» » » » Сучасні підходи до типології та структури уроків світової літератури
Інформація
  • Переглядів: 9720
  • Автор: admin1
  • Дата: 31-10-2011, 17:29
31-10-2011, 17:29

Сучасні підходи до типології та структури уроків світової літератури

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / світова література

Основною формою навчального процесу в усіх типах шкіл був і лишається урок. Учені, методисти, практики шукають відповідь на питання: «Яким має бути урок?». Досвід переконує, що урок - надзвичайно багатогранний процес педагогічної діяльності. Найголовніше в ньому єдність форми і змісту, реалізація цілей і завдань. Кожне заняття несе певний обсяг інформації, проте лише від учителя залежить, скільки її зможуть сприйняти й засвоїти учні, якими навчальними методами і прийомами потрібно скористатися. Якість уроків залежить від особистісного підходу до навчального процесу, взаємодії вчителя й учнів, духу творчості та інших чинників, що стимулюють навчальну діяльність.

Сучасним вважаю урок, який своїми цілями (освітньою, розвивальною, виховною), змістом, структурою і методами проведення відповідає найновішими вимогами теорії й практики навчання у школі і є високоефективним. На такому уроці школярі оволодівають достатнім обсягом знань, вчаться творчо застосовувати їх, набувають потрібних комунікативних умінь і навичок, формуються як особистості.
В умовах проблемно-розвивального навчання урок має функціонувати як цілісна система, елементи якої відображають основні положення дидактики й спрямовані на учнів, стимулювання їхньої пізнавальної активності, а також об’єднання змісту, форми, методів й засобів навчання.

Для чіткої організації навчально-виховного процесу уроки поділяють на типи залежно від поставлених педагогічних завдань. За дидактичною метою уроки класифікують вчені-педагоги, які мають однакову суть, але звучать трохи різне.

Наведу окремі з них:
Класифікація уроків за дидактичною метою (В.Онищук) (додаток 1)
Класифікація уроків за дидактичною метою, технологією і засобами навчання (О.Пометун, Л.Пироженко) (додаток 2)

Для мене і напевно для тих, хто закінчив педучилище, найбільш зручний є тип класифікації уроків за О.Я.Савченком. (додаток 3

Можна ще багато навести таких прикладів. Але питання вибору типу й структури уроку має бути ретельно обмірковане з погляду змісту навчального матеріалу, віку учнів, місця конкретного уроку в системі уроків з певної теми, дидактичних можливостей і функцій різних методів, навчальних технологій. Тобто, спочатку вчитель визначає, що планує зробити, а потім – як і якими способами. Усі сучасні класифікації уроків по суті, лише видозмінюють традиційну.

У моїй уяві постає «дерево знань». Це різноманітне сплетіння традиційних, інноваційних ідей, форм та методів, які переплітаються із проблемою гімназії та моєю.

Проблема гімназії
 піднесення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження нових педагогічних технологій
проблема вчителя
 сучасні підходи до типології та структури уроків світової літератури

Я працюю в Банилово-Підгірнівській гімназії, педагогічний стаж – 31 рік. Головну мету своєї роботи бачу у педагогічній підтримці дитини на уроці. Реалізую її у підборі такого типу стосунків між учнем і вчителем, при якому школяр залишається на відповідній позиції стосовно своїх проблем і може отримати допомогу педагога, коли його зусиль вже не вистачає. Для цього в роботі використовую різноманітні методи та прийоми, проводжу нестандартні та традиційні уроки з використанням елементів інтерактивних вправ. Вважаю, що саме інтерактивні технології найбільше сприяють формуванню в учнів практичних умінь і навичок, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчання, сприяють розвитку соціальної та громадської компетенції.

Пропоную переглянути, які можна використати педагогічні технології, форми проведення уроків, інтерактивні вправи.

Класифікація уроків за формою проведення та педагогічними технологіями
(додаток 4)

Урок – завжди пошук. Саме від таланту майстерності вчителя залежить його успіх, результат, зацікавленість учнів.
Готуючись до заняття, чітко продумую тему, мету, епіграф, тип та форми проведення уроку.

Так, вивчаючи в 5 класі казки я використовую, в основному, такі інтерактивні вправи: рольові ігри, заочні мандрівки, мозковий штурм, робота в парах. Майже на кожному уроці велику увагу приділяю вивченню теорії літератури. Учням подається така інтерактивна вправа, як: «Жива гілка».

Казка С.М. Маршака «Дванадцять місяців»,(тип уроку: закріплення і застосування знань; форма проведення: розвиток мовлення. Учням пропоную «оживити гілки» шишками. Для цього показую «шишку» із літературним терміном, а учні повинні сказати правило. Якщо вірно – листочок належить гілці, якщо ні – то він мій. А ось інакший вид «Аукціон знань». Хто схоче з учнів «купити знання», повинен дати правильну відповідь. При проведенні фізкультхвилинки пропоную гру «Уважний слухач». Дійові особи казки мають реальні риси і фантастичні. Я називаю дійові особи, якщо вони фантастичні – діти хлопають, якщо реальні – вони топають ногами. Фізкультхвилинка супроводжується музикою. Не менш цікавим для учнів 5 класів є вправи «Пошук інформації», де потрібно охарактеризувати героїв за допомогою прислів’я, вправа «Мікрофон» - продовжити речення «Вивчаючи казки, ми вчимося…» та виконують ілюстрації до казок.

«Улюблені міфи Давньої Греції» - таку назву мав урок у 6 класі, де учні знайомились із історією Стародавньої Греції та міфами. Для цього я об’єднала дітей у три групи, згідно назв міфів: І група – «Сізіф», ІІ група – «Адоніс», ІІІ група – «Гіацинт». Завдання: всі у групі мають прочитати текст і самостійно скласти 5-6 питань відповідно до тексту. Один учасник групи дає питання іншому. Питання повинні бути складені так, щоб всі зрозуміли про що говориться у міфі.

Уже на уроках у 7-11 класах я використовую такі методи, як випереджувальне завдання, де учні мають підготувати матеріал про життєвий і творчий шлях письменника, ставлю проблемні завдання, проводжу уроки з елементами дискусії, «гарячий стілець», дослідницьку роботу з текстом, «круглий стіл».

Проводячи у 7 класі урок за темою «Формування характеру Деві у незвичайних обставинах» (Дж. Олдрідж «Останній дюйм»), даю завдання творчого характеру:
1. Зачитати уривок від слів: «Залишившись сам на висоті трьох тисяч метрів, Деві подумав, що вже ніколи в житті не зможе плакати …» до слів «… він почав стежити за морем».
2. Подумайте і розкажіть, що пережив у ці моменти хлопчик?
Інтерактивна вправа «Метод ПРЕС» (висловити свою думку) «Я вважаю розташування грішників у дантівському пеклі … (правильним - неправильним) тому, що … Отже, … (висновок)» використовую у 8 класі на уроці за темою «Божественна комедія», «Подорож до пекла».

У процесі роботи виправдали себе такі сучасні підходи, як моделювання уроків і проведення їх у мультимедійному класі.

Під час вивчення теми «Творчість Дж.Г.Байрона. Поема «Мазепа» провела уроки різних типів та форм.

Урок №1 «Джордж Гордон Байрон – англійський поет – романтик, фундаментатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості». Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Форма проведення: урок з елементами лекції. Інтерактивні вправи: робота в групах, складання сенкана «Мікрофон» «Байрон».
На уроках у 10-11 класах часто планую міні-диспути, уроки з елементами проекту, «метод анкетування», «порушена послідовність». Так на уроці О. де Бальзак «Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Провела міні-диспут, де учні мали обміркувати питання: «Чи згодні ви з тим, що за гроші можна купити совість?

Наскільки наш час, наша мораль відрізняються від бальзаківських?», вирішували проблемні ситуації (цитати героїв):
 «Щоб здійснити свої примхи, ми потребуємо часу, засобів і зусиль. Так от, у золоті все це є у зародку, і воно все дає у житті».
 «… Переконання і мораль пусті слова. Непохитне тільки одне-єдине почуття, яким наділила нас природа».
 «З усіх земних благ є тільки одне, досить надійне, щоб людина прагнула його. Це … золото. В золоті втілено всі людські сили».
За допомогою інтерактивної вправи «Коло ідей» узагальнюю образ Гобсек. (додаток 5)

Вважаю, що логічним продовженням цілісного вивчення літератури, що сприяє розвитку інтересу до художнього твору, як мистецтва слова є і позакласна робота, що сприяє залученню до поетичного слова, розвитку творчості учнів. Учні 5-их класів оформили альбом «Мої улюблені казкові герої», «Перші проби пера» (вірші, оповідання, етюди), папки – підказки «Композиція твору», папки – інформатори «Епоха. Митець. Творчість», «Цікаве про перекладачів», пам’ятки. На уроках використовую тематичні літературні газети, які учні випускають, оформили стенди «Літературні жанри», «Періодизація літератури».

Впродовж кількох років керувала літературною студією «Творчість». Зі студійцями організовували і проводили екскурсії до музеїв міста, зустрічі з поетами рідного краю – С.Слюсарчуком, М.Гулей, А.Дущак, шкільні вечори до річниці М.В. Гоголя, О.С.Пушкіна. Щорічно у гімназії проводиться тиждень світової літератури, де мої вихованці є активними учасниками.

Результатом моєї роботи є знання учнів. Мої вихованці брали участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади, де стали призерами.

Періодично друкую свої статті, уроки на сторінках газет «Рідний край», «Крайова освіта», «Освіта Буковини».

Склала і випустила посібник «Подорож у дивовижний світ літератури» для 5 класу.
Протягом довгих років своєї педагогічної діяльності намагаюся дотримуватися 10-ох учительських заповідей. (додаток 6)


zagruzki.zip [7.24 Mb] (cкачувань: 559)
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (18)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше