Информация к новости
 • Просмотров: 2030
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-06-2012, 16:06
13-06-2012, 16:06

Використання елементів проблемного навчання під час викладання шкільного курсу математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Якщо до викладання математики підходити як до предмета, що має лише інформаційно-пізнавальну функцію, то перед учнями постає застигла система аксіом, теорем, понять, фактів. Таке викладання викликає хіба що нудоту, небажання вчитися, бо не узгоджується з життєвим досвідом і психікою дитини, а задачі не спроможні викликати жодних позитивних емоцій, бо в основній масі своїй не є, власне, задачами, а вправами на застосування алгоритмів. Однак кожний вчитель математики має бути переконаний в тому, що математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямованої розумової активності.
Информация к новости
 • Просмотров: 1758
 • Автор: admin1
 • Дата: 22-05-2012, 15:13
22-05-2012, 15:13

Формування пізнавального інтересу до вивчення математичних дисциплін у старшокласників економічного профілю навчання

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Досить поширеною є ситуація, коли учень вибираючи у старших класах навчання за профілем, наприклад економічний, вважає, що для здобуття майбутньої спеціальності йому потрібно добре опановувати тільки профільні дисципліни, які розкривають зміст економічних понять та законів, а математику слід вчити лише тому, що вона є в типових навчальних планах.
Информация к новости
 • Просмотров: 1879
 • Автор: admin1
 • Дата: 22-05-2012, 15:05
22-05-2012, 15:05

Інтерактивні групові форми навчання та продуктивність діяльності учня на уроці

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

У чому перевага інтерактивної групової форми навчання у порівнянні з фронтальною чи індивідуальною?
Таке запитання ставить перед собою велика кількість вчителів математики нашої області. Постараємося дати відповідь, користуючись власним педагогічним досвідом роботи.
Информация к новости
 • Просмотров: 2638
 • Автор: admin1
 • Дата: 18-05-2012, 15:38
18-05-2012, 15:38

Передовий педагогічний досвід

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Педагогічний досвід Собистинської Ярослави Дмитрівни – вчителя математики, директора НВК «Любисток» міста Чернівці, вчителя-методиста, спеціаліста вищої категорії, Відмінника освіти України, лауреата премії імені Юрія Федьковича
Педагогічна проблема: “Оптимізація сучасних методів навчання в управлінській діяльності загальноосвітнього закладу, як засіб реалізації особистісно-діяльнісного підходу до навчання.”
Информация к новости
 • Просмотров: 1906
 • Автор: admin1
 • Дата: 10-04-2012, 16:16
10-04-2012, 16:16

Освіта XXI століття - це освіта для людини, підготовка вчителя та його професійне вдосконалення – культуротворча домінанта, яка творить людину

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

«Школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе». Такі слова належать Концепції загальної середньої освіти. Тому педагогічні колективи кожного навчального закладу зобов’язані складати свої концепції по організації навчально-виховного процесу, адаптовані до умов фунціювання закладу та контингенту учнів. У такий спосіб вся діяльність сучасного навчального закладу має будуватися так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між учнями і педагогами, школою і родиною, грунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.
Информация к новости
 • Просмотров: 11786
 • Автор: admin1
 • Дата: 14-03-2012, 11:22
14-03-2012, 11:22

Використання різних видів самостійної роботи на уроках математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Перед кожним новим поколінням життя ставить усе складніші завдання, і для їх розв’язання потрібен все вищий рівень освіченості особи. Завдання сучасної школи – виховати суспільно-активну, всебічно розвинену, творчу особистість. Для виконання вище вказаних цілей необхідно будувати навчально-виховний процес якомога ефективніше. При цьому важливу роль відіграє педагогічна майстерність вчителя, який окрім міцних знань з педагогіки, психології, фаху, знає методику викладання предмета.
У методичній системі навчання важливо вміти скласти цілі навчання та вдало їх поєднати зі змістом, засобами, методами і формами навчання.
Одним із методів навчання є самостійна робота. Найголовніша функція самостійної роботи – формувати в учнів самостійність мислення, розвивати творчий підхід до розв’язування різних проблем, що виникають в процесі вивчення математики, активізувати їх розумову діяльність та ін.. Отже, самостійна робота відіграє велику роль під час розвитку особистості учня.
Сьогодні навчання з використанням самостійної роботи стає все більш актуальним. Це пов’язано з такими причинами:
1) насичені програми;
2) великий об’єм змісту теоретичної інформації;
3) обмаль часу для осмислення і закріплення нового матеріалу;
4) виконання програми зі всілякими ущільненнями.
Тому на сьогодні, серед методів навчання, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль визначено для самостійної роботи.
Пропонуємо на ваш розгляд педагогічну проблему: «використання різних видів самостійної роботи на уроках математики» вчителя математики Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Мігалескул Оксани Василівни.
Информация к новости
 • Просмотров: 6544
 • Автор: admin1
 • Дата: 22-02-2012, 10:30
22-02-2012, 10:30

Творчий проект вчителя – один із факторів, що підтверджує удосконалення педагогічної майстерності вчителя за допомогою самостійної роботи

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Звітом кожного вчителя на курсах підвищення кваліфікації про індивідуально виконану педагогічну роботу у міжкурсовий період є творчий проект. Проблему проекту вчитель добирає або самостійно, або за вказаним переліком тем. Такі творчі проекти також мають практичну користь, оскільки опрацьовані джерела допомагають формувати власну педагогічну майстерність, а його аудиторний захист, під час кусів, формує вміння приймати рішення індивідуально та колективно, відповідати за актуальність вибору напрямку педогагічної діяльності, проявляти комунікабельність, толерантність, творчість тощо.
Информация к новости
 • Просмотров: 4166
 • Автор: admin1
 • Дата: 22-02-2012, 10:26
22-02-2012, 10:26

Про індивідуальний творчий проект на курсах підвищення кваліфікації

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів містить три модулі: навчальний, практичний, діагностичний. Перший модуль складається з трьох змістових модулів: соціо-гуманітарний, психолого-педагічний та методичний. Послідовна реалізація модулів дозволяє підвищувати ефективність курсів. Діагностичний модуль, окрім трьох діагностувань – модульних контролів за трьома змістовими модулями, також включає захист індивідуального творчого проекту та екзамен. Під час навчання на курсах вчителі захищають свій індивідуальний творчий проект, який передбачає звіт вчителя про індивідуально виконану творчу роботу у міжкурсовий період. Практична користь від виконання таких творчих проектів, за умови розумно визначеного цільового завдання, закладеного у тематику, полягає в формуванні умінь приймати рішення колективно, відповідати за вибраний напрямок педогагічної діяльності, бути комунікабельним, толерантним тощо.
Информация к новости
 • Просмотров: 1395
 • Автор: admin1
 • Дата: 15-02-2012, 16:08
15-02-2012, 16:08

Тестові завдання як модель підвищення якості математичної освіти

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Підвищення якості математичної освіти в першу чергу орієнтоване на розвиток особистості учня, формування здібностей учнів до самостійної навчальної діяльності. Сьогодні якість освіти безпосередньо пов'язують з:
1) системою оцінювання навчальних досягнень учня;
2) професійною майстерністю вчителя;
3) ефективністю навчального закладу в цілому.
Чим об'єктивнішою буде система оцінювання, тим якіснішою стане освіта. У цьому зацікавлені всі: учні, батьки, учителі, суспільство. Учні, – щоб мати впевненість, що шкільні досягнення відкривають їм дорогу до життєвого успіху. Батьки, – щоб розуміти у чому дитині треба допомогти і на які реалії після закінчення школи її орієнтувати. Учителі, – щоб ефективніше планувати й удосконалювати свою професійну діяльність. Суспільство, – бо лише якісна освіта готує професійно компетентних фахівців, здатних удосконалити суспільне життя.
Информация к новости
 • Просмотров: 2934
 • Автор: admin1
 • Дата: 15-02-2012, 15:50
15-02-2012, 15:50

Шляхи модернізації методів навчання математики через використання тестових технологій

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

У зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу (травень 2005 року) у країні розпочато глибинну реформу освіти. Зокрема, із 2008 року розпочато вступ у вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації тільки по сертифікатах, які абітурієнти можуть одержати, пройшовши спеціальне тестування під час компанії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тобто, тестування ЗНО вважається найбільш об’єктивною оцінкою знань, умінь, навичок сьогоднішнього випускника.
Информация к новости
 • Просмотров: 2572
 • Автор: admin1
 • Дата: 15-12-2011, 11:31
15-12-2011, 11:31

Модернізація методів і технологій навчання математики в ЗНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Сучасний етап розвитку освіти характеризується переходом від індустріального до інформаційного суспільства, впровадженням високих технологій у різні сфери діяльності людства. Це вимагає від спеціалістів переважної більшості професій мати високий рівень математичної підготовки, володіння ними різноманітними математичними методами. Тому парадигма освіти передбачає формування інтелектуальної еліти суспільства, що є необхідною умовою прогресу науки, техніки, економіки, культури.
Информация к новости
 • Просмотров: 15215
 • Автор: admin1
 • Дата: 15-12-2011, 11:25
15-12-2011, 11:25

Формування мотивації навчання на уроках математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Із досвіду роботи вчителя математики Чернівецького багатопрофільного
ліцею № 4 Андрух Юлії Олександрівни
Информация к новости
 • Просмотров: 3669
 • Автор: admin1
 • Дата: 15-12-2011, 11:20
15-12-2011, 11:20

Ділова гра, як інструмент всебічного розвитку особистості, підвищення якості у формуванні стійких знань, умінь, навичок учнів

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Опис досвіду педагогічної діяльності вчителя математики Чернівецької гімназії №4 Захандревич Оксани Петрівни
Информация к новости
 • Просмотров: 1552
 • Автор: admin1
 • Дата: 16-11-2011, 15:31
16-11-2011, 15:31

Опис досвіду роботи з реалізації проблеми «Формування творчої особистості учня через розв’язування нестандартних задач»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Опис досвіду роботи з реалізації проблеми «Формування творчої особистості учня через розв’язування нестандартних задач» вчителя математики Великобудського НВК
Педурару Тетяни Михайлівни
Информация к новости
 • Просмотров: 5694
 • Автор: admin1
 • Дата: 16-11-2011, 15:15
16-11-2011, 15:15

Опис досвіду роботи переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Опис досвіду роботи Кінащук Наталії Леонідівни, переможця Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007», Заслуженого вчителя України з проблеми: „Формування творчої особистості через реалізацію чотирикомпонентної моделі навчання математики”

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (99)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше