Информация к новости
 • Просмотров: 51
 • Автор: Moderator
 • Дата: 5-01-2018, 13:24
5-01-2018, 13:24

Інноваційний менеджмент – шлях до успіху

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

В умовах розбудови національної системи освіти України на сучасному етапі її розвитку важливого значення набуває діяльність керівника навчального закладу як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище в закладі і навколо нього.
Пропонуємо ознайомитись з досвідом роботи щодо нових підходів до управління освітнього процесу та професійної компетентності його учасників та керівника закладу загальної середньої освіти Маротчака Юрія Юрійовича, директора Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. Путильського району Чернівецької області.
Marotchak-Yury-Yuryovich.docx [35,72 Kb] (cкачиваний: 12)
Информация к новости
 • Просмотров: 121
 • Автор: Moderator
 • Дата: 11-10-2017, 10:28
11-10-2017, 10:28

Стратегія розвитку навчального закладу – складова освітнього менеджменту

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Ключовою особою в освітньому закладі на сучасному етапі є управлінець, менеджер, керівник, який  повинен бути авторитетом, творчим та гнучким до сприйняття тих реформ та змін які відбуваються у освітній галузі.
Складовою освітнього менеджменту є вдале стратегічне планування установи, що дає можливість перевірити цінності організації, її теперішній стан та оточення, фактори, пов'язані з досягненням бажаного майбутнього. Саме, стратегічне планування є реакцією та процесом адаптації до змін, а також засобом створення майбутнього організації в контексті цих змін.
Пропонуємо для керівників навчальних закладів ділову гру «Стратегія розвитку навчального закладу- складова освітнього менеджменту.
Stratehiia-rozvytku-navchalnoho-zakladu-skladova-osvitnoho-menedzhmentu.docx [27,02 Kb] (cкачиваний: 24)
Информация к новости
 • Просмотров: 143
 • Автор: Moderator
 • Дата: 31-08-2017, 12:40
31-08-2017, 12:40

Моделювання роботи ДНЗ із сім’єю

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Информация к новости
 • Просмотров: 128
 • Автор: Moderator
 • Дата: 22-05-2017, 16:47
22-05-2017, 16:47

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Зміни в суспільній свідомості, у ставленні до освітньої сфери викликали появу нової освітньої парадигми – спрямованість навчання і виховання на загальний розвиток особистості, її інтелектуальних, творчих здібностей, на формування почуття соціальної відповідальності.

Пропонуємо ознайомитись з досвідом роботи директора середньої ЗОШ I-III ступенів с. Іванівці Кельменецького району Сливки Р. І. щодо формування інноваційної діяльності, моделювання і впровадження найбільш оптимальних умов розвитку закладу освіти та учасників навчально-виховного процесу.

R__ShLYaHI-ROZVITKU-NNOVACYNOGO-OSVTNOGO-PROSTORU-NAVChALNOGO-ZAKLADU-1.docx [25,45 Kb] (cкачиваний: 33)

Информация к новости
 • Просмотров: 166
 • Автор: Moderator
 • Дата: 24-04-2017, 09:55
24-04-2017, 09:55

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА В РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Особливістю професії педагога є необхідність його постійного професійного та особистісного вдосконалення. Спрямованість на власний розвиток - цінність та життєва потреба справжнього педагогічного працівника. Тільки ті, які готові аналізувати і змінювати, проектувати і змінюватися, досягають професійної впевненості і майстерності.

Пропонуємо загальні теоретичні підходи до вивчення професійної свідомості педагогічного працівника, а також окремі складові супроводу процесу становлення його професійної свідомості з урахуванням кризових періодів професійного розвитку в роботі вихователя-методиста дошкільного навчального закладу.

_I_M_PITANNYa_ROZVITKU_PROFESIYNOI_SVIDOMOSTI_PEDAGOGIChNOGO_PRACIVNIKA_V_ROBOTI_VIHOVATELYa-METODISTA_DOShKIL_NOGO_NAVChAL_NOGO_ZAKLADU.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 16)

Информация к новости
 • Просмотров: 158
 • Автор: Moderator
 • Дата: 27-03-2017, 10:38
27-03-2017, 10:38

Інноваційна діяльність гімназії в системі формування компетентної особистості

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління / педагогічні інновації

IYa.docx [12,61 Kb] (cкачиваний: 3)
Информация к новости
 • Просмотров: 269
 • Автор: instytut
 • Дата: 25-01-2017, 13:09
25-01-2017, 13:09

Педагогічний квест

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Сіногач Н. Л., директор Хотинської

ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Педагогічний квест на тему

«Педагогічна рада як провідний фактор підвищення ефективності управлінської діяльності»

 

Діяльність керівника сучасного закладу освіти все більше набуває про­фесійного характеру і потребує використання фахових знань і вмінь з педагогіки, економіки, менеджменту, соціології тощо. Від професіоналізму керівника залежить успішний розвиток навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Професіоналізм керівника є запорукою працездатності педагогічного колективу,добробуту учнів, спокою батьків, задоволеності соціальних замовників.

Пропонуємо для використання в роботі розробку педагогічного квеста «Педагогічна рада як провідний фактор підвищення ефективності управлінської діяльності» із досвіду роботи директора Хотинської ЗОШ I-III ступенів № 1, Сіногач Наталії Леонтіївни.

1.docx [65,35 Kb] (cкачиваний: 55)

 


Информация к новости
 • Просмотров: 772
 • Автор: instytut
 • Дата: 20-12-2016, 14:50
20-12-2016, 14:50

Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті розвитку освіти

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті розвитку освіти

 

Підготувала: Дячук Л. М., методист НМЦ з менеджменту

та координації діяльності РМК/ММК

Cтратегічною метою сучасної освіти є якісні зміни освітньої системи. Управління освітніми закладами в контексті компетентнісного підходу, порівняно з традиційним, має низку відмінностей. За традиційним підходомв управлінській діяльності основною метою системи освіти залишається формування суспільно активної особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість.

Компетентнісний підхід передбачає переорієнтацію на створення умов для задоволення потреб у якісній освіті громадян та суспільства у нових соціально-економічних умовах розвитку зметою оновлення структури та змісту освіти, формування системи неперервної освіти, що повинна забезпечити можливості навчання протягом життя.

Информация к новости
 • Просмотров: 866
 • Автор: instytut
 • Дата: 16-11-2016, 16:11
16-11-2016, 16:11

Співпраця з родиною - один із пріоритетних напрямків роботи дошкільного навчального закладу

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

І.В. Бойкова,

вихователь – методист

ДНЗ № 9 комбінованого типу

м. Чернівці

Співпраця з родиною -

одиніз пріоритетних напрямків роботи дошкільного навчального закладу

Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи з батьками. Залучення батьків до співпраці, використання різних форм і методів у роботі з ними,творчість та винахідливість педагога – запорука успішної взаємодії дошкільного навчального закладу і родини.

Пропонуємо досвід роботи ДНЗ № 9 комбінованого типу м. Чернівці щодо організації роботи дошкільного навчального закладу з батьками, використання форм та методів взаємодії сім`ї та дошкільного закладу. Робота з даної проблеми має важливе значення, оскільки націлена на формування єдиного погляду на виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої людини з інтелектуальним творчим та духовним потенціалом.

Информация к новости
 • Просмотров: 280
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-11-2016, 15:58
14-11-2016, 15:58

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО СОЦІУМУ

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Євстафієвич Т.Т.,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Брусницького ЗНЗ І-ІІІ ст. ім. І.Миколайчука

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО СОЦІУМУ

Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому навчальному закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

У статті проаналізовано процес впровадження інклюзивної освіти як вимоги сучасного українського суспільства. Визначено складові успішної інтеграції дитини з обмеженими можливостями здоров’я в систему загальноосвітньої школи. Визначено переваги інклюзивної форми навчання. Акцентовано увагу на необхідність інклюзивної освіти яка демонструє рівень громадянського суспільства, держави.

Назад Вперед

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Январь 2018 (127)
Декабрь 2017 (301)
Ноябрь 2017 (310)
Октябрь 2017 (261)
Сентябрь 2017 (186)
Август 2017 (79)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net