Інформація
  • Переглядів: 3547
  • Автор: Moderator
  • Дата: 31-10-2011, 10:09
31-10-2011, 10:09

Наказ ГУОН ОДА 26.10.2011 № 539

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про підсумки вивчення стану викладання
навчальних дисциплін, організації
та проведення методичної роботи,
надання методичної допомоги
педагогічним працівникам
закладів освіти Кіцманського району

На виконання наказів управління освіти і науки облдержадміністрації від 13.09.2004 року № 337 «Про навчально-методичне консультування педагогічних працівників області», Головного управління освіти і науки від 19.09.2011 № 440 «Про вивчення стану викладання навчальних дисциплін, організації та проведення методичної роботи, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів освіти Кіцманського району», планів роботи Головного управління і науки, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області робочими групами Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області з 11 по 27 жовтня 2011 року відвідано 11 загальноосвітніх навчальних закладів. Здійснено вивчення стану викладання предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, організації та проведення методичної та виховної роботи, стану діяльності психологічної служби, навчально-методичної роботи шкільних бібліотек та надано відповідну методичну допомогу.
Під час відвідування освітніх закладів району встановлено, що координатором методичної роботи є Кіцманський районний методичний кабінет, який у своїй діяльності керується нормативно-правовими документами, чинним законодавством в галузі освіти, організовує і проводить роботу відповідно до Положення про районний методичний кабінет.
Відвідані уроки, контрольні заміри, вивчення шкільної документації дають підстави стверджувати, що зміст програмового матеріалу з базових дисциплін засвоюється учнями, забезпечується виконання вимог щодо обсягу та рівня підготовки, виходячи із вимог діючих навчальних програм та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Проте в організації та проведенні методичної роботи в Кіцманському районі мають місце ряд проблем і недоліків.
Накази «Про організацію методичної роботи в закладах освіти» в більшості випадків потребують удосконалення. Здебільшого у відвіданих закладах методична робота не ґрунтується на діагностичній основі, основними аспектами якої є: моніторинг професійної успішності кожного вчителя та удосконалення педагогічної майстерності. Не в достатній мірі користуються результатами моніторингу управлінської діяльності методичної роботи всі рівні управління – від учителя до директора. Зібрана інформація розпочатих моніторингових спостережень не завжди застосовується для порівняльного аналізу та прогнозування.
Через планування роботи методоб’єднань не проходить робота з молодими вчителями, поширення перспективного педагогічного досвіду, робота з обдарованими та здібними дітьми, позакласна робота. Планування роботи методоб’єднань потребує вдосконалення у Валявському, Зеленівському, Кліводинському ЗНЗ І-ІІ ст.
Не у всіх навчальних закладах систематизована робота з молодими та малодосвідченими педагогами, не в повній мірі використовується та пропагується досвід кращих учителів шкіл. Практикуються, як правило, творчі звіти вчителів, що атестуються. Відсутня така нетрадиційна форма методичної роботи, як методичні фестивалі та майстерні передових педагогів. Не функціонують творчі, динамічні групи.
Поза увагою залишається питання роботи наставників із стажистами. На засідання шкільних методичних рад не практикується заслуховування їхнього звіту (інформації) за певний період роботи.
Виходячи із вищевикладеного,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити довідку про результати вивчення стану викладання навчальних дисциплін, організації та проведення методичної роботи у закладах освіти Кіцманського району, що додається.

2. Відзначити належну роботу щодо організації та здійснення методичної роботи в Мамаївському ЗНЗ № 1 (Дячук Т.Ф.), № 2 (Онищук С.Я.), Лашківському ЗНЗ (Руснак І.В.), Драчинському ЗНЗ (Незнайко М.С.), Кіцманському ЗНЗ І-ІІІ ст. (Булега Б.М.), Кіцманському НВК (Костюк Р.М.), Кліводинському ЗНЗ І-ІІ ст. (Олексюк Ю.В.).

3. Начальнику відділу освіти Кіцманської райдержадміністрації, районному методичному кабінету:
3.1. Провести наради з керівниками навчальних закладів до 04.11.2011, на яких обговорити результати вивчення стану викладання навчальних дисциплін, організації та проведення методичної роботи, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків.
3.2. Упродовж грудня 2011 р. – січня 2012 р. вивчити стан викладання варіативної складової, факультативів, курсів за вибором, ведення гуртків, що фінансуються, розглянути це питання на колегії відділу освіти, видати відповідний наказ.
3.3. До 07.11.2011 провести нараду із заступниками директорів з навчально-виховної роботи, опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.
3.4. Запровадити системне вивчення стану викладання базових предметів та враховувати рівень навчальних досягнень учнів з метою прогнозування результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
3.5. Розробити до 15.11.2011 план заходів щодо реалізації Концепції психолого-педагогічного супроводу профільного навчання та профорієнтаційної роботи в закладах освіти району.
3.6. На методоб’єднанні практичних психологів розглянути питання організації корекційно-розвивальної діяльності з учнями школи щодо використанням програм, що пройшли експертизу в науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО.
3.7. Ознайомити практичного психолога Лашківського ЗНЗ з вимогами МОНУ щодо ведення документації працівниками психологічної служби.
3.8. При розподілі навчальної літератури, підручників, враховувати попередні роки комплектування фондів шкільних бібліотек, зміну контингентів, своєчасно робити перерозподіл підручників в межах району.

4. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області:
4.1. Проаналізувати до 01.12.2011 результати рівнів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів району з базових предметів та розробити необхідні методичні рекомендації.
4.2. Систематично надавати методичну допомогу малодосвідченим учителям з базових дисциплін, створивши дієву «Школу молодого вчителя».

5. Адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів Кіцманського району:
5.1. У рішеннях педагогічних рад, наказах по школі конкретизувати терміни виконання та виконавців (Стрілецькокутський, Кіцманський ЗНЗ І-ІІІ ст., Валявський, Зеленівський ЗНЗ І-ІІ ст.).
5.2. Використовувати шкільні комп’ютерні класи для навчання предметів інваріантної складової навчальних програм; розробити відповідний розклад уроків (Стрілецькокутський, Драчинський, Кіцманський, Лашківський, Мамаївський ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, № 2, Зеленівський, Кліводинський ЗНЗ І-ІІ ст.).
5.3. Внутрішньошкільний контроль і керівництво спрямувати на якісне виконання вчителями української мови та літератури навчальних програм (Стрілецькокутський ЗНЗ І-ІІІ ст. та Зеленівський ЗНЗ І-ІІ ст.).
5.4. Розглянути до 05.11.2011 на методичних об’єднаннях вчителів природничо-математичного циклу теоретичні питання сучасного контролю; зміст контрольних замірів.
5.5. Визначити до 01.09.2012 для методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу педагогічно-методичну проблему щодо організації роботи з обдарованими дітьми.
5.6. Проводити двічі на рік семінари-практикуми для вчителів математики та вчителів початкових класів з питань підготовки до ДПА та ЗНО.
5.7. Здійснити до 10.02.2012 вибірковий контроль у перевірці письмових робіт з української мови, математики, історії у 5-11 класах та визначити заходи щодо розбіжності в оцінюванні.
5.8. Поновити до 01.11.2011 стенд з атестації відповідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників (Лашківський, Зеленівський ЗНЗ та Кіцманський НВК).
5.9. Впорядкувати до 01.11.2011 документацію з питання організації та проведення атестації відповідно до вимог Типового положення та вимог ділового мовлення.
5.10. Включити психолога до складу атестаційної комісії та здійснювати психологічний супровід діяльності вчителів, що атестуються (Лашківський ЗНЗ).
5.11. Ввести посаду соціального педагога для здійснення якісного соціально-педагогічного патронажу дітей та сімей до 01.09.2012 (Лашківський ЗНЗ).
5.12. Здійснювати постійний контроль за своєчасним виконанням вимог «Порядку забезпечення учнів ЗНЗ підручниками», інвентаризації бібліотечних фондів підручників (Лашківський ЗНЗ, Кіцманський ЗНЗ, Мамаївський ЗНЗ №1).
5.13. Розробити заходи на виконання Регіональної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011-2015 роки, сформувати банк інформаційних матеріалів по різних напрямах виховної роботи (Кіцманський НВК, Валявський ЗНЗ І-ІІ ст.)

6. Педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів Кіцманського району:
6.1. Продовжувати працювати над оновленням форм та методів навчання, впровадженням інноваційних педагогічних технологій, удосконаленням методики викладання базових дисциплін, що сприятиме особистісно зорієнтованому навчанню учнів (Стрілецькокутський ЗНЗ І-ІІІ ст., Зеленівський, Кліводинський, Валявський ЗНЗ І-ІІ ст., Кіцманський НВК).
6.2. Приділяти особливу увагу роботі з обдарованими учнями із обов’язковим залученням їх до участі у І-ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, мовно-літературних конкурсах, пошуково-дослідницької діяльності (Стрілецькокутський ЗНЗ І-ІІІ ст., Зеленівський, Кліводинський, Валявський ЗНЗ І-ІІ ст.).
6.3. Обладнати кабінети української мови та літератури відповідно до Положення про навчальні кабінети ЗНЗ, а саме: здійснити доукомплектацію цих кабінетів сучасними засобами навчання відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення (Стрілецькокутський ЗНЗ І-ІІІ ст., Зеленівський ЗНЗ І-ІІ ст.), створити кабінет географії, історії, правознавства; народознавчий куток на базі кабінету української мови та літератури (Кліводинський ЗНЗ І-ІІ ст.).
6.4. Практичним психологам заповнити індивідуальні картки діагностування учнів відповідно до рекомендованої форми і зберігати їх в спеціально виділеному місці; у роботі застосовувати методики та програми, які пройшли експертизу в науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО. За результатами діагностичних та моніторингових досліджень системно розробляти рекомендації вчителям та батькам школи, проводити малі педагогічні консиліуми.
6.5. При календарно-тематичному плануванні врахувати основні утруднення учнів початкових класів у засвоєнні програмового матеріалу з математики та української мови (Кальнівський ЗНЗ І ст.).
6.6. Систематично працювати над підвищенням рівня фахової компетентності шляхом самоосвіти.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – начальника управління змісту навчання і виховання Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Л.М. Тарангул.

Начальник Головного управління М.Й. Бауер

Додатки: dovidka_zagalna.docx [47.71 Kb] (cкачувань: 181) dodatki_kicman.doc [700 Kb] (cкачувань: 106)
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (11)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше