» » УХВАЛА серпневої конференції працівників освіти Чернівецької області.
Інформація
  • Переглядів: 739
  • Автор: Moderator
  • Дата: 6-09-2016, 18:34
6-09-2016, 18:34

УХВАЛА серпневої конференції працівників освіти Чернівецької області.

Категорія: Слайдер

УХВАЛА

серпневої конференції працівників освіти Чернівецької області «Розвиток освіти Чернівецької області в умовах формування Концепції нової української школи»

Керуючись частинами 1 та 3 ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проектом Закону України «Про освіту», Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Концепцією розвитку освіти України на період 2015-2025 рр., Концепцією нової української школи, питанням щодо реалізації завдань, визначених Положенням про дистанційне навчання (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466), відповідними наказами профільних міністерств, з метою забезпечення реалізації державної політики щодо підвищення якості навчально-виховного процесу, гуманізації цілеспрямованого виховання й навчання в інтересах людини, суспільства та відповідної підготовки педагогічних кадрів, заслухавши та обговоривши виступи, учасники серпневої конференції працівників освіти

УХВАЛИЛИ:

1. Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації:

1.1. Спрямувати роботу органів управління освітою, педагогічних колективів навчальних закладів області на створення умов для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, для реалізації державних освітніх стандартів, сучасних підходів до організації навчання, виховання і розвитку особистості, на підвищення якості надання освітніх послуг в умовах переходу до Нової української школи.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.2. Забезпечити доступність якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти шляхом розвитку мережі навчальних закладів із врахуванням перспектив проведення територіальної реформи.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.3. Продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, у тому числі шляхом урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.4. Розглянути перспективи впровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах області.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.5.Координувати роботу опорних шкіл та сприяти розширенню їх мережі; висвітлювати у ЗМІ результати їх функціонування.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.6.Вжити заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема, керівників та вчителів опорних шкіл, вчителів початкових класів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами.

Термін: до 01.10.2016

1.7.Проаналізувати на колегії результати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року та провести додаткову перевірку об’єктивності оцінювання знань у навчальних закладах області, де випускники під час ЗНО не підтвердили відповідний рівень знань, показали значну різницю між річними оцінками за предмет та результатами ЗНО.

Термін: до 11.11.2016

1.8.Сприяти створенню необхідних умов для інклюзивного навчання у закладах області для забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.9.Налагодити міжвідомчу взаємодію щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнівської та студентської молоді.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.10. Не допускати під час навчального року безпідставного закриття позашкільних навчальних закладів та дотримуватися вимог законодавства в частині забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних потреб та потреб громади під час оптимізації мережі позашкільних закладів.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.11. Спрямувати роботу органів управління освітою та професійно-технічних навчальних закладів області на виконання «Плану розвитку професійно-технічної освіти Чернівецької області на 2016-2018 роки», який затверджено колегією Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01.07.2016 № 2/6.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.12. Координувати роботу ради стейкхолдерів, формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів з урахуванням потреб регіонального ринку праці.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

1.13. Вжити заходів щодо вирішення проблемних питань фінансування професійно-технічних навчальних закладів, зокрема виплати заробітної плати, стипендії та оплати енергоносіїв, комунальних послуг.

Термін: до 15.09.2016

1.14.Забезпечити отримання професійно-технічними навчальними закладами документів на право власності на майно та на володіння земельною ділянкою.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати Чернівецькому та Новодністровському міським головам, головам територіальних об’єднаних громад:

2.1. Продовжити роботу щодо приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах об’єднання територіальних громад у відповідність до потреб населення, з урахуванням специфіки місцевості та прогнозованих демографічних змін.

Термін: упродовж 2016 року

2.2. Забезпечити функціонування наглядових рад за будівництвом об’єктів – закладів освіти із залученням педагогічної громадськості, представників батьківських комітетів, волонтерських організацій, депутатів місцевих рад та підприємців.

Термін: постійно

2.3. Забезпечити своєчасне широке інформування громадськості про будівництво та реконструкцію освітніх закладів у районах/містах.

Термін: з 01.09.2016, постійно

2.4. Забезпечити підготовку навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Термін: до 01.09.2016,

10.10.2016

2.5. Проаналізувати мережу навчальних закладів з урахуванням фінансових витрат на утримання, відкоригувати дорожні карти оптимізації та активізувати роботу щодо оптимізації малочисельних загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до п.3.1.Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 № 76-VІІІ.

Термін: : упродовж 2016/2017 навчального року

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій/міських рад, відповідальним працівникам територіальних об’єднаних громад:

3.1. Забезпечити стовідсоткову підготовку дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів до нового навчального року, безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами до будівель і приміщень.

Термін: до 31.08.2016

3.2. Сприяти забезпеченню належних умов для навчання, виховання, надання необхідної психологічної підтримки дітям – вимушеним переселенцям, які виїхали на проживання або тимчасове перебування до Чернівецької області з інших населених пунктів України (листи Міністерства освіти і науки України від 18.07.2014 № 1/9-366 та від 12.06.2014 № 1/9-310).

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

3.3. Забезпечити всебічну підтримку, психологічний супровід дітей із сімей, батьки яких призвані на військову службу, демобілізованих військовослужбовців та загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

3.4. Забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір області шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

3.5. Забезпечити навчальні заклади працівниками психологічної служби з метою організації належного психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

3.6. Проаналізувати результативність участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2015/2016 навчальному році та розробити шляхи покращення роботи з обдарованою молоддю.

Термін: до 15.09.2016

3.7. Вжити дієвих заходів щодо залучення школярів до науково-дослідницької діяльності, вчасного виявлення і підтримки обдарованих дітей, сприяння розкриття їх здібностей через організацію з ними гурткової та індивідуальної роботи за напрямами наукових досліджень, проведення інтелектуальних конкурсів, турнірів, участі у віртуальній школі.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

3.8. Спланувати роботу з підлітками, які належать до групи «ризику», спрямовуючи зусилля на формування здорового способу життя, профілактики та усунення негативних явищ, створення безпечного учнівського середовища.

Термін: до 31.08.2016

3.9. Посилити та урізноманітнити форми і методи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації, забезпечити організацію і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

4. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:

4.1. Організувати проведення у кожному районі/місті методичних об’єднань учителів початкових класів у зв’язку із впровадженням оновлених програм та компетентнісного підходу до навчання.

Термін: до 31.08.2016

4.2. Проаналізувати модель трансферно-накопичувальної системи курсової підготовки вчителів та диверсифікувати форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Термін: до 01.01.2017,

01.05.2017

4.3. Розробити рекомендації щодо активного застосування у навчально-виховному процесі методів викладання, заснованих на співпраці учителя та учня (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо).

Термін: до 15.11.2016

4.4. Створити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і науки та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області освітній портал «Нова українська школа» з методичними та дидактичними матеріалами, мультимедійними підручниками, інтерактивними онлайн-ресурсами.

Термін: до 01.03.2017

4.5. Започаткувати проведення обласного ярмарку педагогічного досвіду класних керівників «Інноваційні технології у виховній роботі».

Термін: листопад, 2016

4.6. Удосконалити алгоритм проведення засідань Віртуальної школи та залучати до її роботи провідних фахівців та кращих педагогів області.

Термін: з 01.09. 2016

5. КУ «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області»:

5.1. Підготувати та видати інформаційний збірник за результатами ЗНО-2016, оприлюдненими Українським центром оцінювання якості освіти.

Термін: до 01.11.2016

5.2. Провести моніторинг вивчення стану викладання української мови, історії та математики в загальноосвітніх навчальних закладах області, де випускники 2016 року показали низький рівень знань.

Термін: до 01.11.2016, упродовж 2016/2017 навчального року

5.3. Проаналізувати стан реалізації державної регіональної політики «Доступність та якість послуг у сфері освіти» щодо якісних показників соціально-економічного розвитку області в галузі освіти за 2015 рік та розробити рекомендаційні заходи щодо покращання показників індикаторів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» та розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 01.12.2015 року № 839-р до 01.10.2016.

Термін: до 01.11.2016

5.4. Забезпечити постійний контроль:

5.4.1.Реалізації заходів щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до поданих пропозицій органів місцевої влади Дорожньої карти оптимізації навчальних закладів.

5.4.2. Виконання розпорядження від 21.06.2016 № 408-р «Про підготовку закладів освіти області до нового 2016/2017 навчального року та опалювального сезону» з метою забезпечення належного та безперебійного їх функціонування в осінньо-зимовий період.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

5.5. Здійснювати науковий, методичний та психологічний супровід проведення моніторингових досліджень в освітніх закладах районів/міст та надавати консультації щодо організації та проведення моніторингових досліджень, особливу увагу звернути на навчальні заклади, які системно мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

5.6. Координувати організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного, харчування, будівництва, матеріально-технічне забезпечення, медичного обслуговування дітей, заходів з енергозбереження.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

6. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів:

6.1. Забезпечити контроль за дотриманням у вищих навчальних закладах вимог Закону України «Про вищу освіту» (із змінами) та нормативно-правових актів з питань вищої освіти.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

6.2.Обговорити на засіданнях вчених (педагогічних) рад шляхи покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою, підвищення ефективності наукової, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів та інтеграції ВНЗ з виробництвом.

Термін: до 01.12.2016

6.3. Створити необхідні умови для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів та сприяти посиленню мотивації студентської молоді до участі у науково-дослідній роботі.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

6.4.Здійснювати формування особистості на засадах патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

6.5.Забезпечити розширення партнерських зв’язків ВНЗ з роботодавцями, активно залучати їх до формування змісту вищої освіти, проведення практики студентів з подальшим місцем їх працевлаштування.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

7. Керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів:

7.1. Обговорити на засіданнях педагогічних рад ключові компоненти формули Нової української школи та внести відповідні зміни до перспективного планування роботи навчальних закладів, урахувавши позиції нового змісту освіти.

Термін: до 05.09.2016

7.2. Обговорити на засіданнях педагогічних рад та методичних об’єднань визначені статтею 1 Проекту нового базового Закону «Про освіту» ключові групи компетентностей Нової української школи та врахувати їх для визначення перспективної варіативної складової робочих навчальних планів.

Термін: до 01.10.2016

7.3. Забезпечити наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

7.4. Поглибити партнерську співпрацю з батьками, територіальними громадами у забезпеченні підтримки розвитку освітніх закладів; ширше залучати до їх управління громадське самоврядування працівників закладу, учнівське самоврядування та Батьківські ради.

Термін: упродовж 2016/2017 навчального року

[url=http://]http://[/url]


скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2019 (142)
Грудень 2018 (163)
Листопад 2018 (250)
Жовтень 2018 (176)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше