Информация к новости
 • Просмотров: 1098
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-06-2013, 16:22
14-06-2013, 16:22

Місце і роль сім’ї у вихованні дитини

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Роль сім’ї у вихованні дітей — велика і відповідальна. Батьки є першими вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, розвивають її мову і мислення, волю і почуття, формують її інтереси, прагнення, смаки, здібності, виховують любов до знань, допитливість, спостережливість, працьовитість. Сім’я в доступних їй межах і формах здійснює завдання розумового, морального, естетичного і фізичного виховання дітей, дбає про їх гармонійний розвиток.

Пропонуємо деякі напрямки успішного сімейного виховання дошкільнят
Информация к новости
 • Просмотров: 1381
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-05-2013, 12:40
14-05-2013, 12:40

Робота над індивідуальною науково-методичною темою (проблемою)

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Підготувала

Ткачук Поліна Сергіївна,

методист НМЦ менеджменту та з

координації діяльності РМК(ММК)

Індивідуальна науково-методична робота – усвідомлена, ціле­спрямована, планомірна та безперервна праця молодих педагогів щодо вдоско­налення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Науково-методична тема (проблема) – питання чи комплекс питань, які об'єктивно виникають в організації навчально-виховного процесу і розв'язок яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес.


 

Информация к новости
 • Просмотров: 879
 • Автор: instytut
 • Дата: 12-04-2013, 09:18
12-04-2013, 09:18

Використання послуг психологічної служби в управлінні школою

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Укладач: Куриш Н.К. –

завідувач НМЦ менеджменту

та з координації діяльності РМК(ММК)

Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань, і багато чого іншого - все це отримує дитина в школі. Саме тут необхідно виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога, і соціального педагога. Тільки при взаємному прийнятті рішень, при єдиних цілях, школа може претендувати на звання соціального інституту знань. Від успішної роботи психологічної служби залежать умови формування педагогічних завдань. Пропонуємо вашій увазі досвід Михальчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецького району з «Використання послуг психологічної служби в управлінні школою»

Информация к новости
 • Просмотров: 715
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-03-2013, 10:55
21-03-2013, 10:55

Управління навчально-виховним процесом

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Матеріал підготувала

 Морочковська Л.А.методист НМЦ менеджменту

 та з координації діяльності РМК(ММК)

Одним з основних рушійних факторів у вихованні дитини є сім’я. І як би школа ефективно не будувала свою роботу, необхідних результатів вона не отримає, коли не буде справжнього виховання в родині, сім’ї. Творча співпраця батьків, дітей і вчителів позитивно впливає на формування учнівського колективу, виховання в учнів людяності, поваги до старших, доброзичливого відношення до товаришів. Пропонуємо досвід Товтрівської ЗОШ І-ІІІст. Заставнівського району

Информация к новости
 • Просмотров: 1239
 • Автор: instytut
 • Дата: 8-02-2013, 07:32
8-02-2013, 07:32

ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ як шлях формування професійної компетентності педагога

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Підготувала Микитюк Світлана Миколаївна – методист НМЦ менеджменту та з координації діяльності РМК(ММК)
Створення моделі професійно компетентного педагога сучасної освітньої установи, розробка моделі індивідуального маршруту професійної майстерності вчителя є важливим завданням методичного супроводу. Подаємо технології методичної роботи, що реалізуються у колективній діяльності педагогів:
- школа передового педагогічного досвіду;
- школа молодого вчителя;
- школа педагогічної майстерності;
- розв’язання педагогічних ситуацій;
- творчий звіт вчителя;
- творчий портрет вчителя.
Информация к новости
 • Просмотров: 889
 • Автор: instytut
 • Дата: 23-01-2013, 05:29
23-01-2013, 05:29

Сучасна модель управління навчальним закладом: менеджмент освітніх інновацій

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Сучасний етап розвитку України як незалежної держави має визначатися своєю відкритістю, достатньою прозорістю і вимагає від своїх громадян нового бачення своєї ролі в цьому процесі, особистісного ставлення та участі в ньому, формування нової держави. Розвиток України у значній мірі залежить від інноваційного потенціалу суспільства, який характеризується здатністю людей до системно-цілісного сприйняття світу, умінь швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати нестандартні рішення, нести відповідальність за їх наслідки. Таке суспільство треба формувати і виховувати. В цьому на українську школу покладено велику місію.

Информация к новости
 • Просмотров: 1026
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-12-2012, 12:38
15-12-2012, 12:38

Управління впровадженням інтерактивних методів у навчальному процесі

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

На новітньому етапі розвитку освіти серед пріоритетів державної політики визначено розробку і здійснення освітніх інновацій, що якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання й управління.
Навчальні заклади області активно впроваджують управлінські інновації у навчальний, виховний процес, використовують послуги психологічної служби в управлінні школою, інформаційні технології та інші, співпрацюючи з ІППОЧО.
Пропонуємо досвід Хотинської ЗОШ №5 з впровадження управлінських інновації в напрямку «Управління впровадженням інтерактивних методів у
навчальному процесі»
Информация к новости
 • Просмотров: 1699
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-11-2012, 08:39
27-11-2012, 08:39

Короткий термінологічний словник інноваційних педагогічних технологій

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Сучасна освіта потребує постійного розвитку, оновлення, вимагає нових прогресивних ідей, різноманітних підходів до організації навчально-виховного процесу. Саме від цілісної системи взаємоповязаних заходів, які грунтуються на досягненнях педагогічної науки, залежить рівень підвищення фахової майстерності як кожного педагога зокрема, так і всього педагогічного колективу.
Необхідною умовою зростання педагога є самоосвіта. Складовою теоретичної підготовки є знання методики викладання. Практична підготовка передбачає уміння реалізовувати вчителем навчальну функцію, тобто кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, технології навчання. Термінологічний словник інноваційних педагогічних технологій адресований педагогам, що прагнуть сформувати свій стиль роботи, власту систмему діяльності.
Информация к новости
 • Просмотров: 2211
 • Автор: instytut
 • Дата: 5-11-2012, 06:22
5-11-2012, 06:22

Сучасні технології прийняття управлінських рішень

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Вихідні концептуальні положення щодо становлення й розвитку освіти визначають її стратегічні напрямки та передбачають створення умов у загальноосвітніх навчальних закладах для найповнішої реалізації визначених освітянських завдань, а тому їх реалізація неможлива без належних компетенцій директора школи щодо прийняття та реалізації управлінського рішення.
Информация к новости
 • Просмотров: 2118
 • Автор: instytut
 • Дата: 2-11-2012, 06:29
2-11-2012, 06:29

Сценарій урочистої лінійки, присвяченої Дню Збройних Сил України

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Ознайомити учнів із славними традиціями українського війська, що бере початок ще з часів Київської Русі та Запорозької Січі, із героїчними сторінками періоду XX ст.; виховувати почуття патріотизму, людяності, любові до своєї Батьківщини.
Информация к новости
 • Просмотров: 4644
 • Автор: instytut
 • Дата: 25-09-2012, 14:07
25-09-2012, 14:07

Узагальнений досвід роботи соціального педагога Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 ім. О. Кобилянської Чернівецької міської ради Ліщук Лідії Іванівни

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

У досвіді представлено напрацювання провідного соціального педагога м. Чернівців, спеціаліста вищої категорії, Ліщук Лідії Іванівни. У даній розробці представлено ефективні стратегії соціально-педагогічної роботи соціального педагога з учнями та батьками.
Досвід підготовлено науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, відповідно до плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації та Інституту на 2012 рік.
Узагальнений досвід роботи рекомендуємо до використання працівниками психологічної служби системи освіти Чернівецької області.
Информация к новости
 • Просмотров: 897
 • Автор: instytut
 • Дата: 22-06-2012, 14:29
22-06-2012, 14:29

Комплексна програма «Школа професійної адаптації молодих психологів та соціальних педагогів»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / педагогічні інновації

Комплексна програма «Школа професійної адаптації молодих психологів та соціальних педагогів» упорядкована методистом управління освіти Глибоцької райдержадміністрації Колесник А.І., практичним психологом Сусловою Н.О., соціальним педагогом Каменюк В.В. Старововчинецького ліцею.
Информация к новости
 • Просмотров: 987
 • Автор: admin1
 • Дата: 24-04-2012, 16:24
24-04-2012, 16:24

Громадсько-активна школа в дії

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Реформування освітньої галузі в Україні зумовило необхідність модернізації системи державного управління освітою, в тому числі й загальною середньою, спрямування її на забезпечення й всебічне поліпшення якості освіти, впровадження технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти та формування ефективних механізмів державно – громадського управління освітою.
Информация к новости
 • Просмотров: 3583
 • Автор: admin1
 • Дата: 20-04-2012, 17:07
20-04-2012, 17:07

Сучасні технології прийняття управлінських рішень

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Вихідні концептуальні положення щодо становлення й розвитку освіти визначають її стратегічні напрямки та передбачають створення умов у загальноосвітніх навчальних закладах для найповнішої реалізації визначених освітянських завдань, а тому їх реалізація неможлива без належних компетенцій директора школи щодо прийняття та реалізації управлінського рішення.
Информация к новости
 • Просмотров: 1517
 • Автор: admin1
 • Дата: 20-04-2012, 17:06
20-04-2012, 17:06

Використання стратегічного менеджменту в управлінні школою

Категория: Менеджмент управління / педагогічні інновації

Сучасний менеджмент в освіті стає наукомісткою сферою діяльності і все більшою мірою вимагає, як високого професіоналізму так і різнобічних знань.
Підвищення ефективності навчального процесу зараз визначається формуванням сучасних управлінських відносин, зростанням керованості цього процесу. Не можна керувати складними системами за допомогою простих методів.
У суспільстві, що розвивається за рахунок нових знань, де усе більше працівників займається інтелектуальною працею, освітній менеджмент перестає бути тим, чим він був протягом багатьох років. Переосмислюється суть знань, ставлення до доброти, специфіка власне роботи і такі фундаментальні поняття, як влада, довіра, кооперація.
У перспективі основна задача освітнього менеджменту полягатиме в інтегруванні невизначеності в системі прогнозування, прийняття рішень та організації структури, що потребує від менеджера високого професіоналізму – здатності до адаптації, інноваційної діяльності.
Пропонуємо досвід Суховерхівського ЗНЗ І-ІІст Кіцманського району з впровадження управлінських інновації в напрямку «Використання стратегічного менеджменту в управлінні школою».

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Март 2018 (125)
Февраль 2018 (243)
Январь 2018 (218)
Декабрь 2017 (300)
Ноябрь 2017 (311)
Октябрь 2017 (261)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net