» » Умови проведення Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді
Інформація
  • Переглядів: 6832
  • Автор: Moderator
  • Дата: 17-01-2012, 16:12
17-01-2012, 16:12

Умови проведення Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді

Категорія: Заклади позашкільної освіти області

1. Мета
Чемпіонат України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді (далі – Чемпіонат) проводиться з метою:
стимулювання розвитку масового туризму і краєзнавства серед учнівської та студентської молоді;
удосконалення змісту спортивних туристських походів, розширення і поглиблення знань їх учасників з історії, культури, природи України та інших країн;
визначення найсильніших команд;
виявлення, вивчення та розповсюдження кращого досвіду організації і проведення туристсько–спортивних походів учнівської та студентської молоді.

2. Час і місце проведення
Чемпіонат має довгостроковий характер і проводиться щороку в два етапи.
1–й етап – Чемпіонат Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя зі спортивних туристських походів – проводиться до 25 грудня на місцях.
2–й етап – Чемпіонат України зі спортивних туристських походів – проводиться до 15 квітня в м.Києві.

3. Керівництво
Загальне керівництво Чемпіонатом здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Загальне керівництво 1–м етапом Чемпіонату здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням 1–го етапу Чемпіонату здійснюють Кримський республіканський позашкільний навчальний заклад „Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді”, обласні центри туризму і краєзнавства учнівської молоді та станції юних туристів, комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», Міжнародний центр дитячо–юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва, Севастопольський міський центр дитячо–юнацького туризму та екскурсій.
Проведення 1–го етапу Чемпіонату здійснює Головна суддівська колегія, затверджена організацією, що його проводить.
Проведення 2–го етапу Чемпіонату здійснює Головна суддівська колегія, затверджена Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

4. Учасники Чемпіонату
У Чемпіонаті беруть участь команди учнівської та студентської молоді України, які здійснили туристсько–спортивні походи відповідно до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, що діють на момент проведення походу (далі – Правила), своєчасно подали до відповідної суддівської колегії письмові звіти про здійснені ними туристсько–спортивні походи з активними способами пересування у будь–якому районі України та інших країн за період навчального року, який передує тому, в якому проводиться Чемпіонат, та літніх канікул після вказаного навчального року (до 1 вересня, за датою початку подорожі).

5. Програма та умови участі
Складність походів, що подані до участі в 1–му етапі Чемпіонату визначається організаціями, що його проводять.
До участі в 2–му етапі Чемпіонату подаються звіти про категорійні походи та походи 3 ступеню складності, здійснені групами школярів, та про категорійні походи, здійснені групами студентів.
До участі в 2–му етапі Чемпіонату в класах походів 3 ступеню складності та 1 категорії складності допускаються лише переможці 1–го етапу відповідно до заявок організацій, що відповідають за проведення 1–го етапу Чемпіонату. Кількість команд–учасників від регіону в класах походів 2 категорії складності та вище не обмежується. До участі в 2–му етапі Чемпіонату, як виняток, можуть бути допущені окремі команди в разі, якщо 1–ий етап не проводився.
У складі команди не менше 2/3 учасників повинні складати учні, вихованці, студенти, курсанти середніх загальноосвітніх, вищих, професійно–технічних навчальних закладів.
У Чемпіонаті серед учнівської молоді можуть брати участь групи, в складі яких не менше 2/3 (без врахування керівника та не більше ніж 2 заступників керівника) складають особи, які не досягли 18 років.
У Чемпіонаті серед студентської молоді можуть брати участь групи, в складі яких не менше 2/3 (без врахування керівника) складають особи, які навчаються за денною формою навчання у вищих, професійно–технічних, середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
Звіт про похід складається відповідно до рекомендацій щодо складання звітів про спортивні туристські походи, що затверджуються Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.
6. Документація та строки її подання
До участі у 1–му етапі Чемпіонату звіти про походи надсилаються на адреси Кримського республіканського позашкільного навчального закладу „Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді”, обласних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді та станцій юних туристів, комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю», Міжнародного центру дитячо–юнацького туризму Головного управління освіти і науки м. Києва, Севастопольського міського центру дитячо–юнацького туризму та екскурсій в строки, встановлені організаціями, що проводять 1–й етап Чемпіонату.
Для участі у 2–му етапі Чемпіонату до 1 лютого на адресу Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (01135, м. Київ, а/с 190) надсилаються:
заявка на участь у 2–му етапі Чемпіонату;
іменні заявки на участь в 2–му етапі Чемпіонату груп, що здійснили походи другої та вище категорій складності (в паперовому та електронному вигляді) за встановленою формою;
звіти про походи переможців 1–го етапу Чемпіонату, затверджені маршрутно–кваліфікаційною комісією, що дала позитивний висновок про проведення походу;
оригінали маршрутних книжок (маршрутних листів) з відмітками про проходження маршруту. Якщо заявлений категорійний похід одночасно бере участь в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів серед дорослих може бути надано завірену маршрутно–кваліфікаційною комісією ксерокопію маршрутної книжки та копію заявки на участь в Чемпіонаті України з спортивних туристських походів серед дорослих;
ксерокопії студентських (учнівських) квитків учасників груп, що беруть участь в Чемпіонаті серед студентської молоді.
Звіт про похід надсилається в друкованому вигляді та на електронних носіях (дискета або CD–диск).
Звіти, надіслані для участі в 2–му етапі Чемпіонату, не повертаються і зберігаються в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. За умови надання копії звіту, оригінал може бути повернутий не раніше, ніж через 3 місяці після закінчення Чемпіонату. Маршрутні документи повертаються за вимогою.

7. Підведення підсумків
Переможці та призери Чемпіонату визначаються у кожній категорії (ступені) складності з кожного виду туризму окремо серед груп учнівської та груп студентської молоді.
Результат команди визначається як середньоарифметичне значення експертних оцінок не менше, ніж двох суддів.
Якщо звіт не набирає 95% вихідних балів, то 1–е місце не присуджується
Якщо звіт не набирає 85% вихідних балів, то 2–е місце не присуджується.
Якщо звіт не набирає 75% вихідних балів, то 3–є місце не присуджується.
Результати у загальнокомандному заліку 2–го етапу Чемпіонату визначаються окремо серед груп учнівської та груп студентської молоді за сумою балів, отриманих звітами, поданими від регіону, з урахуванням коефіцієнтів: звіт про похід 3 ступеня складності – 0,8; 1 категорії складності – 1; 2 категорії складності – 1,2; 3 категорії складності – 1,4; 4–5 категорії складності – 1,6. У разі подання від регіону на Чемпіонат кількох звітів вище 1 категорії складності в загальнокомандному заліку враховується оцінка лише одного з цих звітів в кожному виді туризму та категорії складності, який набрав найбільшу кількість балів.
Головна суддівська колегія має право не допустити команду до участі в 2–му етапі Чемпіонату за порушення термінів подачі матеріалів, порушення вимог щодо складу групи, а також у разі відсутності документів, передбачених цим Положенням.
Головна суддівська колегія має право зняти команду з Чемпіонату у випадку порушення Правил, цих Умов, а також у разі невідповідності заявленого походу нормативним вимогам до походу відповідного рівня складності.

8. Нагородження
Команди, що посіли 1 – 3 місця в 1–му етапі Чемпіонату, нагороджуються організацією, що його проводить.
Навчальні заклади, які здійснюють безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням 1–го етапу Чемпіонату в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та регіони яких посіли 1 – 3 місця у загальнокомандному заліку 2–го етапу Чемпіонату, нагороджуються грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Команди, що посіли 1 – 3 місця в 2–му етапі в кожній категорії (ступені) складності в кожному виді туризму окремо, їх керівники та учасники нагороджуються грамотами (дипломами) Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. При наявності бюджетного фінансування групи, які стали переможцями та призерами 2–го етапу Чемпіонату нагороджуються оздоровчими путівками.
Керівники команд, які неодноразово посідали призові місця в Чемпіонаті в установленому порядку подаються до нагородження відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9. Фінансування
Витрати на проведення спортивних туристських походів несуть організації, що їх проводять.
Витрати на проведення 1–го етапу Чемпіонату несуть організації, що його проводять.
Витрати на проведення 2–го етапу Чемпіонату несе Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (4)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше