» » Університетські НПЦ – чинники інноваційного розвитку первинної медико-санітарної допомоги
Інформація
  • Переглядів: 887
  • Автор: Moderator
  • Дата: 4-11-2015, 15:31
4-11-2015, 15:31

Університетські НПЦ – чинники інноваційного розвитку первинної медико-санітарної допомоги

Категорія: Заклади вищої освіти області

Одним з пріоритетних напрямків діяльності системи охорони здоров’я України є подальше реформування галузі та впровадження сімейної медицини. Однак, проведення реформ вимагає змін як у її матеріально-технічному стані, так і у кадровому забезпеченні галузі. Задачі, що поставила держава перед лікарем первинної ланки медичної допомоги – сімейним лікарем, надзвичайно актуальні і спрямовані на підвищення рівня медичної допомоги населенню для зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, підвищення якості життя. Тому питання подальшого підвищення ефективності підготовки сімейного лікаря на додипломному та післядипломному рівнях є актуальним напрямком роботи Буковинського державного медичного університету (БДМУ).
З метою забезпечення безперервної професійної підготовки медичних працівників первинної ланки необхідним є створення обласних тренінгових або навчально-практичних центрів. Раціональним є відкриття вказаних центрів на базі зразкових амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ). Завданням таких центрів є сприяння організації проведення короткотривалих тематичних курсів для медичних працівників центрів без відриву від виробництва шляхом надання приміщень та матеріально-технічних засобів, необхідних для здійснення навчального процесу навчальним закладом, або організації дистанційних форм навчання. Окрім того, центри, безумовно, є необхідними і для проведення навчального процесу на додипломному етапі, оскільки більшість випускників вищих навчальних медичних закладів, маючи достатні теоретичні знання та навички, психологічно не готові до роботи сімейним лікарем у сільській місцевості, адже система їх професійної підготовки не передбачає детального ознайомлення зі специфікою роботи в АЗПСМ.
З метою удосконалення підготовки студентів, лікарів-інтернів за фахом «загальна практика-сімейна медицина», післядипломної перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів сімейної медицини, покращення якості та ефективності надання медичної допомоги жителям сільської місцевості відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту» у 2012 р. за участю кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету (БДМУ) створено університетський Навчально-практичний центр (НПЦ) ПМСД БДМУ на базі АЗПСМ с. Коровія Глибоцького району Чернівецької області, у 2013 р. – НПЦ ПМСД БДМУ – у с. Бояни Новоселицького району.
НПЦ ПМСД БДМУ оснащені типовим обладнанням згідно з вимогами МОЗ України і мають наступні структурні компоненти: навчальна кімната, реєстратура, долікарський кабінет, кабінети завідувача та сімейних лікарів, оглядовий кабінет, маніпуляційна, лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, масажний кабінет, кабінет функціональної діагностики, палата денного стаціонару, допоміжні кабінети, стоматологічний кабінет, аптечний пункт.
Основними напрямками роботи НПЦ ПМСД є: навчальний – підвищення рівня знань лікарів-інтернів, сімейних лікарів, студентів з питань загальної практики-сімейної медицини згідно існуючих вітчизняних та світових стандартів (при цьому враховуються кваліфікаційна характеристика лікаря загальної практики-сімейного лікаря з позиції компетентнісного підходу, об’єм медичних компетенцій і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях); консультативно-лікувальний – участь у створенні єдиного алгоритму надання невідкладної допомоги, лікування та реабілітації населення в межах компетенції сімейного лікаря, впровадження сучасних лікувально-діагностичних та реабілітаційних стандартів (професори і доценти кафедри сімейної медицини щоквартально здійснюють заплановані консультативно-лікувальні виїзди в НПЦ ПМСД БДМУ, за час існування НПЦ ПМСД проконсультовано близько 450 пацієнтів); науково-дослідний – участь в організації та проведенні досліджень, спрямованих на вивчення актуальних питань сімейної медицини (у т.ч. лікарі-інтерни при написанні науково-дослідних робіт обстежують пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою до НПЦ ПМСД БДМУ); організаційний – аналіз існуючих форм звітності, підготовка інформаційних матеріалів та пропозицій, проведення організаційних заходів для удосконалення допомоги населенню за принципом загальної практики-сімейної медицини; інтеграційний – налагодження співпраці з фаховими асоціаціями, які працюють у напрямку сімейної медицини.
Пріоритетною функцією НПЦ ПМСД є відпрацювання лікарями-інтернами, студентами 6 курсу практичних навичок обстеження пацієнтів та алгоритмів надання первинної медико-санітарної допомоги в умовах сільської місцевості; формування знань і вмінь щодо диспансеризації населення; проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та відбір осіб з метою санаторно-курортного лікування; організація та проведення санітарно-освітньої роботи серед населення; ведення та заповнення первинної медичної документації, яка є в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

Колективом кафедри сімейної медицини розроблено тематичний план практичної підготовки лікарів-інтернів за фахом «загальна практика-сімейна медицина» на заочному циклі. Затверджений перелік та обсяг практичних навичок в інтернатурі з урахуванням «Наскрізної програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики-сімейної медицини», що дозволяє підвищити рівень практичної підготовки майбутніх лікарів та передбачає поліпшення контролю якості знань на всіх етапах підготовки інтернів і спеціалістів з урахуванням потреб практичної медицини.
У НПЦ ПМСД БДМУ в 2014 р. ініційовано проведення майстер-класів з офтальмології для лікарів та медичних сестер первинної ланки, які не мають на сьогодні аналогів в Україні. Під час майстер-класів з офтальмоскопії в умовах НПЦ ПМСД БДМУ сімейні лікарі мали нагоду ознайомитися з сучасними принципами діагностики найактуальнішої офтальмологічної патології (глаукоми, катаракти, очних ускладнень цукрового діабету, гіпертонічної хвороби тощо), визначити гостроту зору, виміряти внутрішньоочний тиск, оглянути очне дно шляхом офтальмоскопії (при цьому кожен сімейний лікар використовував портативний офтальмоскоп своєї амбулаторії).
У 2015 році у НПЦ ПМСД БДМУ проведено 2 майстер-класи з отоскопії, що дозволило наблизити процес вивчення отоларингології до потреб практичної роботи сімейних лікарів і буде здійснюватися в подальшому відповідно до визначених проблемних питань та компетенцій (зокрема, у 2016 р. заплановано проведення майстер-класів з проведення серцево-легеневої реанімації та ін.).
Досвід роботи НПЦ ПМСД БДМУ показав доцільність їх створення, високу ефективність проведення навчального процесу для студентів, лікарів-інтернів (у т.ч. на заочному циклі навчання), клінічних ординаторів, сімейних лікарів практичної ланки охорони здоров’я. Відкриття НПЦ ПМСД на базі зразкових АЗПСМ сприяє позитивному світогляду майбутніх та практикуючих сімейних лікарів до сімейної медицини, зростанню їх мотивації до навчання, збільшує доступність медичної допомоги для населення та підвищує рівень медичного обслуговування жителів сільської місцевості.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (25)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше