Про Департамент


Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010, тел. 55-29-66, факс 57-32-84, e-mail doncv@ukr.net

Структура

Положення

Команда

 

Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та місцевими органами управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом реалізуються заходи щодо реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти. 

 
Дошкільна освіта:
 • створення належних умов для організації навчання дітей 5-річного віку; 
 • реконструкція приміщень під ЗДО та будівництво нових закладів дошкільної освіти; 
 • збільшення показника охоплення дітей закладами дошкільної освіти до 87,5%, всіма формами дошкільної освіти  - до 91,5%; 
 • удосконалення кадрової політики щодо якісного складу педагогічних працівників;
 • створення інклюзивних груп у ЗДО для дітей з особливими освітніми потребами.

Загальна середня освіта:
 • введення в дію нових закладів освіти, проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового 2017/2018 навчального року;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти області;
 • забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію права дитини на медичне обслуговування та харчування;
 • здійснення комплексної інформатизації освіти області, використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, системи тестового оцінювання знань, автоматизації управління;
 • модернізація освітніх округів;
 • упровадження ефективних моделей виховної роботи, забезпечення участі громадян та врахування громадської думки під час формування й реалізації державної політики з питань освіти, науки і виховання;
 • посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
 • забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та обдарованої молоді;
 • покращення умов безперешкодного доступу до навчальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти;
 • забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • збереження мережі позашкільних навчальних закладів, розширення мережі гуртків;
 • удосконалення кадрової роботи;

Професійно-технічна освіта:
 • упровадження затребуваних робітничих спеціальностей у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області;
 • забезпечення регіону кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці;
 • посилення соціального партнерства між закладами професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів;
 • координація роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти з питань професійної підготовки та виховання учнів;
 • організація здобуття неповнолітніми професійно-технічної та повної загальної середньої освіти;
 • вжиття заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вища освіта:
 • координація діяльності закладів вищої освіти області;
 • забезпечення, в межах делегованих повноважень, рівного доступу громадян області до якісної вищої освіти;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу ВНЗ області;
 • підтримка обдарованої студентської молоді.
 
Післядипломна освіта:
 • забезпечення неперервної якісної післядипломної педагогічної освіти педагогічних та керівних кадрів регіону з урахуванням вимог державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення професійного вдосконалення педагогічних працівників усіх рівнів, їхньої готовності до створення індивідуальних траєкторій  безперервної післядипломної освіти, формування навичок самоосвіти, самоконтролю, якісного підвищення кваліфікації
 • системне проведення науково-дослідної роботи, спрямованої на удосконалення післядипломної педагогічної освіти; розробка рекомендацій практичним працівникам, науково-обгрунтованих і практично виправданих технологій навчання та виховання;
 • науково-методичний супровід оновлення змісту освіти, моніторинг та експертиза інновацій, розроблених установами освіти, окремими педагогами;
 • забезпечення новою методичною інформацією відділів/управлінь освіти, навчальних закладів області, розробка і видання навчальних планів, програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо;
 • участь в освітніх проектах, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні та інтеграцію в європейський освітній простір.

Моніторинг системи освіти:
 • розробка інструментарію щодо проведення освітнього моніторингу за різними напрямами;
 • оцінювання стану харчування, охорони дитинства і праці, техніки безпеки в навчальних закладах області, технічного нагляду та будівництва, енергозбереження;
 • проведення соціологічних досліджень з актуальних питань освітньої галузі;
 • моніторинг якості знань через призму зовнішнього незалежного оцінювання;
 • проведення аудиту підвідомчих закладів освіти з питань фінансово-господарської діяльності;
 • моніторинг освітньої аналітики.


скачать софт

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2019 (32)
Листопад 2019 (151)
Жовтень 2019 (150)
Вересень 2019 (129)
Серпень 2019 (94)
Липень 2019 (66)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше