Інформація
  • Переглядів: 2612
  • Автор: Moderator
  • Дата: 13-01-2011, 13:03
13-01-2011, 13:03

Рішення колегії ГУОН ОДА 28.12.2010 №5/1

Категорія: Нормативно-правова база / Рішення колегії

Про наслідки перевірки стану виконання відділом освіти Глибоцької райдержадміністрації делегованих повноважень в галузі освіти

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Головного управління освіти і науки Куриша Ю.М. «Про наслідки перевірки стану виконання відділом освіти Глибоцької райдержадміністрації делегованих повноважень в галузі освіти», колегія Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію «Про наслідки перевірки стану виконання відділом освіти Глибоцької райдержадміністрації делегованих повноважень в галузі освіти» взяти до відома.

2. Визнати роботу відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації (Швець В.Г.), методичних служб та закладів освіти району задовільною.

3. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації повторно подати нагородні матеріали до обласної державної адміністрації на присвоєння почесного звання "Заслужений працівник освіти України" Швецю Василю Григоровичу, начальнику відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації.

4. Відзначити роботу відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації за такими напрямами: робота з кадрами, позашкільна діяльність, модернізація матеріально-технічної бази, організація оздоровлення.

5. Відзначити роботу педагогічних колективів Глибоцького, Кам'янського, Корчівецького дошкільних навчальних закладів з організації дошкільного навчання і виховання.

6. Відзначити роботу загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення достатнього рівнів навчальних досягнень учнів з базових предметів Багринівської, Йорданештської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Карапчівського ліцею.

7. Відзначити роботу педагогічного колективу Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів щодо належної організації виховної роботи.

8. Визнати недостатньою роботу:
8.1. Щодо забезпечення рівнів навчальних досягнень учнів з базових предметів педагогічних колективів Луковицької, Черепківської, Чагорської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Грушівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Димківського НВК, Старововчинецького ліцею.
8.2.Щодо здійснення внутрішкільного контролю і керівництва навчально-виховним процесом адміністрацій Чагорської, Тарашанської, Корчівецької ЗОШ, Старововчинецького, Глибоцького ліцеїв, Купського НВК І-ІІІ ступенів.
8.3.Щодо організації екстернатної форми навчання адміністрацією Глибоцького ліцею.

9.Відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації (Швець В.Г.):
9.1.Рекомендувати звільнити із займаних посад директорів та заступників директорів Старововчинецького ліцею Топала І.К., Глищук Л.П., Глибоцького ліцею Шевченко О.В., Чагорської ЗОШ І-ІІІ ступенів Калараша В.Г., Козачок Н.С., Купського НВК І-ІІІ ступенів Тиміш Р.Я.
9.2.Рекомендувати притягнути до дисциплінарної відповідальності директорів та заступників директорів Димківського НВК Гумельника В.М., Світик О.Ф., Тарашанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Руснак Н.В., Дерменжі У.І., Корчівецької ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ступенів Чорнописького Я.М., Луковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Мар'янчук О.І., Онисько В.М., Черепківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чаплю Д.П., Кулюк М.К., Грушівської ЗОШ І-ІІ ступенів Поповича А.Л.
9.3. До 31.01.2011 провести колегію відділу освіти, на якій обговорити наслідки перевірки, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків.
9.4. До 15.02.2011 провести педагогічні ради у навчальних закладах, на яких обговорити наслідки перевірки, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків.
9.5. До 15.02.2011 проаналізувати наслідки моніторингових контрольних замірів з базових дисциплін, розробити відповідні заходи щодо усунення виявлених недоліків.
9.6. Вжити заходи щодо охоплення дітей дошкільним вихованням до 75% та дошкільною освітою дітей 5-річного віку – 100%.
9.7. Посилити контроль за організацією харчування, медичного обслуговування у дошкільних навчальних закладах.
9.8. Внести на розгляд чергової сесії сільської ради с. Багринівка питання щодо використання приміщення за прямим призначенням для здобуття якісної дошкільної освіти.
9.9. Створити банк даних кращого педагогічного досвіду «Педагогічна скарбничка» з організації навчально-виховної діяльності та розмістити його на сайті відділу освіти.
9.10. Забезпечити курсову перепідготовку вчителів, які викладають два і більше предметів.
9.11. До 01.02.2011 здійснити перевірку роботи шкільних атестаційних комісій у частині дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і доповненнями, зокрема пунктів 5.6., 5.9., 7.1., 7.2., 7.3., 8.3. За результатами перевірки видати наказ.
9.12. Прискорити до кінця 2011 року роботу щодо переведення на контрактну основу завідуючих дошкільними навчальними закладами, директорів, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів району, методистів районного методичного центру.
9.13. У 2011 році розглянути на колегії відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації питання щодо працевлаштування молодих спеціалістів, їх адаптації, укладення з ними чотиристоронніх угод та здійснення контролю за виконанням умов цих угод.
9.14. Налагодити чітку систему контролю за виконанням наказів та рішень колегій. На апаратних нарадах, нарадах з керівниками навчальних закладів систематично розглядати аналіз контролю виконання цих документів, за результатами нарад оформляти протокол доручень.
9.15. До 10.01.2011 розглянути на апаратній нараді аналіз виконання плану роботи за 2010 рік, у план роботи на 2011 рік увести розділ «Тематичні апаратні наради».
9.16. Виготовити та проставляти на зверненнях, заявах, скаргах штамп вхідної документації з присвоєнням зверненню номера згідно з номенклатурою.
9.17. До 10.01.2011 виготовити та вести відповідно до вимог Інструкції від 14.04.1997 № 348 контрольно-реєстраційні картки особистого прийому громадян, призначити відповідального за ведення їх обліку, розробити посадову інструкцію.
9.18. До 10.01.2011 видати наказ, яким затвердити графік прийому громадян працівниками відділу освіти Глибоцької райдержадміністрації, оприлюднити зазначену інформацію через сайт та місцеві засоби масової інформації.
9.19. До 10.01.2011 завести журнал реєстрації письмових звернень відповідно до інструкції з діловодства (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348), присвоювати до індексу реєстрації першу літеру прізвища автора документа.
9.20. Забезпечити дотримання вимог інструкцій щодо ведення ділової документації в навчальних закладах.
9.21. До 15.03.2011 вивчити питання та вийти з пропозиціями до районної ради щодо можливості відкриття районної вечірньої школи. Вжити заходи щодо оптимізації мережі вечірніх класів.
9.22. До 01.02.2011 провести нараду з заступниками директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи щодо питань організації перевезення організованих груп дітей, учасників наради забезпечити відповідними нормативними документами.
9.23. Налагодити співпрацю РМЦ з ОІППО, вищими навчальними закладами області, громадськими організаціями щодо проведення методичних семінарів, науково-практичних конференцій тощо.
9.24. Розробити рекомендації щодо впровадження новітніх технологій навчання і виховання дітей, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки у шкільну практику, винести це питання на обговорення методичної ради, активізувати експериментально-дослідницьку роботу в районі.
9.25. До 01.09.2013 забезпечити стовідсоткове підвезення учнів сільських шкіл, які цього потребують, до місць навчання та проживання.
9.26. До 01.04.2011 розробити план соціально-економічного розвитку кожного навчального закладу району.
9.27. До 01.08.2011 створити освітній округ для організації профільного навчання.
9.28. Забезпечити співпрацю органів учнівського самоврядування з батьківськими комітетами, піклувальними радами навчальних закладів, організувати навчання координаторів дитячого руху.
9.29. Забезпечити контроль за виконанням рішення колегії відділу освіти від 25.06.2010 № 2/2 «Про стан злочинності, правопорушень та проявів насильства серед учнівської молоді за 2010 рік, напрямки удосконалення правовиховної роботи в закладах району» та заслухати на черговій колегії.
9.30. Вжити заходи щодо повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання та налагодити чітку систему контролю за відвідуванням учнями навчальних занять.
9.31. Розробити заходи щодо охоплення учнівської молоді навчанням, профілактики правопорушень та бездоглядності серед школярів, які виховуються у неблагополучних сім’ях.
9.32. До 01.06.2011 відкрити еколого-натуралістичний відділ на базі Глибоцького будинку творчості дітей та юнацтва або Глибоцького центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.
9.33. До 01.03.2011 вивчити питання та вийти з пропозиціями до районної ради щодо створення стаціонарного оздоровчого закладу на базі наметового табору «Райдуга».
9.34. Зобов’язати керівників навчальних закладів посилити адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності, дитячого травматизму в побуті та під час навчально-виховного процесу.
9.35. До 01.09.2013 облаштувати внутрішні вбиральні у Становецькій, Стерчанській, Нижньосиньовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Турятському НВК.
9.36. До 01.09.2013 встановити металопластикові вікна у Становецькій, Стерчанській, Нижньосиньовецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.

10. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Білянін Г.І.):
10.1. Протягом 2011 року узагальнити та поширити досвід роботи методоб'єднань вчителів суспільних дисциплін та української мови і літератури загальноосвітніх навчальних закладів Глибоцького району.
10.2. До 01.09.2011 надати методичній службі Глибоцького району практичну допомогу з питань удосконалення планування, впровадження передового педагогічного досвіду, роботи районних методичних об’єднань, роботи з молодими вчителями та обдарованими дітьми.
10.3. Протягом ІІ семестру 2010/2011н.р. провести на базі Глибоцького району семінари-практикуми для вчителів предметів базового рівня з проблеми "Впровадження інформаційних комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес".

11. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій:
11.1. Розглянути на колегіях управлінь, відділів освіти виконання Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».
11.2. Протягом 2010/2011 н.р. здійснити комплекс заходів щодо посилення контролю і керівництва навчально-виховним процесом.
11.3. Розробити (за відсутності) та винести на затвердження сесій районних, міських рад програми розвитку освіти.
11.4. До 01.04.2011 розробити план соціально-економічного розвитку кожного навчального закладу.
11.5. Посилити контроль за дотриманням законодавства з охорони дитинства у закладах освіти.
11.6. Протягом 2010/2011 навчального року провести позачергову атестацію гімназій, ліцеїв щодо відповідності статусу та доцільності функціонування.

12. Директору Глибоцької дитячо-юнацької спортивної школи (Дутчак Ю.В.):
12.1. До 01.02.2011 привести у відповідність до Положення про ДЮСШ спеціалізацію з видів спорту та комплектацію їх тренерськими кадрами.
12.2. Забезпечити внутрішкільний контроль та планування роботи закладу відповідно до вимог.

13. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
13.1. Доопрацювати та внести зміни до статутів ЗНЗ відповідно до вимог оновленої нормативно-правової бази.
13.2. Налагодити чітку систему контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Щосеместру вивчати стан відвідування учнями занять та видавати відповідні накази.
13.3. Щорічно забезпечувати виконання в повному обсязі п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо надання матеріальної допомоги на придбання шкільної та спортивної форм дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням.
13.4. Забезпечити використання коштів фонду загального обов’язкового навчання (не менше 3%) відповідно до кошторису на підставі рішення ради навчального закладу та наказу керівника ЗНЗ.
13.5. До 05.01.2011 призначити наказом відповідального за організацію туристичних та екскурсійних поїздок, оформити папку з нормативними документами з питання перевезення організованих груп дітей, опрацювати та чітко дотримуватися їх вимог, провести нараду з класними керівниками з цих питань.
13.6. У веденні та оформленні ділової документації неухильно дотримуватися вимог Інструкції з ведення документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240.
13.7. Вивчати питання щодо виконання навчальних програм в 11 класі, видавати узагальнюючий документ в кінці кожного семестру.
13.8. Щорічно виконувати норми та процедуру практичного аналізу відвіданих уроків, заходів, перевірки шкільної документації тощо. Висновки узагальнювати рішенням педрад, виробничими наказами тощо.
13.9. Проаналізувати причини навчальних досягнень початкового рівня учнів 9, 10 класів, розробити рекомендації та заходи щодо їх усунення.
13.10. Своєчасно та адекватно реагувати на зміст записів у контрольно - візитаційних книгах, вивчати, аналізувати та вносити відповідні записи про їх виконання. Протягом тижня (з дня інспекторських перевірок) затверджувати заходи, терміни та відповідальних осіб за виконання рекомендацій органів управління освітою.
13.11. Забезпечити прозорість розподілу, обліку та використання спонсорських коштів, благодійних внесків тощо.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника начальника-начальника управління фахової освіти Швеця А.Ф.

Голова колегії М.Бауер

Секретар колегії Д.Марку
5_1.doc [77.5 Kb] (cкачувань: 66)dovidka-5_1.doc [136.5 Kb] (cкачувань: 67)

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (101)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше