Информация к новости
 • Просмотров: 414
 • Автор: Moderator
 • Дата: 28-03-2017, 16:21
28-03-2017, 16:21

Виїзне засідання обласної ПМПК в центр реабілітації інвалідів с. Банчени «Віра , Надія, Любов»

Категория: Інтернатні заклади трудове навчання / Методичні рекомендації

Информация к новости
 • Просмотров: 344
 • Автор: Moderator
 • Дата: 28-03-2017, 12:36
28-03-2017, 12:36

Виїзне засідання обласної ПМПК в центр реабілітації інвалідів с. Банчени «Віра , Надія, Любов»

Категория: Інтернатні заклади трудове навчання / Методичні рекомендації

Информация к новости
 • Просмотров: 419
 • Автор: Moderator
 • Дата: 17-02-2017, 10:11
17-02-2017, 10:11

Відбулося виїзне засідання ЧОПМПК у Герцаївський район

Категория: Інтернатні заклади трудове навчання / Новини

Информация к новости
 • Просмотров: 501
 • Автор: instytut
 • Дата: 25-01-2017, 13:01
25-01-2017, 13:01

Методичний посібник

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Використання дидактичних ігор та вправ для виправлення

фонетико-фонематичних порушень у дітей з вадами мови

(методичний посібник)

 

 

17-posbnik-1.doc [247 Kb] (cкачувань: 18)

 

 

Информация к новости
 • Просмотров: 637
 • Автор: instytut
 • Дата: 21-11-2016, 17:03
21-11-2016, 17:03

Диференціація звуків П-Б

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Логопед, учитель-методист Мельник Зоя Михайлівна на своєму занятті «Диференціація звуків П-Б» підбирала дидактичний матеріал, вправи, ігри, враховуючи мовленнєві, фонематичні, лексико-граматичні, психологічні особливості дітей, загальний розвиток мовлення. Все це сприяло розвиткові розумових здібностей і мовлення, удосконалювання загальної, дрібної та артикуляційної моторики.

Цікаві дидактичні ігри, яскравий наочний матеріал розвивали зорове сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення, силу голосу.

Такісучасні методи корекції усного та писемного мовлення, розвитку правильної звуковимови можна використовувати вчителями, вихователям, працюючи з дітьми із ЗНМ.

Завантажити

 

Информация к новости
 • Просмотров: 633
 • Автор: Moderator
 • Дата: 2-09-2016, 06:04
2-09-2016, 06:04

Свято Першого дзвінка в ЧОНРЦ №1

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Информация к новости
 • Просмотров: 854
 • Автор: instytut
 • Дата: 2-06-2016, 10:33
2-06-2016, 10:33

Навчання дітей з порушенням слуху: сучасні тенденції та технології

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Виходячи із низки першочергових завдань сучасної спеціальної школи, а саме – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання та вміння вчитися; соціалізація, адаптація та інтеграція в суспільстві дітей з психофізичними порушеннями розвитку, педагоги нашої школи обрали для вивчення, аналізу та надбання власного практичного досвіду методичну проблему: «Застосування інноваційних педагогічних технологій в навчально-корекційному процесі як засіб підвищення якості і доступності освіти, сприяння особистісному розвитку та соціалізації школярів з порушенням слуху».

Головною метоюдіяльності педагогічного колективу у реалізації даної проблеми є створення умов длярозвитку дитини з порушенням слуху вяких вона відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, відчуває себе частиною соціуму, його невід’ємною ланкою.

Забезпечення сучасного рівня освіти дітей з особливими освітніми потребами тісно пов’язане з інноваційними педагогічними технологіями, які є значним чинником та резервом розвитку дитини, формування в неї здатності до самостійності, самовдосконалення, самореалізації та самооцінки. Зміна стилю мислення педагога, переорієнтація на розвиток особистісного потенціалу школяра, сприяє впровадженню в практику інноваційних освітніх технологій відповідно до індивідуальних особливостей дітей. Інноваційні педагогічні технології крім відповідей на питання «Чому навчати?», «Для чого навчати?», «Як навчати?» дають відповіді на питання «Як навчати результативно.»

Інновації, які охопили сучасну освіту, органічно вплітаються в навчально-виховний процес нашої школи, вчителіактивно запроваджують їх і в результаті їх уроки вирізняються:

·сучасністю (постійним прагненням до новизни й удосконалення змісту);

·оптимальністю (спробами досягти навчально-виховних цілей при економному використанні часу);

·інтеграцією (синтезом знань із мови, літератури, історії, художньої культури, краєзнавства, музики, живопису, театрального мистецтва тощо);

·науковістю (опорою на досягнення сучасної науки).

Застосування педагогами стратегій розвитку критичного мислення (кубування, сенкан, асоціативний кущ, діаграма Вена, сюрприз,семантичної карти - знаємо - хочемо дізнатися - дізналися ), продуктивних видів роботи технології розвивального навчання (завдання на уточнення лексичних значень слів, тренування у синтаксичній побудові та граматичному оформленні словосполучень та речень, лексико-стилістичні вправи на матеріалі спостережень), залучення учнів до проектної діяльності (учні розробляють доступний для їх рівня проект - малюнок, пошук необхідної інформації та інше), організація інтерактивного навчання (робота в парах, в групах, гра) сприяють формуванню в учнів здатності до самостійного перенесення засвоєних таким чином понять в нові умови.

Однією з особливостей сучасної системи освіти дітей з порушенням слуху є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.Потрібно не тількипросувати вперед інноваційніметоди, але й не забувати про традиційніметоди, які не меншдієві, а в іншихвипадках без них просто не обійтися. Необхідно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були упостійному взаємозв'язку і доповнювали один одного. Ці два поняття мають існувати на одному рівні.

Пропонуємо вашій увазі розробки уроків з використанням інноваційних педагогічних технологій в поєднанні з традиційною спеціальною методикою які складали практичний модуль Всеукраїнського науково-методичного семінару «Навчання дітей з порушенням слуху: сучасні тенденції та технології», який проходив у нашому закладі 19-20 травня 2016 року.


Информация к новости
 • Просмотров: 636
 • Автор: instytut
 • Дата: 8-04-2016, 10:14
8-04-2016, 10:14

У своїй статті автор хоче розкрити тему супроводу дітей раннього віку з особливими освітніми потребами в Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центру № 1

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Здійснення комплексного супроводу дітей раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку в умовах оновленого освітньо-реабілітаційного простору

Савчук Олена Орестівна,
директор Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1

Информация к новости
 • Просмотров: 2717
 • Автор: instytut
 • Дата: 27-11-2014, 10:00
27-11-2014, 10:00

Таблиця множення числа 4. Розв’язування прикладів і задач на 2-3 дії. Збільшення числа у кілька разів

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Основними принципами навчання математики дітей з особливими освітніми потребами є органічне поєднання корекційного навчання і виховання, засвоєння знань і розвиток пізнавальних можливостей учнів, формування ключових компетентностей, а саме: вміння вчитись, загальнокультурних компетентностей, соціальних, здоров’язбережувальних предметних компетентностей.

Згідно плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів вчителем 4 класу Сохацькою Г.М. проведено відкритий урок – мандрівку з математики «Таблиця множення числа 4. Розв’язування прикладів і задач на 2-3 дії. Збільшення числа у кілька разів.»

Урок –мандрівка до осіннього лісу є творчим і надзвичайно цікавим для учнів молодших класів, бо він сприяє розвитку пізнавальної діяльності, підвищує увагу, розвиває зорову і слухову пам’ять, формує в школярів вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Проведення уроку спрямовувалось на всебічний розвиток особистості кожного учня з урахуванням індивідуальних психофізичних особливостей і пізнавальних можливостей.

В результаті добору необхідних форм, методів і засобів навчання, взаємозв’язку і єдності поставлених завдань була досягнута мета уроку, а саме: закріпити в учнів уміння застосовувати таблицю множення числа 4; розвивати обчислювальні уміння і навички; формувати логічне мислення, вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

На уроці використано такі методи навчання: «Мозковий штурм», гра «Правильно – неправильно», робота в парах, в групах.

В результаті використання на уроці комп’ютера, мультимедійного проектора, презентації, відповідного музичного та естетичного супроводу формується компетентна особистість молодшого школяра.

Информация к новости
 • Просмотров: 1070
 • Автор: instytut
 • Дата: 6-11-2014, 11:14
6-11-2014, 11:14

ХАРАКТЕРИСТИКА НАОЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЮ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Категория: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

У представлених матеріалах з досвіду роботи Світлани Михайлівни Ганевич, учителя географії Чернівецької спеціальної школи-інтернат №4 розкрито сутність методів наочності, які виконують важливу пізнавальну та корекційну функції і сприяють максимальній корекції психофізичних вад розвитку дитини. Схарактеризовано наочні методи навчання та їхній вплив на розвиток та корекцію пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами на уроках географії

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Партнери сайту a-yak.net - А як...? Розповідаємо про все, що покращує життя

Архiв новин

Лютий 2019 (132)
Січень 2019 (214)
Грудень 2018 (164)
Листопад 2018 (250)
Жовтень 2018 (175)
Вересень 2018 (85)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше