» » Умови проведення Всеукраїнської історико-географічної експедиції "ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ"
Інформація
  • Переглядів: 4894
  • Автор: Moderator
  • Дата: 17-01-2012, 16:04
17-01-2012, 16:04

Умови проведення Всеукраїнської історико-географічної експедиції "ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ"

Категорія: Заклади позашкільної освіти області

В утвердженні Української незалежної держави важливу роль відіграють завдання формування національної самосвідомості, виховання підростаючого покоління на культурно-історичних цінностях нашого народу. Скарбницею народної пам'яті є історичне краєзнавство. Саме через краєзнавчі дослідження та історичну науку необхідно підтримувати інтерес різних верств суспільства до витоків і першоджерел своєї історії, до вивчення рідного краю, історії міст і сіл. Ці знання допоможуть нашим сучасникам і наступним поколінням збагнути зміни, які відбуваються в країні, всебічно знати, хто ми є, чиї ми діти, яка наша минувшина, традиції, культура.
На теренах України більше 30 тисяч міст і сіл.
У їх числі понад 800 міст, селищ міського типу та понад 5000 сіл, яким минуло 300 років. Деякі з них відзначили свій тисячолітній ювілей. 39 найстародавніших українських міст рішенням Уряду взято під державну охорону.
В силу соціально-політичних та економічних причин лише у XX столітті з карти України зникло майже 2 тисячі населених пунктів.
Історія населених пунктів – це історія нашої країни, історія українського народу. Ми маємо зберегти для прийдешніх поколінь пам'ять про них.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ

Всеукраїнська історико-географічна експедиція "Історія міст і сіл України" (надалі – експедиція) започаткована Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнською спілкою краєзнавців, Українським географічним товариством.
Експедиція проводиться з метою виховання в учнівської та студентської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії, духовної спадщини, бажання пізнавати і вивчати історико-культурні надбання нашого народу, природне довкілля.
Завданнями експедиції є:
- залучення навчальних закладів, наукових установ, підприємств і організацій, широкого кола громадськості, вчених, краєзнавців до участі в дослідженні історії міст і сіл України;
- залучення учнівської та студентської молоді до краєзнавчої та науково-дослідницької роботи;
- набуття учнями та студентами поглиблених об'єктивних знань з історії рідного села чи міста, про визначні місця, історичні події та видатних людей свого краю;
- збір та систематизація краєзнавчих матеріалів до видання нової редакції енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл України";
- розкриття туристичних та екскурсійних можливостей свого краю;
- привернення уваги державних установ, громадських організацій, широкого кола громадян до збереження та відродження історико-культурної спадщини українського народу, пам'яті втрачених населених пунктів України.

КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕДИЦІЄЮ

Загальне керівництво експедицією здійснює Міністерство освіти і науки України, Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, Правління Українського географічного товариства.
Безпосередня відповідальність за проведення експедиції та підведення загальних підсумків покладається на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.
В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проведенням експедиції керують Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Методичне та організаційне забезпечення експедиції здійснюють Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські центри туризму і краєзнавства, станції юних туристів, обласні (міські) організації Всеукраїнської спілки краєзнавців, Українського географічного товариства.
У районах (містах) експедицію очолюють управління (відділи) освіти.

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

Експедиція розпочинається 17 квітня 2006 року і носить довгостроковий характер.
Підсумки експедиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підводяться до 1 квітня щорічно, починаючи з 2007 року.
Підведення підсумків проводиться Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнською спілкою краєзнавців, Українським географічним товариством до 15 травня щорічно, починаючи з 2007 року.
Експедиція вважатиметься завершеною після укладання видавничого оригіналу нової редакції енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл України".

УЧАСНИКИ ЕКСПЕДИЦІЇ

В експедиції беруть участь учні загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, громадські об'єднання дітей та молоді, педагоги, вчені, краєзнавці, громадські діячі, всі, кого цікавить історія міста чи села, проблеми збереження історичного та природного середовища рідного краю.

ПРОГРАМА ЕКСПЕДИЦІЇ

Програма експедиції передбачає забезпечення комплексу дій, спрямованих на глибоке вивчення історії міста чи села у контексті історії рідного краю.
Орієнтовними напрямами краєзнавчого пошуку можуть бути:
- назва населеного пункту (сучасна) та її походження;
- географічне місце знаходження;
- виникнення населеного пункту, важливі суспільно-політичні віхи його історії в т.ч. дата і джерела першого письмового згадування;
- формування культурного, просвітницького, освітнього та культово-релігійного середовища;
- чинники матеріального виробництва: засоби і форми господарювання, наявність природно-рекреаційних ресурсів;
- народні промисли як форма поєднання матеріальної культури, вжиткового мистецтва і виробництва;
- визначні особистості, що народилися в цьому населеному пункті, їх внесок у розвиток населеного пункту, краю, України, світу;
- значення і роль населеного пункту у формуванні етносоціальних процесів, адміністративної структури, особливостей економічного розвитку території, Державотворчих процесів;
- кількість дворів (для сіл та селищ), чисельність населення станом на...
- туристсько-рекреаційні та екскурсійні можливості населеного пункту.
Учасники експедиції вивчають і описують історію села чи міста відповідно до зазначених напрямів (усіх або частини).
Матеріали оформляються у вигляді нарису-опису з додатками.
У додатки можуть входити ілюстровані матеріали і фото (13х18 см), копії архівних документів, плани і карти місцевості, схеми, малюнки, легенди тощо.
Окремо подаються розробки 1-5-денних туристсько-краєзнавчих маршрутів або екскурсій з додатками.
Умови оформлення експедиційних матеріалів – додаток 1.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Підсумки експедиції підводяться щорічно у трьох турах:
- 1-й – районний;
- 2-й – Кримський республіканський, обласні. Київський та Севастопольський міські;
- 3-й - Всеукраїнський.
Матеріали для участі у 1-му турі надсилаються до районних (міських) управлінь (відділів) освіти чи визначених ними навчальних закладів.
Для участі у 2-му турі матеріали, що відповідають вимогам цього положення, надсилаються на адресу Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів туризму і краєзнавства, станцій юних туристів до 15 березня кожного року, починаючи з 2007 року.
Кращі роботи 2-го туру (по п'ять нарисів-описів та по п'ять розробок 1-5-денних туристсько-краєзнавчих маршрутів або екскурсій від території) із супроводжуючими документами (підсумковий наказ про проведення 2-го туру, лист-подання про направлення робіт на 3-й Всеукраїнський тур) надсилаються до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (01135, м. Київ - 135, а/с 190) для участі у 3-му Всеукраїнському турі до 15 квітня кожного року, починаючи з 2007 року.

Для підведення підсумків відповідними органами управління освітою, спільно з місцевими організаціями (осередками) Всеукраїнської спілки краєзнавців, Українського географічного товариства, із залученими фахівцями музеїв, архівних установ формується склад журі. Журі оцінює роботу автора чи авторського колективу і визначає нариси-описи та туристсько-краєзнавчі маршрути або екскурсії, що можуть бути подані на наступний Тур, а іншим авторам надає рекомендації по доопрацюванню зібраного матеріалу з метою залучення цих робіт у наступному році.

Журі братиме до уваги об'єм та глибину експедиційних пошуків і наукових досліджень, якість та значимість ілюстративного матеріалу. Журі враховуватиме охайність, грамотність, стиль робіт.

Кінцева мета експедиції – участь у створенні бази інформації для укладання нової редакції енциклопедичного видання багатотомної „Історії міст і сіл України". Усі матеріали, що надходитимуть від навчальних закладів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя мають зберігатися у відповідних центрах туризму і краєзнавства, що дасть можливість подальшого опрацювання їх з метою укладання томів нової редакції „Історії міст і сіл України".

НАГОРОДЖЕННЯ

На підставі висновків журі в трьох турах кращі авторські колективи та автори нагороджуються грамотами, дипломами, кубками, призами, туристсько-екскурсійними та оздоровчими поїздками засновників експедиції та організаторів її проведення на місцях.
Чотирнадцять найкращих авторських груп кожного року будуть нагороджуватись призами або оздоровчими поїздками у Центральний табір туристського активу учнів України Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (за наявності бюджетного фінансування).

ФІНАНСУВАННЯ

Проведення експедиції на місцях, нагородження кращих учасників 1-го та 2-го турів здійснюється за рахунок місцевих бюджетних коштів та інших джерел фінансування.
Нагородження у 3-му Всеукраїнському турі здійснюється за рахунок бюджетних або залучених коштів.

Додаток 1

УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ
ЕКСПЕДИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ.

Усі матеріали подаються українською мовою.
Матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал – 1,5).

Учасники експедиції готують такі матеріали:

Анкета (дані про авторську групу або автора; місто (село), район, область, навчальний заклад, клас (група), назва гуртка, прізвище, ім'я, по батькові кожного учасника і керівника групи, контактний телефон (при наявності), іншу додаткову інформацію про авторів).

Матеріали на конкурс:
І. Нарис-опис міста (села), що включає розділи:
1. Анкета:
- повна назва;
- місце знаходження, адміністративне підпорядкування;
- існуючий, вимираючий, зниклий.
2. Вступ (історія виникнення, заснування).
3. Сучасний стан.
4. Значні для міста (села) історичні події.
5. Видатні постаті міста (села).
6. Список використаної літератури та архівних документів.

Об'єм нарису-опису від 5 до 15 друкованих сторінок з додатками до 10 аркушів ілюстративних матеріалів (фотографії 13х18 см, копії архівних документів, малюнки, схеми, легенди тощо).
Конкурсні роботи 3-го Всеукраїнського туру будуть повертатися організаторам 2-го туру експедиції на місцях.

II. Розроблений 1-5 денний туристсько-краєзнавчий маршрут або екскурсія.
Об'єм до 10 сторінок друкованого тексту з додатками до 10 аркушів ілюстративних матеріалів (фотографії 13х18 см, копії архівних документів, малюнки, схеми, легенди тощо). Ці матеріали не повертаються.

Українським державним центром туризму та краєзнавства учнівської молоді, в партнерстві з Всеукраїнською спілкою краєзнавців та Українським географічним товариством, з квітня 2006 року розпочато Всеукраїнську історико-географічну експедицію ,,Історія міст і сіл України". На запити з місць щодо Умов проведення заходу зазначаємо наступне:
1 .Учасниками (авторами дослідницьких робіт) є учнівська та студентська молодь. Педагоги, вчені, краєзнавці є керівниками, консультантами авторських груп (авторів), ЯКА працюють над дослідницькими матеріалами.
2.Учасники експедиції досліджують історію населеного пункту відповідно до напрямів, вказаних в Програмі експедиції.
3. Матеріали на підведення підсумків з написання нарисів-описів,
розробки екскурсій та 1- 5-ти денних туристсько-краєзнаївчих маршрутів
надсилаються окремо (як самостійні роботи), підсумки підводяться в обох
номінаціях окремо.
4. Розробки екскурсійних та 1-5-ти денних туристсько-краєзнавчих
маршрутів складаються за схемою відповідно до методик написання
подібних матеріалів. Робота повинна відображати туристсько-краєзнавчі,
рекреаційні можливості як усього маршруту, так і окремих його об'єктів. За
схемою:
1) вступна частина;
2) довідкові дані про екскурсійний маршрут: тематика, перелік
населених пунктів та екскурсійних об'єктів в них, на який вік учасників
розрахований маршрут, сезонність, вид транспорту чи способу пересування,
відстань;
3) схема маршруту;
4) опис оглядово-пізнавальних об'єктів на маршруті;
довідкова інформація: режим роботи екскурсійних об'єктів, розклад руху транспорту, місця ночівель та біваків, закладів харчування тощо.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Квітень 2020 (2)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)
Листопад 2019 (151)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше