» » Впровадження інновацій – головний напрям роботи коледжів та технікумів Буковини
Інформація
  • Переглядів: 1372
  • Автор: Moderator
  • Дата: 2-05-2015, 14:32
2-05-2015, 14:32

Впровадження інновацій – головний напрям роботи коледжів та технікумів Буковини

Категорія: ВНЗ Буковини / Стрічка

28 квітня 2015 року в Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та економіки» пройшла II Регіональна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці молодших спеціалістів: методологія, теорія, досвід, проблеми».
Основним завданням проведення конференції було створення дискусійної панелі для висвітлення досягнень у галузі вдосконалення і відпрацювання моделей педагогічних інноваційних методик підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації. Під час конференції розглядалися проблемні питання з педагогіки, методології, дидактики освітньої галузі у формуванні професійних компетенцій фахівця.
Найбільше представництво на конференції серед вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації Чернівецької області продемонстрували: Фінансово-економічний коледж Буковинського державного фінансово-економічного університету; Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»; Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету; Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки»; Комунальний вищий навчальний заклад «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету»; Чернівецький державний комерційний технікум; Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка; Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж; Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж»; Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж» та Педагогічний коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
Робота науково-практичної конференції відбувалася у формі пленарних засідань по секціях «Навчальна робота» і «Виховна робота». У кожній із секцій були представлені як виступи-презентації, так і заочні роботи, про що свідчить опублікована збірка наукових статей і тез за результатами науково-практичної конференції.
У секції «Навчальна робота» педагоги на високому професійному рівні давали коротку і чітко окреслену характеристику основних структурних ділянок навчальної роботи кожного навчального закладу і власних навчально-методичних напрацювань. Іноді, дискутуючи, роблячи висновки з тем, колеги інформували присутніх про ті специфічні особливості навчально-виховного процесу, які притаманні саме цим вищим навчальним закладам: від обов’язкових вимог освітнього процесу до вирішення конкретних питань навчального характеру.
Так, основні елементи впровадження дистанційного навчання висвітлила у доповіді «Основні елементи впровадження дистанційного навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації» заступник директора з навчальної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж» Анастасія Васкан, представивши досвід роботи викладачів навчального закладу при застосуванні цієї методики, окресливши позитивні моменти в організації та ефективності дистанційного навчання.
При вивченні дисциплін загальноосвітнього циклу належне місце посідає використання методу проектів. Із темою «Особливості використання методу проектів при вивченні хімії студентами спеціальності «Виробництво харчової продукції» (з досвіду застосування у Чернівецькому державному комерційному технікумі) ознайомила викладач хімії Чернівецького державного комерційного технікуму Зінаїда Абрамчук. З власного досвіду використання методу проектів З. Абрамчук представила навчально-методичне забезпечення цієї технології навчання.
При використанні інформаційно-комп’ютерних технологій в навчальному процесі значно покращується рівень сприйняття, запам’ятовування навчального матеріалу, його відтворення стає більш ефективним, що спонукає до творчого мислення. У презентації-виступі Юлія Федінчук, викладач фізики та астрономії Державного вищого навчального закладу «Чернівецький транспортний коледж» переконливо продемонструвала його переваги у доповіді «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на заняттях фізики».
Вирішувати проблеми сучасного викладача в контексті прояву різнобічних здібностей студентів спромоглися викладачі математики Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету Тетяна Крошка та Леся Кобильник у доповіді «Проблеми сучасного викладача: формування успішної та компетентної особистості». Зокрема Леся Кобильник навела переконливі приклади поетапного формування компетенцій студентів засобами навчання математики.
Уміння поєднати вивчення іноземної мови, орієнтуючись на використання інноваційних технологій, продемонструвала викладач іноземної мови Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу Наталія Заморняк у доповіді «Інноваційні педагогічні технології як засіб підвищення ефективності і викладання іноземної мови». Власний досвід роботи став основою для подальшого впровадження всього арсеналу методів, способів, прийомів навчання у викладанні іноземної мови.
Дистанційне навчання приваблює викладачів певними перевагами. Тому, якщо в навчальному закладі є матеріально-технічне забезпечення для його застосування, то це – запорука успіху для повноцінної праці і впровадження інноваційних технологій. Світлана Апріутес, викладач Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету у своїй доповіді на тему «Інноваційні технології на заняттях. Дистанційне навчання» висвітлила переваги дистанційного навчання у процесі викладанні біології.
Викладачем спеціальних дисциплін програмування Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» Тетяною Гуменною («Застосування елементів дистанційного навчання при викладанні спеціальних дисциплін програмування») запроваджено ряд методик з власного досвіду ефективності використання дистанційного навчання. 
Методист Комунального вищого навчального закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету» Марія Табакова зробила детальний аналіз навчальної діяльності викладачів коледжу, враховуючи специфіку вивчення навчальних дисциплін відповідних спеціальностей у доповіді «Засоби і технології сучасного заняття». Виступ науковця став переконливим доказом кропіткої роботи із застосуванням сучасних технологій на заняттях медичного спрямування.
З презентаційною доповіддю, прикладами щодо поширенням власних апробованих методик інтерактивних технологій навчання у викладанні економіко-фінансових дисциплін виступила Анна Чепишко, викладач економіко-фінансових дисциплін Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки». У доповіді «Застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні дисциплін «Банківські операції» було розкрито значні переваги сучасних технологій при вивченні саме економіко-фінансових дисциплін.
Всі учасники конференції, за підсумками роботи секції «Навчальна робота», спільно прийшли до єдиного висновку – навчально-виховний процес і надалі, враховуючи різні методи і підходи до навчання і виховання із застосуванням прогресивних інновацій, залишатиметься пріоритетним напрямом роботи навчального закладу.
У виховній роботі досить складно визначити чи виокремити найбільш важливе, головне. Тому доповіді, виступи, презентації, дискусії набули гостроти в обговоренні. Ділячись досвідом, кожен із учасників науково-практичної конференції, захоплено презентував власні напрацювання та системний підхід до виховної роботи навчального закладу. «Замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, де можна використати ці ідеї, вміти з ними поводитись, а не лише захоплюватись. Практична значимість представлених власних напрацювань та результативність і систематизація роботи всього педагогічного колективу (окремих навчальних закладів) мала місце на конференції у цікавих доповідях.
Заступник директора з виховної роботи Державного вищого навчального закладу «Чернівецький транспортний коледж» Тетяна Глевич у виступі на тему «Національно-патріотичне виховання сучасної молоді (обмін досвідом)» охарактеризувала виховний процес навчального закладу за всіма напрямами виховної роботи із конкретно зазначеними і проведеними виховними заходами протягом року, представивши в презентації структуру виховної роботи навчального закладу.
Викладач історії Чернівецького державного комерційного технікуму Тарас Савка у доповіді на тему «З досвіду роботи національно-патріотичного виховання студентів у Чернівецькому державному комерційному технікумі» висвітлив основні заходи національно-патріотичного виховання, які відбуваються в межах навчального закладу і власну роботу з національно-патріотичного виховання із студентами, демонструючи в презентації фотозвіти проведених виховних заходів.
Роль куратора академічної групи завжди в центрі виховної роботи. Виховання лідерських якостей студента через мистецтво у викладанні живопису, композиції та професійної майстерності досліджували куратори академічних груп Галина Запорожець, викладач живопису та Володимир Запорожець, викладач композиції та професійної майстерності Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, які є членами Національної спілки художників України та Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Виховання культури особистості, лідерських якостей мистецькими засобами є ключовим у виховній діяльності кураторів груп, що і визначило тему виступу «Роль куратора академічної групи у формуванні лідерських якостей студента (із досвіду роботи кураторів)».
Тема обдарованості студентської молоді донині залишається актуальною. Досліджувала мотивацію і результат такої творчої атмосфери виховання студентів-медиків Сусанна Осауленко, викладач хімії та медичної хімії, куратор академічної групи Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету у дослідженні на тему «Особливості роботи з обдарованими студентами в Чернівецькому медичному коледжі Буковинського державного медичного університету». Результати правильно вибудованої системи психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної обдарованості студентів справили позитивне враження. В результаті колеги-учасники конференції обов’язково застосовуватимуть цю методику в своїй професійній діяльності.
Виховання і врешті-решт формування лідерських якостей студента набули форми діалогічного спілкування учасників конференції. Галина Сагалюк, викладач іноземної мови, куратор академічної групи Комунального вищого навчального закладу «Вашковецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету» цілком аргументовано визначила роль куратора у формуванні студента-лідера, презентуючи виховні заходи навчального закладу у своєму виступі на тему «Роль куратора академічної групи у формуванні лідерських якостей студента».
Всіх учасників конференції приємно здивував досвід впровадження одного із найбільш дієвих способів психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку студента. Викладач спеціальних архітектурних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж» Анжела Доцюк у виступі «Арттерапія – один із засобів психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку студента архітектора» продемонструвала ряд студентських робіт, які справляють позитивний психолого-педагогічний вплив на творчу діяльність професії студента-архітектора.
Викладач іноземних мов, куратор академічної групи Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету Любов Жуковська представила в презентації-виступі значні переваги у формуванні лідерських якостей студента і їх значення у подальшій професійній діяльності медичних працівників, представивши дослідження за темою «Роль куратора академічної групи у формуванні лідерських якостей студента».
Важливі складові формування професійних компетенцій випускника вищого навчального закладу досліджувала практичний психолог Державного вищого навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» Ірина Горожанська, які розкрила у виступі на тему «Використання методу професіографії у психологічному аналізі майбутньої професійної діяльності випускника ВНЗ». Набір детально опрацьованих професіограм та анкетування студентів і результат аналізу проведеної роботи практичного психолога свідчить про важливість цьогого методу дослідження при формуванні професійної діяльності майбутнього випускника.
Заключним виступом на науково-практичній конференції стала доповідь Василя Процюка, заступника директора з виховної роботи Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, кандидата педагогічних наук, з теми «Культурологічні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя».
В атмосфері творчого єднання, враховуючи стиль і традиції кожного із навчальних закладів та специфіку підготовки фахівців відповідного рівня і спеціальності, кожен учасник конференції мав змогу представити власний досвід роботи та  конкретно вибудовану ділянку роботи навчального закладу.
Науково-практична конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції, в якій містяться матеріали з висвітлення теоретичних і апробованих напрямів роботи викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, практичних психологів, заступників директорів з навчальної та виховної роботи з впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовці молодших спеціалістів.
Всі учасники конференції, які брали участь, працюючи безпосередньо в секційних засіданнях та в заочній формі (тільки публікація) отримали Сертифікати, що засвідчують здійснення ними науково-педагогічної роботи. По завершенню конференції її учасники дійшли до єдиної думки: «Сучасні освітні умови диктують нові вимоги до вирішення актуальних педагогічних завдань».
Масштабність конференції, глибина обговорюваних питань, рівень представництва її учасників засвідчили, що педагогічні працівники коледжів і технікумів Чернівецької області мають значний потенціал, виокремлюють і успішно реалізують педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці молодших спеціалістів.

 

 

 

 

 

Впровадження інновацій – головний напрям роботи коледжів та технікумів Буковини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження інновацій – головний напрям роботи коледжів та технікумів Буковини

 

 

 

 

Впровадження інновацій – головний напрям роботи коледжів та технікумів Буковини

 

 

 

 


скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2019 (142)
Грудень 2018 (163)
Листопад 2018 (250)
Жовтень 2018 (176)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше