Информация к новости
 • Просмотров: 4096
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-02-2014, 09:43
13-02-2014, 09:43

Індивідуальна програма корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку з проблемами в розвитку пізнавальної сфери та поведінці (що перебувають на індивідуальному графіку навчання)

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Індивідуальна програма корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку з проблемами в розвитку пізнавальної сфери та поведінці (що перебувають на індивідуальному графіку навчання)

Індивідуальне навчання впроваджується з метою забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров'я, організації їх навчання.

 

Індивідуальна програма корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку з проблемами в розвитку пізнавальної сфери та поведінці

(що перебувають на індивідуальному графіку навчання) (Укладачі: Гончарова-Чагор А.О., методист ЦППСР, Низялик Ю.О., практичний психолог ЗОШ№8) призначена для індивідуальної корекційної роботи з учнями підліткового віку, що навчаються за індивідуальним графіком. Діагноз таких учнів пов’язаний з відхиленнями у психічному розвитку (пізнавальній сфері та поведінковими трунощами), що викликає необхідність забезпечення психологічного супроводу.

Актуальність даної програми заключається в тому, що вона забезпечує психологічний супровід дитини, який охоплює пізнавальну, емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери розвитку учня, враховуючи при цьому індивідуальні та вікові особливості.

Информация к новости
 • Просмотров: 2010
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-02-2014, 09:41
13-02-2014, 09:41

Велика психологічна гра

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Велика психологічна гра

 

У реалізації завдань психологічного супроводу учнів все відчутніше проявляється потреба оновлення професійної тактики, форм здійснення відповідної діяльності.

«Велика психологічна гра» – це цілісна, закінчена дія, самостійна з погляду цілей і завдань, яка має свою внутрішню систему цілей правил і ставить певні вимоги до системи відносин між учасниками, досить тривала за часом. Це – «маленьке життя», що проживається кожним учасником, і дозволяє одержати досвід, ціннийдля їхнього справжнього життя. Але крім власної, внутрішньої цінності, «Велика гра» принципово відрізняється від багатьох інших видів гри тим, що для своїх учасників вона виступає як діяльність. Тому, вашій увазі пропонується велика психологічна гра «Зачарована серце», реалізація якої допоможе здійснити діагностику статусного становища дітей молодшого шкільного віку й розвинути внутрішньо-групові взаємини, емоційні взаємини, уміння працювати в групах за визначеним завданням (Матеріали упорядковані методистом-психологом НМЦППСР Ілащук О.В.).

Рекомендовано до використання в практичній діяльності працівниківпсихологічної служби.

Информация к новости
 • Просмотров: 2092
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-01-2014, 17:51
27-01-2014, 17:51

Сонечко – Дощик – Я

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Емоції відіграють у житті людини надзвичайну роль. Дошкільний вік характеризується бурхливим розвитком емоційної сфери, яка справляє величезний вплив на особистісний розвиток дитини, на оволодіння нею різноманітними видами діяльності. Впродовж дошкільного дитинства емоції розвиваються, ускладнюються і набувають інтелектуалізованого характеру. За період дитинства особливості емоцій (їх сила, протяжність, стійкість) змінюються в зв’язку із змінами загального характеру провідної діяльності дитини і її мотивів, а також в зв’язку з ускладненням стосунків дитини з навколишнім світом.

Саме тому комплекс занять, представлений у програмі «Сонечко – Дощик – Я», яку запропонувала практичний психолог дошкільного навчального закладу № 9 м. Чернівці Михайлюк І.М, сприяє закріпленню отриманих дітьми знань, прищепленню малятам душевної доброти, гуманності через спілкування з природнім світом, співпереживання емоцій радості, успіху, задоволення через ознайомлення із світом музики та художнього мистецтва.

Информация к новости
 • Просмотров: 1345
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-01-2014, 12:51
27-01-2014, 12:51

Майстерність спілкування

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

У будь якій життєвій справі людям доводиться спілкуватися, обмінюватися інформацією, домовлятися, знаходити виходи зі складних ситуацій тощо. Спілкування координує спільні дії людей і задовільняє потребу в психологічному контакті. Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб дитини. Вона розвивається від простих форм (потреба в емоційному контакті) до більш складних (співробітництво, інтимно-особисте спілкування). В процесі індивідуального розвитку змінюються мотиви спілкування. Зв'язок людей у процесі спілкування є умовою існування групи як цілісної системи.

Саме програма «Майстерність спілкування», яку підготувала Вакараш Д. В., практичний психолог Несвоянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району, спрямована на розвиток комунікативних навичок, формування адекватної самооцінки у дітей.

Информация к новости
 • Просмотров: 1274
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-01-2014, 12:50
27-01-2014, 12:50

Майстерність спілкування

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

У будь якій життєвій справі людям доводиться спілкуватися, обмінюватися інформацією, домовлятися, знаходити виходи зі складних ситуацій тощо. Спілкування координує спільні дії людей і задовільняє потребу в психологічному контакті. Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб дитини. Вона розвивається від простих форм (потреба в емоційному контакті) до більш складних (співробітництво, інтимно-особисте спілкування). В процесі індивідуального розвитку змінюються мотиви спілкування. Зв'язок людей у процесі спілкування є умовою існування групи як цілісної системи.

Саме програма «Майстерність спілкування», яку підготувала Вакараш Д. В., практичний психолог Несвоянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району, спрямована на розвиток комунікативних навичок, формування адекватної самооцінки у дітей.

Информация к новости
 • Просмотров: 1618
 • Автор: instytut
 • Дата: 6-12-2013, 12:04
6-12-2013, 12:04

Досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження обдарованих дітей

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Психолого-педагогічний супровід спрямований на забезпечення формування інтелектуального потенціалу учнів шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і надання їм психолого-педагогічної підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.

Програма «Досягнення психічної рівноваги, зниження емоційного напруження обдарованих дітей», підготована Тарановською Т.С. практичним психологом Сокирянської гімназії спрямована на зменшення психоемоційної напруги, тривоги і страху перед участю у конкурсі, формування адекватної самооцінку в учнів.

Информация к новости
 • Просмотров: 1869
 • Автор: instytut
 • Дата: 17-11-2013, 17:45
17-11-2013, 17:45

Крок за кроком

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Одним із завдань дошкільного навчального закладу є забезпечення готовності дітей до навчання у школі. Адже, успішне навчання в школі можливе лише за умови, що на момент вступу дитина набула відповідного особистісного, інтелектуального та фізичного розвитку.

Програмазанять практичного психолога дошкільного навчального закладу № 9 Андроник А.В.щодо формування психологічної готовності дітей до навчання у школі «Крок за кроком» спрямована на розвиток в дітей старшого дошкільного віку передумов успішного шкільного навчання, розвиток когнітивної сфери, набуття дітьми нового соціального досвіду.

 

Інформацію упорядковано методистом НМЦ ППСР Кирилецькою Л.В.

Информация к новости
 • Просмотров: 1225
 • Автор: instytut
 • Дата: 11-10-2013, 14:08
11-10-2013, 14:08

Сила педагогічного слова

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Оцінювання є особливою складовою контролю, а педагогічна оцінка – його результатом. Оцінка виражається в оцінних судженнях і висновках учителя, які є її якісними (словесними) показниками, або в балах, тобто кількісними показниками. Для молодших школярів словесне оцінювання більш вагоме й важливе, бо воно їм зрозуміле, адже базується на їхньому життєвому досвіді. Саме з цієї причини оцінювання навчальних досягнень учнів потрібно урізноманітнити вербальними формами (висловами), які б вносили у навчально-виховний процес емоційне задоволення, радість пізнання, допомагали знайти своє місце серед однолітків, підтримували впевненість у собі, у своїх силах, стимулювали просування вперед (Матеріали підготували: працівники НМЦ практичної психології і соціальної роботи Романовська Д.Д., Ілащук О.В., МарценюкС.Г.).

Рекомендовано до використання в практичній діяльності педагогічних працівників та працівниківпсихологічної служби.

Информация к новости
 • Просмотров: 2005
 • Автор: instytut
 • Дата: 11-10-2013, 14:07
11-10-2013, 14:07

Особливості психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивного навчання

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

З урахуванням основних тенденцій щодо змін у системі освіти дітей з особливими освітніми потребами окреслено напрями діяльності, які потребують підвищеної уваги, одним з яких є психологічний і соціальний супровід інклюзивного навчання в Україні. Тому, визначаючи основні завдання на 2013/2014 навчальний рік практичним психологам і соціальним педагогам рекомендовано звернути посилену увагу на проблеми психологічного і соціального супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання, що сприятиме пристосуванню освітнього середовища до потреб дитини з урахуванням її особливостей та можливостей, забезпеченню соціальних потреб. Інформацію упорядковано методистом НМЦ ППСР Ілащук О.В.

Рекомендовано до використання в організаційній та практичній діяльності педагогічних працівників та працівниківпсихологічної служби.

Информация к новости
 • Просмотров: 2479
 • Автор: instytut
 • Дата: 9-10-2013, 12:05
9-10-2013, 12:05

Релаксаційні техніки для молодших школярів

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Релаксація (від лат. Relaxatio - ослаблення , розслаблення) - зниження тонусу скелетної мускулатури. Релаксація може бути досягнута в результаті застосування спеціальних психофізіологічних технік, фізіотерапії та лікарських препаратів. Вважається, що релаксація сприяє зняттю психічної напруги, через що вона широко застосовується в психотерапії і в багатьох інших оздоровчих системах. Релаксація застосовується практичними психологами як засіб боротьби зі стресом і психосоматичними захворюваннями. Релаксація особливо ефективна для людей з підвищеним м'язовим тонусом. Під психофізіологічними техніками релаксації розуміються методи розслаблення м'язів за допомогою розуму. Для застосування даних технік важливі зручні умови: відсутність яскравого світла, комфортна температура, зручний одяг, відсутність шумів та інших подразників.

У запропонованому методичному матеріалі представлені релаксаційні техніки для молодших школярів, які рекомендується застосовувати в адаптаційних періодах та в ситуаціях психічного напруження (підготувала: РомановськаД.Д., завідувач НМЦППСР ІППОЧО ).

Информация к новости
 • Просмотров: 1506
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-09-2013, 12:53
14-09-2013, 12:53

Програма дидактичних завдань для розвитку просторових уявлень учнів з вадами опорно-рухового апарату

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

 

Перша ланка психологічної готовності дитини до навчання - це рівень розвитку пізнавальних процесів, який сприяє успішному переходу до шкільного режиму та передбачає достатній рівень розвитку мислення, сприйняття, пам'яті, уваги, мовлення тощо. Ушкодження рухових функцій впливає на зорові, слухові, тактильні, кінестетичні відчуття та сприймання, порушує їх взаємодію, обмежує різноманітність вражень від предметного світу та перешкоджає створенню основи для навчальної діяльності.

Уявлення і знання про довкілля у цих дітей неповні, недостатньо систематизовані, іноді помилкові. Велику роль у цьому відіграє порушення рухово-кінестетичного аналізатора, що зумовлює недостатність розвитку аналізаторної діяльності, труднощі формування комплексних асоціацій. Внаслідок цього затримується утворення зорових образів, важко складається уявлення про форму, величину, застосування цих понять у пізнанні навколишнього світу та навчальній діяльності. Програма покликана допомогти розвитку випереджувального уявлення у школярів. А також сприяє в подальшому інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, ранній інтеграції цих дітей в соціальне середовище з урахуванням їх типологічних та індивідуальних особливостей.

Працівники НМЦ ППСР ІППОЧО рекомендують до використання в практичній діяльності психологів, соціальних педагогів, вчителів та асистентів вчителів програму дидактичного завдання для учнів з вадами опорно-рухового апарату.

Информация к новости
 • Просмотров: 19410
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-09-2013, 12:51
14-09-2013, 12:51

Здоров’я та здоровий спосіб життя

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Проблема підліткової і юнацької наркоманії та алкоголізму в останні роки є дуже актуальною. Дослідження і життєва практика свідчать, що переважна більшість починає вживати наркогенні речовини саме в підлітковому та юнацькому віці. Для того, щоб зупинити зростаючу хвилю поширення шкідливих звичок серед молоді необхідно проводити якісну просвітницьку та профілактичну роботу, адже не всі правильно розуміють міру небезпеки наркотичної та алкогольної залежності.

Програма «Здоров’я та здоровий спосіб життя» містить комплекс матеріалів для занять, спрямованих на набуття підлітками та молоддю знань, формування умінь та навичок для реалізації здорового способу життя й запобігання вживанню наркогенних речовин. Змістовно програма побудована так, щоб показати шкідливість наркогенних речовин, пояснити як вони впливають на організм людини, розкрити механізм формування залежності.

Автор-укладач програми: практичний психолог Чернівецького професійного ліцею сфери послугХарівська Світлана Василівна.

Информация к новости
 • Просмотров: 1407
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-09-2013, 12:43
14-09-2013, 12:43

Психолого-педагогічні особливості роботи з молодшими школярами на уроці з ІКТ

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Згідно з новим Державним стандартом початкової школи, починаючи з 2013/2014 навчального року передбачається вивчення курсу «Сходинки до інформатики. 2-4 класи». Перед учнями початкової школи постає нове завдання ­­– оволодіти навичками інформаційної культури та базовими знаннями комп’ютерної грамотності. Всім відомо, що засоби і методи навчання дітей початкової ланки значно відрізняються від засобів та метолів навчання учнів старшої школи. Для того, щоб професійно підійти до викладання ІКТ в початковій школі, потрібно знати про психологічні особливості дітей 8(9)-літнього віку (Підготувала: Ілащук О.В., методист-психолог НМЦППСР).

Рекомендовано до використання в практичній діяльності педагогічних працівників та працівників психологічної служби.
Информация к новости
 • Просмотров: 1329
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-08-2013, 15:20
15-08-2013, 15:20

Стратегічні напрямки підвищення якості надання психологічних та соціально-педагогічних послуг в освітніх закладах області на 2013/2014 н.р

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти повинні забезпечити умови, які б сприяли розвиткові індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

Підготовлені методичні рекомендації, працівниками науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, Д.Д.Романовською, О.В.Ілащук, дозволять працівникам психологічної служби визначити ефективні моделі взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу у 2013/2014 н.р. та оновити соціально-психологічний супровід в цілому.

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (101)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше