» » » » Творчий проект вчителя – один із факторів, що підтверджує удосконалення педагогічної майстерності вчителя за допомогою самостійної роботи
Інформація
  • Переглядів: 5890
  • Автор: admin1
  • Дата: 22-02-2012, 10:30
22-02-2012, 10:30

Творчий проект вчителя – один із факторів, що підтверджує удосконалення педагогічної майстерності вчителя за допомогою самостійної роботи

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Біляніна О.Я., завідувач НМЦ природничо-математичних дисциплін ІППОЧО

Звітом кожного вчителя на курсах підвищення кваліфікації про індивідуально виконану педагогічну роботу у міжкурсовий період є творчий проект. Проблему проекту вчитель добирає або самостійно, або за вказаним переліком тем. Такі творчі проекти також мають практичну користь, оскільки опрацьовані джерела допомагають формувати власну педагогічну майстерність, а його аудиторний захист, під час кусів, формує вміння приймати рішення індивідуально та колективно, відповідати за актуальність вибору напрямку педогагічної діяльності, проявляти комунікабельність, толерантність, творчість тощо.
Все більше вчителів математики вибирають педагогічну проблему, пов’язану з ІКТ. Очевидно, що це пов’язано з тим, що сучасне суспільство, переживаючи значні зміни в наукових, політичних і соціальних положеннях, змінюють ціннісні орієнтири, зокрема, на розвиток засобів телекомунікації та інформаційних технологій. З іншого боку, формування світового інформаційного простору ставить нові вимоги до сучасного суспільства і його найважливішого інституту – системи освіти.
Пропоную читачам рубрики ознайомитися з творчим пректом вчителя математики, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Чернівецької міської ради, слухача курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, Тодорюк Наталії Михайлівни з проблеми «Використання ІКТ на уроках математики».Головне управління освіти Чернівецької облдержадміністрації
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області


Матеріали
аудиторної практики з теми:
«Використання ІКТ на уроках математики»

Вчителя математики,
спеціаліста вищої категорії,
вчителя-методиста Чернівецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6
Чернівецької міської ради,
слухача курсів підвищення кваліфікації
вчителів математики
Тодорюк Наталії Михайлівни
2011 рік


Одним з пріоритетних напрямків інформатизації суспільства є процес інформатизації освіти, який передбачає широке використання інформаційних технологій навчання. Вивчення математики в даний час пов'язане з цілим рядом особливостей, якщо не сказати труднощів розвитку шкільної освіти в нашій країні. Як наголошується у ряді статей, доводиться говорити навіть про кризу математичної освіти.

Причини його бачаться в наступному:
- У зміні пріоритетів у суспільстві і в науці - в даний час на тлі різкого падіння інтересу до науки в цілому спостерігається зростання пріоритету гуманітарних наук;
- У скороченні кількості уроків математики в школі;
- У відірваності змісту математичної освіти від життя (особливо в масових школах);
- В малому вплив на почуття та емоції учнів.
Мета знання - не запам'ятовування величезного фактичного матеріалу в найдрібніших подробицях, а здатність легко і швидко орієнтуватися в цій області. (А. Н. Теренін)
Не так важливо, чого навчають у школі, а важливо, як вчать ... Функції школи не в тому, щоб дати спеціальний досвід, а в тому, щоб виробити послідовне методичне мислення. (М. Планк)
Якщо учень не переживає радості пошуку і знахідок, не відчуває живого процесу становлення ідей, то йому рідко вдається досягти ясного розуміння всіх обставин, які дозволили обрати саме цей, а не який-небудь інший шлях.
(А. Ейнштейн)
Зібравши воєдино основні положення, зазначені в цих дивно глибоких і сучасних за змістом висловлюваннях можна виділити найголовніше:
• Роль математики як навчального предмета надзвичайно велика в плані формування світогляду та творчого мислення учнів не тільки в області природознавства, але і в самому загальному розумінні;
• Знання, тверді основи яких формуються при вивченні математики в школі, повинні бути максимально наближені до реального життя і повсякденній практиці:
• Вивчення математики має здійснюватися так, щоб учні бачили науку в постійному історичному розвитку і, бажаючи вивчати її, відчували задоволення і радість від процесу пізнання.

Зміни, що відбуваються сьогодні в сучасному суспільстві, в значній мірі визначають особливості і необхідність внесення змін у діяльність педагога. У сучасних умовах, в освітній діяльності важлива орієнтація на розвиток пізнавальної самостійності учнів, формування умінь дослідницької діяльності, індивідуалізація цілей освіти. Вирішити цю проблему старими методами неможливо. Роки викладання дозволили мені побачити протиріччя в масовій практиці:
• Між прагненням особистості до творчості, оригінальності, самовираження і обов'язковим єдиним планом і режимом загальноосвітньої школи;
• Між репродуктивним, схоластичним сприйняттям математичного матеріалу окремими учнями і необхідністю творчого перетворення їх математичної діяльності;
• Між зростаючою складністю і насиченістю шкільної програми, що постійно збільшується рівнем вимог і здатністю учня освоїти весь обсяг пропонованих йому відомостей.

Сьогодні залишається відкритим питання: «Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів, в тому числі, при навчанні математики?». Тому методична проблема, над якою я працюю останнім часом, це - «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики, як засіб підвищення мотивації навчання».

Завданням школи є не тільки повідомлення певної суми знань учням, а й розвиток у них пізнавальних інтересів, творчого ставлення до справи, прагнення до самостійного «добування» і збагачення знань і умінь, застосування їх у своїй практичній діяльності. Головна праця наших хлопців - це вчення, і тому дуже важливо навчити їх розумно вчитися. Загальновизнано, що математика є найбільш трудомістким навчальним предметом, що вимагає від учнів постійної, кропіткої і значної за обсягом самостійної роботи, причому, вельми специфічною і різноманітною. Тому одним з головних завдань вчителя математики є формування і розвиток навичок вивчення математики, елементів культури навчання і мислення. Для цього необхідно детально пропрацювати змістовний аспект навчання і відібрати з усього розмаїття методів, форм, технологій такі, які приведуть учнів до засвоєння понятійних компонентів програми навчання, дозволять розвивати пізнавальні здібності учнів, їх активність у навчальній діяльності, а також забезпечать формування і розвиток комунікативних компетенцій учнів. Збільшення розумового навантаження на уроках математики змушує замислитися над тим, як підтримати інтерес учнів до предмету, що вивчається, їх активність протягом всього уроку. Щоб зберегти інтерес до предмета і зробити якісним навчально-виховний процес, мною на уроках активно використовуються інформаційні технології. Активна робота з комп'ютером формує в учнів більш високий рівень самоосвітній навичок і вмінь - аналізу та структурування одержуваної інформації. При цьому слід звернути увагу, що нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно - комунікативні, особистісно - орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Сьогодні впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес є невід'ємною частиною шкільного навчання. Загальновизнано, що використання комп'ютерних технологій в освіті неминуче, оскільки істотно підвищується ефективність навчання та якість формуються знань і умінь.

Мої завдання як вчителя математики наступні:
• Забезпечити фундаментальну математичну підготовку дітей;
• Формувати інформаційну та методичну культуру, творчий стиль діяльності учнів;
• Підготувати учнів використовувати інформаційні технології та інші інформаційні структури.

Застосування ІКТ на уроках математики дає можливість вчителю скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості - пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний , сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів.

Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає підвищення якості освіти, тобто вирішення однієї з нагальних проблем для сучасного суспільства.

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:
• зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів;
• ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікацій, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
• індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення і засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі, самостійно, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;
• розкріпачити учнів при відповіді на питання, тому комп'ютер дозволяє фіксувати результати (у т.ч. без виставлення оцінки), коректно реагує на помилки; самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
• здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма типами навчальних закладів і перш за все перед школою завдання підготовки випускників, здатних:
• гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях,
• самостійно критично мислити;
• грамотно працювати з інформацією;
• бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня.
Застосування інформаційних технологій у навчанні базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частину побаченого, 1/2 частину побаченого і почутого, 3/4 частини матеріалу, якщо учень активно бере участь у процесі.

Інформаційні технології, на мій погляд, можуть бути використані на різних етапах уроку математики:
- Самостійне навчання з відсутністю або запереченням діяльності вчителя;
- Самостійне навчання за допомогою вчителя-консультанта;
- Часткова заміна (фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу);
- Використання тренінгових (тренувальних) програм;
- Використання діагностичних та контролюючих матеріалів;
- Виконання домашніх самостійних і творчих завдань;
- Використання комп'ютера для обчислень, побудови графіків;
- Використання програм, що імітують досліди та лабораторні роботи;
- Використання ігрових і цікавих програм;
- Використання інформаційно-довідкових програм.

Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють виключно важливу роль в житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з використанням ІКТ підвищують ефективність навчання:
- Графіка та мультиплікація допомагають учням розуміти складні логічні математичні побудови;
- Можливості, що надаються учням, маніпулювати (досліджувати) різними об'єктами на екрані дисплея, змінювати швидкість їх руху, розмір, колір і т. д. дозволяють дітям засвоювати навчальний матеріал з найбільш повним використанням органів почуттів і комунікативних зв'язків головного мозку.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріплення, повторення, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, що співпрацює колективу.

Комп'ютер дозволяє посилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, різноманітністю і барвистістю інформації (текст + звук + відео + колір), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якої задачі, спираючись на необхідну допомогу), використовуючи ігровий фон спілкування людини з машиною і, що важливо, витримкою, спокоєм і «дружністю» машини по відношенню до учня.

Види реалізації ІКТ
Пам'ятаючи слова К. Ф. Гауса про те, що «математика – наука для очей, а не для вух», вважаю, що математика – це один з тих предметів, в якому використання ІКТ може активізувати всі види навчальної діяльності: вивчення нового матеріалу, підготовка і перевірка домашнього завдання, самостійна робота, перевірочні і контрольні роботи, позакласна робота, творча робота. На базі використання ІКТ багато методичні мети можуть бути реалізовані більш ефективно.
Інформаційна технологія, на думку Г.К. Селевко може бути реалізована в трьох варіантах:
• як «проникаюча» (використання комп'ютера при вивченні окремих тем, розділів, для вирішення окремих дидактичних завдань);
• як основна (найбільш значуща в використовуваної педагогічної технології);
• Як монотехнологія (коли все навчання і управління навчальним процесом, включаючи всі види діагностики, контролю і моніторингу, спираються на застосування комп'ютера).

Використання інформаційних технологій необхідно розглядати в нерозривній єдності всіх складових освітнього процесу:
• створення уроків з використанням ІТ;
• творча проектна робота учнів;
• дистанційне навчання, конкурси;
• бібліотека, ресурси Інтернет;
• елективні курси;
• соціально - психологічний моніторинг становлення особистості учня;
• творча взаємодія з педагогами.

Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи:
Принцип наочності. Дозволяє використовувати на будь-якому уроці ілюстративний матеріал, аудіоматеріал, ресурси рідкісних ілюстрацій. Наочність матеріалу підвищує його засвоєння учнями, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, слуховий і емоційний.

Принцип природосообразности. Використання матеріалів Інтернет викликає інтерес учнів старших класів. Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей.

Принцип міцності. Використання уроків-презентацій технічно дозволяє неодноразово повертатися до вивченого або матеріалу, що вивчається. Використання навчальних програм дозволяє на одному уроці викликати матеріал попередніх уроків.

Принцип науковості: перетворення цього принципу при мультимедіа навчанні отримує більш фундаментальну основу.
Принцип доступності: дана технологія інтегрується з технологією диференційованого навчання і дозволяє одночасно на уроці виводити на монітор або екран різнорівневі завдання, контрольно-тестові завдання, завдання підвищеної складності.

Принцип системності: використання уроків-презентацій дозволяє розробити систему уроків з однієї теми, а також виводячи на екран елементи попередніх уроків, пояснювати нове.

Принцип послідовності: як і на традиційних уроках, навчальний матеріал запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.

Практикую проведення таких уроків як при викладенні нового матеріалу, так і при повторенні пройденого.

Серед джерел інформації слід особливо відзначити мережу Інтернет, рекомендую учням сайти, де зібрано теоретичний матеріал, а також сайти, де учні можуть самостійно перевірити рівень своєї підготовки, тести в режимі on-line.
Інтернет – перш за все важливе джерело інформації. У зв'язку із зростанням обсягів інформації необхідно формувати інформаційну культуру. Під нею розуміється знання джерел інформації, прийомів і способів раціональної роботи з ними, застосування їх у практичній діяльності. Тому разом з учителем математики учні використовують ресурси мережі Інтернет

Одним з найбільш ефективних методів підготовки до ЗНО є метод вирішення тестових завдань. Практичне застосування тестових технологій при підготовці до ЗНО показало, що учні, знайомі з прийомами роботи над тестами, за своїм рівнем підготовки перевершують школярів, які готувалися за звичайними підручниками і задачника, які, зрозуміло, виключати не можна.

Що я вважаю найважливішим при підготовці до ЗНО?
Перше – це обчислювальні навички. Користуватися калькулятором не рекомендую, пояснюючи його шкода (виключення становлять теми, де необхідний калькулятор). Показ хлопцям деякі способи швидкого множення чисел (наприклад на 11), піднесення до квадрату і ін.

Так, після вивчення теореми Вієта у 8 класі, привчаю хлопців використовувати її при розв'язуванні наведених квадратних рівнянь. Вважаю, що в старших класах знання цієї теореми виручає на кожному кроці при розв'язуванні показникових, логарифмічних рівнянь і нерівностей введенням нової змінної. Якщо добре володіти теоремою Вієта, то можна розв'язувати дуже швидко.

Друга умова успішної підготовки до ЗНО – це обов'язкове знання правил, формул. Для цього після вивчення теоретичних питань теми, даю на 7-10 хвилин математичний диктант, у якому частина питань стосується теорії і друга частина – найпростіші приклади на її застосування

Третьою умовою успішної підготовки до ЗНО є необхідність внести в програму деякі корективи. Так як ми можемо до 20% змінювати календарно-тематичне планування, то за рахунок годин, виділених на повторення, я збільшую кількість годин на вивчення деяких дуже важливих тем.

Шкільний урок – це соціальне замовлення суспільства в системі освіти, який обумовлений соціально-психологічними потребами суспільства, рівнем його розвитку, етичними та моральними цінностями цього товариства. На жаль, процес модернізації в системі освіти проходить важко. Пов'язано це з тим, що педагоги націлюють учнів тільки на отримання твердих теоретичних знань, частина яких, на мій погляд, не отримає практичного застосування в майбутньому житті.

Використана література
1. Селевко Г.К. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. М.: Народна освіта, 1998. 256 с.
2. "Підготовка учнів до успішної здачі ЄДІ з математики" З досвіду роботи вчителя математики МОУ СЗШ № 20 Книшенко Л.М., м.Старий Оскол
3. Інформаційні технології на уроках математики. Старцева Надія Олексіївна, с.н.с. Інституту електронних програмно-методичних засобів навчання РАВ.
http://ua-referat.com
4. Кардач А.А «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики»
5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. авт.- уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002, - 136 с.
6. Повышение педагогического мастерства учителя: опыт создания системы методической работы в школе / авт.-сост. Н.В. Ширшина. – Волгоград: Учитель, 2008. – 172 с.
7. Познай себя. Книга для учащихся / Пер. с пол.. В.И. Романца. – К.: Рад. Шк.., 1988. – 192 с.
8. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку. – К., 1998. – 176 с.,
9. Формы профессионального обучения педагогов: мастер-классы, технологические прийомы / авт.-сост. Т.В. Хуртова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 207 с.
10. http://sites.google.com/site/matematikaonlajn
11. Вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах України. http://mathedu.ru
12. Інтернет-бібліотека. Тут можна безкоштовно завантажити електронні книги та статті з математики, методики викладання та історії освіти.
http://www.formula.co.ua
13. Математика для школи. http://www.math.ru
14. http://www.mccme.ru
15. Московський центр безперервної математичної освіти.
http://www.etudes.ru
16. http://www.mathnet.ru
17. Інформаційна система Math-Net.Ru - це загальноросійський математичний портал http://www.dpva.info
18. Інженерний довідник. http://mathworld.ru
19. Світ математики. http://webmath.exponenta.ru
20. http://exponenta.ru
21. Освітній математичний сайт. http://www.mathege.ru
22. Відкритий банк завдань з математики. http://karmanform.ucoz.ru
23. Карман для математика. http://ilib.mirror1.mccme.ru
24. Невелика фізико-математична інтернет-бібліотека.
http://www.problems.ru
25. Інтернет-проект «Задачі» призначений для вчителів і викладачів, як допомога при підготовці уроків, гуртків та факультативних занять у школі. https://sites.google.com/site/visualmatem
26. Електронні бібліотеки http://www.nbuv.gov.ua
27. Нацiональна бiблiотека Украiни iменi В.I.Вернадського. http://nkozlov.ru
28. Сайт Козлова Миколи Івановича, прекрасного психолога та письменника.
http://www.koob.ru
29. Куб - електронна бібліотека.Знання про те, як стати щасливими і успішними. http://lib.kruzzz.com
30. Велика Кримська електронна бібліотека. http://www.krelib.com
31. Кримська електронна бібліотека http://www.mirknig.com
32. Світ книг. http://www.twirpx.com
33. Електронна бібліотека. http://el-biblioteka.at.ua
34. Електронна бібліотека http://publ.lib.ru
35. ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
36. (Електронні книжкові полиці Вадима Єршова і К °). http://scepsis.ru
37. Науково-просвітницький журнал «Скепсис». http://www.infanata.com
38. Електронна бібліотека. http://www.alleng.ru
39. "Для всіх, хто навчається." Велика бібліотека навчально-методичної літератури.ІКТ в освіті http://www.ime.edu-ua.net
40. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України.
http://ite.ksu.ks.ua
41. Інформаційні технології в освіті (фахове наукове видання).
http://ua.partnersinlearningnetwork.com
42. Освітня мережа Майкрософт "Партнерство в навчанні".
http://sites.google.com/site/navcalnijsajt7
43. http://www.ciit.zp.ua
44. Науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання Запорізького ІППО. http://shkola.edu.ru
45. Перша допомога 2.0 (Російський сайт). Містить багато корисних посилань на освітні ресурси. http://master-test.net/uk
46. Сервіс для онлайн тестування. http://blognauroke.blogspot.com
47. Організaція навчальної роботи за допомогою блогу.
http://www.ukrtelecom.ua УКРТЕЛЕКОМ.
48. Робота з обдарованими дітьми http://man.gov.ua
49. Мала академія наук (сайт). http://www.iod.gov.ua
50. Інститут обдарованої дитини АПН України. http://sites.google.com/site/edisonixxi
51. Всеукраїнський конкурс юних дослідників та винахідників "Едісони XXI століття". https://sites.google.com/site/vvtuvir
52. Cайт "Всеукраїнського відкритого турніру юних винахідників і раціоналізаторів". http://www.man.rv.ua
53. Рівненська Мала академія наук учнівської молоді.
Інформатика http://sites.google.com/site/informatikavskoli
54. Інтернет-підтримка вивчення інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах.http://www.klyaksa.net
55. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології в школі. Дуже корисний сайт.http://informatic.org.ua
56. Форум інформатиків України. http://itosvita.ucoz.ua
57. Інформатика у 12-річній школі. http://galanet.at.ua
58. http://osvitaonline.googlepages.com
59. Онлайнова освіта - профільне навчання. http://galanet.at.ua
60. http://kafinfo.org.ua
61. Сайт кафедри інформатики ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
http://sites.google.com/site/choippo
62. Проект відділу інформаційних технологій Чернігівського ОІППО ім. К. Д. Ушинського.http://www.spohelp.ru
63. Пакет вільного програмного забезпечення для освітніх закладів. www.osvita.ht.ua
64. HiTech у школі. Всеукраїнське видання для вчителів.http://www.ciit.zp.ua
65. Науково-методичний центр інформатики та інформаційних технологій навчання Запорізького ІППО.http://linux.armd.ru
66. Пакет вільного програмного забезпечення для навчальних закладів Росії.
http://www.linuxformat.ru
67. Сайт журналу "Linux Format". http://comp-science.narod.ru
68. Дидактичні матеріали з інформатики та математики. http://www.metod-kopilka.ru
69. Методична скарбничка вчителя інформатики. http://kpolyakov.narod.ru
70. Сайт доктора технічних наук, професора кафедри суднової автоматики і вимірювань СПбГМТУ, вчителя інформатики ГОУ ЗОШ № 163 м. Санкт-Петербурга Полякова Костянтина Юрійовича. Обов’язково відвідайте. (Велика колекція презентацій, та багато інших корисних матеріалів.
http://www.vasromanter.narod.ru
71. Сайт вчителя інформатики Васильченка Романа Миколайовича.
http://g6prog.narod.ru
72. Розбір олімпіадних задач від Михайла Густокашина. http://www.gomlab.com/ru
73. У Вас проблеми з переглядом відео? Ми пропонуємо Вам один з кращих медіа програвачів!http://www.dvdvideosoft.com/ru
74. Безкоштовні програми для роботи з відео.http://www.any-video-converter.com
75. Безкоштовні програми для роботи з відео. http://ru.openoffice.org

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2018 (48)
Листопад 2018 (244)
Жовтень 2018 (175)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)
Липень 2018 (106)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше