» » » » Методична студія в номінації «Математика» – онлайн-тренінг підготовки до ЗНО
Інформація
  • Переглядів: 1359
  • Автор: Moderator
  • Дата: 27-10-2016, 11:12
27-10-2016, 11:12

Методична студія в номінації «Математика» – онлайн-тренінг підготовки до ЗНО

Категорія: Математика / ІППОЧО

«Методична служба в освіті завжди була і є провідником нових ідей, методів, технологій безпосередньо до вчителя, підтримкою і допомогою в організації навчально-виховного процесу в школі» (Т.Пушкарьова).

 

25 жовтня 2016 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області в секції «Математика» започатковано нову форму організації онлайн-тренінгу для вчителів ЗНЗ області. Перша методична студія була присвячена проблемі підготовки учнів до складання ЗНО з математики. Її проводили четверо педагогів: Ольга Ярославівна Біляніна, методист науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІППОЧО; Ірина Володимирівна Жук, завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ІППОЧО, кандидат педагогічних наук; Любов Михайлівна Урсатій, заступник директора Романковецької гімназії ім. К.Ф.Поповича Сокирянського району; Ольга Олександрівна Мартинюк, вчитель математики Чернівецької гімназії №2.

Відкрила методичну студію О.Я.Біляніна, яка зупинилася на важливих питаннях об’єктивної діагностики у справедливому педагогічному оцінюванні. Адже жодний лікар не зможе вилікувати хворобу, якщо пацієнт і лікар не зустрічаються, а в лікаря немає діагностики. Тому методисти Інституту організовують незалежне онлайн-тестування школярів від 5-го по 11-й клас у три етапи в контексті проведення моніторингових досліджень. Таке онлайн-тестування організовано ІППОЧО (директор Г.І.Білянін) відповідно до замовлень РМК/ММК та навчальних закладів області. Концепція побудови тесту з математики матрично укладена за змістовими лініями. Таке незалежне онлайн-тестування організовується двома науково-методичними центрами ІППОЧО – сучасних технологій оцінювання якості освіти та інформаційних технологій навчання. Отримані результати зможуть опрацьовувати як вчитель, так і методист. Адже учитель зможе вчасно коректувати предметні компетентності учнів, а методист отримає можливість сприяти їхньому викорінюванню, надаючи методичну допомогу без оприлюднення інформації. Отже, маючи результати ЗНО з математики випускників 2016/2017 навчального року, необхідно кожному вчителю здійснити моніторинг, глибоко проаналізувавши причини низького рівня навченості випускників.

Головна мета проведеної методичної студії – продемонструвати слухачам, як упередити небажані результати під час зовнішнього незалежного оцінювання з математики за допомогою таблиць результатів Українського центру оцінювання якості освіти. Для цього Ольга Ярославівна уклала таблиці в дещо інший спосіб: від найслабших до найкращих результатів і поетапно зупинялася для кожного регіону, аналізуючи загальні показники. Особливий акцент здійснювала на якість (180-200 балів), яка в більшості була 0%. Прикрий результат є в чотирьох навчальних закладах області, де 100% учнів не подолали поріг (не набрали 9 балів). Причина банальна – лише один учень складав ЗНО, а факт – 100%. І кожен читач може зробити очевидний висновок: або більше в закладі не було кому складати ЗНО з математики, або це був найкращий учень, тому всі інші також не склали би. З іншого боку, якби здавали 2-є учнів школи ЗНО, і один не склав порогу, то був би результат у 50%, 3-оє – 33,33%, 4-о – 25% тощо, тому надалі треба враховувати такий підхід і прагнути навчити учня здавати поріг – мінімальний бар’єр результативності. Також серед навчальних закладів є такі, у кого треба вчитися. У кожному регіоні Ольга Ярославівна їх називала, особливо звертала увагу на гуманітарний профіль закладу, у якому й кількість учнів, і результати є задовільними. Серед найкращих є ЗНЗ міста Чернівці: Чернівецькі гімназії №1 (26,67%), №2 (38,10%), №4 (33,33%), Чернівецькі ЗОШ №25 (50%), №3 (20%). У якості (180-200 балів) найбільш потужно представлений Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілю – 58,33% (вчитель І.В.Жук – 73%). Далі Ольга Ярославівна попросила більше приділяти уваги мотивації навчання, продумувати стратегію підготовки до ЗНО, працювати в напрямку зацікавленості учнів предметом, долучатися до занять віртуальної школи, використовувати матеріали, розміщені в хмарному середовищі.

І.В.Жук конкретизувала загальну наукову-методичну концепцію змістової частини тесту ЗНО, ознайомила слухачів із чинною нормативною базою, структурою сертифікаційної роботи з математики та критеріями оцінювання. Далі зупинилася на всіх заходах, організованих МОНУ, УЦОЯО, НАПН щодо проведення ЗНО у 2017 році, закцентувавши увагу, що з математики 31 травня проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання. Оскільки ЗНО для одинацятикласників є одночасно ДПА, то перевід у 12-бальну систему вчитель мав би обговорювати з учнями, причому не всі завдання ЗНО зараховуються в ДПА, Наводячи приклади завдань, які викликали в учнів труднощі при виконанні ЗНО в минулому році, рекомендувала працювати над оформленням хоча б якихось кроків просування в розв’язанні. Для кожного відкритого завдання УЦОЯО розробляється одна або кілька схем оцінювання, де практично враховується кожний правильний крок у просуванні міркувань випускника. Зупиняючись на науково-методичних методах організації діяльності вчителів математики щодо підвищення якості підготовки до незалежного справедливого оцінювання, рекомендувала застосування різних технологій навчання. Дотримуючись відповідних принципів, учитель зуміє укласти відповідні знання, а учень їх зреалізує. І основна, і додаткова сесії мають подібні змістові лінії курсу шкільної математики, якими перевіряється відповідний рівень навченості. Важливо для вчителя врахувати всі можливості, навчаючи учня працювати з тестом, бо навіть уміння відкидати неможливі відповіді зуміють підвищити ймовірність вибору учнем правильної. У такий спосіб будемо сподіватися, що наші сьогоднішні випускники зуміють краще підготуватися до цьогорічного ЗНО з математики, ніж було це в минулому році.

Л.М.Урсатій як організатор науково-методичної діяльності в закладі гуманітарного профілю приділила увагу концептуальним засадам вирішення проблеми інтеграції компетентностей учнів. Любов Михайлівна донесла до слухачів розроблену педагогами гімназії модель спільної підготовки до ЗНО. Суть їїполягає в об’єднанні ідей, наукових теорій, понять, технологій навчання в процесі скоординованої діяльності вчителів навчальних предметів природничо-математичних дисциплін та навчально-пізнавальної діяльності учнів. Схематично – піраміда, на вершині якої знаходяться навчальні предмети: хімія, фізика, математика та біологія. Далі приділила увагу актуальності проблеми інтеграції набутих знань у системі формування загальних компетентностей особистості школяра з предметів природничо-математичного циклу в умовах сучасної української школи, оскільки це зумовлюється тематичною близькістю даних дисциплін, пошуком раціональних шляхів їхнього поширення в практичному застосуванні, необхідністю формування цілісного світогляду у взаємозв'язку його елементів. Такий підхід вивільнюватиме у навчальному процесі час як для учня, так і для вчителя, і цілість формування знань додаватиме продуктивності до побудови ефективного навчання. Оскільки описана модель спонукає вчительський колектив переосмислити підходи в навчальному процесі, то продуктивність праці та ефективність навчання зростають і, відповідно, рівень навченості також. Практика показала, що завдяки інтегрованому підході в підготовці до ЗНО упродовж останніх років значно підвищився рівень результативності випускників гімназії. Тому при можливостях навчального закладу варто його застосовувати.

О.О.Мартинюк продемонструвала модель побудови навчального процесу з математики на базі Чернівецької гімназії №2, завдяки чому значно підвищилася якість підготовки. Перше, на чому зупинилася Ольга Олександрівна, це робочий план, у якому, починаючи з 5-го класу, збільшена кількість годин тижневого навантаження. Ці години вчитель використовує для розвитку логіки (спецкурс), розвивальних вправ, експериментальних досліджень у завданнях з параметром. Важливим, на її думку, є вивчення вчителем питання глибокого аналізу, проведеного УЦОЯО і висвітленого на сайті. Адже розподіл учасників тестування з математики за кількістю набраних тестових балів, розподіл тестових завдань за складністю та статистичні характеристики результатів тестування дозволяють учителю програмувати систему повторення складніших завдань, і це підвищує рівень навченості учнів. Пояснила, які методи допоможуть найбільш вдало підготувати учнів до складання ЗНО з математики. Моніторингові дослідження, які систематично проводить гімназія тричі на рік: нульовий етап (вересень-жовтень) діагностує навчальний матеріал нульового модуля «Повторення», який уведений для всіх навчальних предметів, навіть якщо це не передбачено програмою; перший етап (грудень) визначає якість засвоєного матеріалу й виконує функцію зворотного зв’язку між викладачем та учнем. Він укладається на 60% за змістом поточного модуля і на 40% за матеріалом, що вивчався протягом усього першого семестру. Другий етап (квітень) – підсумкове тестування – здійснюють для оцінки якості результатів. Він охоплює великий обсяг навчального матеріалу, включає завдання на перевірку знань найважливіших елементів змісту всього навчального року. Завершила Ольга Олександрівна важливістю вчасного висвітлення рекомендацій для дітей та їхніх батьків щодо джерел поповнення компетентностей учнів у підготовці до ЗНО.

На тренінгу також були присутні вчителі математики з різних шкіл Чернівецької області, які в цей час проходили курси за очно-заочною формою. Тому на завершення вони подякували Ользі Ярославівні та колегам, які виступали, за корисні поради й побажали завжди досягати лише найвищих результатів.

Отже, у процесі нової форми роботи – методичної студії – фахівцями проведено онлайн-тренінг щодо основних напрямків організаційної діяльності вчителя в системі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання: від аналізу результатів та змісту завдань ЗНО з математики до методичних рекомендацій побудови системи навчання в навчальному закладі з перспективою на високий результат рівня навченості учнів. Адже й давньогрецький мислитель Есхіл казав: «Мудрий не той, хто знає багато, а той, чиї знання корисні».

 
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше