Інформація
  • Переглядів: 2189
  • Автор: Moderator
  • Дата: 17-06-2013, 17:15
17-06-2013, 17:15

Всеукраїнська науково-пошукова конференція

Категорія: Оголошення

«Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої  практики в 11-річній школі та позашкільній освіті»

Управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, гімназія №75 м. Києва спільно із Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, інститутами Національної академії педагогічних наук України проводить у березні 2014 року Всеукраїнську науково-пошукову конференцію «Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній школі та позашкільній освіті»

На конференції працюватимуть секції:

Теорія і практика проектного навчання і виховання учнів у реалізації Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Місце і роль проектної діяльності у системі соціальної і життєвої практики учнів.

Метод проектів у контексті порівняльної педагогіки:  діалог проектних традицій і культур.

Проектна діяльність учнів у процесі реалізації освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура».

 Життєве проектування у системі компетентнісно спрямованої освіти.

Специфіка проектної діяльності учнів у позашкільному навчальному закладі.

Управління системами проектної діяльності в 11-річній школі та позашкільній освіті.

Проектна діяльність учнів з особливими освітніми потребами. Компетентнісна спрямованість проектної діяльності у школах-інтернатах Житомирщини.

Передбачається видання матеріалів конференції. На конференції буде розгорнута виставка із досвіду організації проектної діяльності у різних типах закладів освіти України, Печерського району м. Києва. Тематичні орієнтири додаються (Додаток 1).

До участі у Всеукраїнській науково-пошуковій конференції запрошуються науковці, керівники шкіл, методичних об’єднань, учителі, керівники гуртків та секцій.

Матеріали подаються до 1 листопада 2013 року. Загальний обсяг тексту – 6-10 сторінок, надрукованого на папері (формат А4), а також на дискеті – 3,5 у форматі Word(диску), кегель 14, інтервал 1.5, поля: зліва2.5; зверху, знизу 2 см; відступ 1.25см. Розміщення на сторінці: у верхньому правому куті ім’я та прізвище автора, під ним назва міста. В наступному рядку назва статті великими літерами (кегель 14), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче через один рядок – текст статті. Якщо в тексті є посилання на джерела, їх список, оформлений за стандартними вимогами, друкується за 12 кеглем в кінці під набраним напівжирним шрифтом словом «Література». Дискета має містити такі файли:1) файл з текстом статті; 2) файл з відомостями про автора (див. Заявку). Перелік літератури надається у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.

Матеріали подаються до 1 листопада 2013 року за адресою: вул. А.Іванова, 11, м. Київ, Україна, 01010, тел../факс 0442801157, e-mail: school_75@ukr.net, web-site: www.school75.kiev.ua. Контактний телефон Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 248-27-03.

Оргкомітет Всеукраїнської

науково-пошукової

конференції.


Тематичні орієнтири Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Проектна діяльність учнів у системі компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої  практики в 11-річній школі та позашкільній освіті»

1. Кроки до компетентнісно спрямованої соціальної і життєвої практики учнів.

2. Організація життя дитини як фундаментальна засада педагогіки життєтворчості.

3. Становлення особистості як творця і проектувальника свого життя.

4. Освіта як шлях до вирішення життєвих проблем.

5. Ключові життєві компетенції: їх сутність і шляхи формування.

6. Система проектної діяльності загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу: змістові, технологічні, управлінські засади. Проектна діяльність у школі-інтернаті.

7. Система проектної діяльності учнів у сучасній гімназії.

8. Система проектної діяльності учнів у сучасному ліцеї.

9. Метод проектів -  життєва практика усієї школи, позашкільного навчального закладу.

10. Метод проектів: від навчального закладу до школи життєтворчості.

11. Метод проектів у школі життєвої компетентності.

12. «Проект – це прояв творчої активності людської свідомості» (К.М.Кантор).

13. Метод проектів – метод цілісного розв’язання учнем життєво значущої проблеми.

14. «Змінимо світ разом із дітьми»- імператив школи ХХІ століття.

15. Метод проектів у системі соціальної практики учнів.

16. Метод проектів і проблеми продуктивної освіти.

17. Метод проектів і життєве, соціальне самовизначення особистості.

18. Роль методу проектів у самореалізації учнів.

19. Проектна діяльність як засіб формування активної життєвої позиції учня.

20. Учитель, керівник гуртка чи студії як організатор простору проектної діяльності.

21. Нова місія вчителя у системі проектної діяльності учнів.

22. Життєві результати  проектної діяльності учнів.

23.Роль проектних технологій в освоєнні  учнями життєвих та соціальних ролей.

24. Типологія проектної діяльності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.

25. Критерії класифікації різних типів учнівських проектів.

26. Змістові компоненти класифікації різних типів учнівських проектів.

27. Життєва, практична і теоретична значущість передбачуваних результатів проектної діяльності.

28. Актуалізація змісту проектної діяльності у сучасній школі, позашкільній освіті.

29. «Дерево проблем», «банк тем, проблем», їх місце і роль в організації  проектної діяльності.

30. Розвиток проектної ініціативи учнів. Учні  - суб’єкти проектної діяльності.

31. Продукт проектної діяльності учнів.

32. Види проектної діяльності, їх роль у розвитку життєвих компетенцій учнів.

33. Проектне навчання:  цінність не лише результату, але й процесу участі учня у проекті.

34. Партисипативний підхід у проектній діяльності.

35. Життєвий проект як орієнтир у просторі життєздійснення.

36. Життєвий проект як карта життєвих цінностей особистості.

37. Досвід і проблеми життєвого проектування у сучасній школі.

38. Творчі проекти, їх сутність,можливості і переваги.

39. Специфіка використання творчих проектів у початковій школі.

40. Соціальні проекти у системі продуктивної освіти.

41. Сутність соціальних проектів учнів, їх роль у розвитку громадянських компетенцій учнів.

42. Досвід організації учнів у проектах «Громадянин», Міжнародного молодіжного конкурсу волонтерських проектів «Служіння заради миру».

43. Проекти милосердя, Служіння у контексті культури миру, реалізації принципу «навчитися жити разом».

44. Змістові і технологічні засади реалізації дослідницьких, пошукових проектів учнів.

45. Проекти діалогу культур, специфіка крос-культурних, міжнародних учнівських проектів.

46. Інформаційні проекти у системі проектної діяльності школи, позашкільного навчального закладу.

47. Досвід і проблеми використання телекомунікаційних та Інтернет-проектів у школі.

48. Інтегровані проекти у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

49. Змістові домінанти та суспільна значущість екологічних проектів.

50. Проектна методика у профільному навчанні.

51. Сутність і специфіка профільних проектів учнів у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільній освіті.

52. Розвиток творчого, критичного мислення у проектній діяльності.

53. Роль проектів у формуванні в учнів самоосвітніх компетенцій.

54. Розвиток в учнів компетенцій для ефективної комунікації.

55. Монопредметні та інтегровані проекти у системі проектної діяльності.

56. Виховні проекти у гуманістичній системі школи, позашкільного навчального закладу.

57. Метод проектів і самостійна діяльність учнів.

58. Типи учнівських проектів у навчальних закладах зарубіжних країн.

59. Технологія проектного навчання. Уроки-проекти.

60. Алгоритм проектної діяльності: від цілепокладання до життєвого результату.

61. Критерії оцінки результативності проектної діяльності.

62. Азбука проектної діяльності учнів початкової школи.

63. Методика  проектної діяльності у школі, позашкільному  навчальному закладі.

64. Формування проектних компетенцій учнів: досвід і перспективи.

65. Психологічний супровід проектної діяльності у сучасній школі.

66. Науково-методичний супровід проектної діяльності учнів.

67. Управління системою проектної діяльності учнів у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів.

68. Психолого-педагогічні засади організації консультативної допомоги у проектній діяльності.

69. Моніторинг проектної діяльності.

70. Проектна діяльність і виклики ХХІ століття.

71. Від системи проектної діяльності учнів до педагогічних проектів школи, позашкільного навчального закладу.

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (99)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше