Інформація
 • Переглядів: 0
 • Автор: instytut
21-11-2016, 17:03

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Логопед, учитель-методист Мельник Зоя Михайлівна на своєму занятті «Диференціація звуків П-Б» підбирала дидактичний матеріал, вправи, ігри, враховуючи мовленнєві, фонематичні, лексико-граматичні, психологічні особливості дітей, загальний розвиток мовлення. Все це сприяло розвиткові розумових здібностей і мовлення, удосконалювання загальної, дрібної та артикуляційної моторики.

Цікаві дидактичні ігри, яскравий наочний матеріал розвивали зорове сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення, силу голосу.

Такісучасні методи корекції усного та писемного мовлення, розвитку правильної звуковимови можна використовувати вчителями, вихователям, працюючи з дітьми із ЗНМ.

Завантажити

 

Інформація
 • Переглядів: 142
 • Автор: Moderator
2-09-2016, 06:04

Свято Першого дзвінка в ЧОНРЦ №1

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Інформація
 • Переглядів: 195
 • Автор: instytut
2-06-2016, 10:33

Навчання дітей з порушенням слуху: сучасні тенденції та технології

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Виходячи із низки першочергових завдань сучасної спеціальної школи, а саме – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання та вміння вчитися; соціалізація, адаптація та інтеграція в суспільстві дітей з психофізичними порушеннями розвитку, педагоги нашої школи обрали для вивчення, аналізу та надбання власного практичного досвіду методичну проблему: «Застосування інноваційних педагогічних технологій в навчально-корекційному процесі як засіб підвищення якості і доступності освіти, сприяння особистісному розвитку та соціалізації школярів з порушенням слуху».

Головною метоюдіяльності педагогічного колективу у реалізації даної проблеми є створення умов длярозвитку дитини з порушенням слуху вяких вона відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, відчуває себе частиною соціуму, його невід’ємною ланкою.

Забезпечення сучасного рівня освіти дітей з особливими освітніми потребами тісно пов’язане з інноваційними педагогічними технологіями, які є значним чинником та резервом розвитку дитини, формування в неї здатності до самостійності, самовдосконалення, самореалізації та самооцінки. Зміна стилю мислення педагога, переорієнтація на розвиток особистісного потенціалу школяра, сприяє впровадженню в практику інноваційних освітніх технологій відповідно до індивідуальних особливостей дітей. Інноваційні педагогічні технології крім відповідей на питання «Чому навчати?», «Для чого навчати?», «Як навчати?» дають відповіді на питання «Як навчати результативно.»

Інновації, які охопили сучасну освіту, органічно вплітаються в навчально-виховний процес нашої школи, вчителіактивно запроваджують їх і в результаті їх уроки вирізняються:

·сучасністю (постійним прагненням до новизни й удосконалення змісту);

·оптимальністю (спробами досягти навчально-виховних цілей при економному використанні часу);

·інтеграцією (синтезом знань із мови, літератури, історії, художньої культури, краєзнавства, музики, живопису, театрального мистецтва тощо);

·науковістю (опорою на досягнення сучасної науки).

Застосування педагогами стратегій розвитку критичного мислення (кубування, сенкан, асоціативний кущ, діаграма Вена, сюрприз,семантичної карти - знаємо - хочемо дізнатися - дізналися ), продуктивних видів роботи технології розвивального навчання (завдання на уточнення лексичних значень слів, тренування у синтаксичній побудові та граматичному оформленні словосполучень та речень, лексико-стилістичні вправи на матеріалі спостережень), залучення учнів до проектної діяльності (учні розробляють доступний для їх рівня проект - малюнок, пошук необхідної інформації та інше), організація інтерактивного навчання (робота в парах, в групах, гра) сприяють формуванню в учнів здатності до самостійного перенесення засвоєних таким чином понять в нові умови.

Однією з особливостей сучасної системи освіти дітей з порушенням слуху є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.Потрібно не тількипросувати вперед інноваційніметоди, але й не забувати про традиційніметоди, які не меншдієві, а в іншихвипадках без них просто не обійтися. Необхідно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були упостійному взаємозв'язку і доповнювали один одного. Ці два поняття мають існувати на одному рівні.

Пропонуємо вашій увазі розробки уроків з використанням інноваційних педагогічних технологій в поєднанні з традиційною спеціальною методикою які складали практичний модуль Всеукраїнського науково-методичного семінару «Навчання дітей з порушенням слуху: сучасні тенденції та технології», який проходив у нашому закладі 19-20 травня 2016 року.


Інформація
 • Переглядів: 205
 • Автор: instytut
8-04-2016, 10:14

У своїй статті автор хоче розкрити тему супроводу дітей раннього віку з особливими освітніми потребами в Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центру № 1

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Здійснення комплексного супроводу дітей раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку в умовах оновленого освітньо-реабілітаційного простору

Савчук Олена Орестівна,
директор Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1

Інформація
 • Переглядів: 953
 • Автор: instytut
27-11-2014, 10:00

Таблиця множення числа 4. Розв’язування прикладів і задач на 2-3 дії. Збільшення числа у кілька разів

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Основними принципами навчання математики дітей з особливими освітніми потребами є органічне поєднання корекційного навчання і виховання, засвоєння знань і розвиток пізнавальних можливостей учнів, формування ключових компетентностей, а саме: вміння вчитись, загальнокультурних компетентностей, соціальних, здоров’язбережувальних предметних компетентностей.

Згідно плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів вчителем 4 класу Сохацькою Г.М. проведено відкритий урок – мандрівку з математики «Таблиця множення числа 4. Розв’язування прикладів і задач на 2-3 дії. Збільшення числа у кілька разів.»

Урок –мандрівка до осіннього лісу є творчим і надзвичайно цікавим для учнів молодших класів, бо він сприяє розвитку пізнавальної діяльності, підвищує увагу, розвиває зорову і слухову пам’ять, формує в школярів вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Проведення уроку спрямовувалось на всебічний розвиток особистості кожного учня з урахуванням індивідуальних психофізичних особливостей і пізнавальних можливостей.

В результаті добору необхідних форм, методів і засобів навчання, взаємозв’язку і єдності поставлених завдань була досягнута мета уроку, а саме: закріпити в учнів уміння застосовувати таблицю множення числа 4; розвивати обчислювальні уміння і навички; формувати логічне мислення, вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

На уроці використано такі методи навчання: «Мозковий штурм», гра «Правильно – неправильно», робота в парах, в групах.

В результаті використання на уроці комп’ютера, мультимедійного проектора, презентації, відповідного музичного та естетичного супроводу формується компетентна особистість молодшого школяра.

Інформація
 • Переглядів: 579
 • Автор: instytut
6-11-2014, 11:14

ХАРАКТЕРИСТИКА НАОЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТА КОРЕКЦІЮ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

У представлених матеріалах з досвіду роботи Світлани Михайлівни Ганевич, учителя географії Чернівецької спеціальної школи-інтернат №4 розкрито сутність методів наочності, які виконують важливу пізнавальну та корекційну функції і сприяють максимальній корекції психофізичних вад розвитку дитини. Схарактеризовано наочні методи навчання та їхній вплив на розвиток та корекцію пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами на уроках географії
Інформація
 • Переглядів: 460
 • Автор: instytut
7-10-2014, 16:21

Розвиток самосвідомості дитини

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Розвиток самосвідомості дитини, духовний і психічний світ, можливість фізичної та соціальної адаптації, життєдіяльності залежить від того, які взаємини панують у сім’ї. Досвід, який дитина набуває в родині, визначає її індивідуальну поведінку та життєві цінності.

Інформація
 • Переглядів: 1114
 • Автор: instytut
2-06-2014, 10:05

Використання інтерактивних методів у початковій школі

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

<!-- [if gte mso 9]> 800x600

 

Шпарик Галина Володимирівна, учитель початкових класів Вижницької ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст.. ім.. Н.Яремчука. Працює над проблемою "Використання інтерактивних методів у початковій школі”. Вважає, що саме інтерактивні методи  створюють комфортні умови навчання, роблять продуктивним навчальний процес, створюють доброзичливу атмосферу.

Окремі техніки інтерактивного навчання використовує на уроках:

Діаграма Венна (учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями, приймають рішення, мають змогу зробити відкриття).

Робота в парах розвиває навички спілкування, пошук компромісів, знаходження спільного розв’язання проблеми.

Займи позицію (утворені групи обговорюють свою позицію).

Мікрофон (навчає учнів дискутувати, надає можливість усім по черзі висловлювати свою думку).

"Метод Прес”: діти висловлюють свою думку про твердження, використовуючи ключові слова:

Я вважаю, що…

Оскільки…

Наприклад…

Таким чином…

„Метод Прес” виробляє і формує аргументи, власну думку з дискусійного питання, формує вміння переконувати інших.

Для підвищення організації самостійної пізнавальної діяльності учнів вчитель використовує на уроках мультимедійну підтримку.

Практика показує, що застосування інтерактивних методів дає можливість раціональніше використовувати час уроку, зробити його цікавим і неповторним.

 

 

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE <!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Інформація
 • Переглядів: 507
 • Автор: instytut
15-05-2014, 09:58

Метали

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Варварюк Світлана Петрівна, учитель хімії, заступник директора з навчальної роботи Вижницької ЗОш-інтернату І-ІІІ ст.. ім.. Н.Яремчука.

Вважає, що одним із завдань вчителя сучасної національної школи є розвиток кожної дитини як неповторної індивідуальності. На своїх уроках приділяє велику увагу формуванню в учнів творчого потенціалу, прагненню до самостійності в пізнавальній діяльності, вмінню ставити і вирішувати нові проблеми. Педагог впроваджує в навчальний процес різноманітні системи індивідуального і диференційованого навчання.

Основною метою для себе вважає необхідність пробудити в душі школяра інтерес до знань, виховати комунікативну, готову до змін, що постійно відбуваються в житті, особистість.

Вчительдосягає цього тільки за допомогою активного навчання. Одним із різновидів активного навчання вважає інтерактивні технології.

Сутність інтерактивного навчання педагог вбачає в тому, що саме завдяки різним його формам, організовує пізнавально – навчальну діяльність учнів таким чином, що вони самостійно розв’язують певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання.

Варварюк С.П. в основу своєї роботи покладає справжню глибоку повагу до учня, до його особи, створення атмосфери взаєморозуміння, доброзичливості, щирості, дружніх відносин, педагогічного співробітництва.

Дотримується принципів навчання: свідомості, наочності, систематичності, міцності, доступності, науковості, зв’язку навчання з життям. Для кращого розвитку розумових можливостей школярів, їхніх пізнавальних інтересів у процесі навчання старається систематично застосовувати різні типи нестандартних завдань та задач з логічним навантаженням. Також на уроках хімії використовує цікавинки, завдання для інтелектуального самовдосконалення, головоломки, ребуси, задачі – казки, задачі – вірші. Творчі завдання допомагають вчителю розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Зміст завдань добирає так, щоб він сприяв розвиткові гнучкості і широти мислення, які так необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач.

Педагог застосовує активні методи навчання на різних етапах навчання, вони виконують головну функцію – бути формою співпраці у процесі навчання, створювати умови для самостійного навчання. Інтерактивні методи сприяють тому, що учні опановують усі рівні пізнання: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання, розвивають критичне мислення, рефлексію, уміння розмірковувати, розв’язувати проблеми.

Активізація навчально – виховного процесу через впровадження у практику інтерактивних технологій сприяє зростанню інтелектуального, духовно – морального і культурного потенціалу нації, що передбачено Національною доктриною розвитку освіти.

Інформація
 • Переглядів: 492
 • Автор: instytut
10-04-2014, 15:30

Імунітет. Види імунітету

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

<!-- [if gte mso 9]> 800x600

 

Клим Лариса Іллівна, вчитель біології Вижницької ЗОШ-інтернату, основною ознакою доброго уроку вважає можливість дітей жити на уроці цікавим, насиченим життям. А для цього свої  уроки  вчитель пронизує духом пошуку  та  творчості.  

         Вчителька вважає, що на сьогодні домінантою у школі є не просто сума емпіричних та теоретичних знань (що безперечно є основою), а вміння використовувати набуті знання на практиці і висловлювати своє ставлення до тієї чи іншої теми, проблеми, гіпотези чи теорії.

У своїй роботі педагог використовує технологію біологічних задач. Біологічні задачі принципово відрізняються від інших тим, що спрямовані на живі об’єкти, кожен з яких неповторний. Для їх розв’язання необхідно не просто багато знати про закономірності життя, а й вміти застосовувати знання з фізики, хімії математики, вміти придумувати, абстрагувати, доводячи ту чи іншу версію. Біологічна задача, на думку вчителя, не обов’язково має мати одну відповідь, а може бути і без відповіді, тобто мати лише версії розв’язання. Задачі використовує на різних етапах уроку.

Використання презентацій на уроках біології активізує процес навчання, залучає школярів до активної пізнавальної діяльності завдяки новизні та нетрадиційності викладання нового матеріалу.

 

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <!-- [if gte mso 9]> <!-- [if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Інформація
 • Переглядів: 635
 • Автор: instytut
17-03-2014, 16:45

Гра – як корекція мовних дефектів

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Усі батьки мріють, щоб їхня дитина росла здоровою, розумною. А ставши дорослою досягла успіхів у житті. Але чи прикладаємо ми для цього максимум зусиль?

Наша мета показати , як за допомогою простих та доступних предметі допомогти дитині розвиватися повноцінно та перетворитинавчання в гру.
Інформація
 • Переглядів: 1549
 • Автор: instytut
17-03-2014, 16:44

Гра-драматизація казки « Теремок» з елементами логопедичних ігор

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Продовжувати розвиватимовлення дітей під часнетрадиційною роботою з казкою. Закріпити знання проказку, вміння впізнаватиза описом героїв,які зустрічаються указці, впізнавати іназивати казкового герояза допомогою «маски-емоції», тахарактеризувати емоційний станконкретного героя. Формувативміння відповідати повнимиреченнями на завдання,що потребують відповіді,слухати один одногоі доповнювати відповідітоваришів. Збагачувати словниковийзапас у дітейскоромовками, прислів’ями продружбу і добро.Розвивати зв’язне мовлення,пам'ять, мислення, зосередження, увагу, творчіздібності.

Інформація
 • Переглядів: 1080
 • Автор: instytut
3-02-2014, 14:38

Мислення й свідомість. Психічні процеси

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Михайлюк Тамара Іванівна, вчитель біології КЗ «Селятинська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів».

Тема «Мислення й свідомість. Психічні процеси» (урок систематизації та узагальнення знань (урок-гра, 9 клас)).

З метою підвищення інтересу до біологічних знань, розвитку творчого мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки та організацію колективної розумової діяльності учнів необхідно урізноманітнювати навчальний процес.

Значне місце серед активних форм навчання з біології посідає гра. Саме під час гри учні активізують свою пізнавальну діяльність, вони окрилені духом творчості, змагання й бажання перемогти.

В матеріалах уроку простежується основне завдання – встановити зв’язок між вищою нервовою діяльністю (ВНД) і психікою та їх значенням у житті людини. Зосереджено увагу в основному на розгляді психічних процесів, що відбуваються в мозку людини, дослідженні їх анатомо-фізіологічних основ.

Гру доцільно проводити наприкінці вивчення розділу " Біологічні основи поведінки людини ”. Узагальнюючий урок-гра складається з 4 конкурсів і в кожному з них команді необхідно виконати творче завдання. Свої відповіді гравцям потрібно чітко обгрунтовувати.

Матеріал уроку стане в пригоді учням та вчителям, допоможе школярам пізнати таємниці людської психіки, зрозуміти, що психіка цілісна, і в ній усе з усім зчеплене й усе від усього залежить.

 

Інформація
 • Переглядів: 795
 • Автор: instytut
4-11-2013, 11:54

Творчість, новизна, нестандартний підхід до проведення виховних заходів - основне кредо діяльності вихователя Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру № 1 Микосянчик Ю. М.

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

Юлія Миколоївна використовує особистісно зорієнтований підхід до кожного учня, впроваджує інноваційні технології навчання і виховання, поважає гідність, цінує неповторність, розвиває творчі здібності учнів. Пропонуємо Вашій увазі конкурс знавців історії Чернівців «Секрети старого міста».
Інформація
 • Переглядів: 841
 • Автор: instytut
14-06-2013, 09:11

Зображення романтики подорожей у романах Ж.Верна

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інтернатні заклади трудове навчання

На взірцях світової літератури Никифоряк Галина Степанівна, вчитель світової літератури Сторожинецької ЗОШ-інтернату, спеціаліст вищої категорії, вчить своїх учнів бути милосердними, терплячими, толерантними, гідними високого звання людини.

Педагогічним кредо вчителя Никифоряк Г.С. єпоетичні рядки східного філософа Джафара Рудакі: «Знання для серця - світоч найясніший, знання для тіла - панцир найміцніший». Саме для забезпечення своїх вихованців міцним панцирем знань Галина Степанівна працює над методичною проблемою: «Рольово-ігрові проекти у поєднанні із літературно-творчими у процесі вивчення світової літератури». Вчитель впевнена, що покликання художньої літератури через розвиток здібностей, через співпереживання вдосконалювати особистість учнів, їх духовну сутність.

Вчитель творчо організовує навчально-виховний процес. У її доробку - інтерактивні методи навчання, особистісно зорієнтований підхід до викладання предмета. Впроваджуючи у навчально- виховний процес різноманітні форми і методи навчання, формує творчу особистість, стимулює учнів до активної діяльності, вчить розмірковувати, узагальнювати, формувати та висловлювати власні думки. Переважають прийоми, спрямовані на організацію самостійного пошуку, аналізу, творчу роботу, імпровізацію.

З метою розвитку в учнів творчої уяви і фантазії, вчитель використовує такі прийоми як діалог, словесне малювання. Часто на уроках створює проблемні ситуації, що сприяє розвитку критичного мислення у школяра. Розвиваючи творчі здібності учнів, використовує фронтальні та індивідуальні форми роботи; роботу в парах, малих та великих групах, застосовує інтерактивні методи навчання: рольова гра, коло ідей, брейн –ринг, тощо.

На уроках літератури вчитель практикує впровадженняпроектної діяльність, яка дає змогу учням краще засвоїти інформацію. Основа методу проектів, на думку Галини Степанівни, - розвиток самостійності учнів у пізнавальній діяльності, як запорука творчого підходу у вивченні літератури.

Тому під час вивчення літературного твору, діти під керівництвом вчителя визначаютьідейно-емоційну оцінку твору, що є необхідною умовою подальшої діяльності учнів з проектування.

Під час вивчення біографії письменників учні працюють над такими проектами: « Анкета письменника», « Прес – конференція» або «Інтерв’ю» . Це рольові проекти. На уроках розвитку зв’язного мовлення школярі виконують та репрезентують міні-проекти, наприклад, «Сценарій до рекламного ролика», «Розробка рекламного постера», які є складовими довготривалих проектів. Весь процес виконання міні-проекту, усвідомлення мети і задач до презентації, оцінки та самооцінки – відбувається на уроці.

Назад Вперед

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2017 (72)
Грудень 2016 (207)
Листопад 2016 (256)
Жовтень 2016 (219)
Вересень 2016 (237)
Серпень 2016 (87)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ