» » Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року
Інформація
  • Переглядів: 17298
  • Автор: Moderator
  • Дата: 16-06-2014, 12:06
16-06-2014, 12:06

Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року

Категорія: Стрічка / Накази

 
Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2014/2015 навчального  року

На виконання статей 15, 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2014/2015 навчального року"
НАКАЗУЮ:
1. Начальникам органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій:
1.1. До 01.08.2014 провести експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, пояснювальних записок до них на відповідність вимогам листа МОНУ від 11.06.2014 № 1/9-303 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2014/2015 навчального року", нормативних документів  та затвердити у встановленому порядку.
1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не повинні перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами. Граничний обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати у 2 класі 45 хв., 3 – 70 хв.,  4 –  90 хв., 5-6  – 150 хв., 7-9  – 180 хв., 10-11 –  240 хв.
1.3. Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлювати відповідно до вимог статей 14, 16 Закону України "Про загальну середню освіту".
1.4. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських – 4 учні.  При меншій кількості учнів, за необхідності,  створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів.
1.5. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від  20.02.2003 № 128. За наявності позабюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволити поділ класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування).
1.6. Увести  з 01.09.2014  нову  сітку   годин,   навчальні   програми  у 1-3-х та 5-6-х класах.
1.7. Рекомендувати   у   школах   з   румунською   мовою   навчання   вивчати українською мовою предмети інваріантної складової «Історія України», «Географія  України», «Захист  Вітчизни» (лист МОНУ від 20.08.2003                 №1/9-389),   за  наявності  відповідного навчально-методичного і кадрового забезпечення, бажання батьків та учнів.
1.8. Під час організації індивідуальної форми навчання чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 №732, зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.2003 за №9/7330 (із змінами згідно з наказом МОНУ від 05.02.2003 №61). 
1.9. Обсяги навчального навантаження використовувати у повних межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків закладів освіти.
1.10. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускати зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи). У спеціалізованих навчальних закладах (класах) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназіях, ліцеях дозволити перерозподіл у 7-11 класах кількості годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на їх вивчення можуть перерозподілятися (у бік зменшення) не більше ніж удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів. 
1.11. Варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладам конкретизувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекомендацій МОНУ, пропозицій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, органів управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій, кадрового забезпечення.

1.12. Основну увагу приділяти вивченню:
1.12.1. української мови як державної;
1.12.2. основ християнської  етики і моралі;
1.12.3. предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, сучасних комп'ютерних технологій, а також поглибленню знань з вітчизняної історії і культури;
1.12.4.   українознавства;
1.12.5.   основ екологічних знань у 1-11 класах.     
1.13. Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування:

1.13.1. організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 1 класу будь-які вступні випробування дітей;
1.13.2. вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів - дітей-сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги;
1.13.3. до 20.08.2014 укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади педагогічними та керівними кадрами, забезпечити навчальними програмами і підручниками;
1.13.4. організувати в сільській місцевості підвіз учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності (більше 3 км).
1.14. Здійснити контроль за дотриманням керівниками закладів освіти Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2005 № 178 (додаток 1), наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462 "Про демократизацію в системі освіти області", наказу Департаменту освіти і науки молоді та спорту облдержадміністрації від 22.01.2013 № 49 «Про удосконалення кадрової роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації. 
1.15. У всіх видах підготовки до початку 2014/2015 навчального року керуватись дотриманням вимог Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", виконання  відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
1.16. До 10 грудня 2014 року підготувати необхідну документацію для проведення у районах, містах зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2014/2015 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти і забезпечення якості рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)". 
2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:
2.1. До 10.08.2014  розробити і надіслати відповідним методичним службам, керівникам навчальних закладів методичні рекомендації щодо змісту навчання у 1-4, 5-9 класах, змісту профільного навчання учнів 10-11 класів.
2.2. До 01.07.2014  розробити та довести до виконавців інструктивно-методичні матеріали щодо порядку вивчення предметів інваріантної і варіативної складової (регіональний компонент) навчального плану, науково-педагогічні вимоги до складання розкладу занять, раціонального використання навчального часу.
2.3. До 20.06.2014 направити в педагогічні колективи рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів, в т.ч. використання додаткових годин на предмети інваріантної складової,  курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття, консультації.
2.4. До 10.08.2014 підготувати повний комплект необхідних документів до серпневої конференції педагогічних працівників Чернівецької області.
2.5. До 10.12.2014 підготувати повний комплект документів для проведення січневих, 2015 року,  зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2014/2015 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)".
3. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів області всіх типів і форм власності:
3.1. Вважати основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2014/2015 н.р., статут, робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу, план роботи навчального закладу  на рік, перспективний план роботи.
3.2. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014           № 1/9-303 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2014/2015 навчального року", розробити і подати на затвердження у встановленому порядку робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік:
3.2.1. Початкової школи:
3.2.1.1. для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011 № 572;
3.2.1.2. для 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682.
3.2.2. Робочі навчальні плани 5-9-х класів:
3.2.2.1  для  5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664; 
3.2.2.2  для 7-9-х класів  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004   № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009  №  66.
3.2.3. Робочі навчальні плани 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657
3.2.4. Робочі навчальні плани гімназій і ліцеїв, спеціалізованих шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів: 5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 (додаток 8); 7-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657.
3.2.5. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-3 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 ); 4 клас – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182 чи  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); 5-6 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України 29.05.2014 № 664 (додаток 3); 7-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 19).
3.2.6. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1-3 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 6-7);  4 клас – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682);  5-6 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664 (додатки 6-7); 7-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657  (додатки 21 та 22).
3.2.7. Робочі навчальні плани для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 23.05.2012  № 616.
3.2.8. Робочі навчальні плани для білінгвальних класів: 5-6 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; 7-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657  (додаток 20).
3.2.9. Робочі навчальні плани вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл для  5-6 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 664 (додатки 14-17); 7-9 класів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21); 10-11 (12) класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р.          № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додатки 24, 25).
3.2.10. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: підготовчий, 1-2-х класи за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 № 80, 3-4 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); 5 класи за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку від 22.04.2014 № 504 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 11.06.2014 № 701,  6-10 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); 11-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 № 489.
3.2.11.   Для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами  національних  меншин  з  вивченням  двох  іноземних  мов дозволити використовувати варіанти навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 №1/9-321. За цими варіантами дозволити складати робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини), для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 15).
3.2.12. З   метою   виховання   в   учнівської   молоді   поваги   до   Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України здійснювати виключно урочисту і державно-офіційну організацію та проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновити, за необхідності, куточки державної символіки. Обов’язково в понеділок здійснювати підняття Державного прапора з виконанням Державного Гімну України, п’ятницю – опускання Прапора і виконання Гімну.
3.3. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" новий 2014/2015 навчальний рік  у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, розпочати у "День знань" – 1 вересня 2014 року.
3.4. Навчальні заняття організувати за семестровою системою: І семестр – з 01.09 по 26.12.2014, ІІ семестр – з 12.01 по 29.05.2015 (30 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем).
3.5. Канікули для учнів провести:
• осінні  з 27.10 по  02.11.2014;
• зимові –  29.12.14  по 11.01.2015;
• весняні – 23.03. по 29.03.2015;
• літні – з дня закінчення навчального року по 31.08.2015.
3.6.    Навчальні заняття у всіх класах завершити 29.05.2015 (30.05.2014).
3.7.    Закінчити 2014/2015 н.р., включаючи проведення:
• екскурсій у 1-4 класах – з 01.06 по 04.06.2015;
• навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах – з 01.06.по 12.06.2015;
• підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів всіх класів;
• державної підсумкової атестації випускників початкової (з 12.05. по 21.05.2015) у вигляді контрольних робіт з трьох предметів; читання, української мови та математики:  основної (01.06. по 08.06.2015) і старшої школи (22.05. по 28.05.2015) у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас), згідно з вимогами статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту";
• вручення  документів про освіту провести для випускників 11-х класів  30 травня,  9-х класів –10 червня 2015 року.
3.8.   З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, специфіки функціонування навчальних закладів, за погодженням з Департаментом  освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, дозволити змінювати графік учнівських канікул, зокрема, додаткових тижневих для учнів 1 класу. 
3.9.    У всіх видах підготовки до початку 2014/2015 навчального року, включно з серпневою педагогічною радою, врахувати тематику серпневих крайових зборів «Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, педагогічної та батьківської громадськості у реалізації рівного доступу вихованців до якісної освіти».
3.10.  До 9 січня 2015 року провести педагогічні ради з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2014/2015 н.р. і завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)", проаналізувати впровадження Типових навчальних для 1-3, 5-6  класів загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті "Освіта Буковини" та розмістити на інформаційних сайтах Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,  Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
5. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   на  начальника управління освіти і науки Департаменту Куриша Г.М.Директор Департаменту    О.Палійчук 
 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2021 (43)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)
Серпень 2020 (53)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше