Інформація
 • Переглядів: 1
 • Автор: instytut
1-12-2016, 18:24

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Використання нестандартних уроків під час викладання інформатики 

Одним з основних завдань, що стоять перед сучасною школою, є навчання учнів самостійно мислити, виховання активного ставлення до здобування знань, розвиток їх інтелектуальних і творчих здібностей.

Новизна застосування нестандартних уроків полягає в тому, що в них розглянуто можливість сформувати в єдності пізнавальну, комунікативну та інформаційну компетентності учнів при навчанні інформатиці в основній школі на основі систематично організованої діяльності по підготовці та проведенню нестандартних уроків.

Представляємо розроблений проект, в якому зазначено сутність проблеми та її значущість, актуальність обраної теми, визначено коло питань, які необхідно розглянути для найповнішого розкриття теми. Звертаємо увагу на технологію «Перевернутого класу» під час викладання інформатики». Тут описаносуть такої методики та подано авторську розробку нестандартного уроку інформатики у 9 класі з теми «Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби». У комплекті пропонується авторська розробка та мультимедійний супровід практичної роботи №5 «Захист комп’ютера від вірусів» із застосуванням технології «Перевернутого навчання».

 Завантажити

 

 

Матеріал опрацювала, упорядкувала та підготувала до розміщення

на сайті Г.Скрипська, завідувач науково-методичного центру

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО

Інформація
 • Переглядів: 321
 • Автор: Moderator
 • 0
26-11-2016, 21:08

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2016/2017 н.р.

Категорія: Інформатика / Учнівські олімпіади з базових дисциплін

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2016/2017 н.р.

Інформація
 • Переглядів: 103
 • Автор: Moderator
 • 0
31-10-2016, 14:18

Всеукраїнська навчальна школа з програмування

Категорія: Інформатика / ІППОЧО

Інформація
 • Переглядів: 80
 • Автор: instytut
19-09-2016, 09:06

Візуальне програмування

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Існує багато середовищ програмування, які дозволяють створювати різноманітні програми. До появи операційної системи Windows всі середовища програмування працювали під MS DOS. В таких середовищах програмування досить складно створити графічний інтерфейс власної програми. Синій екран процедурного середовища програмування та введення команд робить програмування нецікавим. З появою системи Windows ситуація в програмуванні змінилась. Написання програми, яка буде працювати під Windows, суттєво відрізняється від програмування під DOS. Тому були розроблені об’єктні або візуальні середовища. Зараз існує багато середовищ програмування, які дозволяють створити програму, яка має графічний інтерфейс та всі елементи віконного інтерфейсу Windows. Це такі, як Visual C++ та C#, Delphi, Java, Visual Basic та інші.

Як переконує нас у своїй роботі Палагнюк Віталіна Іванівна, учитель інформатики, вищої кваліфікаційнї категорії, ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської,

саме вивчення візуального програмування дозволить ліквідувати у свідомості школяра прірву між програмами, з якими він постійно має справу і так званими програмами, які йому доводиться писати на уроках інформатики. Сучасне програмування нерозривно пов’язане з візуальними середовищами. Абсолютна більшість прикладних програм — редакторів, баз даних, електронних таблиць, тестерів, веб-додатків і ігор, працюють у вікнах візуального середовища. Із цієї причини і їх програмування має вестися відповідними мовами. Тому курс програмування в школі без візуального програмування виглядає логічно незавершеним. Пропонуємо методичну розробку В.Палагнюк з електронним супроводом «Проектування та розробка програмного забезпечення засобами візуальної розробки програм».

 

 

 

 

Матеріали опрацювала, анотувала та підготувала
до розміщення на сайті:

завідувач науково-методичним центром

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО

Ганна Скрипська

 

Інформація
 • Переглядів: 144
 • Автор: instytut
1-06-2016, 09:25

Реалізація міжпредметних проектів з інформатики та фізики

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Метод проектів – це спеціально організований учителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій, що завершуються створенням творчого проекту. Сам проект – це своєрідна тріада: задум – реалізація – продукт. Звичайно, проектною діяльністю треба доповняти навчальний процес, щоб вона була не замість уроків, а разом з уроком. Це дасть змогу учням найповніше виявити свої здібності. Вибираючи тематику проектів, вчителі повинні орієнтуватися на вимоги навчальної програми та професійні інтереси і здібності учнів.

Представляємо роботу Юрія Івановича Лучика, учителя учитель фізики та інформатики Мамаївського ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2. У своїй роботі Ю.Лучик пропонує методику проектного навчання – як корисну альтернативу класно-урочній системі, але вона аж ніяк не повинна витісняти її. Архів роботи вміщує авторську розробку тематики, а також додатки розроблені учителем та реальні робочі проекти учнів.

 

 

Матеріали опрацювала, анотувала та підготувала
до розміщення на сайті:

завідувач науково-методичним центром

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО

Ганна Скрипська

 

Інформація
 • Переглядів: 196
 • Автор: instytut
11-05-2016, 12:00

Використання хмарного середовища в навчально-виховному процесі. Office 365

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

У сьогоденні надзвичайно популярні так звані хмарні технології або хмарні обчислення (Cloudcomputing). Цей термін став вживатися в світі інформаційних технологій з 2008 року. Першою людиною, який виголосив словосполучення «cloudcomputing» був Ерік Шмідт - генеральний директор компанії Google.

 

Інформація
 • Переглядів: 135
 • Автор: instytut
8-04-2016, 10:08

Використання мультимедійних навчальних комплексів на уроках інформатики у початковій школі

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Коли молодші школярі вдома розповідають про урок інформатики як про такий де можна погратися, то у батьків виникає питання: на уроці інформатики ми «граємось» чи «працюємо»? Гарне питання, і воно має відповідь – на уроці інформатики ми працюємо граючи в інтелектуальні ігри.

Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями. Як домогтися високої якості навчання на кожному уроці? Це питання хвилює сьогодні кожного педагога. Відповідь пропоную відшукати, зокрема, у роботі «Використання мультимедійних навчальних комплексів на уроках інформатики у початковій школі». Педагогічне дослідження важливих програмних застосунків провела Власова Тетяна Василівна, вчитель інформатики Комарівського НВК Кельменецького рацйону.

 

Матеріали опрацювала та підготувала до розміщення на сайті

завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін

ІППОЧО

Г.Скрипська

 

Стаття надрукована у інформаційно-методичній газеті «Освіта Буковини» №7 від 19 лютого 2016 року

Інформація
 • Переглядів: 309
 • Автор: instytut
30-12-2015, 08:46

Практична робота «Введення тексту»

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Навчити створювати текстові документи, вводити та редагувати текст засобами текстового процесора,вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості, засвоїти правила введення тесту.
Інформація
 • Переглядів: 272
 • Автор: instytut
30-12-2015, 08:43

Застосування ігрових методів на уроках інформатики в початкових класах

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

 

Початковий етап навчання інформатики носить розвиваючий характер і покликаний закласти основи загальної інформаційної культури школярів, дати початкові уявлення про інформацію та інформаційних процесах в навколишньому світі, стати основою інтеграції предметів початкової школи.
У роботі  Діани Георгіївни Ганущак,учителя інформатики
Чагорська ЗОШ І-ІІІ ст.,проаналізовано основні способи формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики,   розглянуто  дидактичні  можливості  використання різних  ігрових методів,  розглянуто активізацію й інтенсифікацію процесу, ігрову діяльність на уроках інформатики використовують у ролі елементів уроку або його частини (запровадження, пояснення, закріплення, вправи, контролю). Пропонуємо до використання дану роботу, зокрема  доцільно її застосування під час уроків закріплення, систематизації чи повторення матеріалу.

Матеріали опрацювала та підготувала
до розміщення на сайті  Г.Скрипська

Інформація
 • Переглядів: 417
 • Автор: instytut
16-06-2015, 14:56

Технології обробки інформації в середовищі електронних таблиць(румунською мовою)

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Одним з найважливіших засобів опрацювання та зберігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати деякий документ або бути частиною іншого документа. Електронні таблиці призначені для формування табличних документів з використанням чисел, текстів і формул, які використовують для автоматизації обчислювального процесу, а також для подання табличних даних в графічній формі.

Опанувавши EXCEL, учні мають змогу використовувати електронні таблиці для швидкого та ефективного виконання досить складних обчислень із застосуванням вбудованих (і створених користувачем) математичних функцій, створення діаграм, графіків, географічних карт тощо. Це найпереконливіший доказом того, що опанування даною програмою є дуже необхідним, як для учнів так і для вчителів! Пропоную до використання роботу Товарницького Мірчі Васильовича, вчителя інформатики вищої категорії Чернівецької гімназії №6. Основний текст роботи викладено румунською мовою.

 

Матеріали опрацювала та підготувала
до розміщення на сайті методист ІППОЧО Г.Скрипська

 

 

Інформація
 • Переглядів: 499
 • Автор: instytut
28-04-2015, 17:48

Використання новітніх он-лайнових технологій в навчальному процесі

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Якщо ще кілька років тому вчителі переважно використовували Мережу з метою пошуку інформаційних матеріалів для забезпечення навчального процесу, то тепер ясно позначена "Освіта дорослих": теорія, досвід, перспективи.
Ще одна стійка тенденція розвитку освітнього Інтернету - це розробка вчителями власних ресурсів, створення електронних навчальних об'єктів, обмін ними і надання їх учням для навчання. Тут виникають численні проблеми: вчителям бракує компетентностей при роботі з мережними сервісами; більшість вчителів практично не має досвіду використання мережних сервісів у навчальному процесі, співпраці у розробці навчальних матеріалів, методики поєднання традиційних та мережних педагогічних технологій.
Пропонуємо до уваги Творчу роботу Капри Анжели Іллівни, вчителя інформатики Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ст.
Метою роботи є обґрунтування поняття інформатичного освітнього продукту on-line, класифікація та можливості використання таких продуктів у професійній діяльності вчителя.

Матеріали опрацювала та підготувала
до розміщення на сайті методист ІППОЧО Г.Скрипська
Інформація
 • Переглядів: 425
 • Автор: instytut
20-01-2015, 08:02

Комп’ютерні віруси та антивірусні програми

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

На даний час програми-шкідники являють собою одну з найбільших проблем в інформаційній безпеці.
Щоденно спеціалізовані ресурси Інтернету сповіщають про появу нових та й різноманітних модифікацій старих програм.
Загальновідомо, що комп’ютерний вірус – це спеціально розроблена програма, здатна самостійно поширюватися, створювати власні копії,
приєднувати їх до інших файлів з метою псування інформації, створюючи перешкоди в роботі комп’ютера.
Зрозуміло, що для комп'ютера розробляється багато різнних програм. Та чи всі,
із розроблених, програми потрібні компютеру? Таке ключове питання ставить перед
собою Янковський Віктор Олегович,вчитель Великокучурівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Сторожинецького району у представленій роботі.
Пропонуємо розробку уроку за активною формою навчання на тему «Комп’ютерні віруси та антивірусні програми».


 Матеріали опрацювала та підготувала
до розміщення на сайті методист ІППОЧО Г.Скрипська

Інформація
 • Переглядів: 580
 • Автор: instytut
9-12-2014, 10:52

Новітні тенденції у створенні презентацій

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Хмарні технології набувають все більшого значення у професійній діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Пояснюють це, перш за все, новими можливостями для представлення динамічних і актуальних, що базуються на Інтернет-технологіях, електронних додатків для освіти.

Представляємо веб-дослідження Федор Лесі Мирославівни вчителя інформатики вищої категорії Чернівецької гімназії № 5, Чернівецької міської ради. Використовуючи хмарні технології в своїй педагогічній практиці Федор Л.М. пропонує вчителям свій досвід. У роботінаводяться основні характеристики програмного забезпечення, як послуги мережі Інтернет для освіти, провідних компаній. Описуються онлайн-сервіси, даються адреси відео-уроків, які допоможуть вчителям оволодіти хмарними сервісами для підвищення рівня професійної діяльності. Матеріали представлені у двох файлах – текстовому редакторі та демонстрації презентацій.

Матеріали опрацювала та підготуваладо розміщення на сайті

методист науково-методичного центру природничо-математичних

дисциплін ІППОЧО Г.Скрипська

Інформація
 • Переглядів: 497
 • Автор: instytut
16-10-2014, 09:24

Радість успіхам у навчанні

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

"Учитель - це скрипаль дитячих сердець і як він поведе смичком, таку мелодію і почує" - цією цитатою В.О.Сухомлинського керуються вчителі природничо-математичного циклу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38:
Бурега Наталія Георгіївна та Харченко Галина Дмитрівна. Пропонуємо до уваги розроблений та реалізований бінарний урок математики та інформатики у 6 класі за темою "Знаходження дробу від числа з реалізацією завдань в графічному редакторі".
До архіву матеріалів входять:
1. Розширений план уроку
2. Наскрізна презентація до уроку
3. Фізхвилинка
4. Фотоархів уроку, проведеного в рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичного циклу 15 жовтня 2014 року.

Інформація
 • Переглядів: 1181
 • Автор: instytut
12-09-2014, 11:54

Розвиток критичного мислення учнів на уроках інформатики

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Інформатика

Розвиток критичного мислення — це дуже важливий аспект не лише у вивченні предметів, а й в повсякденному житті. Погоджуємось, що багато вже написано про технологію: «Розвиток критичного мислення», але кожен з нас творчо підходить до вибору та використанню методів та технологій навчання. Саме такий творчий підхід, з використанням арт-технологій, пропоную до вашої уваги у творчому проекті Савицького Романа Анатолійовича, вчителя інформатики вищої кваліфікаційної категорії Грозинецького НВК І – ІІІ ст. Хотинського району. Вчитель наголошує: «кожна дитина має певні здібності. Моє завдання — відшукати найменші пагінці таланту, розвивати їх. Адже в майбутньому трудовому житті стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре око, хороший смак, образне мислення. Усе це розвивається під час виконання різних творчих робіт на уроках інформатики. Важливо на уроці використовувати проблемні завдання. Наявні в них суперечності викликають дискусію, спонукають до роздумів, пошуків і певних висновків.»

До комплекту творчого проекту додано презентацію, як супровід основного матеріалу, там розташовані фотоматеріали та ілюстрації до основних тез роботи. Цей матеріал доцільно використовувати при підготовці завдань з інформатики. А також для творчого поєднання елементів уроку критичного мислення та відповідних стратегій цієї технологій з традиційними методами вивчення предмету інформатика.

 

Матеріали опрацювала та підготувала
до розміщення на сайті методист ІППОЧО Г.Скрипська

Назад Вперед

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2017 (72)
Грудень 2016 (207)
Листопад 2016 (256)
Жовтень 2016 (219)
Вересень 2016 (237)
Серпень 2016 (87)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ