Інформація
  • Переглядів: 8319
  • Автор: admin1
  • Дата: 20-06-2011, 15:28
20-06-2011, 15:28

ЧФ ТОВ Медичний коледж "Монада"

Категорія: Навчальні заклади / ВНЗ І-ІІ

Філія створена у відповідності із законом України «Про підприємство в Україні», «Про підприємництво» та на підставі рішення зборів учасників Товариства від 20 листопада 1998 року, Протокол № 26, на базі Чернівецького відділення, яке було засноване в 1996 р.
Чернівецька філія ТзОВ Медичний коледж «Монада» зареєстрована в управлінні статистики 07.04.2005 р. (довідка № 1740) з присвоєним ідентифікаційним кодом № 22845867. Форма власності – приватна.

На підставі ліцензії МОН України серії АВ № 529951 від 13.07.2010 р. Чернівецька філія здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями: 1201 Медицина: 5.12020106 «Стоматологія ортопедична», термін дії ліцензії до 01.07.2012 р. з ліцензованим обсягом прийому 60 (шістдесят) осіб, 1202 Фармація: 5.120201 «Фармація», термін дії ліцензії до 01.07.2012 р. з ліцензованим обсягом прийому 50 (п’ятдесят) осіб (30 – денне та 20 заочне відділення).
Чернівецька філія на підставі ліцензії Чернівецької обласної державної адміністрації управління освіти та науки (серія АА № 247747) надає повну загальну середню освіту з ліцензованим обсягом 60 осіб, термін дії ліцензії до 28.11.2012 р.

Філія акредитована відповідно до рішення ДАК від 27 лютого 2007 р. протокол № 65 (наказ МОН України від 07.03.2007 р. № 421-Л) з спеціальності 1201 Медицина, 5.12020106 Стоматологія ортопедична (серія НІ-І № 14451 від 21 березня 2007 р.). та з спеціальності 1202 Фармація, 5.120201 Фармація (серія НІ-І № 144452 від 21 березня 2007 р). Визнано акредитацію за І (першим) рівнем. Термін дії сертифіката до 1 липня 2012 р.

Перелік структурних підрозділів: 2 відділення: стоматологія ортопедична, фармація.

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста (І-ІІ р.а.):

Стоматологія ортопедична – 5.12010106.
Фармація – 5.12020101.
Фармація (заочна форма навчання) – 6.120201

Матеріально-технічна база:
Стан матеріально-технічної бази відповідає нормативам. Навчальний процес забезпечений навчальними площами, обладнанням, приладами, інструментами та матеріалами у відповідності до вимог робочих навчальних планів і програм навчальних дисциплін.
У кабінетах є інструкції з техніки безпеки, перелік функціональних обов’язків завідувачів кабінетами і лаборантів, журнали інструктажу студентів з техніки безпеки і охорони праці.

Навчальні кабінети і лабораторії, що використовуються для практичних та лабораторних занять, забезпечені необхідним медико-лабораторним обладнанням та інструментарієм, сучасними фантомами для відпрацювання практичних навичок. Є в наявності укомплектований спортивний зал, медпункт, стоматологічний кабінет для обслуговування студентів, їдальня, буфет.

Матеріально-технічна база коледжу постійно розвивається та зростає.
У коледжі функціонує комп’ютерний клас на 19 посадочних місць. Навчальний заклад має 6 персональних комп’ютерів, які забезпечують діяльність адміністрації та бухгалтерії, 2 ксерокси, телевізор, відеомагнітофон, 2 факси, ноутбук, мультимедійний проектор.

Загальна чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників (чисельність докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів):
Професорсько-викладацький склад (всього): 41
1. докторів наук: 1
2. кандидатів: 8
3. викладачів вищої категорії: 20
4. викладачів-методистів: 1

Зміст підготовки спеціалістів відповідає державним стандартам.
У відповідності з потребами ринку в навчальний процес впроваджено вивчення сучасних технологій: металокераміки, високоточного зубопротезного литва, бюгельних протезів, суцільнолитих та металоакрилових протезів, та курси: новітніх технологій та матеріалів в ортопедичній стоматології, техніки виготовлення металокерамічних протезів, технологія гомеопатичних препаратів, основи фітофармації, технологія лікувально-косметичних препаратів.
Всі навчальні дисципліни викладаються українською мовою.

В коледжі функціонує студентське самоврядування. Його метою є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, формуванню організаторських навичок, навичок керівника.
У своїй діяльності орган студентського самоврядування керується законом «Про освіту», «Правилами внутрішнього розпорядку медичного коледжу «Монада».

Щорічно проводяться спартакіади, фестивалі художньої творчості, конкурс «Кращий за професією», студентські наукові конференції, святкування річниць з дня заснування «Сейшн в Монаді», та інші заходи.

ЧФ ТОВ Медичний коледж "Монада"

ЧФ ТОВ Медичний коледж "Монада"
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Вересень 2020 (36)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше