Інформація
  • Переглядів: 3154
  • Автор: Nadya
  • Дата: 5-12-2010, 19:08
5-12-2010, 19:08

Наказ ГУОН ОДА 24.11.2010 №539

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про підсумки обласного семінару
для методистів РМК (ММК), РМЦ,
керівників районних (міських)
методичних об’єднань вчителів
історії та правознавства


Відповідно до плану роботи Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік 18 листопада цього року на базі загальноосвітніх навчальних закладів Кельменецького району відбувся обласний семінар для методистів РМК(ММК), РМЦ, керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів історії і правознавства з проблеми «Використання матеріальної та навчально-методичної бази кабінетів історії і правознавства для модернізації змісту шкільної суспільствознавчої освіти, форм і методів методичної роботи в школі».
Управління освіти Кельменецької райдержадміністрації (начальник – Довгань М.О.), районний методичний кабінет (завідувач – Молода В.І.), адміністрації, педагогічні колективи та вчителі-предметники Кельменецької гімназії (директор – Грубий В.М.), Кельменецького (Равлюк Л.В.) та Бабинського (Толошняк В.В.) загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів провели значну роботу щодо підготовки та проведення обласного семінару. Захід пройшов на високому організаційному та науково-методичному рівні. Учасники семінару ознайомилися з досвідом роботи навчальних закладів Кельменецького району щодо реалізації проблеми семінару. Програма семінару виконана повністю та отримала позитивні відгуки його учасників.
Відзначалося, що в загальноосвітніх закладах області проводиться певна робота щодо створення та обладнання кабінетів історії та правознавства, зміцнення їхньої матеріальної та навчально-методичної бази. На початок 2010/2011 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах області створено 264 кабінети суспільних дисциплін: 176 кабінетів історії, 21 кабінет правознавства, 60 кабінетів історії та правознавства, 4 кабінети громадянської освіти і 3 кабінети історії рідного краю. Проводиться робота по атестації кабінетів. Загалом по області атестовано 171 кабінет суспільних дисциплін (65% від загальної кількості): 108 кабінетів історії (61%), 14 кабінетів правознавства (67%), 42 кабінети історії і правознавства (70%), 4 кабінети громадянської освіти і 3 кабінети історії рідного краю.
Найбільш благополучною по цьому напрямку роботи є ситуація у ЗНЗ м. Чернівців: тут у 40 школах із 56 кабінетів атестовано 46, що складає 82 % від загальної кількості. У Новоселицькому та Хотинському районах атестовані усі кабінети історії і правознавства, у Кіцманському – 29 із 37 (78%).
Незадовільним є стан справ по цьому напрямку роботи у ЗНЗ Путильського району: тут не атестовано жодного кабінету суспільних дисциплін. Лише один атестований кабінет у школах Герцаївського району.
Учасники семінару прийняли методичні рекомендації щодо оформлення кабінетів історії та правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах області. Виходячи з вищевикладеного,

НАКАЗУЮ:

1. За активну участь у підготовці та проведенні на високому рівні обласного семінару методистів керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів історії та правознавства:
1.1. оголосити подяку:
Довганю Миколі Олександровичу – начальнику управління освіти Кельменецької райдержадміністрації;
1.2. нагородити грамотою Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації:
Грубого Василя Миколайовича – директора Кельменецької гімназії
Равлюк Ларису Віталіївну – директора Кельменецького ЗНЗ
Толошняк Валентину Володимирівну – директора Бабинського ЗНЗ

2. Начальнику управління освіти Кельменецької райдержадміністрації, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Кельменецького району відзначити працівників та учнів, задіяних у підготовці і проведенні семінару.

3. Затвердити:
3.1 методичні рекомендації обласного семінару для методистів РМК (ММК), РМЦ, керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів історії та правознавства «Використання матеріальної та навчально-методичної бази кабінетів історії і правознавства для модернізації змісту шкільної суспільствознавчої освіти, форм і методів методичної роботи в школі», що додаються;
3.2. методичні рекомендації щодо обладнання шкільного кабінету історії, що додаються;
3.3. методичні рекомендації щодо обладнання шкільного кабінету правознавства, що додаються.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління змісту навчання і виховання О.Є.Паскаря

Начальник Головного управління М.Бауер

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
24.11.2010 № 538


РЕКОМЕНДАЦІЇ
обласного семінару для методистів РМК (ММК), РМЦ, керівників районних (міських)методичних об’єднань вчителів історії і правознавства з проблеми «Використання матеріальної та навчально-методичної бази кабінетів історії і правознавства для модернізації змісту шкільної суспільствознавчої освіти, форм і методів методичної роботи в школі»


Розглянувши проблему щодо використання матеріальної та навчально-методичної бази кабінетів історії та правознавства для модернізації змісту шкільної історичної та правознавчої освіти, обласний семінар

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:
провести ІІ обласний огляд-конкурс кабінетів суспільно-гуманітарного профілю
термін – до кінця 2012 року
відповідальний – ОІППО

2. Районним (міським) методкабінетам і центрам:
2.1. обговорити проблему обладнання кабінетів історії та правознавства на засіданнях методичних об’єднань, семінарах-нарадах та зустрічах з учителями історії та правознавства;
термін – другий семестр 2010/2011 навчального року
відповідальні – методисти (райміськ) методкабінетів (центрів)
2.2. вивчати, пропагувати кращий досвід роботи кабінетів історії і правознавства, запропонувати обласному інституту післядипломної педагогічної освіти кандидатури кабінетів (по одному від території) з історії і правознавства для узагальнення досвіду їхньої роботи
термін – до кінця 2010/2011 навчального року
відповідальні – методисти (райміськ) методкабінетів (центрів)

3. Відділу освіти Путильської райдержадміністрації протягом 2010/2011 навчального року провести атестацію кабінетів історії і правознавства у загальноосвітніх навчальних закладах
термін – до кінця 2010/2011 навчального року
відповідальні – відділ освіти Путильської райдержадміністрації

4. Вчителям історії та правознавства:
4.1. постійно тримати в полі зору питання створення кабінетів історії та правознавства, використання та зміцнення їхньої матеріальної та навчально-методичної бази методичних рекомендацій щодо обладнання шкільних кабінетів історії і правознавства, підготовлених обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
термін – постійно
відповідальні – вчителі історії і правознавства

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
24.11.2010 № 538


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ШКІЛЬНОГО КАБІНЕТУ ІСТОРІЇ


І. Загальні положення
Кабінет історії – це визначена наказом директора по школі окрема, відповідним чином оснащена навчальна аудиторія середнього загальноосвітнього навчального закладу. У ньому проводяться уроки та позакласні навчально-виховні заходи з історії.
Кабінет є центром методичної роботи з історії у школі. Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу, конкретизованої у проблемі, над якою працює шкільне методичне об’єднання вчителів історії і правознавства.
Зміст роботи кабінету визначається вимогами Державного стандарту освітньої галузі «Суспільствознавство», навчальними програмами курсів історії України та всесвітньої історії, інших курсів недержавного компоненту історичного профілю.

ІІ. Організація роботи кабінету історії та керівництво ним
Роботою кабінету історії керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів школи. Завідувач є організатором роботи вчителів та учнів з обладнання кабінету.
До обов’язків завідувача кабінету історії входить:
планування (складає план роботи кабінету на рік, що обговорюється на засіданні методичного об’єднання вчителів і затверджуються директором школи);
забезпечення безумовного виконання учнями і вчителями встановлених для кабінету правил техніки безпеки, санітарії та гігієни, правил зберігання та використання отруйних і небезпечних речовин, протипожежної безпеки, а також правил поведінки учнів на уроках, перервах та в позаурочний час;
робота щодо підтримки та постійного зміцнення навчально-матеріальної та методичної бази кабінету.
План роботи кабінету історії передбачає:
ефективне використання наявної матеріальної бази та її постійне зміцнення;
організацію навчальної роботи кабінету;
проведення заходів, спрямованих на підвищення знань учнів з предмета;
організацію позаурочної роботи (гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, шкільних олімпіад, турнірів, конкурсів з історії );
організацію навчально-методичної роботи вчителів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і запровадження передового досвіду;
План роботи кабінету історії узгоджується з планом роботи навчального закладу.
При кабінеті створюється рада кабінету, яка під керівництвом завідувача кабінету координує роботу щодо його обладнання, зміцнення навчально-матеріальної і методичної бази кабінету.

ІII. Розміщення і зберігання навчального обладнання та підготовка його до використання на уроках
Навчальне обладнання, посібники зберігаються в кабінеті за класами / розділами програм курсів історії України та всесвітньої історії з урахуванням потреби у використанні.
Для зберігання посібників і навчального обладнання кабінет історії оснащується відповідними пристроями: шафи, стелажі, вітрини, тумби, ніші тощо. Місця зберігання нумеруються і позначаються відповідними написами, кріпляться відповідні етикетки.
При наявності підсобного приміщення навчально-методичне забезпечення курсів зберігається у ньому. Якщо підсобного приміщення немає і дозволяє площа аудиторії, частина класної кімнати відгороджується шафою-стінкою, створюючи таким чином імпровізовану підсобку. Тут розміщуються і систематизуються напрацювання учителя. Для зручності у використанні та можливостей їхнього постійного оновлення, бажано створювати і зберігати електронні версії документів на жорстких дисках або інших носіях.
Усе майно кабінету записується до інвентарної книги встановленого зразка.
3разок Інвентарної книги кабінету з історії :
Інвентарній номер ……………
Коли придбано …………………..
Кількість ………………………….
Вартість
Що і коли списано, причина:
1………………………
2………………………
3………………………..
Списання непридатного обладнання та інших посібників проводиться відповідно до положень та інструкцій та оформляється актом.

IV. Обладнання робочого місця вчителя та учня
У кабінеті робоче місце вчителя обладнується робочим столом з кафедрою.
Частина класної дошки виготовляється з феромагнітного матеріалу. Над дошкою кріпиться екран або інтерактивна дошка.
У кабінеті розміщується телевізор/відеомагнітофон, комп’ютер з периферійним обладнанням (звукові колонки, принтер, DVD-ROM, по можливості мультимедіапроектор тощо).
Для розширення можливостей використання сучасних інформаційних технологій бажано підвести Інтернет.
Робочі місця учнів обладнуються відповідно до вимог наукової організації праці, техніки безпеки, ергономіки, санітарії та гігієни. Для організації роботи в малих груп учнівські парти/столи бажано не прикріплювати до підлоги.

V. Навчально-методична база кабінету історії
Навчально-методичну базу кабінету історії складають:
Конституція та Закони України, нормативна база освітньої галузі «Суспільствознавство», державні навчальні програми, програми спецкурсів та факультативів, затверджені в установленому порядку;
матеріали державної символіки: Державний прапор, Державний Гімн, Державний Герб;
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України і всесвітньої історії;
графік проведення тематичних атестацій;
фабричний комплект навчального обладнання кабінету з історії України;
методична література для вчителів та методичні листи, рекомендації МОН України, інституту післядипломної педагогічної освіти, районного (міського) методичного кабінету/центру;
матеріали передового педагогічного досвіду викладання історії України, всесвітньої історії, рекомендації з питань впровадження нових навчальних технологій;
матеріали періодичної преси, науково-методичні журналами для вчителів («Історія і суспільствознавство у школі», «Український історичний журнал», газета «Історія України», освітянські газети «Освіта України», «Освіта», «Освіта Буковини» тощо.)
педагогічні програмні засоби (ППЗ): електронні підручники та посібники або електронні версії підручників, котрі знаходяться у відкритому доступі;
підручники та методичні посібники;
бібліотечка з творами видатних істориків України, науково-популярними творами та навчально-методичними розробками з історії України та рідного краю, мемуарною, художньою, філософською літературою, творами видатних українських учених-істориків (М.Грушевського, Д.Яворницького, О.Єфименко, І.Крип'якевича, Д.Дорошенка, Н.Полонської-Василенко, М.Брайчевського, І. Лисяка-Рудницького, О.Субтельного та ін.);
література довідкового характеру: словники, довідники, енциклопедії, спеціалізовані видання;
на видному місці розміщуються портрети видатних істориків та фундаторів української державності (наприклад, Геродота, М.Грушевського) та державників і діячів українського національно-визвольного руху (князів, гетьманів, борців за волю України) і коротка інформація про них.
роздатково – дидактичний матеріал курсів історії України та рідного краю, всесвітньої історії;
варто виділити в окремий блок історико-краєзнавчий матеріал: виставки, вітрини, народознавчі матеріали, наукова література і навчально-методичні посібники тощо.
Якщо є можливість, у кабінеті оформляються настінні стенди. Орієнтовний перелік змісту стендового матеріалу вчитель визначає самостійно, однак зміст розділів насичується найважливішими подіями, фактами, іменами видатних діячів історії України від найдавніших часів до сьогодення.
Орієнтовна тематика розділів з історії України:
Найдавніші часи.
Київська Русь (IX – перша половина ХІІІ ст.)
Галицько-Волинська держава.
Польсько-литовський період.
Козаччина. Національно-визвольна війна 1648-1657 рр. Українська держава Б. Хмельницького.
Руїна. Гетьманщина. (XVII – XVIII ст.).
Україна у складі Російської і Австрійської імперій. Т. Г. Шевченко.
Україна в XX ст. Українська революція 1917 – 1921 рр.
Західна та Радянська Україна у міжвоєнний період.
Україна і наш край у період Другої світової війни.
Україна у післявоєнний період.
Україна у період незалежності.
З історії рідного краю (матеріали з історії області, району, населеного пункту).
Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, посібники та моделі, виготовлені учнями, стінні газети, поради з підготовки до тематичних, підсумкової державної атестацій, олімпіад, конкурсів тощо.
Вся робота кабінету має бути підпорядкована його атестації. Дата атестації кабінету повинна бути визначена у плані роботи кабінету.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
24.11.2010 № 538


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ОБЛАДНАННЯ ШКІЛЬНОГО КАБІНЕТУ ПРАВОЗНАВСТВА


І. Загальні положення
Навчальний кабінет правознавства загальноосвітнього навчального закладу призначається для класних занять, позаурочної роботи з правознавства, курсів «Конституція України», «Права людини», «Практичне право», «Громадянська освіта», а також для організації допомоги вчителям суспільних, правових дисциплін у викладанні предметів.
У кабінеті правознавства зосереджуються науково-методичні матеріали про педагогічний досвід викладання правознавства, курсів «Конституція України», «Права людини», «Практичне право», «Досліджуючи гуманітарне право», «Громадянська освіта», «Вчимося бути громадянами», «Живи за правилами», патріотичного, правового та громадянського виховання школярів, організації вивчення міжнародного права, міжнародних та європейських стандартів прав людини, прав дитини, історії державотворчих процесів в Україні, проведення факультативних, гурткових, індивідуальних занять з учнями, суспільно-політичних конкурсів і виявлення нахилів та інтересів учнів до юридичних знань, до громадянської освіти, профорієнтаційної роботи зі школярами.

II. Організація роботи кабінету
Кабінетом керує завідувач – учитель, який призначається наказом директора загальноосвітнього навчального закладу. Завідувач сприяє обранню та функціонуванню ради кабінету в складі учнів.
Завідувач кабінетом несе відповідальність за організацію та зміст роботи кабінету, а також за збереження та правильне використання навчального приладдя, посібників та інших матеріальних цінностей.
Обов'язки завідувача кабінетом:
складання плану роботи кабінету за розділами: поповнення навчально-матеріальної бази, навчальна робота в кабінеті, позаурочна та позашкільна робота;
систематичне поповнення й удосконалення науково-методичної бази кабінету;
упровадження в практику викладання правознавства, нових методик і технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних, навчання;
організація виготовлення та використання в навчально-виховній роботі наочних посібників, упровадження в практику перспективного педагогічного досвіду;
організація консультацій для вчителів, класних керівників (вихователів), кураторів, педагогів-організаторів та учнів з питань правознавства, громадянської освіти;
забезпечення дотримання учнями та вчителями в кабінеті правил поведінки, чистоти, порядку, а також правил поводження з електричним струмом та протипожежної безпеки;
підтримання творчих зв'язків з правоохоронними органами, управліннями юстиції, громадськими об'єднаннями, фондами, бібліотеками, вищими навчальними закладами юридичного профілю;
Кабінет працює за планом. План роботи кабінету правознавства складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні методичного об’єднання вчителів історії та правознавства та затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу.
Завідувач кабінету є матеріально відповідальною особою. Облік матеріальних цінностей кабінету ведеться в інвентарній книзі. Списання матеріальних цінностей проводиться в установленому порядку.

ІІІ. Матеріальна і навчально-методична база кабінету правознавства
Матеріальну і навчально-методичну базу кабінету складають такі матеріали:
комплект меблів: учнівські парти/столи, стільці, робочий стіл учителя, шафи, стелажі, тумби, ніші тощо;
наявні у кабінеті технічні засоби навчання: комп’ютер з периферійним обладнанням – принтер, DVD-ROM, мультимедіапроектор та інтерактивна дошка, бажаним є підключення до Інтернету, список Інтернет-ресурсів тощо;
куточок державної символіки України;
бібліотека необхідних у навчально-виховній роботі наукових видань: Конституція та законодавчі акти України, Загальна декларація прав людини, Конвенція про права дитини, інші нормативні документи ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Ради Європи з прав людини і дитини ратифіковані Україною;
періодичні видання: «Історія і суспільствознавство у школі», «Історія і правознавство», «Право України», «Юридичний вісник України», «Юридическая практика» тощо;
комп'ютерний банк даних законодавчих і нормативно-правових актів України системи «Нормативні Акти України» (НАУ);
стенди або наочність з інформацією про основні етапи державотворчого процесу в Україні, про систему права, вищі органи влади в Україні, про основні права та обов'язки громадян України, про міжнародні стандарти прав людини, прав дитини;
підручники та посібники відповідно до вимог програм шкільних курсів для кожного класу, довідкова література: енциклопедії, довідники, словники тощо;
творчі роботи учнів: наукові дослідження, анкети, реферати, конспекти, фото, малюнки, юридичні твори, кросворди, чайнворди, задачі з юриспруденції;
стенд із техніки безпеки життєдіяльності в кабінеті.
план роботи кабінету;
У кабінеті правознавства, як правило, зосереджуються матеріали та напрацювання вчителя правознавства та інших вчителів школи з громадянської освіти і виховання школярів.
У кабінеті розміщуються матеріали про найважливіші події сучасного суспільно-політичного життя, юридичні новини та поради до вивчення тем з навчальних курсів, поради по підготовці до екзаменів з основ правознавства.
Вся робота кабінету має бути підпорядкована його атестації. Дата атестації кабінету повинна бути визначена у плані роботи кабінету.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Серпень 2020 (8)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше