Інформація
  • Переглядів: 2110
  • Автор: Nadya
  • Дата: 6-12-2010, 22:46
6-12-2010, 22:46

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1074/2010

Категорія: Нормативно-правова база / Президент України

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2010 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2010 року:

- за цикл праць «Алгебраїчні методи в математичній фізиці»:

НЕСТЕРЕНКО Марині Олександрівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України
ВАНЄЄВІЙ Олені Олександрівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

– за цикл праць «Тополого-комбінаторні дослідження у теорії напівгруп»:

ПАВЛИК Катерині Пилипівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України
РАВСЬКОМУ Олександру Віталійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України
ГАВРИЛКІВУ Володимиру Михайловичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

– за роботу «Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів»

ГОРБЕНКУ Євгену Євгеновичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за цикл праць «Рідкісні ядерні та суб'ядерні процеси»:

ПОДІ Денису Валентиновичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України
НАГОРНОМУ Сергію Сергійовичу – провідному інженерові Інституту ядерних досліджень НАН України
ПОЛІЩУК Оксані Григорівні – провідному інженерові Інституту ядерних досліджень НАН України
ЮРЧЕНКУ Сергію Сергійовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України;

- за роботу «Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу»:

ЧЕРНЯКУ Юрію Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту іоносфери НАН України і Міністерства освіти і науки України
БОГОМАЗУ Олександру Вікторовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту іоносфери НАН України і Міністерства освіти і науки України;

– за цикл праць «Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження»:

МАЛАНЧУК Наталії Іванівні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України
СЛОБОДЯНУ Богдану Степановичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України
ЧУМАКУ Костянтину Андрійовичу – аспірантові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України;

– за роботу «Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об'єктів»:

ГАЛЕЛЮЦІ Ігорю Богдановичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ШАТКОВСЬКОМУ Миколі Миколайовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ШАВАНОВІЙ Катерині Євгенівні – асистентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– за цикл праць «Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів»:

СІДЛЕЦЬКОМУ Олегу Цезаревичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
ГАЛЕНІНУ Євгенію Петровичу – молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
КАЛТАЄВУ Халілу Шамсаддин-огли – інженеру-технологові 1-ї категорії Інституту монокристалів НАН України
КОНЕВСЬКОМУ Павлу Вячеславовичу – інженерові 1-ї категорії Інституту монокристалів НАН України;

– за роботу «Інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів»:

НОСКО Ользі Анатоліївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національної металургійної академії України
АЮПОВІЙ Тетяні Анатоліївні – кандидатові технічних наук, асистентові Національної металургійної академії України
БОГОМОЛУ Юрію Івановичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
СИСОЄВУ Максиму Олександровичу – асистентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

– за роботу «Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти»

СЕМЕНОВУ Юрію Станіславовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України;

– за роботу «Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання»:

КРИВОБОКУ Руслану Вікторовичу – кандидатові технічних наук, заступникові завідувача науково-дослідної частини Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
РОМАНОВІЙ Олесі Олександрівні – молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

– за роботу «Підвищення несучої здатності лопаток компресора газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою»

БЕНЮ Володимиру Петровичу – кандидатові технічних наук, начальникові групи Київського представництва Генерального замовника – Національного космічного агентства України;

– за роботу «Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення»

ЯКОВЛЕВУ Максиму Юрійовичу – кандидатові технічних наук, начальникові науково-дослідної лабораторії Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

– за роботу «Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об'єктів»:

ЯМНЕНКО Юлії Сергіївні – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ХИЖНЯК Тетяні Андріївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
БЛІНОВУ Ігорю Вікторовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України
ЧОПИКУ Василю Васильовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України;

– за роботу «Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу»:

ДОВБНІЧУ Михайлу Михайловичу – кандидатові геологічних наук, доцентові Національного гірничого університету
ВІКТОСЕНКО Ірині Андріївні – аспірантові Національного гірничого університету
ДЕМ'ЯНЕЦЬ Світлані Миколаївні – аспірантові Національного гірничого університету;

– за роботу «Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин»

ПРОХОРОВІЙ Світлані Ігорівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Донецького ботанічного саду НАН України;

– за роботу «Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1, 2,3-триазолу та 1 Н-тетразолу»

ПОХОДИЛУ Назарію Тарасовичу – кандидатові хімічних наук, асистентові Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу «Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату «Бровадез плюс»

ФОТІНІЙ Ганні Анатоліївні – кандидатові ветеринарних наук, доцентові Сумського національного аграрного університету;

– за роботу «Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів»:

ЗАЙЦЕВІЙ Ганні Олександрівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
ЧЕПУРНІЙ Ірині Костянтинівні – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;

– за цикл праць «Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань»

ТАРНАВЧИКУ Ігорю Тарасовичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка»;

– за цикл праць «Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів»

КОРШЕВНЮК Тетяні Валеріївні – кандидатові педагогічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;

– за роботу «Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот»:

КОСТЮКОВУ Віктору Валентиновичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому викладачеві Севастопольського національного технічного університету
ЄСИЛЕВСЬКОМУ Семену Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
ПОТЯГАЙЛУ Андрію Любомировичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні – аспірантові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

– за цикл праць «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології»:

МАЛАНЧУК Оксані Миколаївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
СТАРОВОЙТОВІЙ Світлані Олександрівні – кандидатові біологічних наук, асистентові Національного університету харчових технологій
БАБЕНКО Лідії Павлівні – аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
МОКРОЗУБ Вікторії Вікторівні – викладачеві Дніпропетровської державної медичної академії;

– за роботу «Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою»

ШВЕЦЮ Андрію Володимировичу – кандидатові медичних наук, начальникові відділу Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України;

– за роботу «Біологічні ефекти впливу спинномозкової рідини на систему репродукції»

БЕССАЛОВІЙ Євгенії Юріївні – кандидатові медичних наук, асистентові Кримського державного медичного університету імені С.І.Георгієвського;

– за цикл праць «Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення»

НЕСТЕРЕНКО Галині Олегівні – докторові філософських наук, доцентові Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

– за роботу «Комплекс комп'ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами»:

ДАВИДОВУ Максиму Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету «Львівська політехніка»
ЛОЗИЦЬКОМУ Олександру Анатолійовичу – аспірантові Національного університету «Львівська політехніка»
ПАСІЧНИК Оксані Володимирівні – вчителеві вищої категорії навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія «Сихівська»;

– за роботу «Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері»

КЛЯПЕЦЬ Ользі Яківні – кандидатові психологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України;

– за цикл праць «Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання»

ПИЛИПЕНКУ Андрію Анатолійовичу – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного економічного університету;

– за роботу «Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку»

ОДОТЮКУ Ігорю Васильовичу – кандидатові економічних наук, провідному науковому співробітникові Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

– за цикл праць «Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України»

МАРУНЯК Євгенії Олександрівні – кандидатові географічних наук, ученому секретареві Інституту географії НАН України;

– за цикл праць «Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України»

ЯРОЦЬКІЙ Ользі Валентинівні – кандидатові економічних наук, докторантові Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України;

– за роботу «Моніторинг та регулювання ринку праці України»

ЧЕРНЯВСЬКІЙ Олені Валеріївні – докторові економічних наук, професорові Полтавського університету економіки і торгівлі;

– за цикл праць «Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України»

ПОПОВІЙ Ірині Віталіївні – докторові філософських наук, кандидатові економічних наук, доцентові Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

– за роботу «Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів»

БИЧКОВУ Андрію Сергійовичу – кандидатові юридичних наук, старшому експертові Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України;

– за цикл праць «Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави»

КОВАЛЬСЬКІЙ Віті Володимирівні – докторові юридичних наук, начальникові кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ;

– за роботу «Розробка методів техніко-експлуатаційної оцінки роботи об'єктів залізничного транспорту»

КОЗАЧЕНКУ Дмитру Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

– за роботу «Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості»:

ТОЛСТОЛУЦЬКОМУ Віктору Олександровичу – кандидатові технічних наук, провідному інженеру-конструкторові казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова»
СОЛОВЙОВУ Володимиру Михайловичу – інженеру-конструкторові III категорії казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова»
СТРІМОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу – інженеру-електронникові II категорії казенного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова»;

– за цикл праць «Еколого-фізіологічне обгрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва»:

КОСИК Оксані Іванівні – кандидатові біологічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СИТАР Оксані Володимирівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТОРОЖЕНКУ Володимиру Олександровичу – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів»:

БРАТУЩАКУ Сергію Петровичу – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
МАМЕНКО Тетяні Павлівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
КАЗАНЦЕВУ Тарасу Анатолійовичу – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
БАВОЛУ Андрію Васильовичу – провідному інженерові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 грудня 2010 рокускачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (10)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше