Інформація
  • Переглядів: 2668
  • Автор: Moderator
  • Дата: 18-01-2011, 16:36
18-01-2011, 16:36

Наказ ГУОН ОДА 17.01.2011 №17

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про Порядок організації роботи
з документами та контролю
за їх виконанням

Керуючись Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153, Положенням про Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 17.07.2008 №369-р (із змінами), Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації, затвердженої наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 10.08.2009 №305 та з метою здійснення ефективного контролю за виконанням нормативних документів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи з документами та контролю за їх виконанням у Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації, що додається.

2. Заступникам начальника, начальникам відділів, завідувачам секторів, головним та провідним спеціалістам, завідувачу підрозділу з обліку та доставки документів Головного управління, директору інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, керівникам позашкільних закладів обласного підпорядкування, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Чернівецької області, начальнику обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, начальнику групи по господарському обслуговуванню та аудиту установ освіти області неухильно дотримуватись вимог вищезазначеного Порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність накази управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.03.2003 №137 «Про посилення моніторингу виконання нормативних документів», від 07.02.2008 №59 «Про затвердження Положення про порядок підготовки і внесення проектів наказів і рішень колегії управління освіти і науки обласної державної адміністрації».

4. Головному спеціалісту сектору кадрової роботи та правового забезпечення Антонюк М.А. ознайомити вказаних у пункті 2 цього наказу працівників під розпис.

5. Цей наказ розмістити на сайті Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління М. Бауер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
17.01.2011 № 17


Порядок
організації роботи з документами та контролю
за їх виконанням в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації


І. Організація роботи з документами

1.1. Організація роботи з документами в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації (надалі – Головне управління) здійснюється в порядку передбаченому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 №1153, Положенням про Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 17.07.2008 №369-р (із змінами), Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації, затвердженої наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 10.08.2009 №305.

1.2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється завідувачем сектору кадрової роботи та правового забезпечення Головного управління.

1.3. Відповідальність за контроль виконання документів в Головному управлінні несуть заступники начальника, начальники відділів, завідувачі секторів Головного управління, директор інституту післядипломної педагогічної освіти, директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Чернівецької області, начальник обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, начальник групи по господарському обслуговуванню та аудиту установ освіти області, керівники закладів освіти обласного підпорядкування.

1.4. Реєстрація звернень громадян здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації, затвердженої наказом від 10.08.2010 №305 «»Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації». Реєстрація інших контрольних документів здійснюється завідувачем підрозділу з обліку та доставки документів відділу бухгалтерського обліку, звітності та діловодства Головного управління (надалі – завідувач підрозділу) шляхом заповнення контрольно-реєстраційної картки з обов’язковою відміткою контрольної дати його виконання.

1.5. Завідувачем підрозділу документи не пізніше ніж до 1600 год. щоденно подаються начальнику Головного управління (у разі його відсутності виконуючому обов’язки). Документи з відміткою «терміново» подаються на розгляд керівнику негайно.

1.6. Документи з резолюцією начальника завідувачем підрозділу розміщуються у спеціально відведеній шафі для працівників Головного управління, керівництва інституту післядипломної освіти, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Чернівецької області, обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, групи по господарському обслуговуванню та аудиту установ освіти області, керівників позашкільних закладів освіти обласного підпорядкування. Отримання документів здійснюється з обов’язковою відміткою у реєстрі отриманих документів.

1.7. Обов’язковому контролю за виконанням підлягають накази Міністерства освіти і науки України (надалі – МОНУ), розпорядження та доручення голови Чернівецької обласної державної адміністрації (надалі – ОДА), рішення Чернівецької обласної ради (надалі – Обл. рада); розгляд звернень, що надійшли від громадян, МОНУ, ОДА, Обл. ради, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад; листи, що надійшли від МОНУ, ОДА, Обл. ради, підприємств установ та організацій.

1.8. Виконання завдань, що викладаються в актах, зазначених в пункті 1.5. цього Порядку, здійснюється: за розглядом звернень, що надійшли від МОНУ, ОДА, Обл. ради, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад – відповідальним працівником; за іншими документами – заступниками начальника, начальниками відділів, завідувачами секторів Головного управління та керівників, зазначених в пункті 1.3. цього Порядку.

1.9. Виконання завдань актів, що підлягають обов’язковому контролю, здійснюється відповідальним працівником, який зазначений першим в резолюції начальника Головного управління, а у разі його відсутності (відпустка, тимчасова непрацездатність) виконання завдань покладається на працівника, що зазначений другим у резолюції, а також виконуючим обов’язки, якщо документ спрямований до виконання керівникам, зазначених в пункті 1.3. цього Порядку.

1.10. Передача виконання документа від одного до іншого виконавця здійснюється виключно за погодженням з начальником Головного управління.

1.11. Проміжний контроль за виконанням документів здійснюється завідувачем підрозділу, який за 3 дні до встановленого контрольного терміну, що вказаний в реєстраційній картці, попереджає виконавця про закінчення терміну виконання документа, про що робить відмітку в картці обліку отриманих документів.

1.12. Завідувач підрозділу щопонеділка до 1500 години інформує начальника Головного управління про невиконані документи та причини їх невиконання.

1.13. Зняття з контролю документа здійснюється на підставі підготовленої відповідальними працівниками інформації та направленої до відповідних органів влади, депутатського корпусу, громадянам, підприємствам, установам, організаціям та іншим адресатам.
Відмітка про зняття документа з контролю здійснюється завідувачем підрозділу в контрольно-реєстраційній картці документа.

1.14.Інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України здійснюється виключно шляхом підготовки інформації за підписом куратора Головного управління – першого заступника голови облдержадміністрації з обов’язковою візою начальника Головного управління.

1.15.Інформування Міністерства освіти і науки України, місцевих органів системи освіти виконавчої влади здійснюється виключно за підписом начальника Головного управління (у разі його відсутності виконуючим обов’язки начальника Головного управління).

ІІ. Порядок внесення та розгляд проектів наказів,
рішень колегії Головного управління та розпоряджень голови Чернівецької обласної державної адміністрації

2.1. Начальник Головного управління на виконання актів законодавства та за власною ініціативою видає в межах повноважень накази Головного управління.

2.2. Проекти наказів та рішень колегії (надалі – рішень) Головного управління готують заступники начальника, начальники відділів, завідувачі секторів, головні та провідні спеціалісти Головного управління.
У разі підготовки проекту наказу чи рішення інститутом післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичним центром професійно-технічної освіти Чернівецької області, обласним управлінням Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, групою по господарському обслуговуванню та аудиту установ освіти області, закладами освіти обласного підпорядкування, виконавцями цих документів є керівники зазначених установ.
У разі коли розроблення проекту наказу чи рішення доручено кільком особам чи структурним підрозділам, головним розробником є виконавець, що зазначений в резолюції першим або якому надано доручення начальника, або виконавець безпосередньо передбачений планом роботи Головного управління.

2.3. Головний розробник самостійно визначає зацікавлених працівників, органів, виходячи із змісту основних положень проекту наказу чи рішення.
Проекти наказів та рішень підлягають погодженню. Щовівторка та щочетверга з 1400 до 1800год. головний розробник проекту наказу бере участь в опрацюванні та погодженні проекту наказу відповідальними працівниками Головного управління. За наявності зауважень проект наказу повертається головному розробнику на доопрацювання.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу з розроблення проекту наказу, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у позиціях осіб, органів, що здійснюють візування наказу (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні, нормативні та інші необхідні матеріали, роз’яснення.
Неврегульовані розбіжності у позиціях осіб, органів, що погоджують проект наказу чи рішення, зазначаються в аркуші погодження.

2.4. Проект наказу та рішення погоджується шляхом його візування працівниками, які здійснювали опрацювання цих документів: заступниками начальника, начальниками відділів, завідувачами секторів, головним спеціалістом сектору кадрової роботи та правового забезпечення (юристом), а у разі потреби – з іншими органами. Візування наказу та рішення одним із заступників начальника, начальником відділу, юристом є обов’язковим.
У разі відсутності зазначених осіб (відпустка, листок непрацездатності) візування здійснюється особами на яких покладено виконання обов’язків за цими посадами.

2.5. Візування оформляється у вигляді аркуша погодження до проекту наказу та рішення (додаток 1,2), у якому зазначаються посада, ініціали і прізвище осіб, які візують проект наказу та рішення, а також дата візування. Головний розробник наказу та рішення візує аркуш погодження першим, заступник начальника – передостаннім, юрист – останнім.

2.6. Накази та рішення, які містять фінансові питання, в обов’язковому порядку підлягають візуванню начальниками відділів економіки і соціального розвитку та бухгалтерського обліку, звітності і діловодства Головного управління.

2.7. Юрист проводить правову експертизу проекту наказу та рішення, вносить поправки, пов’язані з приведенням проектів цих документів у відповідність з вимогами нормо проектувальної техніки. Проект наказу чи рішення, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти (в тому числі раніше прийняті накази та рішення Головного управління), подаються юристу для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених документів.
Аркуш погодження до наказів та проектів рішень, виконавцями яких є установи, що передбачені в пункті 1.3 цього Порядку, підлягає обов’язковому візуванню на його звороті юристами (за наявності останніх відповідно до штатних розписів).

2.8. Проект наказу та рішення підлягає обов’язковому коректуванню, редагуванню відповідальною особою, яка на звороті аркуша погодження візує остаточно відредагований документ. Коректування та редагування наказу та рішення здійснюється двічі: після візування головним розробником наказу, а також після візування заступником начальника Головного управління.

2.9. Після завершення процедури візування проект наказу підлягає визначенню доцільності розміщення його на офіційному веб-сайті Головного управління та передається головним розробником у канцелярію.
Після завершення процедури візування проект рішення у 30 примірниках надається секретарю колегії – завідувачу сектору кадрової роботи та правового забезпечення Головного управління.
Прийняті колегією рішення підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Головного управління.

2.10. Завідувачем підрозділу завізований проект наказу подається на підпис начальнику Головного управління, після чого реєструється. Начальник Головного управління підписує наказ лише за наявності зазначених у пункті 2.4 цього Порядку віз посадових осіб, або осіб, що їх замінюють.
До рішень, що підлягають доопрацюванню, повторно оформляється головним розробником аркуш погодження. Доопрацьовані рішення, не пізніше ніж в триденний термін з моменту їх прийняття подаються секретарю колегії для подальшого їх підписання начальником Головного управління.

2.11. Наказ в обов’язковому порядку містить розрахунок розсилки (додаток 3), в якому зазначаються виконавці, яким спрямовується наказ до виконання.
Головний розробник подає завідувачу підрозділу електронний варіант наказу після погодження з відповідальними працівниками. Завідувач підрозділу звіряє наказ з оригіналом та доводить його зміст до виконавців шляхом його надсилання на електронні адреси в термін не пізніше ніж через 1 день з моменту його реєстрації, а накази, що зареєстровані у Головному управлінні юстиції, на наступний день з моменту їх реєстрації, або з моменту набрання ними чинності.
Накази, що є обов’язковими для розміщення на сайті Головного управління, надсилаються завідувачем підрозділу на електронну адресу nadiya_bilous@ukr.net.

2.12. Накази нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції Чернівецької області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 28.12.1992 №731. Накази нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній термін набрання чинності.

2.13.Додатки до наказів і рішень є невід’ємною їх частиною. Додатки до наказів підписуються заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу посадових обов’язків, а додатки до рішень колегії – головним розробником.
Про наявність додатків обов’язково зазначається у тексті проекту наказу та рішення.

2.14. У разі коли проект наказу, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших наказів, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту, або подаються у вигляді окремого наказу одночасно з основним проектом.

2.15. Проект наказу та рішення, який стосується життєвих інтересів учнів, студентів, педагогічних працівників та інших категорій осіб системи освіти області, що зачіпає їх права, свободи та законні інтереси, передбачає розроблення програм розвитку системи освіти області, може бути винесений на публічне обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в засобах масової інформації або доведення до населення через офіційний веб-сайт Головного управління.
У разі проведення публічного обговорення проектів цих документів, головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються ті чи інші результати проведеної роботи, а також перелік пропозицій щодо їх врахування та викладення у тексті цього документа.
Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення, розглядаються головним розробником, колегією Головного управління, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проектів зазначених документів.

2.16. Нормативні положення та завдання, передбачені у проектах наказу та рішення, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети, та містити перелік виконавців і строки виконання завдань.
Наказ та рішення повинні складатися, як правило, не більше ніж з двох сторінок формату А4. Констатуюча частина повинна містити діючі норми чинного законодавства, що регулюють зазначене питання. Будь-яка інша інформація оформляється у вигляді довідок, що затверджується наказом чи додається до рішення.

2.17. У проекті наказу та рішення можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування Головного управління про хід виконання встановлених завдань.

2.18. Головний розробник наказу щоквартально подає юристу Головного управління до 5 числа місяця наступного кварталу звіт, що надсилає на електронну адресу muroslava_antonyk@mail.ru про хід виконання наказів Головного управління, в якому обумовлює причини невиконання у встановлені строки чи невиконання наказу в цілому.
Головний розробник рішення один раз у півріччя до 10 числа наступного півріччя подає секретарю колегії Головного управління звіт про хід виконання рішень колегії, що надсилає на електронну адресу D_Marku@mail.ru.

2.19. Аналізуючи подані звіти, юрист забезпечує здійснення відстеження результативності прийнятих наказів та щоквартально доводить до відома начальника Головного управління інформацію про накази, що невиконані у встановлені терміни та ті, що перебувають на довготривалому виконанні.

2.20. Аналізуючи звіти про хід виконання рішень секретар колегії забезпечує здійснення відстеження виконання прийнятих рішень та один раз у півріччя інформує начальника Головного управління про стан справ з цього питання.

2.21. Підготовка проектів розпоряджень голови Чернівецької обласної державної адміністрації та пояснювальних записок (додаток 4) до них здійснюється працівниками Головного управління. Процедура візування проекту розпорядження покладається на відповідального працівника Головного управління, який є виконавцем розпорядження. Організація роботи з візування проекту розпорядження проводиться у строк не більше ніж два тижні.

Заступник начальника Головного управління –
начальник управління фахової освіти А. Швець
nak_17.doc [305 Kb] (cкачувань: 96)dod_nak_17.doc [153.54 Kb] (cкачувань: 87)
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Квітень 2020 (21)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)
Листопад 2019 (151)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше