного клубу «Альтернатива», приуроченого до Всесвітнього дня попередження самогубства.
30.09.2010 року проведено круглий стіл за участю Заслуженого юриста України, викладача ЧФ МАУП Руснака Бориса Артемійовича на тему «Вибори -2010: за і проти».
14.10.2010 року відбулися урочисті заходи до Дня козацтва та одного з найбільших релігійних свят Покрови Пресвятої Богородиці, які проходили за участю викладачів та студентів філії одягнених в український стрій.
19.10.2010 року проведена виїзна лекція для студентів-юристів у Чернівецькому обласному слідчому ізоляторі.
23.12.2010 року проведено святкування «Різдва по-європейськи», на якому були представлені традиції святкування України, Німеччини, Франції та Англії.

Поряд із зазначеними виховними заходами, щотижня кураторами академічних груп організовуються екскурсії до музеїв та галерей міста.

Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом

Чернівецька філія Міжрегіональної Академії управління персоналом
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (3)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше