» » » Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж"
Інформація
  • Переглядів: 8345
  • Автор: admin1
  • Дата: 19-06-2011, 22:00
19-06-2011, 22:00

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж"

Категорія: Навчальні заклади / ВНЗ І-ІІ

Спеціальності, за якими проводиться навчання

На основі повної загальної освіти
5.03050801 Фінанси і кредит
5.14010301 Туристичне обслуговування
5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

На основі базової загальної середньої освіти
5.03050701 Маркетингова діяльність
5.05150103 Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Державний вищий навчальний заклад „Чернівецький індустріальний коледж” І рівня акредитації, здійснює діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 498297) Державної акредитаційної комісії України від 24.12.2009 року, сертифікатів Міністерства освіти і науки України про акредитацію спеціальностей (5.080405„Програмування для електронно–обчислювальної техніки і автоматизованих систем” - серія НД - I № 252868 від 05.11.2007 року, 5.05010201 „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” - серія НД - I № 2550080 від 16.07.2010 року, 5.05150103 „Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації ”- серія НД - I № 2550079 від 16.07.2010 року, 5.14010101 „Організація туристичного обслуговування” - серія НД - I № 2550078 від 16.07.2010 року, 5.05070104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд” - серія НД - I № 2550077 від 16.07.2010 року, 5.05020201 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва” - серія НД - I № 2550076 від 16.07.2010 року, 5.03050801 “Фінанси і кредит” - серія НД - I № 2550081 від 16.07.2010 року, 5.03050701 “Маркетингова діяльність” - серія НД - I № 2550075 від 16.07.2010 року), Статуту коледжу, затвердженого Міністерством освіти і науки України 10.09.2007 року.

Чернівецький індустріальний коледж засновано в серпні 1940 року як Чернівецький технікум промисловості будівельних матеріалів і діяв до початку 1941 року.

На основі розпорядження Ради Народних комісарів УРСР від 02 серпня 1944 року за №775 було відновлено діяльність Чернівецького індустріального технікуму промисловості будівельних матеріалів.

Коледж був розміщений в пристосованому приміщенні. Було створено 11 кабінетів і лабораторій, механічну майстерню, бібліотеку з читальним залом, спортивний зал, суміщений з актовим залом.

В той час була визначена основна мета та завдання коледжу, а саме: підготовка кваліфікованих кадрів з середньою спеціальною освітою для промисловості будівельних матеріалів.

Традиційними напрямами за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів є спеціальності: 5.092503 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва ” (2008р. - 5.05020201 “Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва ”), 5.090609 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» (2008р.- 5.05070104 “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”), 5.050403 «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах» (2008р. - 5.14010101 “Організація туристичного обслуговування”).

В 1995 році коледж отримав ліцензію на право підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.050112 “Біржова діяльність” (2008р. – 5.03050701 «Маркетингова діяльність»), в 2000 р. з спеціальності 5.050105 “Банківська справа” (2008р. – 5.03050801 «Фінанси і кредит»), в 2003 році з спеціальності 5.080405 „Програмування для електронно–обчислювальної техніки і автоматизованих систем” (2008р. – 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»), в 2004 році з спеціальностей 5.091504 „Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж” (2008р. – 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») та 5.092708 „Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації” (2008р. – 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»).

Відкриття нових спеціальностей було пов’язане з тим, що не зважаючи на спад виробництва і кризові явища в промисловості, економіка області потребує молодших спеціалістів, вміють працювати з комп’ютерними програмами та займатися ремонтом комп’ютерної техніки. Перехід до ринкових відносин підприємств з різними формами власності зумовив появу відповідних суттєвих змін в кадровому забезпеченні виробництва як виробничої, так і невиробничої сфери.

Введенню нових спеціальностей передували такі етапи: підготовка навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення, забезпечення навчальною та довідковою літературою.

Чернівецький індустріальний коледж, як юридична особа, включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка № 1102 від 17.09.2007 року).

Коледж працює за новими навчальними планами згідно галузевих стандартів освіти.
З 1998 року підготовка молодших спеціалістів ведеться також на заочному відділенні по всім спеціальностям, крім 5.091504 (5.05010201) «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.092708 (5.05150103) «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації».

Навчальний заклад проводить підготовку молодших спеціалістів на денному відділенні на базі повної та базової загальної середньої освіти.
Коледж готує спеціалістів як по державному замовленню, так і на контрактній основі, питома вага яких становить 75% по державному замовленню та 25% на контрактній основі.

Основні напрямки діяльності коледжу:
а) підготовка згідно з договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для Західного регіону України;
б) формування важливих професійних якостей особистості, розвиток мотивації навчання, цільова спрямованість на вищу ступінь професійної підготовки;
в) науково-методична робота з впровадженням в навчальний процес інноваційних технологій навчання з використанням мультимедійних засобів та телекомунікаційних систем, а також впровадження програмно-модульного навчання;
г) культурно-освітня, виховна;
д) фінансово-господарська;
ж) розвиток зв’язків з вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівня акредитації.

Коледж має укладені договори про ступеневу освіту з Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Установчий договір Української академії друкарства від 05.09.2007р., Національним університетом “Львівська політехніка” на підставі установчих договорів про створення навчального комплексу, затвердженого Міністерством освіти і науки України (відповідно наказ № 422 від 25.11.1996 року та № 201 від 12.06.1996 року).

Чернівецький індустріальний коледж та Національний університет “Львівська політехніка” в 1996 році створили навчальний комплекс “Індустрія”, в рамках якого у 2001 році при коледжі був створений навчально-консультаційний центр НУ “Львівська політехніка”, в якому навчається 387 випускників коледжу за базовими напрямами «Економіка і підприємництво», «Автоматизація та компютерно - інтегровані технології», «Електротехніка» .

Навчально-матеріальна база коледжу включає три навчальні корпуси. Коледж має: один чотирьохповерховий гуртожиток, де проживають 230 студентів; дві навчальні майстерні, медичний пункт, дві котельні, два буфети на 60 посадкових місць, бібліотеку з загальним фондом 47860 томів та 3 читальних зали на 120 посадкових місць.
Для організації навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання створено 41 навчальну аудиторію, 18 лабораторій,11 комп’ютерних класів на 220 робочих місць. Всі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторно –практичних робіт.

За останні три роки обладнано комп’ютерний центр; створено власну друкарню.
З вересня 2001 року при коледжі відкрито діючий навчальний банк, де студенти 3 курсу спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» протягом року згідно графіка проходять виробничу практику. При гуртожитку створено лабораторію «Навчальний готель». В коледжі є навчально–туристична фірма на базі Туристично–Інформаційного Центру. Навчальний бар – ресторан на базі дочірнього підприємства «Чернівцітурист»

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж"
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (9)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше