Информация к новости
 • Просмотров: 58
 • Автор: Moderator
 • Дата: 16-02-2018, 11:11
16-02-2018, 11:11

Управління освітніми проектами у сучасній школі /майстер-клас для керівників/

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Створення інформаційно-ресурсного центру сучасних освітніх технологій значно підвищить ефективність їх використання в навчально-виховному процесі, що позитивно вплине безпосередньо на підвищення рівня якості освіти в школі.
Пропонуємо розробку майстер-класу для керівників закладів загальної середньої освіти«Управління проектом створення в школі інформаційно-ресурсного центру сучасних освітніх технологій», з досвіду роботи директора Неполоковецького ЗНЗ І-ІІІ ст. Кіцманського району Зеліска Василя Степановича.
Zelisko_V_S.doc [62,5 Kb] (cкачиваний: 4)


Информация к новости
 • Просмотров: 118
 • Автор: Moderator
 • Дата: 5-01-2018, 13:24
5-01-2018, 13:24

Інноваційний менеджмент – шлях до успіху

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

В умовах розбудови національної системи освіти України на сучасному етапі її розвитку важливого значення набуває діяльність керівника навчального закладу як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище в закладі і навколо нього.
Пропонуємо ознайомитись з досвідом роботи щодо нових підходів до управління освітнього процесу та професійної компетентності його учасників та керівника закладу загальної середньої освіти Маротчака Юрія Юрійовича, директора Довгопільської ЗОШ І-ІІІ ст. Путильського району Чернівецької області.
Marotchak-Yury-Yuryovich.docx [35,72 Kb] (cкачиваний: 16)
Информация к новости
 • Просмотров: 243
 • Автор: Moderator
 • Дата: 11-10-2017, 10:28
11-10-2017, 10:28

Стратегія розвитку навчального закладу – складова освітнього менеджменту

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Ключовою особою в освітньому закладі на сучасному етапі є управлінець, менеджер, керівник, який  повинен бути авторитетом, творчим та гнучким до сприйняття тих реформ та змін які відбуваються у освітній галузі.
Складовою освітнього менеджменту є вдале стратегічне планування установи, що дає можливість перевірити цінності організації, її теперішній стан та оточення, фактори, пов'язані з досягненням бажаного майбутнього. Саме, стратегічне планування є реакцією та процесом адаптації до змін, а також засобом створення майбутнього організації в контексті цих змін.
Пропонуємо для керівників навчальних закладів ділову гру «Стратегія розвитку навчального закладу- складова освітнього менеджменту.
Stratehiia-rozvytku-navchalnoho-zakladu-skladova-osvitnoho-menedzhmentu.docx [27,02 Kb] (cкачиваний: 52)
Информация к новости
 • Просмотров: 201
 • Автор: Moderator
 • Дата: 31-08-2017, 12:40
31-08-2017, 12:40

Моделювання роботи ДНЗ із сім’єю

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Информация к новости
 • Просмотров: 178
 • Автор: Moderator
 • Дата: 22-05-2017, 16:47
22-05-2017, 16:47

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Зміни в суспільній свідомості, у ставленні до освітньої сфери викликали появу нової освітньої парадигми – спрямованість навчання і виховання на загальний розвиток особистості, її інтелектуальних, творчих здібностей, на формування почуття соціальної відповідальності.

Пропонуємо ознайомитись з досвідом роботи директора середньої ЗОШ I-III ступенів с. Іванівці Кельменецького району Сливки Р. І. щодо формування інноваційної діяльності, моделювання і впровадження найбільш оптимальних умов розвитку закладу освіти та учасників навчально-виховного процесу.

R__ShLYaHI-ROZVITKU-NNOVACYNOGO-OSVTNOGO-PROSTORU-NAVChALNOGO-ZAKLADU-1.docx [25,45 Kb] (cкачиваний: 34)

Информация к новости
 • Просмотров: 230
 • Автор: Moderator
 • Дата: 24-04-2017, 09:55
24-04-2017, 09:55

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА В РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Особливістю професії педагога є необхідність його постійного професійного та особистісного вдосконалення. Спрямованість на власний розвиток - цінність та життєва потреба справжнього педагогічного працівника. Тільки ті, які готові аналізувати і змінювати, проектувати і змінюватися, досягають професійної впевненості і майстерності.

Пропонуємо загальні теоретичні підходи до вивчення професійної свідомості педагогічного працівника, а також окремі складові супроводу процесу становлення його професійної свідомості з урахуванням кризових періодів професійного розвитку в роботі вихователя-методиста дошкільного навчального закладу.

_I_M_PITANNYa_ROZVITKU_PROFESIYNOI_SVIDOMOSTI_PEDAGOGIChNOGO_PRACIVNIKA_V_ROBOTI_VIHOVATELYa-METODISTA_DOShKIL_NOGO_NAVChAL_NOGO_ZAKLADU.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 21)

Информация к новости
 • Просмотров: 215
 • Автор: Moderator
 • Дата: 27-03-2017, 10:38
27-03-2017, 10:38

Інноваційна діяльність гімназії в системі формування компетентної особистості

Категория: Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління / педагогічні інновації

IYa.docx [12,61 Kb] (cкачиваний: 3)
Информация к новости
 • Просмотров: 395
 • Автор: instytut
 • Дата: 25-01-2017, 13:09
25-01-2017, 13:09

Педагогічний квест

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Сіногач Н. Л., директор Хотинської

ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Педагогічний квест на тему

«Педагогічна рада як провідний фактор підвищення ефективності управлінської діяльності»

 

Діяльність керівника сучасного закладу освіти все більше набуває про­фесійного характеру і потребує використання фахових знань і вмінь з педагогіки, економіки, менеджменту, соціології тощо. Від професіоналізму керівника залежить успішний розвиток навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Професіоналізм керівника є запорукою працездатності педагогічного колективу,добробуту учнів, спокою батьків, задоволеності соціальних замовників.

Пропонуємо для використання в роботі розробку педагогічного квеста «Педагогічна рада як провідний фактор підвищення ефективності управлінської діяльності» із досвіду роботи директора Хотинської ЗОШ I-III ступенів № 1, Сіногач Наталії Леонтіївни.

1.docx [65,35 Kb] (cкачиваний: 73)

 


Информация к новости
 • Просмотров: 1414
 • Автор: instytut
 • Дата: 20-12-2016, 14:50
20-12-2016, 14:50

Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті розвитку освіти

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті розвитку освіти

 

Підготувала: Дячук Л. М., методист НМЦ з менеджменту

та координації діяльності РМК/ММК

Cтратегічною метою сучасної освіти є якісні зміни освітньої системи. Управління освітніми закладами в контексті компетентнісного підходу, порівняно з традиційним, має низку відмінностей. За традиційним підходомв управлінській діяльності основною метою системи освіти залишається формування суспільно активної особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість.

Компетентнісний підхід передбачає переорієнтацію на створення умов для задоволення потреб у якісній освіті громадян та суспільства у нових соціально-економічних умовах розвитку зметою оновлення структури та змісту освіти, формування системи неперервної освіти, що повинна забезпечити можливості навчання протягом життя.

Информация к новости
 • Просмотров: 1094
 • Автор: instytut
 • Дата: 16-11-2016, 16:11
16-11-2016, 16:11

Співпраця з родиною - один із пріоритетних напрямків роботи дошкільного навчального закладу

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

І.В. Бойкова,

вихователь – методист

ДНЗ № 9 комбінованого типу

м. Чернівці

Співпраця з родиною -

одиніз пріоритетних напрямків роботи дошкільного навчального закладу

Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та оновлення форм спільної роботи з батьками. Залучення батьків до співпраці, використання різних форм і методів у роботі з ними,творчість та винахідливість педагога – запорука успішної взаємодії дошкільного навчального закладу і родини.

Пропонуємо досвід роботи ДНЗ № 9 комбінованого типу м. Чернівці щодо організації роботи дошкільного навчального закладу з батьками, використання форм та методів взаємодії сім`ї та дошкільного закладу. Робота з даної проблеми має важливе значення, оскільки націлена на формування єдиного погляду на виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої людини з інтелектуальним творчим та духовним потенціалом.

Информация к новости
 • Просмотров: 359
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-11-2016, 15:58
14-11-2016, 15:58

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО СОЦІУМУ

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Євстафієвич Т.Т.,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Брусницького ЗНЗ І-ІІІ ст. ім. І.Миколайчука

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО СОЦІУМУ

Однією із форм навчання дітей з особливими освітніми потребами є визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому навчальному закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

У статті проаналізовано процес впровадження інклюзивної освіти як вимоги сучасного українського суспільства. Визначено складові успішної інтеграції дитини з обмеженими можливостями здоров’я в систему загальноосвітньої школи. Визначено переваги інклюзивної форми навчання. Акцентовано увагу на необхідність інклюзивної освіти яка демонструє рівень громадянського суспільства, держави.

Информация к новости
 • Просмотров: 302
 • Автор: instytut
 • Дата: 18-10-2016, 17:18
18-10-2016, 17:18

Модель розвитку творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

Попик Сніжана Василівна,
заступник директора з навчально-виховної
роботи Рукшинської ЗОШ І-ІІІст.
Хотинського району Чернівецької області

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Важливе завдання сучасної освіти –  здійснення пошуку та виявлення обдарованих дітей, створення умов для диференціації їх навчання, посилення професійної орієнтації, забезпечення профільного навчання, побудова індивідуальної освітньої траєкторії розвитку дітей відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей.
Пропонуємо модель розвитку творчих здібностей учнів та формування якісно нового підходу до навчання обдарованих та здібних учнів з  досвід роботи Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ст. Хотинського району
Rukshin-zhovt-2016.docx [23,3 Kb] (cкачиваний: 17)
 
Информация к новости
 • Просмотров: 310
 • Автор: instytut
 • Дата: 13-09-2016, 16:13
13-09-2016, 16:13

Компетентнісно орієнтований підхід до управління освітнім навчальним закладом

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

В умовах соціально-економічних перетворень та якісних суспільних нововведень останнього часу школа не може залишатись недоторканою стабільною системою, освітні заклади не можуть розвиватись, не проектуючи свою діяльність у нових соціокультурних умовах.

Тому, стратегічною метою системи освіти є якісні зміни результатів загальної освіти - розвиток компетентностей.

До Вашої уваги пропонуємо добірку матеріалів щодо забезпечення компетентісно орієнтованого підходу до управління освітнім навчальним закладом.


Информация к новости
 • Просмотров: 357
 • Автор: Moderator
 • Дата: 18-08-2016, 06:51
18-08-2016, 06:51

Умови надання пільгового кредиту на навчання.

Категория: Менеджмент управління / Новини

Информация к новости
 • Просмотров: 330
 • Автор: instytut
 • Дата: 2-06-2016, 10:36
2-06-2016, 10:36

Фрагмент засідання постійно діючої педагогічної майстерні «За крок до школи»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Менеджмент управління

<!-- [if gte mso 9]> 800x600

Слугіна Н.Г,  завідувач Хотинського ДНЗ

«Сонечко», «вихователь - методист»

 

   Моніторинг якості дошкільної освіти набув чинності у грудні  2011року. Однак, Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень старших дошкільників та  методика здійснення моніторингового дослідження до 2015 року  на державному рівні не були розроблені. У цьому навчальному році  науковці і практики запропонували декілька видів моніторингової діяльності.  У вихователів  старших груп  з'явилися певні труднощі при виборі методів і форм моніторингу. 

До вашої уваги пропонується фрагмент  засідання постійно діючої педагогічної майстерні «За крок до школи», що розроблено завідувачем Хотинського ДНЗ «Сонечко», «вихователем - методистом» Слугіною Н.Г.  

 

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Назад Вперед

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Март 2018 (125)
Февраль 2018 (243)
Январь 2018 (218)
Декабрь 2017 (300)
Ноябрь 2017 (311)
Октябрь 2017 (261)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net