Информация к новости
 • Просмотров: 1230
 • Автор: instytut
 • Дата: 22-06-2012, 14:29
22-06-2012, 14:29

Комплексна програма «Школа професійної адаптації молодих психологів та соціальних педагогів»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Комплексна програма «Школа професійної адаптації молодих психологів та соціальних педагогів» упорядкована методистом управління освіти Глибоцької райдержадміністрації Колесник А.І., практичним психологом Сусловою Н.О., соціальним педагогом Каменюк В.В. Старововчинецького ліцею.
Информация к новости
 • Просмотров: 1343
 • Автор: admin1
 • Дата: 24-04-2012, 16:24
24-04-2012, 16:24

Громадсько-активна школа в дії

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Реформування освітньої галузі в Україні зумовило необхідність модернізації системи державного управління освітою, в тому числі й загальною середньою, спрямування її на забезпечення й всебічне поліпшення якості освіти, впровадження технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти та формування ефективних механізмів державно – громадського управління освітою.
Информация к новости
 • Просмотров: 4857
 • Автор: admin1
 • Дата: 20-04-2012, 17:07
20-04-2012, 17:07

Сучасні технології прийняття управлінських рішень

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Вихідні концептуальні положення щодо становлення й розвитку освіти визначають її стратегічні напрямки та передбачають створення умов у загальноосвітніх навчальних закладах для найповнішої реалізації визначених освітянських завдань, а тому їх реалізація неможлива без належних компетенцій директора школи щодо прийняття та реалізації управлінського рішення.
Информация к новости
 • Просмотров: 1836
 • Автор: admin1
 • Дата: 20-04-2012, 17:06
20-04-2012, 17:06

Використання стратегічного менеджменту в управлінні школою

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Сучасний менеджмент в освіті стає наукомісткою сферою діяльності і все більшою мірою вимагає, як високого професіоналізму так і різнобічних знань.
Підвищення ефективності навчального процесу зараз визначається формуванням сучасних управлінських відносин, зростанням керованості цього процесу. Не можна керувати складними системами за допомогою простих методів.
У суспільстві, що розвивається за рахунок нових знань, де усе більше працівників займається інтелектуальною працею, освітній менеджмент перестає бути тим, чим він був протягом багатьох років. Переосмислюється суть знань, ставлення до доброти, специфіка власне роботи і такі фундаментальні поняття, як влада, довіра, кооперація.
У перспективі основна задача освітнього менеджменту полягатиме в інтегруванні невизначеності в системі прогнозування, прийняття рішень та організації структури, що потребує від менеджера високого професіоналізму – здатності до адаптації, інноваційної діяльності.
Пропонуємо досвід Суховерхівського ЗНЗ І-ІІст Кіцманського району з впровадження управлінських інновації в напрямку «Використання стратегічного менеджменту в управлінні школою».
Информация к новости
 • Просмотров: 1375
 • Автор: admin1
 • Дата: 19-04-2012, 18:41
19-04-2012, 18:41

Управління впровадженням інновацій у виховний процес

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Реформування освіти в державі вимагає від педагогічних колективів працювати по-новому, створювати атмосферу пошуку, оновлювати форми і методи діяльності, напрацьовувати нові.
Школа як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання.
Информация к новости
 • Просмотров: 4438
 • Автор: admin1
 • Дата: 19-04-2012, 18:40
19-04-2012, 18:40

З досвіду вітагенної педагогіки

Категория: педагогічні інновації / українська мова та література

З досвіду роботи викладачів української мови та літератури
Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу
Информация к новости
 • Просмотров: 1236
 • Автор: admin1
 • Дата: 23-11-2011, 09:38
23-11-2011, 09:38

Впровадження освітніх управлінських інновацій – крок до якісної освіти

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Суспільна потреба спонукає школу, її вчителів та педагогів-науковців до пошуку нових педагогічних ідей і технологій, до поширення й запровадження передового педагогічного досвіду. Треба зазначити, що сьогодні новизною у педагогіці розглядається не лише ідеї, методи, технології, які ще не використовували, а й увесь комплекс елементів, у тому числі й окремі елементи навчально-виховного процесу, що мають у собі прогресивні засади, дають змогу ефективніше використовувати комплексне завдання розвитку й саморозвитку творчої особистості.
Продумане впровадження педагогічних інновацій дає змогу керівникам навчальних закладів кваліфіковано здійснювати регулювання та корекцію нововведення, вирішувати проблемні ситуації і отримувати гарні результати. Пропонуємо досвід Червонодібровської ЗОШ І-ІІст Глибоцького району по впровадженню управлінських інновації в напрямку – громадсько активне управління школою.
Информация к новости
 • Просмотров: 2280
 • Автор: admin1
 • Дата: 11-11-2011, 15:38
11-11-2011, 15:38

Навчально-виховний комплекс – модель сприятливого середовища для саморозвитку і самореалізації особистості дитини

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність інтенсивних змін у політичному, економічному й соціальному житті нашої держави. Саме тому останніми роками відбуваються реформаційні процеси в освітній галузі, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових стандартів.

Сучасна ситуація, що виникла останнім часом у суспільстві, потребує нових підходів до організації освіти в сільській місцевості. Сільська школа стикається з комплексом проблем, зумовлених регіональними особливостями кожного населеного пункту, умовами сільськогосподарської праці, певною замкненістю сільського життя, особливостями життєдіяльності сім’ї, недостатньою соціально-культурною інфраструктурою, малокомплектністю, віддаленістю від культурних, методичних та наукових центрів, територіальною роздрібненістю населених пунктів.

Одним із шляхів вирішення усіх цих проблем сільських шкіл є створення при загальноосвітніх школах дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів з повним днем перебування.
Информация к новости
 • Просмотров: 1887
 • Автор: admin1
 • Дата: 4-10-2011, 14:44
4-10-2011, 14:44

Інновації в освіті – основа модернізації галузі

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи потребує творчих пошуків вчителів і керівників закладів освіти, які в швидкоплинному середовищі призводять до виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій.
Реалізація визначених завдань можлива за рахунок здійснення інноваційності управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, що відображається: у забезпеченні конкурентоспроможності ЗНЗ, застосуванні демократичних принципів управління, залученні громади в управління школою, створенні інноваційного середовища в навчальному закладі, розширенні змісту управлінських функцій, зміні структури закладу, моделюванні нової організаційної культури закладу, колективному плануванні розвитку ЗНЗ, розробці і впровадженні педагогічних інновацій.
Информация к новости
 • Просмотров: 3647
 • Автор: admin1
 • Дата: 1-07-2011, 16:04
1-07-2011, 16:04

Професійна готовність учителя до роботи в умовах профільного навчання

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Вирішальною педагогічною умовою організації профільного навчання в загальноосвітній школі є формування складу педагогічних кадрів, які мають забезпечувати профільну, допрофільну, загальноосвітню підготовку учнів.
Учитель профільної школи повинен бути спеціалістом високого рівня, відповідного профілю та спеціалізації, щоб забезпечувати варіативність та особистісну орієнтацію навчально-виховного процесу.

В даній роботі виділені основні вимоги до знань і умінь учителів, які працюють в умовах профільного навчання. Здійснено аналіз проведеного анкетування учителів загальнонавчальних закладів області – слухачів курсів підвищення кваліфікації ІППО, щодо виявлення готовності учителів до роботи в профільній школі. В опитуванні взяли участь 100 учителів предметників основної і старшої ланки загальноосвітніх навчальних закладів.

Виділяється готовність вчителя до роботи в умовах профільного навчання – єдність психологічного, педагогічного та предметного забезпечення вимог до тих видів професійної його діяльності, які забезпечать реалізацію і якість профільного навчання.

Вчителям-предметникам пропонуються основні форми профорієнтаційної робота та вимоги до теоретичної і практичної підготовки проведення профорієнтаційної роботи в рамках свого предмета.
Информация к новости
 • Просмотров: 1157
 • Автор: admin1
 • Дата: 20-06-2011, 15:52
20-06-2011, 15:52

Інновації при поведені олімпіади з інформатики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації


Відповідно до рекомендацій щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2010/2011 навчальному році у нашій області вперше пройшли обидва тури олімпіади синхронно з іншими областями, що обрали цей спосіб, використовуючи центральний сервер прийому та перевірки робіт.
Информация к новости
 • Просмотров: 2084
 • Автор: admin1
 • Дата: 17-06-2011, 17:30
17-06-2011, 17:30

Скарбниця педагогічних інновацій Чернівецької області

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області сформована скарбниця педагогічних інновацій Чернівецької області
Информация к новости
 • Просмотров: 1674
 • Автор: admin1
 • Дата: 17-06-2011, 04:58
17-06-2011, 04:58

Апробовані педагогічні інновації в освітній системі Чернівецької області

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Інститутом післядипломної педагогічної освіти узагальнено педагогічні інновації в освітній системі Чернівецької області.
Назад Вперед

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Квітень 2020 (2)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)
Листопад 2019 (151)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше