Інформація
  • Переглядів: 2124
  • Автор: Moderator
  • Дата: 21-02-2012, 16:42
21-02-2012, 16:42

Наказ ГУОН ОДА 07.10.2010 №462

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про демократизацію в
системі освіти області

Керуючись статтею 53 Конституції України, статтями 3, 5, 16, 17, 51, 55, 57 Закону України "Про освіту", наказами Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", від 17.05.2005 № 297 "Про подолання проявів бюрократизму в освіті", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2010 № 778, розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 17.07.2008 № 369-р "Про затвердження Положення про Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації" (із змінами), з метою подальшого утвердження відкритої i демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного i громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської дiяльностi у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій:
1.1. Розробити та затвердити графіки здійснення тематичних перевірок навчальних закладів, перевірки здійснювати не частіше одного разу упродовж навчального року, позачергові перевірки - лише за умови виявлення значних порушень.
1.2. Заборонити під час навчальних занять проведення нарад, семінарів, навчань педагогічних та науково-педагогічних працівників, у тому числі й керівників навчальних закладів. Заплановані заходи проводити у вільний від навчальної діяльності час – не частіше одного разу на місяць, використовуючи методичні дні для кожної категорії працівників.
1.3.Скоротити кількість засідань, нарад працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. З цією метою органам управління освітою, керівникам навчальних закладів розробити графіки їх проведення та неухильно дотримуватися їх виконання.
1.4. Встановити, що:
— документами у плануванні роботи навчального закладу є перспективний та річний плани;
- календарне планування навчального матеріалу вихователі, вчителі, майстри виробничого навчання, викладачі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм з предметів, де це можливо;
- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму. Дозволити вчителям з п’ятирічним і більше педагогічним стажем використовувати поурочні плани попередніх років або інші нотатки довільної форми;
- планування роботи класних керівників, кураторів, виховате¬лів, бібліотекарів, керівників методичних об'єднань, гуртків, спор¬тивних секцій тощо здійснюються один раз на семестр.
1.5. Заборонити вимагати від педагогічних працівників під час проходження ними атестації узагальнені матеріали їх педагогічного досвіду (крім звання "вчитель-методист"), інші матеріали, не передбачені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників.
1.6. Заборонити вимагати від педагогічних працівників зайвої ділової документації не передбаченої Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів (зошит самоосвіти тощо).
1.7. Починаючи з 10.10.2010, заборонити будь-які види контролю навчально-виховної діяльності навчальних закладів області не затверджені (погоджені) розпорядчими документами (наказ, доручення тощо):
- на обласному рівні – начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації для здійснення перевірок, контролю і керівництва, контрольних замірів навчальних досягнень учнів 1-11 класів;
- на міському, районному рівнях – начальників управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій для здійснення перевірок, контрольних замірів і навчальних досягнень учнів 1-11 класів.
1.8. Зменшити паперовий документообіг використовуючи електронні засоби.

2. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, керівникам навчальних закладів:
2.1. Перевірки стану викладання предметів навчального плану школи передбачити у розділі "Контроль і керівництво навчально-виховною роботою" плану роботи закладу, установи на навчальний рік.
2.2. Контрольні заміри (директорські контрольні роботи) навчальних досягнень учнів, в тому числі випускних класів, планувати тільки в системі контрольних і самостійних письмових (усних) робіт вчителів-класоводів і вчителів-предметників.
2.3. Зміст, види і періодичність тематичних перевірок у початковій, основній і старших школах визначати залежно від стану навчально-виховної роботи у конкретному класному колективі, але, як правило, не частіше двох-трьох разів на рік (окрім вивчення системи роботи вчителя, розгляду змісту заяв і звернень громадян).
2.4. Наслідки проведених перевірок стану викладання предметів робочого навчального плану у семиденний термін узагальнювати відповідними виробничими наказами.

3. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Білянін Г.І.):
3.1. Узагальнену інформацію за наслідками будь-якого вивчення стану навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області подавати у семиденний термін після завершення вивчення заступнику начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Паскарю О.Є. для відповідно реагування і вжиття заходів.
3.2. Заборонити примусове розповсюдження методичної та інших видів літератури за кошти батьків.

4. Керівникам навчальних закладів області:
4.1. Запровадити щорічне (у червні – липні) звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю. У звіті охопити основні напрями діяльності:
4.1.1. створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти;
4.1.2. персональний внесок керівника щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:
- вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;
- виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки);
- створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій;
- організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;
- забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу;
4.1.3. вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу;
4.1.4. залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;
4.1.5. вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
4.1.6. соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників:
- забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;
- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;
- дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;
- стан дитячого травматизму;
4.1.7. залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями;
4.1.8. дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу; реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
4.2. Залучати батьків до урочної і позаурочної діяльності.
4.3. Заборонити розповсюдження педагогічними працівниками в навчальних закладах квитків, абонементів (театр, філармонія тощо) за кошти батьків.
4.4. Проводити виховні години виключно за необхідності, акцентувати основну увагу на виховну роботу під час проведення уроків.
4.5. При плануванні роботи навчального закладу відмовитись від надуманих заходів, які перевантажують навчально-виховний процес.
4.6.Заборонити будь-які збори коштів з батьків майбутніх першокласників.
4.7. Заборонити збір коштів на подарунки школі, педагогічним працівникам тощо.

5. Розмістити цей наказ на сайті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління М.Бауерскачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (4)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше