» » » » затверджено до використання в роботі з дітьми освітніх навчальних закладів 16 програм
Інформація
  • Переглядів: 5337
  • Автор: admin1
  • Дата: 14-12-2011, 11:42
14-12-2011, 11:42

затверджено до використання в роботі з дітьми освітніх навчальних закладів 16 програм

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Психологія

1. Програму формування духовно-моральних цінностей у підлітків «Що означає бути гідною людиною», упорядковану практичним психологом Кострижівської ЗОШ I-III ст. Приймак І.Л.
Метою програми є засвоєння цілісного уявлення про моральну, гармонійну особистість; формування людини, здатної виховувати й розвивати саму себе.
Програма складається з 7 занять, які проводяться у формі інтерактивного, навчального тренінгу 1 раз на тиждень. Тривалість заняття: 1-1,5 години.
Оптимальна група учасників - 25 учнів (один клас).

2. Розвивально-психокорекційну програму подолання агресивної поведінки серед учнів 2-4 класів, упорядковану методистом-психологом Заставнівської РДА Семенко Ю.В.
Метою програми є усвідомлення учнями свого внутрішнього світу, навчитися керувати своїми емоціями. Програма складається із 15 занять. Заняття у формі навчального тренінгу проводяться двічі на місяць тривалістю - 45 хв. Кількість учасників: 10-18 осіб

3. Програму тренінгових занять з батьками та педагогами «Психологічні особливості подолання шкільної дезадаптації першокласників», упорядкований методистом-психологом Заставнівської РДА Семенко Ю.В.
Програма тренінгових занять з батьками і педагогами має на меті об’єднати всіх учасників навчально-виховного процесу (батьків, педагогів, учнів) для покращення адаптації дітей до умов навчання в школі. Програма складається з 5 занять. Тривалість кожного заняття 90 хв., які проводяться 2 рази на місяць.
Рекомендовано для використання практичним психологам, соціальним педагогам.

4. Програму розвитку пізнавальних здібностей та комунікативних навичок «Вчимося з радістю», укладену практичним психологом Заставнівської ЗОШ I-III ст. Чередюк О.
Програма спрямована на сприяння психічному та особистісному зростанню дитини, допомогу в процесі адаптації до умов навчання в школі, розвиток пізнавальних психічних процесів, комунікативних навичок, здібностей дитини. Форма роботи: групова. !0 занять по зо хвилин.

5. Програму психологічного тренінгу для дітей та батьків «Здолаємо труднощі разом», укладену практичним психологом Веренчанської ЗОШ I-III ст. Кривак Н.Г.
Програма передбачає проведення тренінгових занять дітей та батьків в період адаптації учнів до умов шкільного середовища. Завдання її полягають у навчанні батьків способів допомоги та підтримки дитини на кожному етапі життя, формуванні взаєморозуміння, зростання впевненості дітей у власних силах. Заняття в групі батьків і дітей проводяться один раз на тиждень, тривалість – 1-1,5 години.

6. Програму тренінгових занять з саморозвитку та самовдосконалення підлітків, упорядковану практичним психологом Кострижівської ЗОШ I-III ст. Приймак І.Л.
Програма тренінгу з саморозвитку та самовдосконалення підлітків розрахована на 15 занять (22,5 години) і включає три етапи (орієнтовний, розвиваючий, закріплюючий).
Метою перщого етапу (3 заняття) є емоційне згуртування учасників групи. Основний зміст складають психологічні вправи, спрямовані на зняття напруги, згуртування групи, самовизначення, розвиток самосвідомості. Другий етап (9 занять) спрямовано на активізацію процесу самопізнання, підвищення власної цінності, формування мотивації самовиховання і саморозвитку. Третій етап (3 заняття) має на меті підвищення самооцінки і актуалізації особистісних ресурсів.
Програма є перспективним і дієвим засобом впливу на підлітків, в ній реалізуються важливі потреби підліткового віку.

7. Програму розвитку мислення, уваги, пам’яті в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, упорядковану практичним психологом Давидівської ЗОШ I-II ст. Гайко Л.М.
В основі запропонованої програми - ідея використання в навчанні власної активності дитини в умовах колективної гри. Програма спрямована на розвиток пізнавальної активності дітей в умовах різних форм гри, формування навичок співпраці, взаєморозуміння, партнерської діяльності, взаємної відповідальності. Робота з дітьми старшого дошкільного віку запланована 2 рази на місяць, молодшого шкільного віку - 1 раз на місяць. Тематичний план для дітей п’ятирічного віку включає 20 занять у формі гри тривалістю 20 хв, спрямованих на розвиток пізнавальних психічних процесів (пам’яті, уяви, уваги, мовлення, мислення), дрібної моторики рук та комунікативних навичок, уміння спілкуватися рідною мовою.
Тематичний план для учнів 1- 2 та 3 - 4 класів включає по 9 занять, тривалість яких становить: у 1 клас – 30хв, 2 клас – 45хв, 3 клас – 45хв, 4 кас – 45хв.
До даної програми додаються робочі зошити для кожної вікової категорії.

8. Корекційно-розвивальну програму для учнів 11-14 років «Розвиток духовних цінностей у дітей, батьки яких перебувають за кордоном», укладену практичним психологом Білівецької ЗОШ I-III ст. Хотинського району Кочуркою Ж.М.
Програма розроблена у рамках психологічного супроводу дітей трудових мігрантів і орієнтована на покращення процесу адаптації у суспільстві дітей даної категорії, попередження девіантної поведінки, формування ціннісних орієнтацій відповідно до моральних норм і правил, попередження масового виїзду батьків неповнолітніх дітей за кордон.
Програма розрахована на 15 занять (15 годин): 10 занять для дітей та 5 занять для батьків.

9. Розвивальну програму «Розвиваємо пам’ять разом», укладену практичним психологом Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат № 2 Палій І.І., конкретизувавши етапи проведення програми: діагностичний, розвивальний, очікувані результати розвивальної роботи.
Програма спрямована на розвиток пам’яті слабочуючих учнів, загальної і дрібної моторики, розширення словникового запасу, корекцію вміння адекватно реалізовувати отриману інформацію, формування самостійність, впевненість, старанність, охайність, підвищення рівню самоконтролю, навчання прийомів релаксації, зняття психом'язового напруження.
Програма орієнтована на групу з 4—10 дітей середнього, старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Тривалість заняття для дітей середньої групи 20-25 хв, старшої – до 30
В роботі використовуються розвивальні ігри, вправи, малювання.

10. Програму формування психологічної готовності вихованців ПНЗ еколого-натуралістичного спрямування до участі у виставках, конкурсах, олімпіадах, зборах, конгресах, зльотах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, розроблену практичним психологом Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Заслонкіною О.П.
Програма розроблена з метою формування психологічної готовності вихованців ПНЗ до участі в конкурсах, виставках, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, спонукання особистості вихованця до пошуку внутрішніх ресурсів, розвиток навичок самопрезентації. Серед завдань роботи практичного психолога постають: підвищення стресостійкості через ознайомлення вихованців зі способами боротьби зі стресом, підвищення впевненості у собі та власних можливостях, формування позитивної «Я-концепції», зниження рівня тривожності, пов’язаної з участю у конкурсах, виставках тощо.
Програма розрахована на середній (підлітковий (11-15 р.) та старший шкільний (ранній юнацький (15(16)-17(18) р.) вік, тобто, 5-11 класи.
Загальна тривалість – 8 годин. Етапи програми: діагностичний (заняття з вихованцями) – 1 год; настановчий (робота з батьками та педагогом, керівником гуртка) – 2 год, розвивальний (заняття з вихованцями) – 4 год, робота за наслідками (заняття з вихованцями) – 1 год.
Рекомендована частота занять: 1 раз на тиждень (протягом місяця) за місяць до участі в конкурсі, виставці, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт.
Програма побудована з використанням арт-терапевтичних, релаксаційних та НЛП-технік, а також аутогенного тренування.

11. Програму психологічної підтримки (підготовки) туристів-спортсменів до участі у змаганнях, укладену практичним психологом Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Качуляк С.В.
Основна мета програми: сприяти активізації процесів саморозвитку та самовдосконалення для досягнення поставленої мети.
Програма розрахована на 6 занять (8 годин) у взаємодії психолога або керівника гуртка з командою дітей віком від 12 до 17 років та індивідуальну або заочну форму роботи з керівниками гуртків, тренерами, батьками. Тривалість заняття 1 – 2 години.
В програмі представлені діагностичні методики та тести, метою яких є: визначити рівень самооцінки, емоційний стан туриста-спортсмена.

12. Програму соціально-комунікативного розвитку особистості студентів, розроблену практичним психологом педагогічного коледжу ЧНУ ім. Юрія Федьковича Губчин О.Я.
Програма має на меті розвиток комунікативних і творчих здібностей особистості, створення умов для усвідомлення судентами свого я. Складається з 14 занять (28 годин). Заняття проводяться 1 раз на тиждень з групою студентів (15-20 осіб).

13. Програму молодіжного семінару-тренінгу «Твоє життя – твій вибір», розроблену методистом-психологом НМЦПТО Семенчук Н.В., практичним психологом ЧПЛАС Порубаною А.М.
Програма розрахована на 15 занять (22,5 годин) з учнями підліткового та юнацького віку і може бути реалізована в рамках годин спілкування або за рахунок компоненту навчальних програм.
Головні цілі програми: профілактика та звільнення від психологічних залежностей, автономізація позиції учня, формування позитивної Я-концепції та розвиток здібностей здійснювати значні зміни у власному житті, корекція самооцінки та комунікативних навичок.
Програма спрямована на вирішення наступних завдань: оволодіння конкретними психологічними знаннями, розвиток здатності адекватно та найповніше пізнавати себе та інших людей, забезпечення засобами самопізнання, підвищення усвідомлення щодо власної значущості, цінності, зміцнення почуття власної гідності, розвиток навичок і вмінь, необхідних для боротьби із залежностями, формування мотивації до самовиховання та саморозвитку.

14. Комплексну корекційно-розвивальну програму «Здоров’я та здоровий спосіб життя», представлену практичним психологом Чернівецького професійного ліцею сфери послуг Харівською С.В.
Запропонована програма містить комплекс матеріалів для занять, спрямованих на набуття підлітками та молоддю знань, формування умінь та навичок для реалізації здорового способу життя й запобігання вживанню наркогенних речовин. Змістовно програма побудована так, щоб показати шкідливість наркогенних речовин, пояснити як вони впливають на організм людини, розкрити механізм формування залежності. Інформація має формувати усвідомлення підлітками небажаності будь-якого експериментування з наркогенними речовинами.
Особлива увага приділяється вправам на формування особистої позиції підлітків щодо власного здоров’я, оволодіння навичками прийняття рішень на користь здоров’ю, конструктивну відмову та протистояння соціальному тиску.
Комплексна програма розрахована на 15 занять (24,5 години) і складається із бесід та тренінгових занять.

15. Психологічну гру «Фото-фішка», адаптовану Волковою С.М., практичним психологом Сокирянського ВПУ.
Гра "Фото-фішка" сприяє обговоренню актуальних питань щодо здоров'я та наслідків ризикованої поведінки, проблеми ВІЛ-інфікування, які постають перед сучасною молодою людиною і спрямована на: підвищення рівня поінформованості учасників з питань здоров'я, наслідків ризикованої поведінки та ризику інфікування ВІЛ; надання молоді необхідної інформації щодо організацій, які працюють у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу та підтримки ВІЛ-інфікованих; обговорення важливих питань здоров'я людини, впливу оточення, моделей поведінки, законодавства у галузі здоров'я; визначення різноманітних джерел вірної та сучасної інформації щодо різноманітних питань здоров'я людини; проведення роботи у малих групах, активну дискусію, роздуми над проблемними питаннями та спільне знаходження відповідей.
Матеріали розроблені в рамках проекту Всеукраїнського громадського центру "Волонтер" "Профілактика ВІЛ/СШДу та ризикованої поведінки серед вихованців колоній для неповнолітніх" (за підтримки Державного департаменту України з питань виконання покарань, Британської ради в Україні та Представництва Дитячого Фонду Об'єднаних Націй в Україні — ЮНІСЕФ).

16. Комплексну розвивальну програму соціального педагога професійно-технічного навчального закладу з формування навичок здорового способу життя та правової свідомості підлітків «Ти – творець свого життя», розроблену соціальним педагогом Вищого професійного художнього училища № 5 Лазар Л.В.
Програма розроблена для учнів підліткового віку. Розрахована на 32 години і складається з тренінгових занять, бесід, та відкритого виховного заходу.
Пропоновані заняття присвячені проблемі здоров’я молоді, виробленню відповідального ставлення до власного здоров’я, протидії шкідливим звичкам (палінню, вживанню алкоголю, наркотиків), формуванню правової культури учнів.
Метою програми є: надати знання та сформувати усвідомлення цінності здоров’я, відповідального до нього ставлення; напрацювати уміння та навички для реалізації здорового способу життя, протистояння спокусі та соціальному тиску. Формувати правовий світогляд підлітків, який би охоплював систему теоретичних знань про права, і на цій основі формувати активну позицію підлітків щодо реалізації себе та своїх прав у житті.

na-sajt-ekspertiza-programi.rar [1.99 Mb] (cкачувань: 438)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (92)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше