Информация к новости
 • Просмотров: 1047
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-10-2013, 10:42
21-10-2013, 10:42

Обдарованість – передумова високої успішності багатоаспектної проблеми підвищення якості в освіті

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Виявлення розумової обдарованості, спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Система навчально-методичної роботи з виявлення обдарованих дітей та формування педагогічних навичок ефективно з ними працювати має великий вплив на якість освіти. Пропонуємо на ваш розгляд науковий розгляд цієї проблеми: «Обдарованість – передумова високої успішності багатоаспектної проблеми підвищення якості в освіті», В.В. Ковдриш, завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ІППОЧО.

Информация к новости
 • Просмотров: 1183
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-10-2013, 10:41
21-10-2013, 10:41

Розумові можливості учнів та ефективна майстерність педагога – запорука оптимального розвитку талановитості

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Дитяча обдарованість займає одне з провідних місць серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи. Проблеми її розвитку та діагностики хвилюють педагогів впродовж багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже високий, і це пояснюється суспільними потребами. І, перш за все, потребою суспільства є в творчих особистостях, діяльність яких неординарна. Невизначеність сучасного навколишнього середовища вимагає не лише високої активності людини, але і її вмінь, здатності мислити і діяти нестандартно. Лишевисоко обдарованілюдиздатні внести свій найбільший внесок урозвиток суспільства.

Проблема обдарованості являє собою комплексну проблему, в якій перетинаються інтереси різних наукових дисциплін. Основними з них є проблеми виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей, а також проблеми професійної таособистісноїпідготовки педагогів, психологів тауправлінцівосвіти для роботи з обдарованими дітьми.

Пропонуємо на ваш розгляд виступ:

«Розумові можливості учнів та ефективна майстерність педагога –

запорука оптимального розвитку талановитості», Г.М. Куриш, начальник управління освіти ДОНМС Чернівецької ОДА

Информация к новости
 • Просмотров: 1068
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-10-2013, 10:36
21-10-2013, 10:36

Використання комп’ютерів на уроках математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Очевидно, що наша цивілізація нестримно прямує до комп’ютерної ери: широко застосовуються можливості комп’ютерів і програмного забезпечення у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі, банківській справі тощо. У такий же спосіб, у педагогічному процесі змінюється застосування технологій навчання, тобто відбувається перехід до широкого застосування інформаційних технологій.

Пропонуємо вам творчу розробку вчителя математики Ленковецької ЗОШ І-ІІІ ст.. Кельменецького району Мартинюк Світлани Ананіївни.

Актуальність теми в першу чергу пов'язана з тим, що останнім часом накопичена велика кількість комп'ютерних продуктів навчального призначення різної спрямованості і змісту, проте не існує методики їх практичного використання в шкільному процесі.

Информация к новости
 • Просмотров: 3500
 • Автор: instytut
 • Дата: 18-08-2013, 13:14
18-08-2013, 13:14

Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Методична розробка уроку Мар’янчук Ольги Танасіївни, вчителя математики Годилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Сторожинецького району з теми: «Розміщення нулів квадратичної функції відносно заданої точки»
Информация к новости
 • Просмотров: 1262
 • Автор: instytut
 • Дата: 30-05-2013, 14:09
30-05-2013, 14:09

Методичні рекомендації

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області з математики на 2013/2014 н.р.
Информация к новости
 • Просмотров: 1437
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-05-2013, 16:21
15-05-2013, 16:21

Додавання і віднімання десяткових дробів.

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Біляніна О.Я., завідувач науково-методичного центруприродничо-математичних дисциплін ІІППО Чернівецької області

 

Нестандартна форма проведення уроку збуджує розумову діяльність та інтерес учнів, підвищує ефективність навчання. Для педагогів є звичною нестандартна форма викладання у вигляді подорожі. Найбільш доцільною і виправданою вона є у молодших та середніх класах. Однак, для п’ятикласників таку форму можна перевести у ділову гру. На ваш розгляд представляємо вам розробку уроку з математики у 5 класі Мавчук Світлани Іванівни, вчителя математики Черешенської ЗОШ І-ІІІ ст. Вижницького району Чернівецької області з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів». Даний урок демонструє достатню майстерність вчителя у здійсненні вдалих переходів від однієї діяльності учнів до іншої та підведенні підсумків кожного етапу уроку. Яку б форму навчання не використовував вчитель, вона повинна сприяти формуванню уміння учнів адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини в суспільстві, уміння порівнювати та узагальнювати природні факти математичною термінологією. Так, під час уроку вчитель наводить приклад цікавого і влучного "арифметичного" порівняння, яке належить російському письменнику і філософу Льву Толстому. Він казав, що людина подібна до дробу, знаменником якого є те, що людина про себе думає, а чисельником - те, що людина являє собою. Чим більшої думки про себе людина, тим більший знаменник, а значить, і менший дріб. Тож напрошується висновок: не гордись собою, а працюй, вдосконалюй себе, гартуй розум і волю, щоб про твої вчинки кращої думки були інші.

Информация к новости
 • Просмотров: 2380
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 18:05
15-04-2013, 18:05

Прикладна спрямованість шкільного курсу математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

 

Прикладна спрямованість шкільного курсу математики складає одну з основних педагогічних проблем щодо якісної мотивації навчання. Тому проблема реалізації прикладної спрямованості завжди була і є в полі зору методистів, науковців, авторів підручників. Теоретичне обґрунтування її існування та шляхів розв’язування проведено в роботах О.Д.Александрова, О.М.Астряба, Г.П.Бевза, Б.В.Гнеденка, О.С.Дубинчук, Ю.М.Колягіна, В.В.Пікана, З.І.Слєпкань, І.Ф.Тесленка, В.В.Фірсова та ін. Зокрема, були сформульовані загальні принципи, які забезпечують шкільному курсу математики прикладну спрямованість (В.В.Фірсов), розроблені шляхи розв’язування завдань навчання учнів застосовувати математичні знання на практиці (О.М.Астряб, Г.П.Бевз, О.С.Дубинчук, З.І.Слєпкань, І.Ф.Тесленко), визначені умови реалізації прикладної спрямованості математики в школі (Ю.М.Колягін, В.В.Пікан).

У педагогічних дослідженнях прикладну спрямованість математики розуміють як змістовний та методологічний зв’язок шкільного курсу з практикою, що обумовлює формування в учнів навичок, необхідних для розв’язування засобами математики практичних задач.

Урсатій Любов Михайлівна – вчитель математики Романковецької гімназії Сокирянського району – створила банк задач щодо формування практичних навичок застосовувати знання, уміння, навички учнів зі шкільного курсу математики відповідно до їх вікових можливостей.

Информация к новости
 • Просмотров: 980
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 18:04
15-04-2013, 18:04

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Досить поширеною є ситуація, колиучень вибираючи у старших класах навчання за профілем, наприклад економічний, вважає, що для здобуття майбутньої спеціальності йому потрібно добре опановувати тільки профільні дисципліни, які розкривають зміст економічних понять та законів, а математику слід вчити лише тому, що вона є в типових навчальних планах. Тому підвищення інтересу, а в подальшому поліпшення знань старшокласників з математики стає проблемою, розв’язання якої великою мірою залежить від того, наскільки вчитель зуміє сформувати в них потребу до навчання, пізнавальний інтерес, збудити фантазію і думку, донести своє слово до серця і розуму кожного. Однак це не завжди і не всім вдається зробити. Про роль систематичного поповнення навчально-методичної бази якісною дидактикою для формування позитивних мотивів відношення старшокласників до вивчення математики та про формування пізнавального інтересу у старшокласників до вивчення математики розкритоГ.І.Біляніним, – директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент, у статті «Формування пізнавального інтересу до вивчення математичних дисциплін у старшокласників економічного профілю навчання».
Информация к новости
 • Просмотров: 1773
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 18:03
15-04-2013, 18:03

Самоопис досвіду роботи з проблеми: «Прогнозування рівня навчання та досягнення якості математичної освіти»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Сьогодні школа покликана створити максимально сприятливі умови для формування життєво компетентної особистості в цілому, математичного розвитку учнів зокрема. Одне із завдань навчання математики в школі – задоволення конкретної життєво важливої потреби учнів та їх батьків - вступ та подальше успішне навчання у вищому навальному закладі. Для вступу до багатьох природничих факультетів абітурієнти здають тестування з математики. Характерною особливістю тестування є об’єктивність отриманих результатів, зведення до мінімуму протекціонізму, воно реально відображає стан математичної підготовки учнів. Досвід показує, що тестуваннясприяє посиленню наполегливості навчання та активізації пізнавальної діяльності учнів. Як наслідок, посилюється роль математики в шкільній освіті, підвищується фаховий рівень учителів математики. Об’єктивність і суворість оцінок, одержаних під час тестування значною мірою наближує учнів до вимог реального життя та забезпечує формування таких важливих рис особистості, як працездатність, витримка, конкурентоспроможність, старанність. Вимоги до математичної підготовки сформульовані для кожного ступеня школи в програмі з математики і відображають собою цільові установки по відношенню до підсумкового результату навчання для кожного ступеня. Для кожного ступеня виділено два рівня оволодіння матеріалом: рівень обов’язкової підготовки, підвищений рівень математичної підготовки.

Пропонуємо на ваш розгляд самоопис досвіду роботи щодо прогнозування рівня навчання та досягнення якості математичної освіти Вязнікової Лариси Анатоліївни, заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителя математики Чернівецького багатопрофільного ліцею №4.

Информация к новости
 • Просмотров: 841
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 18:02
15-04-2013, 18:02

Використання елементів проблемного навчання під час викладання шкільного курсу математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Біляніна О.Я., завідувач науково-методичного центру природничо-математичних дисциплін ІІППО Чернівецької області

Воврин Тетяна Миколаївна,вчитель математики,

вчитель-методист Кострижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Заставнівського району

Якщо до викладання математики підходити як до предмета, що має лише інформаційно-пізнавальну функцію, то перед учнями постає застигла система аксіом, теорем, понять, фактів. Таке викладання викликає хіба що нудоту, небажання вчитися, бо не узгоджується з життєвим досвідом і психікою дитини, а задачі не спроможні викликати жодних позитивних емоцій, бо в основній масі своїй не є, власне, задачами, а вправами на застосування алгоритмів. Однак кожний вчитель математики має бути переконаний в тому, що математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямованої розумової активності.

Информация к новости
 • Просмотров: 1091
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 18:00
15-04-2013, 18:00

Метод проектів

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Метод проектів є однією з педагогічних технологій, яка відображає реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу в освіті і сприяє формуванню уміння адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини постіндустріального суспільства. Зауважуємо, що у назві цієї технології використовується слово "метод", однак «Метод проектів» – це педагогічна технологія.
Информация к новости
 • Просмотров: 1709
 • Автор: instytut
 • Дата: 17-01-2013, 04:35
17-01-2013, 04:35

Нестандартні прийоми розв’язування рівнянь

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Сьогодні дуже важливо оволодіти різноманітними алгоритмами розв’язування рівнянь, які б не містили громіздких записів, але з їх допомогоюми б змогли продемонструвати яскраві, ефективні, а інколи і несподівані шляхи застосування теоретичного матеріалу. Такі прийоми можна знайти в додатковій літературі , в Інтернеті, проте потім їх слід узагальнити, розбити на типи,навчитися застосовувати в різних ситуаціях длярозв’язування рівнянь . Таке нестандартне розв’язання привчає школярів не задовольнятися шаблонами, алгоритмами, а вдумливо підходити до пошуку оригінальних розв’язань.
Русу А.В. – вчитель математики, НВК с.Ропча Сторожинецького р-ну, знайшла своє бачення щодо шляхів подолання цієї проблеми.
Информация к новости
 • Просмотров: 2743
 • Автор: instytut
 • Дата: 16-12-2012, 08:58
16-12-2012, 08:58

Окремі аспекти формування в учнів інтересу до вивчення математики

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви. Тому, готуючись до уроків, вчитель повинен знайти необхідні форми і методи, які б сприяли підвищенню інтересу учнів до вивчення математики. Кожний урок, кожний його етап слід зробити таким, що викликає інтерес, зацікавленість, спонукає мислити, узагальнювати, співставляти.
В запропонованій роботі виділено декілька основних шляхів підвищення інтересу учнів до вивчення математики на уроках та позаурочний час.
Пропонуємо роботу Виклюк Н.В., вчителя математики Чернівецького ліцею №2. Тут учитель розглядає мотивацію необхідності розширення і поглиблення знань, шляхи формування пізнавального інтересу до математики за допомогою задач з інших предметів і ситуацій, що в цих задачах виникають.
Информация к новости
 • Просмотров: 1924
 • Автор: instytut
 • Дата: 20-09-2012, 17:00
20-09-2012, 17:00

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці математики за допомогою персонального комп’ютера

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Методика використання програмних продуктів у навчальному процесі, інтеграція традиційних і сучасних інформаційних технологій – педагогічна проблема кожного вчителя. Залучення комп’ютерних технологій на різних етапах навчання допомагає реалізувати основний принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті – принцип діяльності. Використання комп’ютера під час вивчення математики дає наочні уявлення про досліджувані поняття, закономірності, функції, геометричні фігури, що сприяє розвитку образного мислення учнів.
Г.В. Федик, вчитель-методист Чернівецької ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів
Информация к новости
 • Просмотров: 1687
 • Автор: Moderator
 • Дата: 14-08-2012, 12:14
14-08-2012, 12:14

На допомогу педагогу

Категория: Математика / Новини

На допомогу педагогу
Методичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу математики у 2012/2013 навчальному році

У 2012/2013 навчальному році викладання шкільного курсу математики буде здійснюватися за програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (сайт – www.mon.gov.ua ):
- у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів, в яких визначено 4-5 год. тижневого навантаження, – за Програмами :

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (99)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше