» » » Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ЧОДА від 30.05.2013 №556
Інформація
  • Переглядів: 5629
  • Автор: Moderator
  • Дата: 31-05-2013, 10:14
31-05-2013, 10:14

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ЧОДА від 30.05.2013 №556

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2013/2014 навчального  року

 

На виконання статей 15, 16 Закону України "Про загальну середню освіту", листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2013/2014 навчального року", наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462  "Про демократизацію в системі освіти області"НАКАЗУЮ:1. Начальникам органів управління освітою, молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій :

1.1. До 01.08.2013 провести експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, пояснювальних записок до них на відповідність вимогам листа МОНУ від 20.05.2013 № 1/9-349 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2013/2014 навчального року", нормативних документів  та затвердити у встановленому порядку.

1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не повинні перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами. Граничний обсяг домашнього завдання не повинен перевищувати у 2 класі 45 хв., 3 – 70 хв.,  4  - 90 хв., 5-6  – 150 хв., 7-9  – 180 хв., 10-11 –  240 хв.

1.3. Граничну наповнюваність класів та тривалість уроків встановлювати відповідно до вимог статей 14, 16 Закону України "Про загальну середню освіту".

1.4. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських - 4 учні.  При меншій кількості учнів, за необхідності,  створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за вибором учнів.

1.5. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювати відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від  20.02.2003 № 128. За наявності позабюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволити поділ класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування).

1.6. Увести  з 01.09.2013  нову  сітку   годин,   навчальні   програми  і підручники у 1-х, 2-х та 5-х класах.

1.7. Рекомендувати   у   школах   з   румунською   мовою   навчання   вивчати українською мовою предмети інваріантної складової „Історія України", „Географія  України", „Захист  Вітчизни" (лист МОНУ від 20.08.2003 №1/9-389),   за  наявності  відповідного навчально-методичного і кадрового забезпечення, бажання учнів.

1.8. Під час організації індивідуальної форми навчання чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 №732, зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.2003 №9/7330 (із змінами згідно з наказом МОНУ від 05.02.2003 №61).

1.9. Обсяги навчального навантаження використовувати у повних межах фондів заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків закладів освіти.

1.10. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не допускати зменшення кількості годин робочого навчального плану, що фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи).

1.11. Варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітнім навчальним закладам конкретизувати самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекомендацій МОНУ, пропозицій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, органів управління освітою, молоддю та спортом міських рад, райдержадміністрацій, кадрового забезпечення.

1.12. Основну увагу приділяти вивченню української мови як державної, предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, сучасних комп'ютерних технологій, а також поглибленню знань з вітчизняної історії і культури, українознавства, основ християнської  етики і моралі, основ екологічних знань у 1-11 класах.

1.13. На виконання розпорядження голови Чернівецької облдержадміністрації від 29.01.2007 № 28-р „Про забезпечення продуктивної зайнятості населення та взаємозв'язку ринку освітніх послуг і ринку праці" продовжити у 2013/2014 навчальному році за рахунок варіативної складової робочого навчального плану вивчення основ підприємницької діяльності та фінансової грамотності.

1.14. Спільно з органами місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування:

 1.14.1.  організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 1 класу будь-які вступні випробування дітей;

1.14.2.  вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів - дітей-сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги;

1.14.3.  до 20.08.2013 укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади педагогічними та керівними кадрами, забезпечити навчальними програмами і підручниками;

1.14.4.  організувати в сільській місцевості підвіз учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому, якщо вони проживають за межею пішохідної доступності (більше 3 км).

1.15. Здійснити контроль за дотриманням керівниками закладів освіти Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2005 № 178 (додаток 1), наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2010 № 462 "Про демократизацію в системі освіти області", наказу Департаменту освіти молоді та спорту облдержадміністрації від 22.01.2013 № 49 «Про удосконалення кадрової роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

1.16. У всіх видах підготовки до початку 2013/2014 навчального року керуватись дотриманням вимог Указу Президента України від 30.09.2010 №926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", виконання  відповідних нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

1.17. До 10 грудня 2013 року підготувати необхідну документацію для проведення (2014 року) у районах, містах зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2013/2014 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти і забезпечення якості рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)".2. Директору ІППО Чернівецької області Біляніну Г.І.:

2.1. До 10.08.2013 розробити і надіслати відповідним методичним службам, керівникам навчальних закладів методичні рекомендації щодо змісту навчання у 1-4, 5-9 класах, змісту профільного навчання учнів 10-11 класів.

2.2. До 01.07.2013  розробити та довести до виконавців інструктивно-методичні матеріали щодо порядку вивчення предметів інваріантної і варіативної складової (регіональний компонент) навчального плану, науково-педагогічні вимоги до складання розкладу занять, раціонального використання навчального часу.

2.3. До 15.06.2013 направити в педагогічні колективи рекомендації щодо ефективного розподілу годин варіативної складової робочих навчальних планів, в т.ч. використання додаткових годин на предмети інваріантної складової,  курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття, консультації.

2.4. До 10.08.2013 підготувати повний комплект необхідних документів до Крайових зборів керівників навчальних закладів.

2.5. До 10.12.2013 підготувати повний комплект документів для проведення січневих, 2014 року,  зборів керівників навчальних закладів з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2013/2014 н.р., завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладами освіти, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)".3. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів області всіх типів і форм власності:

3.1. Вважати основними документами, що регламентують навчально-виховний процес у 2013/2014 н.р., статут, робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу, план роботи навчального закладу  на рік, перспективний план роботи.

3.2. На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013 № 1/9-349 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру  2013/2014 навчального року", розробити і подати на затвердження у встановленому порядку робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік з пояснювальною запискою, конкретизацією варіативної складової, програмового забезпечення профілю і змісту допрофесійного навчання:

3.2.1. Робочі навчальні плани початкової школи:

3.2.1.1. для 1-х, 2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України  від 10.06.2011               № 572;

3.2.1.2. для 3-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682.

3.2.2. Робочі навчальні плани 5-9-х класів:

3.2.2.1. для  5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 17.05.2013 № 551

3.2.2.2. для 6-9-х класів  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009  №  66.

3.2.3. Робочі навчальні плани 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

3.2.4. Робочі навчальні плани гімназій і ліцеїв, спеціалізованих шкіл, класів з поглибленим вивченням предметів: 5 клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551(додаток 8); 6-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834.

3.2.5. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-2 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 4-5 ); 3-4 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182чи  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682(додаток 4); 5 клас - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від  17.05.2013 № 551; 6-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834(додаток 19).

3.2.6. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу: 1-2 класи - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572 (додатки 6-7 );  3-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682); 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834(додатки 21 та 22).

3.2.7. Робочі навчальні плани для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 23.05.2012  № 616.

3.2.8. Робочі навчальні плани для білінгвальних класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 5 клас - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 № 551; 6-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834(додаток 20).

3.2.9.                  Робочі навчальні плани вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл для 6-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21); 10-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додатки 24, 25).

3.2.10. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); ІІ ступінь (5-10 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); 11-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 № 489.

3.2.11. Для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами  національних  меншин  з  вивченням  двох  іноземних  мов дозволити використовувати варіанти навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 №1/9-321. За цими варіантами дозволити складати робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини), для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 15).

3.3. З   метою   виховання   в   учнівської   молоді   поваги   до   Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України здійснювати виключно урочисту і державно-офіційну організацію та проведення заходів, державних, національних і шкільних свят. Оновити, за необхідності, куточки державної символіки.

3.4. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" новий 2013/2014 навчальний рік  у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, розпочати у "День знань" – 1 вересня 2013 року.

3.5. Навчальні заняття організувати за семестровою системою: І семестр – з 02.09 по 27.12.2013, ІІ семестр – з 13.01 по 30.05.2014.

3.6. Канікули для учнів провести:

· осінні - з 28.10 по  03.11.2013;

· зимові - з 30.12.13  по 12.01.2014;

· весняні - з 24.03. по 30.03.2014;

· літні - з дня закінчення навчального року по 31.08.2014.

3.7. Навчальні заняття у всіх класах завершити 30.05.2014.

3.8. Закінчити 2013/2014 н.р., включаючи проведення:

·  екскурсій у 1-4 класах – з 02.06 по 05.06.2014;

· навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах – з 02.06.по 13.06.2014;

· підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів всіх класів;

· державної підсумкової атестації випускників початкової (з 13.05. по 22.05.2014),  основної (02.06. по 16.06.2014) і старшої школи (23.05. по 29.05.2014), згідно з вимогами статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту".

3.9.   З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов, специфіки функціонування навчальних закладів, за погодженням з Департаментом  освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, дозволити змінювати графік учнівських канікул, зокрема, додаткових тижневих для учнів 1 класу.

3.10.    У всіх видах підготовки до початку 2013/2014 навчального року, включно з серпневою педагогічною радою, врахувати тематику серпневих крайових зборів «Розвиток освіти краю в контексті нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України».

3.11.  До 9 січня 2014 року провести педагогічні ради з порядком денним "Про якість знань і навчання школярів, управління педагогічним персоналом у І семестрі 2013/2014 н.р. і завдання на II семестр щодо поліпшення контролю і керівництва закладом, забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів (вихованців)", проаналізувати впровадження Типових навчальних для 1, 2, 5  класів загальноосвітніх навчальних закладів.4. Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті "Освіта Буковини" та розмістити на інформаційних сайтах Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.5. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   на   заступника директора Департаменту Тарангул Л.М.

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (70)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше