Інформація
  • Переглядів: 4679
  • Автор: Iryna
  • Дата: 29-07-2014, 10:48
29-07-2014, 10:48

Лист ДОНМСУ від 29.07.2014 №01-31/2072

Категорія: Нормативно-правова база / Листи

Керівникам органів управління
освітою, сім’єю, молоддю та спортом
райдержадміністрацій, управління
освіти Чернівецької міської ради,
відділу гуманітарної політики
Новодністровської міської ради

 

Враховуючи значимість викладання у школах предмета «Захист Вітчизни», курсів духовно-морального спрямування,  наводимо перелік вимог до вчителів вказаних дисциплін, який повинен бути врахований в процесі їхнього призначення на ці посади.

 Метою викладання предмета «Захист Вітчизни» є не тільки теоретична, практична, фізична і психологічна підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни та проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, вивчення предмета у 2014/2015 навчальному році буде здійснюватись таким чином:

- 2 години на тиждень – у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням; 

- 1,5 години на тиждень – у класах всіх інших напрямів.

На заняттях стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою, підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних Сил України. Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів.

Враховуючи важливість предмета у ситуації, що склалася в Україні, вважаємо за потрібне рекомендувати органам управління освітою області, керівникам навчальних закладів дотримуватись при їхньому призначенні наступних вимог:

1.  Вчитель предмета «Захист Вітчизни» повинен володіти високими моральними якостями, бути патріотом своєї Батьківщини.

2.  Особистість вчителя повинна викликати приязнь та довіру з боку учнів.

3.  На посади  вчителів предмета «Захист Вітчизни»  призначаються випускники вищих педагогічних  навчальних  закладів,  які  здобули освіту за спеціальністю викладача допризовної підготовки,  а також офіцери запасу або у відставці,  які мають вищу освіту,  спроможні за віком і станом здоров'я якісно проводити заняття. Крім цього, до проведення занять з допризовної підготовки на договірних засадах можуть залучатися  представники військових частин,   вищих військовихнавчальнихзакладів та військових комісаріатів.

4.  Вчитель предмета «Захист Вітчизни» повинен:

4.1. Знати програмовий матеріал, критерії  оцінювання навчальних досягнень учнів, бути справедливим під час виставлення оцінки учням,  мати відповідну методичну підготовку,  володіти сучасними технологіями викладання предмета та методикою проведення навчально-польових занять.

4.2. Знати стан здоров’я учнів під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки.  Під час здачі заліків та нормативів також мають враховуватися фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.

4.3. Бути готовим вести гурткову роботу з предмета та створити кабінет предмета «Захист Вітчизни та цивільної оборони». Працювати на створення музею (кімнати) бойової слави українського війська. Організовувати з учнями пошукову та краєзнавчу роботу. Дбати про зміни та покращення  матеріально-технічної бази, яка обов’язково включає: наявність пневматичної зброї, макетів автоматів; навчальних гранат для метання; навчальні плакати відповідно до розділів програми; стройовий майданчик; кімнату для зберігання зброї; обладнаний тир.

4.4. Постійно підвищувати свою кваліфікацію на курсах при Інституті післядипломної педагогічної освіти та за рахунок самоосвіти, брати участь у семінарах, майстер-класах, круглих столах, а також за необхідності і самому бути готовим їх провести.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» № 498 від 13.06. 2014 в частині, що стосується викладання курсів духовно-морального спрямування як за рахунок інваріантної, так і за рахунок варіативної складової навчального плану (п.1. 12.2.), запровадження вказаних курсів віднесено до пріоритетних напрямків модернізації змісту освіти у загальноосвітніх навчальних закладах області.

У листі МОН України  за   №  1/9-324  від  16.05.13. наведений  і перелік  програм курсів  духовно-морального спрямування, які можуть викладатися  у школах: «Розмаїття релігій і культур світу», «Історія релігій», «Історія релігій світу і духовна культура», «Історія  світових релігій», «Християнська етика в українській культурі», «Основи православної культури», «Основи християнської моралі та етики», «Етика: духовні засади" (для учнів 5 - 11 класів) та ін.

Зміст курсів духовно-морального спрямування не може нести катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» факультативні курси морально-етичного спрямування, в тому числі й основи християнської етики, можуть вивчатися лише за письмової згоди батьків школярів та за наявності підготовленого вчителя. Викладати ці курси можуть особи, які мають вищу педагогічну освіту та документ про проходження відповідної курсової підготовки на базі інституту післядипломної педагогічної освіти і мають моральний авторитет серед учнів, їхніх батьків, колег, орієнтуються у змістових особливостях і методиці викладання предмета, не чинитимуть у будь-якій формі тиску на своїх вихованців на релігійному ґрунті. При цьому слід інформувати батьківську громадськість про особливості вивчення цих предметів, давати їм можливість відвідувати уроки й позакласні заходи.

У своїй роботі вчителі, які викладають курси духовно-морального спрямування, повинні керуватися наступними нормативно-правовими документами:

– Конституцією України (28.06.1996 року);

– Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.04.1991 року);

– Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій"(21.03.2002 року);

– Дорученням Президента України за № 1-1\ 657 від 8 липня 2005 року, яке стало підґрунтям до наказу Міністерства освіти і науки України № 437 від 26.08.2005р. "Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства";

– Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України № 8/1-2 від 29.06.2006 року "Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування".

Враховуючи важливість курсів духовно-морального спрямування, що визначають у наших громадян формування   у молодого покоління    християнської, а значить  і європейської   ідентичності,  вважаємо за потрібне рекомендувати органам управління освітою області, керівникам навчальних закладів при призначенні вчителів предмета «Основи християнської етики» дотримуватись наступних вимог:

1.Вчитель предмета  «Основи християнської етики» повинен:

1.1. Бути готовим працювати за програмами, затвердженими в установленому порядку  МОН України, а саме: «Основи християнської етики» (1-11 класи)(Жуковський В. М. та ін.), «Християнська етика в українській культурі» (1–4 класи) (Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е. В.), «Біблійна історія та християнська етика» (1–11 класи) (архиєпископФилип, Євнух М. Б., І. Ковровський та ін.).

1.2. Пройти курси підвищення кваліфікації при Інституті післядипломної педагогічної освіти з предмета «Основи християнської етики».

1.3. Дбати про свій професійний розвиток.  Вдосконалювати власну педагогічну  майстерність  через  участь у семінарах, тренінгах, засіданнях методичних об’єднань, з проблем духовно-морального виховання учнів.

1.4. Постійно працювати над створенням навчально-методичного забезпечення кожного з уроків християнської етики, використовуючи готові та створюючи власні дидактичні матеріали,  реалізовувати на уроках міжпредметні зв’язки.

 

Директор Департаменту                                                      О.Палійчук

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2018 (102)
Листопад 2018 (243)
Жовтень 2018 (175)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)
Липень 2018 (106)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше