Інформація
  • Переглядів: 2620
  • Автор: Moderator
  • Дата: 29-04-2011, 19:38
29-04-2011, 19:38

Наказ ГУОН ОДА 22.04.2011 №204

Категорія: Нормативно-правова база / Накази

Про порядок закінчення 2010-2011 навчального року
і проведення державної підсумкової атестації
із загальноосвітніх дисциплін у професійно-технічних
навчальних закладах області

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.08 за №151/14842, змінами до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 №1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.10 №39/17334), відповідно до яких державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання, листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.11 №1/9-109 “Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році”, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.11 №1/9-252 «Про порядок закінчення 2010-2011 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах», на виконання наказу Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 19.01.11 №21 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області в 2010/2011 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1. Кількісний склад учнів ІІ курсу професійно-технічних навчальних закладів області, які підлягають державній підсумковій атестації із загальноосвітніх дисциплін у 2010/2011 навчальному році, що додається
1.2. Список учнів ІІ курсу професійно-технічних навчальних закладів області – претендентів на золоту і срібну медалі у 2010/2011 навчальному році, що додається.
1.3. Список учнів ІІ курсу професійно-технічних навчальних закладів області, які підлягають звільненню від державної підсумкової атестації у 2010/2011 навчальному році, що додається.

2. Начальнику відділу професійно-технічної освіти, ліцензування і акредитації Головного управління освіти і науки облдержадміністрації (Пономаренко О.М.):
2.1. Порядок закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобувають повну загальну середню освіту, визначати за робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.09 № 1151, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.01.10 №39/17334, відповідно до якого державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання), листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.11 №1/9-109 “Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році”, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.04.11 №1/9-252 «Про порядок закінчення 2010-2011 навчального року і проведення державних кваліфікаційної та підсумкової атестацій у професійно-технічних навчальних закладах», наказу Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 19.01.11 №21 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах області в 2010/2011 навчальному році».

3. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:.
3.1. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації у терміни, передбачені робочими навчальними планами з трьох предметів у письмовій формі: української мови (переказ, обов’язково), історії України або математики (обов’язково, обирається відповідно до професійної спрямованості), одного предмета за вибором учнів.
3.2. Для проведення державної підсумкової атестації використовувати збірники завдань, які підготовлені відповідно до діючих навчальних програм, затверджені Міністерством освіти і науки України.
Державну підсумкову атестацію з української мови для випускників професійно-технічних навчальних закладів провести 20 травня 2011 року.
3.3. Обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників професійно-технічних навчальних закладів у письмовій формі з математики або історії України провести 23 травня 2011 року.
3.4. Державну підсумкову атестацію для випускників професійно-технічних навчальних закладів з інших професійно спрямованих предметів провести 26 травня 2010 року.
3.5. Державну підсумкову атестацію, що проводиться у письмовій формі, розпочинати о 9.00.
3.6. При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації передбачити, щоб для підготовки до кожної з атестацій учні мали не менше двох-трьох днів.
3.7. До 25.04.2011 подати в управління фахової освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації розклад державної підсумкової атестації в професійно-технічних навчальних закладах області.
3.8. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію
учнів загальноосвітніх навчальних закладів звільнити від атестації з предметів переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставити річний та атестаційний бали з цих предметів – 12 балів.
3.9. Бали за державну підсумкову атестацію виставити в журналі теоретичного навчання в колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».
3.10. Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, зробити запис (звільнений ((а)).
3.11. Результати державної підсумкової атестації виставити у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та врахувати при визначенні середнього балу атестата.
Учням, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої дозволити пройти атестацію в інші терміни.

4. Державну підсумкову атестацію проводити у такому порядку:
4.1. Державну підсумкову атестацію провести з трьох предметів: української мови (переказ, обов’язково), математики або історії України (обов’язково, обирається відповідно до професійної спрямованості) та одного предмета за вибором учнів.
4.2. На підставі листа Міністерства освіти і науки України 08.02.2010 № 1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» керівникам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалися ДПА.
Середній бал атестата розраховувати як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріативної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).
4.3. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з української мови провести у формі переказу за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством освіти і науки України («Збірник переказів для державної підсумкової атестації з українська мови. 11 клас». / Укл..Шелехова Г.Т, Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В.- К.: Освіта, 2011.
На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови відвести дві академічні години.
4.4. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з математики провести у письмовій формі за збірником завдань, рекомендованим Міністерством освіти і науки України («Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас». (авт. Істер О.С., Глобін О.І., Панкратова І.Є., - Х.: Освіта, 2011).
Державну підсумкову атестацію з математики для учнів професійно-технічних навчальних закладів провести упродовж 90 хвилин. Відлік часу розпочати з моменту початку роботи учнів над завданнями.
4.5. Обов’язкову державну підсумкову атестацію з історії України у письмовій формі провести за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України («Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України.11 клас». (авт.. Власов В.С., Кульчицький С.В. – К.: Освіта, 2011). На виконання завдань відвести 90 хвилин.
4.6. Державну підсумкову атестацію з фізики провести за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки України у письмовій формі (“Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики” (авт. Непорожня Л.В., Петренко А.М., Овсянніков О.А., Селезнев Ю.О..- К.:, Освіта, 2011).
Під час проведення ДПА заборонити користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо). Для проведення обчислень учням дозволити користуватися калькулятором.
4.7. Державну підсумкову атестацію з інформатики провести у письмовій формі за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки України («Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас». (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г.- К.: Освіта, 2011).
4.8. Державну підсумкову атестацію з біології провести у письмовій формі за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки України («Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас». (авт. Данилова О.В., Данилов С.А.- К.: Освіта, 2011).
4.9. Державну підсумкову атестацію з хімії провести у письмовій формі за навчальним посібником, визначеним Міністерством освіти і науки України («Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас. (авт. Дубовик О.А. - К.: Освіта, 2011).
4.10. При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні дотримуватися вимог Положення про золоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль "За досягнення у навчанні” (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 №186 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04.2008 за №279/14970).
4.11. Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покласти на керівників професійно-технічних навчальних закладів області.
4.12. До 30.05 2011 надати в обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти інформацію про результати державної підсумкової атестації.
4.13. До 15.06.2011 розглянути на педагогічних радах професійно-технічних навчальних закладів і внести у щорічний самозвіт (самоаналіз) діяльності навчального закладу узагальнену інформацію про результати державної підсумкової атестації учнів (вихованців) за 2010/2011 н.р.

5. Згідно рішень педагогічних рад професійно-технічних навчальних закладів визначити: державній підсумковій атестації в 14 навчальних закладах області підлягають 870 учнів ІІ курсу з 878, що складає 99,1% (додаток 1). З них 8 претендентів на золоту медаль, 2 – на срібну. З різних причин до державної підсумкової атестації не допущено 2 учнів (Чернівецький професійний будівельний ліцей). За станом здоров’я від державної підсумкової атестації звільнено 7 учнів (професійно-технічне училище №8 - 6, Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки - 1).

6. Перевірка письмових атестаційних робіт з української мови претендентів на золоту і срібну медалі здійснюється членами атестаційних комісій професійно-технічних навчальних закладів.

7. З метою здійснення контролю за проведенням державної підсумкової атестації в професійно-технічних навчальних закладах області та узагальнення їх результатів призначити відповідальних з числа працівників відділу професійно-технічної освіти, ліцензування та акредитації і обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти (додаток 1).
7.1. Відповідальним працівникам, призначеним для здійснення контролю за проведенням державної підсумкової атестації, глибоко проаналізувати журнали обліку теоретичного навчання учнів, виконання навчальних планів і програм, результати оцінювання учнів, рішення педагогічних рад щодо допуску учнів до державної підсумкової атестації та визначення претендентів на золоту і срібну медалі, заходи з підготовки до проведення державної підсумкової атестації.
7.2. Результати державної підсумкової атестації узагальнити у вигляді довідки та аналітичної інформації (додаток 2).

8. Директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти (Купчик О.П.):
8.1. Узагальнити довідки та аналітичні інформації результатів державної підсумкової атестації у вигляді виробничого наказу до 10 червня 2011 року.

9. Наказ розмістити на сайті Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-начальника управління фахової освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Швеця А.Ф.


Заступник начальника Головного Управління освіти і науки Л.М.Тарангул

nak-204.doc [314.5 Kb] (cкачувань: 33)
d2.doc [155.5 Kb] (cкачувань: 29)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2018 (102)
Листопад 2018 (243)
Жовтень 2018 (175)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)
Липень 2018 (106)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше