» » » » Шляхи модернізації методів навчання математики через використання тестових технологій
Інформація
  • Переглядів: 2918
  • Автор: admin1
  • Дата: 15-02-2012, 15:50
15-02-2012, 15:50

Шляхи модернізації методів навчання математики через використання тестових технологій

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Біляніна О.Я., завідувач науково-методичного центру
природничо-математичних дисциплін ІІППО Чернівецької області

Чередниченко Домніка Порфиріївна, вчитель математики, вчитель-методист Тереблеченької школи-інтернат Глибоцького району

Барабас М.В., вчитель математики, вчитель-методист Горішньошерівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Заставнівського району

У зв’язку з приєднанням України до Болонського процесу (травень 2005 року) у країні розпочато глибинну реформу освіти. Зокрема, із 2008 року розпочато вступ у вищі навчальні заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації тільки по сертифікатах, які абітурієнти можуть одержати, пройшовши спеціальне тестування під час компанії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тобто, тестування ЗНО вважається найбільш об’єктивною оцінкою знань, умінь, навичок сьогоднішнього випускника.

В інших країнах світу такі тестування розпочато набагато раніше. Перший тест оцінки інтелекту дітей був створений у 1905р. у Франції. Значного розповсюдження набули, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, тести психологічні та педагогічні. Тести бувають різні, наприклад, тести готовності дитини до навчання у школі, тести для перевірки знань, обдарованості чи пору¬шень навчальної діяльності, професійних інтересів та здібностей, прийомні тести до вищих навчальних закладів, тести під час прийому на роботу, тести для отримання ліцензій та сертифікатів, перевірки благонадійності, тести психічних та мозкових розладів і т.д. – це далеко неповний перелік тестів, з якими зустрічаються пересічні американці чи європейці у своєму житті.

Зі змінами в політиці та економіці українське суспільство поступово звикає до ідеї про можливості та необхідність об'єктивного визначення якостей будь-чого: товарів, політичних партій, рівня знань абітурієнтів та спеціалістів. Тестування, як інструмент такого визначення, поступово стає звичним засобом де-факто в різних галузях. Наприклад, у галузі інформаційних технологій, в Україні зараз можна отримати міжнародний сертифікат, що підтверджує відповідність рівня знань світовим стандартам. Ті, хто хоче продовжувати навчання за кордоном, повинні також скласти відповідні тести тощо.

Тестові оцінки вказують на місце (рівень, ступінь), яке посідає учень щодо відповідно норми (групи, інших груп) на момент тестування. Однакові умові проведення та спільні вимоги – одне з правил тестування. Учні школи починають знайомство з тестами з молодших класів. При переході в середню ланку четвертокласники здають державну підсумкову атестацію в тестовій формі. Це являється підготовчим етапом до вирішення більш складних тестових завдань в середній та старшій ланці. Тести допомагають учням розвивати логічне мислення, не тільки розв’язувати завдання за даним алгоритмом, а й давати конкретні точні відповіді. Наприклад, вказати найбільший цілий розв’язок нерівності, з даних рівнянь вибрати ті, які мають однакові розв’язки.

Отже, характерною рисою сьогодення є – особлива увага до проблем розвитку сучасної освіти, підвищення її ефективності, якості та проведення реформи освіти. Одним з основних напрямів якої є – створення системи тестування, яке покликане забезпечити моніторинг якості освіти, отримати достовірні і порівняльні дані про рівень навчання в школах.

Проблема засвоєння знань та їх оцінювання була завжди у центрі уваги вчителів та науковців, оскільки від її розв'язання великою мірою залежить якість навчання. У зв'язку із застосуванням сучасних технологій, форм і методів навчання на сьогодні стає також актуальною проблема застосування сучасних методів навчання та вимірювання кількісних та якісних показників успішності навчання. Сучасна педагогічна діагностика пропонує здійснювати оцінювання та вимірювання кількісних та якісних показників успішності навчання за допомогою тестувань. Вченими доведено і науково обґрунтовано, що серед усіх засобів оцінювання найбільш об'єктивним є метод тестування. За допомогою тестування реалізуються три цілі педагогічного оцінювання: 1) підтримка учня в навчальному процесі; 2) визначення якості засвоєння програми; 3) розроблення подальших методичних рекомендацій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

У світовій практиці якість освіти визначається відповідністю певним стандартам. У зв'язку з прийняттям в Україні державного стандарту середньої освіти, впровадження моделі незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з'явились умови для відпрацювання системи об'єктивного оцінювання рівнів успішності школярів за допомогою тестових технологій та забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Тест має три тісно пов'язані складові елементи  систему завдань, документально зафіксовану технологію проведення і відпрацьовану систему перевірки, обробки та аналізу результатів.

Якісно підготовлений тест сприяє одержанню надійної інформації, яка відповідає реальному стану справ. Тестування було цікаве завжди. Воно актуальне і в наш час. Тестове завдання  це завдання певного типу, що стосується конкретного знання. Тест  це сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для визначення тієї чи іншої якості.

Тести бувають: загальнонаціональні, професійні, тести вчите¬ля та ін. або за метою, яку вони реалізують: тести досягнень, порівняння чи відбору. Тест має певну довжину, що вимірюється кількістю тестових зав¬дань. Він обов'язково обмежений в часі на його виконання. Тест може містити тестові завдання одного (це легше) та декількох типів. У такому тесті завдання мають бути сформовані блоками за типами чи форматами тестових завдань. Завдання можуть бути розміщені не за галузями знань. Перед кожним блоком вказано, як саме виконувати ці завдання: вибрати одну відповідь або всі (правильні), чи зазначено, скільки їх має бути. Або ж потрібно підібрати логічні пари чи встановити послідовність. Тести можна складати у комп'ютерному вигляді та на паперових носіях  бланках.

Принципи створення тестових завдань:
1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення суттєвої освітньої мети.
2. Кожне тестове завдання повинно перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.
3. Умова тестового завдання має містити чітко сформульоване завдання для екзаменованого з використанням дієслів спонукального характеру: виберіть, випишіть, визначте, встановіть і т.ін.
4. Усі варіанти відповідей (і неправильні — дистрактори) мають стосуватися однієї теми, категорії тощо.
5. Усі дистрактори мають бути ймовірними. Важливо, щоб вони були також і однотипними за стилем. Якщо правильна відповідь  одне слово або словосполучення, то і дистрактори повинні бути такими ж. Якщо ж цих принципів не дотримано, виконати таке завдання зможе навіть найслабший учень, тобто воно не дає змоги ні перевірити знання учнів, ні розподілити їх за рівнями. Отже, таке завдання дефектне.
6. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна містити відповіді на інше тестове завдання.
7. Не варто використовувати фрази «все правильно» або «все неправильно» як варіант відповіді чи дистрактори.
8. Умову краще формулювати позитивно. Частка «не» може губитись під час читання завдання в екстремальній ситуації, спричиненій екзаменом.
9. Слід уникати технічних дефектів, зокрема: граматичних підказок: невідповідностей між умовою та варіантами відповідей; повторень у правильній відповіді слів з умови; поданих безсистемно числових значень (не в єдиному форматі); використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань; найдовшої правильної відповіді; найбільш детальної правильної відповіді; дистракторів, які виключають один одного; складної чи заплутаної умови тестового завдання.

Аналізуючи велику кількість тестових завдань, бачимо, що дуже часто їх автори не дотримуються правил тестології. Це ускладнює завдання, пропоноване абітурієнту, бо доводиться вгадувати, що мали на увазі екзаменатори. Таке завдання некоректне або, інакше кажучи, невалідне. Валідність – це загальна характеристика тесту, що визначає його відповідність меті та вимогам тестування.
На жаль, у різних посібниках існують різні підходи до складання тестових завдань, формулювання умов та запитань, а також до оцінювання. Різні автори по-різному ставляться до неправильних відповідей: одні радять давати відповіді на всі запитання – спочатку на ті, що не потребують обдумування, потім на ті, що треба обдумати, а вже в останню чергу заповнити весь бланк для відповідей. Зазвичай із чотирьох-п'яти варіантів відповідей є 20-25-відсоткова ймовірність вгадування.

Тестування – це своєрідна лотерея. Але буває, що за неправильну відповідь призначають штраф і знімають бали. Слід уважно читати пояснення перед початком виконання тесту, у якому мають бути зазначені критерії оцінювання. Завдання різняться за складністю, але зазвичай їх оцінюють однаковою кількістю балів (якщо немає застереження), тобто за системою «склав» чи «не склав». У такому випадку слід привчати учнів не намагатися вразити своїм умінням відповідати на такі тести, оскільки кожен автор має свою теорію складання тестів.

Дуже важливим для того, хто складає тест, є уміння уважно читати умову, враховувати всі вихідні дані, бо умова дуже часто містить важливу інформацію. Якщо ж важко дати відповідь на певне запитання, тоді треба обміркувати всі запропоновані варіанти і вибрати із них найкращий.

Тестові методи мають деякі переваги перед іншими методами педагогічної діагностики: наукова обґрунтованість самих тестів, яка дозволяє одержати об'єктивні результати про рівні навчальних досягнень учнів, які проходять випробування; технологічність методів, точність вимірювань; наявність однакових для всіх учасників опитування правил здійснення педагогічного контролю та адекватної інтерпретації тестових результатів.

Учитель, який використовує тест повинен в першу чергу створити стандартизовану систему оцінювання результатів тестування. Бажано, щоб робота зі стандартизації оцінок та інтерпретації результатів тестування проводилася у школі постійно на засіданнях методичних об'єднань, які мають встановлювати норми – середні показники виконання тесту. Ось чому вчителі математики на засіданнях методичних об'єднань повинні акцентувати увагу на методичні розробки тестів та розробляти систему їх проведення.

Щоб скласти тест потрібно визначити зміст, який підлягає майбутньому тестуванню, скласти конспект тестового матеріалу, поділивши його на окремі завдання  об'єкти дослідження тестування, визначити, які формули, поняття з навчального матеріалу підлягають тестуванню. Об'єктами тестування повинні бути не тільки знання формул, правил, але й розуміння навчального матеріалу, вміння використовувати вивчене, застосовувати його під час розв'язування задач, здатність активізувати, синтезувати інформацію, а також давати свою оцінку дійсності. Чітко встановити градацію рівнів знань, умінь учнів щодо кожного об'єкта тестування, а також рівень складності кожного тестового завдання  об'єкта дослідження. Відкинути все зайве, що буде заважати учневі продемонструвати свої знання, відволікати його. Відібрати той тип тесту, який якнайширше виявить рівень успішності по кожному об'єкту тестування та загалом. Основними характеристиками тестів навченості є: дієвість (валідність, показовість); надійність (імовірність, правильність); диференційованість (розрізнення); ефективність. Тест, що забезпечує, за інших рівних умов, більшу кількість відповідей за одиницю часу, вважається ефективнішим.

Правильно складені тести навчальних досягнень повинні відповідати таким вимогам: короткотерміновими, щоб уникнути витрат часу; однозначними, що не допускають довільного тлумачення тестового завдання; правильними, що виключають можливість формулювання багатозначних відповідей; короткими, що потребують стислих відповідей; зручними, тобто придатними для швидкої обробки результатів; стандартними, придатними для широкого практичного використання  виміру рівня навченості якомога широких груп учнів, що опановують певний обсяг знань на тому самому (однаковому) рівні навчання.

Підготувати правильні відповіді  ключі до кожного питання тесту є кроком обов'язковим. Потім підбираються альтернативні відвертаючі відповіді.
Тестами навчальних досягнень називають системи спеціальних завдань для виявлення ступеня засвоєння певних видів навчальної діяльності в сукупності з деякою системою вимірювання та інтерпретування результатів вимірювання. Таким чином, за означенням, тест  засіб якісного вимірювання.

Існує багато типів тестових завдань, їх можна розподілити на два основні:
• завдання закритої форми із запропонованими відповідями;
• завдання відкритої форми з вільно конструйованою відповіддю.
Тестові завдання закритої форм розрізняються за принципом побудови відповіді.
• Альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох варіантів організації відповіді типу «так-ні»; «правильно-неправильно» тощо. Зазвичай використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття рішення у згорненій формі.
За останні роки в нашій області накопичено великий досвід організації, проведення та складання тестових завдань (закрита форма з вибором однієї правильної відповіді або кількох та відкритої форми з короткою або роз¬горнутою відповіддю): посібники для самостійних та контрольних робіт у 7-9 класах; збірники завдань для державної підсумкової атестації 9-их та 11-их класів авторів Бурда М.І., Біляніна О.Я., Прокопенко Н.С.; підручники з алгебри для 7-9-их класів авторів О.Я.Біляніна, Н.Л.Кінащук, І.М.Черевко; підручники з геометрії для 10-11-их класів авторів О.Я.Біляніна, Г.І. Білянін, В.О. Швець, збірники для підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з математики авторів І.В. Жук, О.Я.Біляніна тощо. Такі посібники та підручники є зручними, як під час викладання теоретичного матеріалу, так і для практичного використання. Різнорівневі вправи для самооцінювання, подані у вигляді тестових завдань, дають можливість учням і вчителю перевірити готовність учня до контролю у повному обсязі. Учні залюбки розв’язують вправи на ідентифікацію або добір пар правильних відповідей, записані у вигляді пари умова-відповідь.

Систематичне тестування після кожної теми і навіть на кожному уроці на закріплення нового матеріалу або як контроль домашнього завдання спонукає учнів до щоденної праці. Бажано тест з перших днів навчання зробити звичним елементом гри, який виконує функції навчання, виховання, самоконтролю та контролю під час розв'язування вправ, проведення поточного та тематичного оцінювання. Найчастіше тест складається з тестових завдань різноманітних форматів, за допомогою яких можна діагностувати рівні сформованості в учнів знань, умінь та навичок мислення.

Чим більше тестів зможе учень розв’язати самостійно, встигнувши у зазначений час і правильно заповнити бланки відповідей, тим більше в нього шансів добре скласти тест ЗНО й одержати високий бал. Більше розв’язуйте з учнями і вони обов’язково переможуть!

Тестові оцінки не повинні бути вироком. Вони тільки вказують на місце (рівень, ступінь), яке посідає учень щодо відповідної норми (групи, інших груп) на момент тестування. Однакові умови проведення та спільні вимоги – одне з правил тестування.

Учитель, який використовує тест, повинен створити стандартизовану систему оцінювання результатів тестування. Бажано, щоб робота зі стандартизації оцінок та інтерпретації результатів тестування проводилася у школі постійно на засіданнях методичних комісій, які мають встановлювати норми – середні показники виконання тесту.

Ось чому вчителі математики Глибоцького району на засіданнях методичних комісій акцентують увагу на методичні розробки тестів та розробляють систему їх проведення.

Тести, порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів програми; об'єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу; здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, чого не засвоєно; можливість застосувати комп’ютерні технології для проведення тестування, перевірки правильності виконання завдань і обробки його результатів; створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів; стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів; економія часу на забезпечення зворотного зв’язку; охопити тестуванням велику кількість учнів.

Зовнішнє незалежне оцінювання попередніх років показало, що випускникам і абітурієнтам не завжди легко подолати психологічний бар'єр у написанні тестів. Для його подолання необхідно мати навички роботи з будь-якими тестовими завданнями. Такі навички можна виробити поступово, якщо запроваджувати тести для поточного контролю знань учнів та тематичного оцінювання.

Головний недолік тестів – їхня неефективність у діагностуванні системності та глибини знань, способів діяльності, творчості, раціональності діяльності і здатності до самостійності. До недоліків тестів належить також можливість вгадати відповіді.
На сьогодні більшість освітян зіткнулася з таким парадоксальним фактом: готувати учнів до тестування потрібно, а, отже, потрібно і вміти складати тестові завдання різних рівнів, а про те, як це робити, більшість учителів мають доволі поверхневе уявлення. Причому це зовсім не свідчить про фахову некомпетентність самих учителів. На подолання зазначених труднощів і спрямована робота методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Кожен вчитель має право на власну технологію навчання (за умови, що вона відповідатиме цілям технології навчання математики в сучасній школі), але доцільно будувати структуру кожного уроку таким чином, щоб незалежно від теми уроку, знаходився час на виконання тестових завдань. А це дозволить суттєво покращити рівень математичної освіти.

Класифікацію тестів можна здійснити за різними ознаками. За призначенням у педагогіці розрізняють такі види тестів: тести навчальних досягнень, тести готовності до навчання, тести інтелекту, психометричні тести, профорієнтаційні тести. Незважаючи на значну спільність різних видів тестів у формі завдань, методику складання тестів і обробки результатів тестування та їхнього оцінювання, тести навчальних досягнень мають певні відмінності.

Перевага тестів порівняно з іншими засобами контролю знань  їхня здатність якісно вимірювати навчальні досягнення, тобто об'єктивно, надійно і валідно; технологічність процедури тестування;об'єктивність оцінювання, психологічна комфортність для значної частини учнів; здатність виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, чого не засвоєно; можливість застосовувати комп'ютерні технології для проведення тестування; економія часу на забезпечення зворотного зв'язку.

5.1.doc [92.5 Kb] (cкачувань: 89)скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Квітень 2020 (8)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)
Листопад 2019 (151)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше