Информация к новости
 • Просмотров: 3249
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-06-2013, 09:07
13-06-2013, 09:07

Організація взаємодії вихователя та практичного психолога щодо забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до умов дошкільної освіти

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Робота психолога дошкільного освітнього закладу неможлива без організації взаємодії з вихователем щодо забезпечення оптимальних умов розвитку особистості дитини.

Основними напрямками діяльності практичного психолога дошкільного навчального закладу, які забезпечують вирішення завдань психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини, є діагностична, просвітницька, консультативна та корекційно-розвивальна діяльність.

Підготовлені методичні рекомендації, завідувачем науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Д.Д. Романовською, дозволять практичним психологам визначити ефективні моделі взаємодії з вихователями з питань розвитку й навчання вихованців та оновити психологічний супровід процесу адаптації дітей раннього віку до умов дошкільної установи.

Информация к новости
 • Просмотров: 2763
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-05-2013, 17:10
14-05-2013, 17:10

Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Важливим чинником особистісного зростання в учня (вчителя), його емоційного благополуччя та стану здоров’я виступають міжособистісні взаємини у шкільному колективі.Оптимальні міжособистісні взаємини сприяють ефективному засвоєнню знань, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів тощо. Оскільки проблема формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі є важливим аспектом діяльності педагога, то вона повинна бути відображена у процесі його професійної взаємодії з колегами. Таким чином, встановлення контакту між вчителем і группою (колективом) призведе до кращого пізнання учнів (взаєморозуміння з ними), ефективності навчального та виховного процесу.

В тренінговій програмі «Формування позитивного психологічного мікроклімату в учнівському та педагогічному колективах» (Автор-укладач: практичний психолог КЗ обласної ЗОШ-інтернат «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей», ЯновськаТ.І.) запропоновано ефективні методи формування та коригування психологічно нездорового шкільного колективу.

Информация к новости
 • Просмотров: 7631
 • Автор: instytut
 • Дата: 12-04-2013, 10:25
12-04-2013, 10:25

Програма психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Найчастіше  до інклюзивної чи індивідуальної форми  навчання залучаються діти з особливими освітніми потребами, кількість яких досить численна – це діти із затримкою психічного розвитку, з мовленнєвими вадами, з дитячим церебральним паралічем,  з сенсорними порушеннями,  з порушеннями  поведінки та емоцій. Тому актуальним  стає питання організації та  проведення  корекційно-розвивальної роботи з даною категорією дітей. Програма психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі,   підготована Мігован О.А., практичним психологом Чернівецької ЗОШ  № 24, ім. О.Кобилянської, спрямована на гармонізацію внутрішнього світу; зниження тривожності; розвиток пізнавальних процесів; сприяння інтелектуальному розвитку дитини через естетичне виховання; підвищення соціальної – психологічної  адаптації та навчальної мотивації. Рекомендовано до використання працівниками психологічної служби.

 

 

Информация к новости
 • Просмотров: 2991
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-03-2013, 14:57
13-03-2013, 14:57

Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Сьогодні, у системі освіти,  помітно зростають труднощі у вихованні дітей і підлітків, пов’язані із збільшенням кількості асоціативних проявів їх поведінки. Актуальність даної проблеми поглиблюється із частішими проявами агресивності учнів у ставленні до однолітків, вчителів, батьків та недисциплінованості на уроках. Представлена програма призначена для встановлення контролю над агресією, гнівом, які можуть проявлятися не тільки  у знищенні чи руйнуванні чого-небудь, але й у «імплозивності» (неможливість відреагувати накопиченим агресивним почуттям). Мета тренінгової програми: навчити підлітків висловлювати агресію в адаптивній, соціально доступній формі; допомогти їм створити систему самоконтролю та саморегуляції агресивних імпульсів. Розвивальна програма «Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків», підготовлена Васильєвою Г.В., практичним психологом Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату. Рекомендовано до використання працівниками психологічної служби.

Информация к новости
 • Просмотров: 8049
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-03-2013, 14:54
13-03-2013, 14:54

Програма розвитку когнітивної сфери (пам’яті, уваги, мислення) для дітей молодшого шкільного віку

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що пізнавальна сфера – це складне за своїм змістом поняття, що є важливою характеристикою інтелектуального розвитку особистості дитини (учня). Переважна більшість авторів у її змісті виділяють такі пізнавальні психічні процеси, як відчуття, сприймання, пам’ять, увага, уява та мислення. Більшість вчених зазначає, що загальною особливістю молодшого шкільного віку є нерозвиненість довільної сфери дитини, оскільки в неї ще недостатньо сформовані внутрішні засоби саморегуляції. Таким чином, набуває своєї актуальності спеціально організований психологічний супровід учнів початкової школи. Основним завданням запропонованої програми є розвиток таких видів (типів) пізнавальних процесів, як зорово-просторове сприймання, зорова та слухова пам’ять, довільна увага, словесно-логічне мислення. «Програма розвитку когнітивної сфери (пам’яті, уваги, мислення) для дітей молодшого шкільного віку», підготовлена практичним психологом Чернівецької гімназії №7, Рибак Л.В. Рекомендовано до використання працівниками психологічної служби.

Информация к новости
 • Просмотров: 3365
 • Автор: instytut
 • Дата: 12-02-2013, 16:47
12-02-2013, 16:47

ОСОБЛИВІ ДІТИ В ЗАКЛАДІ І СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту рекомендує для використання у роботі з дітьми з розумовою відсталістю різного ступеня посібник Гаврилова О.В. «Особливі діти в закладі і соціальному середовищі» (Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.). У навчальному посібнику розкриваються питання організації роботи з дітьми, які мають помірний і тяжкий ступінь розумової відсталості. Автором зроблена спроба об’єднати і узагальнити наукові та практичні доробки спеціалістів як України, так і країн зарубіжжя. У посібнику аналізується історичний шлях надання допомоги цим дітям, сучасний стан організації роботи з ними у нашій країні, наведена класифікація розумової відсталості за ступенем вираженості інтелектуального порушення, запропоновані деякі напрацювання з діагностики актуального рівню їхнього розвитку, ґрунтовно описані методики формування комунікативної та практично-діяльнісної поведінки.
Информация к новости
 • Просмотров: 15228
 • Автор: instytut
 • Дата: 17-01-2013, 09:18
17-01-2013, 09:18

«Карта спостережень» Д.Стотта / Стратегії соціально-психологічного супроводу учнів з девіантною поведінкою.

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти (Романовська Д.Д.) рекомендує для удосконалення превентивної роботи в закладах освіти професійну психодіагностичну методику «Карта Стотта». Методика використовується для діагностики труднощів адаптації дитини в школі, аналізу характеру дезадаптації і ступеня непристосованості дітей до школи за результатами тривалого спостереження, дає можливість отримати картину емоційного стану дитини, що не дозволяє адекватно пристосуватися до вимог шкільного життя. Пропонована методика доречна в роботі з дітьми з девіантною, деліквентною поведінкою.
Важливо відзначити, що психолог, соціальний педагог школи може сам проводити таке спостереження, також можна використовувати знання дитини, досвід спостереження та експертне визначення найбільш типових поведінкових проявів класним керівником, іншими педагогами. В окремих випадках в якості експертів можна використовувати досвід спостереження батьків, членів родини учня. Опора на досвід вчителів, вихователів, класних керівників — людей, які протягом довгого часу постійно спілкуються з дітьми, спостерігають їх в самих різних ситуаціях, є надзвичайно істотною.
Карта спостережень Стотта складається з 16 комплексів симптомів-зразків поведінки, симптомокомплексів (СК). За результатами можна визначити показники нормативних поведінкових проявів та патологічних симптокомплеків.
Информация к новости
 • Просмотров: 2414
 • Автор: instytut
 • Дата: 26-12-2012, 11:27
26-12-2012, 11:27

Тренінгова програма

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

В будь-якому колективі виникає питання, пов’язане з груповою згуртованістю, питання це важливе тому, що від рівня розвитку колективу, ступеня його згуртованості залежить ефективність роботи групи, а також психологічний комфорт кожного її члена.
Метою тренінгової програми «Розвиток згуртованості шкільного колективу» є підвищення згуртованості навчального класу, розвиток колективу як цілісного групового суб’єкта. Програма тренінгу розроблена для учнів 4-5-х класів, адже саме в цих класах педагоги відзначають найбільш конфліктні стосунки між дітьми, і відмічають певну «кризу згуртованості».
Автором даної програми є практичний психолог Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №4, Телешман В.І.
Для працівників психологічної служби.
Информация к новости
 • Просмотров: 2253
 • Автор: instytut
 • Дата: 26-12-2012, 11:25
26-12-2012, 11:25

Психологічний практикум

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Перед сучасною школою постає завдання максимального розкриття й розвитку потенціалу кожної особистості, формування людини як суб'єкта соціального та професійного життя, підготовки її до самовдосконалення, самовизначення та самореалізації. Одним із основних завдань діяльності системи освіти Чернівецької області є забезпечення всебічного розвитку особистості дитини як найвищої цінності суспільства на основі виявлення та розвитку її задатків, здібностей, обдарованості і талантів. У реалізації проблеми роботи з обдарованою молоддю все відчутніше проявляється потреба оновлення професійної тактики вчителя до здійснення відповідної діяльності. Психологічний практикум «Активізація внутрішнього потенціалу обдарованої дитини» допоможе підвищити психологічну компетентність педагогічних працівників у роботі з обдарованими учнями, а також активізувати пихолого-педагогічний супровід обдарованої дитини.
Упорядник: методист-психолог НМЦППСР, Ілащук О.В.
Рекомендовано до використання працівниками психологічної служби.

Информация к новости
 • Просмотров: 1291
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-12-2012, 12:45
15-12-2012, 12:45

Особливості проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Методичні рекомендації розроблено працівниками науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. У даній методичній розробці розглянуто умови проведення та участів обласному огляді-конкурсіпсихологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області, подано зразки необхідної для участі у конкурсі документації та критерії оцінювання ефективності роботи психологічного кабінету. Рекомендовано до використання керівниками дошкільних навчальних закладів та працівниками психологічної служби.
Информация к новости
 • Просмотров: 2023
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-12-2012, 12:44
15-12-2012, 12:44

Психологічний супровід підготовки випускників до участі в ЗНО

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Методичні рекомендації з організації психологічного супроводу підготовки випускників до участі в ЗНО розроблені Романовською Д.Д., завідувачкою науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО.
Методичні рекомендації включають роботу за наступними критеріями: організаційні заходи, інформаційно – методичне забезпечення, основні психологічні заходи, а також тут автор подає практичний інструментарійв роботі з попередження стресів у випускників.
Рекомендовано до використання адміністрацією навчального закладу, класними керівниками та працівниками психологічної служби.
Информация к новости
 • Просмотров: 8770
 • Автор: instytut
 • Дата: 28-11-2012, 09:43
28-11-2012, 09:43

ПРОГРАМА гуртка «ПСИХОЛОГіЯ»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Програма гуртка «ПСИХОЛОГ і Я» призначена практичним психологам та соціальним педагогам для роботи з дітьми підліткового віку (15 – 18 років). Цей віковий період є сприятливим для саморозвитку та самовдосконалення, що обумовлено зростанням інтересу підлітка до власної особи, а також їхньою відкритістю до допомоги дорослих у подоланні труднощів, проблем, прийнятті рішень. Підлітковий вік є сенситивним до формування особистісних смислів життя, зокрема, моральних цінностей, життєвих перспектив, самоусвідомлення, побудова цілісного світобачення та визначення свого місця у ньому тощо.
У цілому, гурток «ПСИХОЛОГ і Я» є особистісно-розвивальною програмою, основною метою якого є створення сприятливого підґрунтя для повноцінного гармонійного особистісного зростання, самоусвідомлення, розвитку рефлексивних здібностей, саморозвитку, самовиховання та саморегуляції.
Основним завданням гурткової роботи є формування психологічної компетентності підлітків шляхом розвитку саморегуляції, що включає такі складові (підзавдання):
- ознайомити з психологією як наукою;
- формувати навички самопізнання та самоусвідомлення;
- розвивати уміння й навички саморегуляції, дати знання щодо особливостей керування психічним життям;
- формувати ставлення до психічної культури як до самоцінності;
- розвивати культуру спілкування, у тому числі конструктивного вирішення конфліктів;
- сприяти усвідомленню своєї активної життєвої позиції з акцентуванням на культивуванні здорового способу життя (зокрема, саногенному мисленні).
- спонукати до самовдосконалення шляхом самоаналізу, саморозвитку та самовиховання.
Особливості гурткової роботи:
- добровільність вибору учнями;
- оригінальність змісту, вихід за межі тематики навчальних предметів інваріантної складової;
- використання активних форм і методів навчальної діяльності;
- відсутність оцінювання навчальних досягнень учнів у балах;
- зміст навчальних занять фіксується записами у Журналі обліку роботи гуртка.
Методи та прийоми, які використовуються у гуртковій роботі:
- метод проблемного навчання;
- метод спостереження;
- проективний метод;
- метод експресії;
- метод творчого самовираження;
- групові дискусії;
- анкетування;
- тестування;
- метод стимульної інформації;
- етюди та імпровізація;
- програвання та аналіз життєвих ситуацій, моделювання ситуацій;
- вільне та тематичне малювання;
- самоаналіз та самокоректування.
Особливості змісту і структури програми. Програма гурткової роботи розрахована на 40 занять, які проводяться 1 раз на тиждень по 2 години. Програма складається з тематичних циклів (блоків), у кінці кожного з яких є по 1 заняттю на «запити групи» та рефлексію.
Кожне заняття проводиться за такою схемою:
- знайомство, привітання, правила, очікування;
- мозковий штурм;
- інформування;
- відпрацювання навичок або психогімнастика;
- рефлексія.

Информация к новости
 • Просмотров: 22378
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-11-2012, 14:49
27-11-2012, 14:49

Програма індивідуальних корекційно-розвивальних занять для роботи з дітьми з легкою розумовою відсталістю (9–10 років)

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Мета програми - активізація та стимулювання пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери, набуття комунікативних навичок і вмінь, навичок співпраці у дітей з легкою розумовою відсталістю.

Завдання програми:
1. Корекція та розвиток пізнавальних процесів.
2. Корекція, активізація та удосконалення розумових операцій.
3. Розвиток комунікативних умінь і навичок.
4. Розвиток загальної та дрібної моторики рук.
5. Збагачення словникового запасу.
6. Зняття емоційного напруження та створення емоційно-комфортної атмосфери.

Цільова група:
старші школярі початкової ланки, які потребують корекції розумового розвитку.

Информация к новости
 • Просмотров: 7662
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-11-2012, 14:36
27-11-2012, 14:36

Програма курсу корекційних занять зі зниження агресивності дітей 5 – 6 років

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Агресивність дітей – досить актуальна проблема сьогодення. Адже агресія – це мотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам існування людей у суспільстві, яка завдає шкоди об’єктам нападу, наносить фізичний та моральний збиток людям або викликає в них психологічний дискомфорт.
Агресивність – це властивість особистості, що виражається в готовності до агресії.
До п’яти – шестирічного віку агресивність у поведінці дітей не є порушенням, але з часом вона може закріплюватися і переходити у стійку рису особистості.
Тому доцільно проводити корекційну роботу зі зниження агресивності, щоб не дати їй закріпитися як тенденції поведінки.

1. Мета програми: корекція агресивних тенденцій поведінки дошкільнят, формування навичок саморегуляції.

2. Завдання:
• знизити рівень ситуативної агресії у дітей;
• знизити емоційне напруження дітей;
• підвищити рівень самооцінки;
• навчити агресивних дітей прийнятних форм вираження гніву;
• навчити дітей мовленнєвих засобів спілкування, конструктивного спілкування і виходу з конфліктних ситуацій;
• виробити навички регуляції емоційних станів.

3. Цільова аудиторія: програма розрахована на дітей 5-6 років з проявами агресії в поведінці.

4. Організація занять
Група складається з 6 – 8 дітей старшої групи. Частота занять – 1 раз на тиждень, тривалість – 30 – 35 хвилин. Кількість занять – 15.


Информация к новости
 • Просмотров: 11015
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-11-2012, 09:33
27-11-2012, 09:33

Анкета визначення інтернет-залежності К. Янг

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Дана методика дозволяє визначити рівень інтернет-залежності учнів середніх та старших класів, а також студентської молоді. Методика затверджена обласною експертною комісією науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної роботи Чернівецької області. Рекомендована до використання працівниками психологічної служби. Подана практичним психологом Хотинської гімназії Корчак О.О.

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (99)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше