Error: Incorrect password!
Евристична діяльність учня – основний спосіб ефективного навчання шкільного курсу алгебри » Департамент освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації
 
» » » » Евристична діяльність учня – основний спосіб ефективного навчання шкільного курсу алгебри
Інформація
  • Переглядів: 3689
  • Автор: admin1
  • Дата: 4-10-2011, 14:24
4-10-2011, 14:24

Евристична діяльність учня – основний спосіб ефективного навчання шкільного курсу алгебри

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Математика

Біляніна О.Я., завідувач науково-методичного центру
природничо-математичних дисциплін ІІППО Чернівецької області

Цілями навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі є формування в учнів: умінь здійснювати прикладну діяльність; знань, які б задовольняли їх пізнавальні та практичні потреби; навичок, які б прискорювали дію основних фактів. Це в свою чергу означає, що найосновнішим завданням вчителя: добитися, під час навчального процесу, засвоєння способів дій, на яких засновується подальше навчання, як математики, так і інших предметів. Під час навчання також формуються необхідні умови для їх особистого повноцінного життя в сучасному суспільстві. Одним з найбільш ефективних видів діяльності, під час якої відбувається формування та розвиток відповідних знань і вмінь, є евристична діяльність. Досвід такої діяльності, набутий в процесі навчання математики, сприятиме проходженню кожною особистістю всіх етапів розв’язання практичних проблем - від початкової постановки задачі до аналізу отриманого розв’язку. Реалізуються евристичні вміння, які набуті при вивченні дисципліни, на кожному з етапів винаходу інноваційних життєвих рішень. Це становить міцну базу для реалізації зазначених цілей та продовження навчання. Таким чином формування евристичної діяльності учнів під час виконання практичних завдань з алгебри є одним зі шляхів досягнення поставлених цілей.
Розглянемо форми організації та види діяльності вчителя та учня під час проведення практичних занять.
Практика показує, що формуванню евристичної діяльності школяра сприятиме дотримання вчителем під час організації практичних занять таких методичних вимог:
1) практичні завдання, тренувальні вправи, повинні відповідати загальним ідеям та спрямованості теоретичного курсу викладу теми, відповідати логічній послідовності змістових ліній діяльності в темі;
2) під час виконання практичних завдань учні повинні постійно відчувати зростання їх рівня складності (від алгоритмічних задач до евристичних);
3) учнів слід залучати до систематичної зайнятості: робота повинна бути спланованою на увесь урок, учні з нею ознайомлені і включені в навчальний процес від початку до кінця заняття (самостійна, групова, індивідуальна, колективна робота); включати у вид діяльності учня пошукову роботу з розв’язання деякої проблеми, під час якої учні мали би можливість виявити свою творчість, активність, самостійність, реалізувати евристичні уміння;
4) повторення матеріалу повинно бути варіантним, з врахуванням нової точки зору вивченої теми. Тобто актуалізація знань учнів не повинна відбуватися як нудне повторення у вигляді декларування теоретичних фактів з конспекту чи підручника, а опиратися на діяльність учнів у просуванні до вивчення нової теми;
5) стимулюванню творчості, ініціативи учня сприяє супроводжуюча, а не пригнічуюча позиція вчителя, який повинен виступати в ролі консультанта лише для тих, кому потрібна допомога;
6) використання вчителем різних методів, форм та засобів навчання, які роблять навчання цікавим;
7) врахування вчителем індивідуальних особливостей, інтересів кожного учня, профільних інтересів тощо.
Під час виконання практичних алгебраїчних завдань розв’язуються такі педагогічні задачі: розвиток творчого мислення; формування пізнавальної мотивації; практичне використання знань у навчальних умовах; оволодіння математичною мовою, формування навичок оперування поняттями, означеннями, формулюваннями; оволодіння евристичними прийомами ставити проблему; аналізувати явища, факти, порівнювати, узагальнювати, систематизувати набуті знання. Звідси випливає головне завдання курсу алгебри і математики в цілому для основної школи – озброїти учнів методами і способами розв’язування задач і вправ, навчити самостійно відшуковувати їх розв’язки.
Отже, кожне практичне завдання повинно мати конкретну мету, учень має чітко знати алгоритм його розв’язання та способи практичної реалізації алгоритму на практиці, рівень складності роботи на занятті повинен відповідати навчальним можливостям учня.
Метою практичних занять є опанування, а, отже, і застосування теоретичних знань, розвиток пізнавальних здібностей учнів, прояв ініціативи учня у прийнятті конкретного рішення, творчого мислення особистості. Тому підбираючи завдання, вчителю треба звести до мінімуму їх шаблонне виконання біля дошки, а по максимуму навчити учня свідомо відноситись до навчання.
Зміст роботи на уроці, форми організації навчання на ньому, повинні викликати інтерес та бажання у учнів виконати завдання до кінця. Практичні заняття проводяться для того, щоб сформувати навички і звичку до праці. Проте слід зауважити, що зловживання практичною роботою на занятті може бути шкідливим, так само як і її недооцінка.
Виходячи з досвіду роботи, враховуючи рівень математичної підготовки учнів, вважаю, що за формою організації найбільш ефективними є індивідуальні, фронтальні і групові практичні роботи. У відповідності з рівнем самостійної продуктивної діяльності учнів можна виділити найбільш ефективні типи практичних робіт: відтворюючі, реконструктивно-відтворюючі, евристичні. Кожен з них має свої дидактичні цілі, які повністю переплітаються з рівнями самостійної продуктивної діяльності. Кожна форма практичної роботи повинна бути представлена великою кількістю різноманітних видів робіт, які використовуються вчителем у системі урочних та позаурочних занять. Дидактичний матеріал для формування знань, умінь, навичок учнів вчитель має добирати відповідно до класного колективу.
Отже, головним для вчителя математики на сьогодні стає завдання: навчити учня вчитися, а не просто регідними тренуваннями його насичувати знаннями, які він через день, два забуде.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше Error: Incorrect password!