Информация к новости
 • Просмотров: 1288
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-06-2013, 09:11
14-06-2013, 09:11

Зображення романтики подорожей у романах Ж.Верна

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

На взірцях світової літератури Никифоряк Галина Степанівна, вчитель світової літератури Сторожинецької ЗОШ-інтернату, спеціаліст вищої категорії, вчить своїх учнів бути милосердними, терплячими, толерантними, гідними високого звання людини.

Педагогічним кредо вчителя Никифоряк Г.С. єпоетичні рядки східного філософа Джафара Рудакі: «Знання для серця - світоч найясніший, знання для тіла - панцир найміцніший». Саме для забезпечення своїх вихованців міцним панцирем знань Галина Степанівна працює над методичною проблемою: «Рольово-ігрові проекти у поєднанні із літературно-творчими у процесі вивчення світової літератури». Вчитель впевнена, що покликання художньої літератури через розвиток здібностей, через співпереживання вдосконалювати особистість учнів, їх духовну сутність.

Вчитель творчо організовує навчально-виховний процес. У її доробку - інтерактивні методи навчання, особистісно зорієнтований підхід до викладання предмета. Впроваджуючи у навчально- виховний процес різноманітні форми і методи навчання, формує творчу особистість, стимулює учнів до активної діяльності, вчить розмірковувати, узагальнювати, формувати та висловлювати власні думки. Переважають прийоми, спрямовані на організацію самостійного пошуку, аналізу, творчу роботу, імпровізацію.

З метою розвитку в учнів творчої уяви і фантазії, вчитель використовує такі прийоми як діалог, словесне малювання. Часто на уроках створює проблемні ситуації, що сприяє розвитку критичного мислення у школяра. Розвиваючи творчі здібності учнів, використовує фронтальні та індивідуальні форми роботи; роботу в парах, малих та великих групах, застосовує інтерактивні методи навчання: рольова гра, коло ідей, брейн –ринг, тощо.

На уроках літератури вчитель практикує впровадженняпроектної діяльність, яка дає змогу учням краще засвоїти інформацію. Основа методу проектів, на думку Галини Степанівни, - розвиток самостійності учнів у пізнавальній діяльності, як запорука творчого підходу у вивченні літератури.

Тому під час вивчення літературного твору, діти під керівництвом вчителя визначаютьідейно-емоційну оцінку твору, що є необхідною умовою подальшої діяльності учнів з проектування.

Під час вивчення біографії письменників учні працюють над такими проектами: « Анкета письменника», « Прес – конференція» або «Інтерв’ю» . Це рольові проекти. На уроках розвитку зв’язного мовлення школярі виконують та репрезентують міні-проекти, наприклад, «Сценарій до рекламного ролика», «Розробка рекламного постера», які є складовими довготривалих проектів. Весь процес виконання міні-проекту, усвідомлення мети і задач до презентації, оцінки та самооцінки – відбувається на уроці.

Информация к новости
 • Просмотров: 1051
 • Автор: instytut
 • Дата: 30-05-2013, 11:14
30-05-2013, 11:14

Навчальні плани для інтернатних закладів області

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Навчальні плани для інтернатних закладів області

Информация к новости
 • Просмотров: 1633
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-05-2013, 17:19
14-05-2013, 17:19

З досвіду роботи Сандуляк Світлани Олександрівни, вчителя початкових класів КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

У процесі підготовки дітей з вадами розумового розвитку до самостійноїжиттєдіяльності в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах, на думку досвідченого, творчого педагога Сандуляк Світлани Олександрівни, вчителя початкових класів КЗ «Хотинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1»,потрібно забезпечити їхнеобхідними знаннями, уміннями та навичками, які сприятимуть зміцненню і збереженню їх здоров’я, запобіганню нещасним випадкам, умінню розрізняти небезпеку та запобігати їй.

Постійну увагу Сандуляк С.О. звертає на бережливе ставлення вихованців до власного здоров’я, формує навички правильного раціонального харчування, систематичного загартування організму, здорового способу життя.

У навчально-виховному процесі вміло використовує інноваційні технології, ІКТ, поєднує індивідуальні та колективні форми роботи, використовує міжпредметні зв’язки, наповнює цікавим змістом кожний урок. Педагог у творчому постійному пошуку новизни, особистісно зорієнтованих підходів до кожного учня. Своїми досягненнями щиро ділиться з колегами по роботі.

Сандуляк С.О. – керівник шкільного проблемного семінару для педагогів: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес». Цікаво та змістовно проходять заняття семінару, які мають практичнеспрямування.

Матеріали уроку стануть у пригоді вчителям та учням, допоможуть школярам пізнати таємниці людського організму, зрозуміти, що здоров’я – найвища цінність людини, її найперше багатство.

Информация к новости
 • Просмотров: 2224
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-05-2013, 17:18
14-05-2013, 17:18

З досвіду роботи Процюк Ольги Василівни, вчителя української мови та літератури Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою спеціаліст вищої категорії, «старшого учителя»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Педагогічним кредо вчителя української мови та літератури Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою спеціаліст вищої категорії, «старшого учителя» Процюк Ольги Василівни є слова Конфуція: «Вчи і виховуй, веди, але не тягни за собою, спонукай, але не змушуй, вказуй шлях, але дозволь учню йти самому…».

Вчитель працює над проблемою: «Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів на уроках мови та літератури через упровадження в практику інтерактивних технологій».

Інтерактивні методи, які застосовує вчитель у навчально-виховній діяльності, зокрема, «Мозковий штурм», «Коло», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся» сприяють підвищенню активності і самостійності учнів на уроках, розвитку логічного мислення, культури усного та писемного мовлення.

Ольга Василівна є керівником методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу ліцею, засновником і редактором газети «Ліцейний вісник», наставником молодих вчителів, неодноразово була членом атестаційної комісії ліцею, виступала на педрадах.

Протягом 2007-2011років Процюк О.В. була членом журі ІІІ етапу конкурсів «Учитель року» та Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, з 2010-2011рр. - член творчої групи он-лайн підготовки до ІІ –ІІІ етапів олімпіади з української мови та літератури при Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, а також розробила методичний посібник з української мови для учнів 10-го класу,який подано на розгляд та затвердження до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. В цьому навчальному році Ольга Василівна була відзначена дипломом ІІ ступеня у номінації «Кращий навчальний кабінет української мови та літератури» обласного огляду-конкурсу «Кращий навчальний кабінет загальноосвітніх дисциплін». 

Информация к новости
 • Просмотров: 1181
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 17:32
15-04-2013, 17:32

ЦІКАВИМИ СТЕЖИНАМИ ПО «КРАЇНІ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Виховати гармонійну розвинену особистість дитини неможливо без формування навичок здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я ближніх. Соколюк Алла Олексіївна, вихователь вищої категорії Хотинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2, вважає, що здоров’я зберігаючі технології у вихованні школярів особливо актуальні у наш час. Справжній громадянин, щоб внести свій вклад у розбудову держави, повинен бути не тільки конкурентоспроможним, а й здоровим.

Информация к новости
 • Просмотров: 914
 • Автор: instytut
 • Дата: 15-04-2013, 17:19
15-04-2013, 17:19

Господиню Масляну зустрічаймо!»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Формуванню ціннісних орієнтирів в учнів, на думку вихователя-методиста Чернівецької загальноосвітньої спеціальної школи №3 Томчук Валентини Григорівни, сприяє залучення дітей до скарбів українських звичаїв, обрядів, народних духовних надбань. Упродовжбагаторічної творчої діяльності вихователь плідно співпрацює з батьками, адже гармонійна особистість розвивається у процесі єдності виховних впливів родини та школи.У виховній роботі з учнями використовує інноваційні підходи, наповнює цікавим змістом кожний захід
Информация к новости
 • Просмотров: 1053
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-03-2013, 15:16
21-03-2013, 15:16

Мислення й свідомість. Психічні процеси

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

З метою підвищення інтересу до біологічних знань, розвитку творчого мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки та організацію колективної розумової діяльності учнів Михайлюк Тамара Іванівна, вчитель біології  КЗ «Селятинська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів»   інноваційні технології навчання. Значне місце серед активних форм навчання з біології посідає гра. Саме під час гри учні активізують свою пізнавальну діяльність, вони окрилені духом творчості, змагання й бажання перемогти. В матеріалах уроку на тему: «Мислення й свідомість. Психічні процеси»  (урок-гра, 9 клас)   простежується основне завдання – встановити зв’язок між вищою нервовою діяльністю (ВНД) і психікою та їх значенням у житті людини. Зосереджено увагу в основному на розгляді психічних процесів, що відбуваються в мозку людини, дослідженні їх анатомо-фізіологічних основ. Гру доцільно проводити наприкінці вивчення розділу “ Біологічні основи поведінки людини ”. Узагальнюючий урок-гра складається з 4 конкурсів і в кожному з них команді необхідно виконати творче завдання.  Свої відповіді гравцям потрібно чітко обгрунтовувати. Матеріал уроку стане в пригоді учням та вчителям, допоможе школярам пізнати таємниці людської психіки, зрозуміти, що психіка цілісна, і в ній усе взаємозв’язано.

 

Информация к новости
 • Просмотров: 1142
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-03-2013, 15:12
21-03-2013, 15:12

Виявлення схильностей до проявів девіантної поведінки школярів

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації та Інституту післядипломної педагогічної освіти, за сприяння УМВС України в Чернівецькій області,управління Кельменецького району20.03.2013рокуна базі Кельменецького ліцею відбулося чергове засідання з циклу виїзних круглих столів за результатами обласного дослідження «Виявлення схильностей до проявів девіантної поведінки школярів». Метою даного заходу стало представлення результатів дослідження, проведеного науково-експериментальною лабораторією превентивного виховання молоді ІППО ЧО у загальноосвітніх навчальних закладах Кельменецького району, налагодження співпраці з державними органами управління та вироблення спільного плану дій,спрямованих на покращення превентивної роботи у навчальних закладах району. У роботі засідання круглого столу взяли участь заступник начальникауправління освітиКельменецької районної державної адміністрації – Галай Ж.О., завідувач районного методичного кабінету управління освіти – Молода В.І., методисти районного методичного кабінету управління освіти – Паламар Т.М. та Лопанчук Ж.О.,завідувач науково-експериментальної лабораторії превентивного виховання молоді ІППО ЧО – Кліщинська Т.А.,представник кримінальної міліції у справах дітей району –Ісак І.М.,директор Вороновицького НВК – Польська І.П., директор Лівинецької ЗОШ І – ІІІ ст. – Мельник Л.О., заступник директора з виховної роботи Кельменецького ліцею – Григоращенко Н.А., заступник директора з виховної роботи Ленковецького НВК – Гадай Г.А., директори загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступники з виховної роботи. Керувала роботою засідання круглого столу методист РМК управління освіти – Паламар Т.М.

Информация к новости
 • Просмотров: 1351
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-02-2013, 16:04
14-02-2013, 16:04

Механічний рух

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Досвідчений, творчий педагог, вчитель фізики КЗ «Вижницька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. імені Назарія Яремчука» Кречмаровська Світлана Миколаївна працює над підвищенням творчої активності учнів на уроках фізики. Вдало поєднує індивідуальні та колективні форми навчання, здійснює міжпредметні зв’язки. Використовує методи та засоби передачі нового матеріалу шляхом постановки демонстраційного експерименту, що значно підвищує ефективність уроків та поліпшує якість знань учнів.
Кречмаровська С.М. активно працює над підвищенням фахового рівня, вивчає новації у методиці викладання предмета. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера.
Цікаво та змістовно провела тиждень фізики у школі, залучивши учнів 7-10 класів. Використала творчі здібності учнів для популяризації фізики як цікавого, життєвонеобхідного предмета. Бере активну участь у роботі районного методичного об'єднання вчителів фізики та є головою шкільного методичного об'єднання учителів природничо-математичного циклу, виступає з доповідями на педрадах, проводить відкриті уроки.
Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах. У цьому році її вихованці зайняли 2 і 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.
Співпрацює з вихователями та батьками учнів. Естетично оформила кабінет фізики, Астрономічний куточок.

Информация к новости
 • Просмотров: 1303
 • Автор: instytut
 • Дата: 14-02-2013, 15:57
14-02-2013, 15:57

Без води нема життя. Властивості води-рідини. Вода розчинник

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Урок Я і Україна (Природознавство) на тему: "Без води нема життя. Властивості води-рідини. Вода розчинник".
Підготувала учитель початкових класів Дощівник Христина Дмитрівна, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст». Педстаж - 5 років.

Информация к новости
 • Просмотров: 2384
 • Автор: instytut
 • Дата: 23-01-2013, 13:00
23-01-2013, 13:00

ТЕМА. Рідне місто моє. Мандруємо Чернівцями

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Творчість, новизна, нестандартний підхід до проведення виховних заходів - основне кредо діяльності вихователя 9 класу КЗ «Чернівецька загальноосвітня спеціальна школа-інтернат №2» Семенової О.Л.
Олена Лазарівна використовує особистісно зорієнтований підхід до кожного учня, впроваджує інноваційні технології навчання і виховання, поважає гідність, цінує неповторність, розвиває творчі здібності учнів. Увазі колег пропонує один із відкритих заходів на тему: «Рідне місто моє. Мандруємо Чернівцями».
Информация к новости
 • Просмотров: 3995
 • Автор: instytut
 • Дата: 23-01-2013, 05:33
23-01-2013, 05:33

З досвіду роботи заступника директора з виховної роботи Сторожинецької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. Даскалюк М.П.

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Виховну роботу Сторожинецької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. Даскалюк М.П. спрямовує на гармонійний розвиток особистості кожного учня, організацію змістовного дозвілля в позаурочний час, формуванню здорового способу життя, загальнолюдських цінностей, життєвих компетентностей вихованців.
Информация к новости
 • Просмотров: 1939
 • Автор: instytut
 • Дата: 10-12-2012, 13:21
10-12-2012, 13:21

З досвіду роботи Заремби Людмили Дмитрівни, вчителя математики КЗ «Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №4»

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Заремба Людмила Дмитрівна, вчитель математики КЗ «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4»
Для досягнення результативності кожного уроку вчитель математики КЗ «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4» Заремба Л.Д.
наполегливо працює над створенням умов, які забезпечують єдність навчання, виховання і корекції вад розвитку пізнавальних можливостей дітей з особливими освітніми потребами. Впроваджує особистісно зорієнтоване навчання, інноваційні технології з метою формування знань, навичок учнів, уміння застосовувати їх у практичній діяльності, життєвих ситуаціях. Значну увагу приділяє самостійності в роботі учнів, вихованню у дітей впевненості у своїх силах, усвідомленню себе як частини колективу, готовності до самостійного життя.
Информация к новости
 • Просмотров: 1343
 • Автор: instytut
 • Дата: 26-10-2012, 09:01
26-10-2012, 09:01

З досвіду роботи Фокши В’ячеслава Павловича, учителя «вищої категорії» Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою міста Новодністровська.

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Кожен урок фізики, переконаний вчитель Буковинського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою Фокша В.П., повинен формувати в юнаків життєві компетентності, оскільки фізика – прикладна наука, предмет, що лежить в основі успішного оволодіння багатьма професіями. Головну увагу Фокша В.П. приділяє виробленню в учнів вміння самостійно поповнювати знання, глибоко осмислювати суть здобутих знань, вміння донести їх своїм товаришам та застосовувати на практиці. Педагог глибоко переконаний, що мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити її здатною розвиватися без допомоги вчителя. Важливою складовою роботи В’ячеслава Павловича є активізація розумової діяльності учнів у процесі вивчення матеріалу. З цією метою педагог обирає такі сучасні методи викладання, що активізують мислення дітей, формують мотивацію навчання, прищеплюють учням інтерес до вивчення фізики. На уроках вчитель постійно підкреслює тісний зв’язок розвитку фізики як науки з розвитком суспільства та їх взаємний вплив, формує в учнів розуміння взаємозв’язку фізики із сучасним життям, що стимулює пізнавальний інтерес у його вихованців. Активно використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології, В’ячеслав Павлович показує учням сучасні досягнення науки на межі пізнаного і непізнаного, висвітлює в доступній формі напрямки, шляхи сучасної науки, знайомить з актуальними проблемами людства (енергозбереження, екологія, модернізація виробництва, штучний інтелект тощо) та шляхами їх вирішення.
Информация к новости
 • Просмотров: 5361
 • Автор: instytut
 • Дата: 26-10-2012, 08:58
26-10-2012, 08:58

З досвіду роботи вчителя Захисту Вітчизни Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату Шило Василя Миколайовича

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Формувати в учнів на уроках та в позаурочний час інтерес до військової справи, глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії Збройних сил – головні проблемні питання, які вирішує у практичній діяльності вчитель предмету «Захист Вітчизни» Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату Шило Василь Миколайович.
Добре володіє методами і прийомами ефективного навчання предмету «Захист Вітчизни». На уроках використовує різні форми роботи: розповідь, пояснення, демонстрація. Активно впроваджує інформаційні технології для ознайомлення учнів із зразками техніки, озброєння, умовами проходження строкової служби.Відповідно до вимог оформлено кабінет «Захист Вітчизни», вчитель працює над поповненням технічними засобами, естетичним оформленням. Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу вчитель використовую матеріально-технічні базу Чернівецького прикордонного загону, служби МНС, та МВС України в Чернівецькій області. Василь Миколайович готує ліцеїстів до участі в масових заходах міста та області: парад Перемоги, День визволення міста, День прапора, День свободи, крайові збори, де вони з честю представляють заклад.

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Травень 2020 (114)
Квітень 2020 (95)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)
Грудень 2019 (75)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше