Інформація
  • Переглядів: 4089
  • Автор: Moderator
  • Дата: 19-01-2011, 14:51
19-01-2011, 14:51

Наказ ГУОН ОДА 19.01.2011 №21

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про порядок закінчення навчального року
та проведення державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах області
в 2010/2011 навчальному році

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Типових навчальних планів, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-120 від 20.02.2009, Типових навчальних планів, затвердженими наказом МОН № 834 від 27.08.2010 (для учнів 10 класів) та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842) зі змінами, що затверджені наказом МОНУ від 23.11.2010 № 1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09.12 2010 № 1237/18532), листів Міністерства освіти і науки України від 31.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», 31.03.2010 № 1/9-217 «Про окремі питання завершення 2009/2010 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах»

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів:

1.1. Порядок закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначати за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання та мовами навчання національних меншин (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682), Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів (накази Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342, від 23.02.2004 № 132 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66), Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 № 306), Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу (накази Міністерства освіти і науки від 13.05.2005 № 291; від 13.03.2006 № 182 та від 16.07.2001 № 516), Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.2010 № 39/17334, відповідно до якого державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання), наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.03.2010 № 141 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік, його структуру і забезпечення організованого початку навчання», листів Міністерства освіти і науки України від 31.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», 31.03.2010 № 1/9-217 «Про окремі питання завершення 2009/2010 навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах»:
1.1.1. У 2010/2011 навчальному році навчальні заняття в 1-10 класах завершити 26 травня, 11-х класах – 18 травня. Після завершення занять у 1-4-х класах провести навчальні екскурсії, у 5-8-х і 10-х класах – навчальну практику.
1.1.2. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 в такі терміни:
- з 27.05.2011 по 01.06.2011 (4 дні) – для учнів 1-4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день);
- з 31.05.2011 по 14.06.2011 (10 днів) – для учнів 5-6-х класів – по 3 академічні години, 7-8 класів – 4 академічні години, 10-х класів – 5 академічних годин на день.
Після завершення навчальних екскурсій та навчальної практики провести підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів цих класів.
Дозволити керівникам навчальних закладів вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання та термінів повного виконання державних навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених захворюванням учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, іншими причинами.
1.1.3. Свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах області провести 27 травня 2011 року з 8 год. 30 хв. до 10 год.
1.1.4. Державну підсумкову атестацію у 4-х класах провести з 16 по 20 травня, 9-х – з 31 травня по 18 червня, 11-х (12-х) – з 20 по 26 травня 2011 року.
Для проведення державної підсумкової атестації використовувати розроблені збірники завдань і білети, які підготовлені відповідно до діючих навчальних програм, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Державну підсумкову атестацію з української мови для випускників 9-х класів провести 31 травня, для випускників 11-х класів – 20 травня 2011 року.
Державну підсумкову атестацію з математики (письмово) для випускників 9-х класів провести 3 червня, з румунської і російської мов (диктант) у загальноосвітніх навчальних закладах з румунською і російською мовами навчання – 7 червня.
1.1.5. Обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників 11-х класів з історії України або математики (обов’язково для учнів, які навчалися у класах універсального профілю) або профільного предмета (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням) у письмовій формі провести 23 травня.
1.1.6. Державну підсумкову атестацію з румунської і російської мов (переказ без творчого завдання), інших предметів за вибором для випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів провести 26 травня.
1.1.7. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.
1.1.8. З усіх обов’язкових предметів атестацію проводити письмово за збірниками, рекомендованими МОНУ. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.
1.1.9. Державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій формі, розпочинати о 9.00, а в усній формі – для першої групи – о 9.00, для другої групи – о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації погоджувати з відповідними органами управління освітою.
1.1.10. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів.
1.1.11. До 01.03.2011 видати накази про порядок закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міст Чернівців, Новодністровська, районів області.
1.1.12. До 20.03.2011 подати в Головне управління освіти і науки облдержадміністрації розклад державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах підпорядкованих Вам територій.
1.1.13. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів звільнити від атестації з предметів учасників міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможців III та учасників IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, в яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.
1.1.14. Переможців II та учасників ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільнити від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.
1.1.15. Бали за державну підсумкову атестацію в основній та старшій школі виставити у класному журналі в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
1.1.16. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений (а)).
1.1.17. Результати державної підсумкової атестації виставити у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього балу атестата.
Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

1.2. Державну підсумкову атестацію у початковій школі провести згідно з вимогами Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 № 1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 № 39/17334), яке встановлює особливий порядок державної підсумкової атестації учнів початкових класів, враховуючи основні завдання початкової освіти, вікові та психофізичні особливості молодших школярів, принцип гуманізації навчально-виховного процесу.
1.2.1. Відповідно до розділу 4 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти державну підсумкову атестацію провести за результатами навчальної діяльності учнів 4 класу з української мови (мови і читання) та математики у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області.
1.2.2. Кожну з вищезазначених контрольних робіт провести з 16 по 20 травня поточного року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.
1.2.3. На проведення кожної роботи відвести 1 академічну годину.
1.2.4. До завдань включити матеріали, що відображають вимоги до результатів навчання відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі.
Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувати відповідно до вимог викладених у Програмах для середньої загальноосвітньої школи (1-4 класи), видавництво «Початкова школа», 2006.
1.2.5. Оцінювання державної підсумкової атестації учнів початкових класів здійснити згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
1.2.6. Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставити у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи. Річне оцінювання здійснити на основі семестрових балів та балу за атестацію.
1.2.7. Заборонити проведення додаткових робіт в усній та письмовій формах, окремих видів контролю навчальних досягнень молодших школярів з метою виставлення балів за дер¬жавну підсумкову атестацію.

1.3. Державну підсумкову атестацію в основній школі проводити в такому порядку:
1.3.1. У випускних 9-х класах державну підсумкову атестацію провести з 5-ти предметів: української мови, математики, географії, біології, інозем¬ної мови або іншого гуманітарного предмета з інваріантної складової на¬вчального плану за вибором навчального закладу.
1.3.2. Державну підсумкову атестацію з української мови провести за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по національному телебаченню та радіо. На проведення атестації відвести 1 астрономічну годину. Відлік часу розпочати з початку читання вчителем тексту.
1.3.3. Державну підсумкову атестацію з математики у 9-х класах провести у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії.
Варіанти завдань для проведення державної підсумкової атестації визначає Головне управління освіти і науки облдержадміністрації за вказаним посібником.
За результатами роботи учням виставити одну оцінку – з математики.
1.3.4. Державну підсумкову атестацію з географії провести за результатами вивчення шкільного курсу «Географія України» (8-9 класи). Державну підсумкову атестацію з географії провести письмово за збірником завдань.
На виконання завдання атестації відвести до 1,5 астрономічних годин. Відлік часу розпочати після написання вчителем завдання на дошці. Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань. Заборонити користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації.
1.3.5. Державну підсумкову атестацію з біології провести в письмовій формі за завданнями з навчального посібника, визначеного Міністерством освіти і науки України. Кількість варіантів завдань у кожному класі визначається вчителем.
1.3.6. Державну підсумкову атестацію з іноземної мови у 9 класі провести за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
У формі атестації враховувати міжнародний досвід у вивченні та викладанні іноземних мов, що дає змогу об’єктивно виявити рівень мовленнєвих компетенцій: лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної, діяльнісної (стратегічної).
1.3.7. Державну підсумкову атестацію з предмета «Правознавство. Практичний курс» провести в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання.
1.3.8. Державну підсумкову атестацію з історії України провести усно за білетами, або письмово за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України.
1.3.9. Державну підсумкову атестацію із всесвітньої історії провести в усній формі.
1.3.10. Державну підсумкову атестацію з інтегрованих курсів «Література (рідна та світова)» провести в усній формі за білетами або письмово за збірниками завдань.
Завдання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою розробляються Міністерством освіти і науки України.
Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою завдання розробляються Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації і затверджуються Міністерством освіти і науки України.
1.3.11. Державну підсумкову атестацію з хімії провести в класах (групах) з поглибленим вивченням хімії в усній формі за білетами, укладеними відповідно до чинної навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії для учнів 8-9 класів.
1.3.12. Державну підсумкову атестацію з фізики провести в усній формі за білетами. До білетів включити три завдання, що спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями основних понять, законів і принципів фізики та сформованості практичних умінь, необхідних для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці й побуті.
1.3.13. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин дозволити проведення державної підсумкової атестації з мови навчання у формі диктанту. Визначення завдань з румунської, російської мов залишаю за собою з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. На проведення атестації відвести 1 годину. Відлік часу розпочинати з початком читання вчителем тексту.
1.4. Державну підсумкову атестацію у старшій школі проводити у такому порядку:
1.4.1. Державну підсумкову атестацію провести з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково) та одного предмета з інваріантної складової робочого навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням провести підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин дозволити предмет за вибором – мову навчання.

1.4.2. На підставі листа Міністерства освіти і науки від 08.02.2010 № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.
Середній бал атестата розрахувати як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).
1.4.3. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з української мови провести у формі переказу за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством освіти і науки України.
На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відвести дві академічні години.
1.4.4. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з математики провести за збірником завдань, рекомендованим Міністерством освіти і науки України.
Державну підсумкову атестацію з математики для учнів загальноосвітніх класів провести протягом 90 хв., для учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики – 180 хв. Відлік часу розпочати з моменту початку роботи учнів над завданнями.
1.4.5. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з історії України у письмовій формі провести за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. На виконання завдань відвести 90 хвилин.
1.4.6. Державну підсумкову атестацію із всесвітньої історії провести у письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України.
1.4.7. Державну підсумкову атестацію з правознавства провести у письмовій формі. До кожного варіанту включити тестові завдання на вибір правильної відповіді, завдання на порівняння юридичних понять, складання схем, юридичну задачу та творче завдання.
На виконання роботи відвести 90 хвилин.
1.4.8. У профільних класах дозволити проведення державної підсумкової атестації з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії» у письмовій формі.
1.4.9. Державну підсумкову атестацію з інтегрованого курсу «Література» провести у письмовій формі за збірниками завдань. Варіанти тем готувати Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації.
1.4.10. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин дозволити провести підсумкові контрольні роботи з мови навчання у формі переказу без творчого завдання. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації визначати тексти переказів з російської та румунської мов за посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
На виконання завдання з мови навчання відвести 90 хвилин. Відлік часу розпочати після другого прочитання вчителем тексту переказу.
1.4.11. Державну підсумкову атестацію з іноземних мов провести за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.
Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) – німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS, TOEFL – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова) зазначені вище іспити зарахувати як підсумкові контрольні роботи. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити річну та атестаційну оцінки з цих предметів – 12 балів.
1.4.12. Державну підсумкову атестацію з астрономії, фізики, географії, біології та хімії провести за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки України, у письмовій формі.
Під час проведення ДПА заборонити користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо). Для проведення обчислень учням дозволити користуватися калькулятором.
1.4.13. Державну підсумкову атестацію з інформатики провести у письмовій формі за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки України.
1.4.14. Державну підсумкову атестацію з технологій провести окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії для учнів, які навчалися у старшій школі за технологічним профілем.
Завдання скласти з трьох запитань, відповіді на які учні готують у письмовій формі.
1.4.15. До підсумкових випробувань з фізичної культури допустити учнів основної медичної групи, які не мають протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями. Зміст завдань диференціювати відповідно до рівня освоєння учнями навчального матеріалу на заняттях фізичної культури. Комплект завдань містить теоретичну та практичну складові.
1.4.16. Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) усіх ти¬пів здійснювати на основі річ¬ного оцінювання у випускному класі.
1.4.17. При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 186 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04.2008 за № 279/14970).
1.4.18. Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покласти на керівників закладів освіти, начальників управ¬лінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації.
1.4.19. Документи про здобуття освіти учням-випускникам вручати на урочистих зборах. До участі в зборах запрошувати батьків, представників громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вручення документів проводити в приміщеннях, що відповідають вимогам техніки безпеки. У процес підготовки до організації випускних вечорів залу¬чати органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітньо¬го навчального закладу, піклувальну раду, організацію «Батьки – дітям» тощо).
1.4.20. Випускні вечори для випускників 11-х класів у всіх загальноосвітніх навчальних закладах області провести 28 травня 2011 року.
1.4.21. Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту випускникам 9-х класів на урочистих зборах 18 червня 2011 року.
1.4.22. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення свята закінчення загальноосвітнього навчального закладу, збір коштів на урочистості, подарунки школі, педагогічним працівникам тощо.
1.4.22. Завершити 2010/2011 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах області не пізніше 1 липня 2011 року (п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).

2. Директору інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Біляніну Г.І.:
2.1. До 15.03.2011 розробити методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах з предметів інваріантної складової робочого навчального плану.
2.2. До 01.04.2011 подати в Міністерство освіти і науки України тексти завдань з окремих предметів (лист МОНУ від 31.12.2010 № 1/9-950) на погодження.
2.3. До 05.05.2011 підготувати для відбору пропозиції варіантів завдань державної підсумкової атестації з математики, румунської і російської мов для 9-х класів, математики, румунської і російської мов (переказ без творчого завдання), інтегрованого курсу «Література» для 11-х класів та подати начальнику Головного управління освіти і науки на затвердження.
2.4. До 01.04.2011 перекласти румунською мовою завдання (білети) державної підсумкової атестації для 9-х класів, забезпечити ними загальноосвітні навчальні заклади області з румунською мовою навчання.
2.5. До 01.05.2011 підготувати рекомендації і сценарії урочистих свят «Останній дзвоник» та «Випускний бал – 2011», опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті «Освіта Буковини».

3. Начальнику відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Куришу Ю.М.:
3.1. До 20.04.2011 за поданнями адміністрацій Вижницької, Чернівецької обласної загальноосвітніх шкіл-інтернатів І-ІІІ ст., Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою утворити державні атестаційні комісії з кожного предмета інваріантної складової робочого навчального плану.
3.2. До 10.04.2011 провести інструктивну нараду з начальниками відділів, управлінь освіти, іншими відповідальними працівниками щодо закінчення 2010/2011 н.р. та проведення державної підсумкової атестації.
3.3. До 01.05.2011 підготувати проект наказу щодо схеми контролю за виконанням у загальноосвітніх навчальних закладах області Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів в системі загальної середньої освіти, аналізу якості впровадження в 1-11(12)-х класах Системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи і Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
3.4. До 05.05.2010 спільно з Головним управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати проект наказу про атестацію за результатами річного оцінювання у 9-11(12)-х класах учнів, які проживають (проживали) у зонах безумовного чи гарантованого добровільного відселення Заставнівського та Кіцманського районів, інших місцевостях області у зв’язку з катастрофою на Чорнобильській АЕС, зонах стихійного лиха (без права нагородження золотою або срібною медалями).
3.5. Завдання державної підсумкової атестації, які затверджує начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації (п. 2.3. цього наказу) в електронному варіанті направити у відділи, управління освіти в день проведення атестації за 30 хвилин до її початку.
3.6. Контролювати процес присудження золотої та срібної медалей, проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІІ р.а.

4. Наказ опублікувати в обласній інформаційно-методичній газеті «Освіта Буковини» та розмістити на сайті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління М.Бауер
nak_21.doc [334.5 Kb] (cкачувань: 211)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (58)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше