Інформація
 • Переглядів: 159
 • Автор: Moderator
 • 0
18-11-2016, 10:30

Методичне об'єднання фізиків на Путильщині

Категорія: Фізика / Путила

Інформація
 • Переглядів: 183
 • Автор: instytut
7-06-2016, 17:10

Впровадження інформаційних технологій в освіту як логічний і необхідний крок у розвитку сучасного світу

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Впровадження інформаційних технологій в освіту як логічний і необхідний крок у розвитку сучасного світу.
Розвиток сучасного суспільства неможливий без використання інформаційних технологій. Матеріали з досвіду роботи викладача фізики та інформатики Новоселицького медичного коледжу БДМУ Е.С.Кордуняна містять дослідження проведені на базі навчального закладу демонструють позитивні зміни в навчальних досягненнях студентів. Творче використання педагогами методичних напрацювань автора стане в нагоді вчителям при викладанні курсу фізики.
Інформація
 • Переглядів: 178
 • Автор: instytut
26-04-2016, 11:06

Із досвіду позааудиторної роботи в кабінеті фізики

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

В основі функціонування системи позааудиторної роботи лежить ряд принципів та вимог, що визначають напрямки педагогічного впливу на особистість. Вони відповідають цілям та задачам усієї позааудиторної роботи з фізики та показують суть педагогічної діяльності викладача – організатора позааудиторної роботи. В статті відображено зв'язок навчання із життям нвчального закладу, зміст, мотиви, форми та методи позакласної роботи з фізики. Слід мати на увазі, що участь студентів у позааудиторній роботі з фізики є добровільною.
Дана стаття, в певній мірі, буде корисною вчителям фізики в організації проведення позауроної роботи з фізики.

 Матеріали підготував та опрацював – А.П.Андрух, методист ІППО ЧО
Інформація
 • Переглядів: 611
 • Автор: instytut
12-12-2014, 11:14

БУДЬМО ЗНАЙОМІ: Я – ФІЗИКА!

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Саме нетрадиційні уроки з фізики дозволяють детально і послідовно вирішувати проблему розвитку розумових здібностей та психічних особливостей учнів.

Ставлення дітей до цих уроків є надзвичайно позитивним: відсутня скутість, закомплексованість, страх помилки чи негативного результату.

На таких уроках вчитель отримує можливість вивчення індивідуальних і вікових особливостей учнів, що є важливою психологічною базою. Такі уроки подобаються учням, вони дають можливість для самовираження, самореалізації дитини в класі, розкриттю творчих здібностей і задатків учнів, розкривають ораторську майстерність дітей.

Розробку нетрадіційного першого уроку фізики в 7 класі пропонує вчитель Михайлівського НВК Каменюк В.К.

Інформація
 • Переглядів: 588
 • Автор: instytut
17-09-2014, 17:37

Світлові явища

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Важливу роль в стимулюванні учнів вивчати фізику відіграє позакласна робота з предмету. По можливості потрібно застосовувати різноманітні за змістом і формою їх проведення, бо одноманітність викликає нудьгу і стомлює. Цікавим для учнів є проведення заходів у формі змагань. Одним з його видів є фізичний КВК. Пропонуємо розробку тематичного КВК у 7 класі з теми "Світлові явища", який бажано проводити після закінчення вивчення теми.
Інформація
 • Переглядів: 605
 • Автор: instytut
15-08-2014, 11:08

Будова речовини

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Навчити учнів мислити нестандартно, формувати прийоми розв’язування фiзичних задач, розвинути експериментальнi умiння i дослiдницькi навички – мета кожного вчителя фізики.
У своїй творчій роботі Чевка А.С активно заохочує учнів виражати свої думки та почуття, використовувати особистісний досвід у різних видах діяльності, брати на себе відповідальність за результати власного навчання, розвивати вміння вчитися.
Саме за допомогою інноваційних технологій і намагається ця вчителька зацікавити учнів у створенні власних проектів та мультимедійних презентацій.
Матеріал опрацював та підготував методист НМЦ ПМД Андрух А.П.
Інформація
 • Переглядів: 524
 • Автор: instytut
16-06-2014, 11:11

Теплові явища. Кількість теплоти

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Інтерактивне навчання допомагає учням бути демократичними при спілкуванні з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані й об’єктивні рішення.Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, де учень та учитель є рівноправними суб’єктами навчання.

При застосуванні інтерактивних форм і методів навчання, досягається взаємозв’язок навчального, розвивального й мотиваційного компонентів навчальної діяльності, що дозволяє отримати кращі результати, ніж використання звичайних методів. Використання інтерактивного навчання під час узагальнення теми «Теплові явища. Кількість теплоти» пропонує Манкиш В.І. – вчитель фізики Драчинського ЗНЗ І-ІІІ ст., Кіцманського району.

Інформація
 • Переглядів: 744
 • Автор: instytut
15-05-2014, 10:22

“Чудеса" фізики в нашому домі"

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

"Чудеса" фізики в нашому домі"
Керівники проекту:
Ілюк К.В.,вчитель фізики Заставнівської гімназії

Інформація
 • Переглядів: 779
 • Автор: instytut
15-04-2014, 14:29

«ЧУДЕСА» ФІЗИКИ У НАШОМУ ДОМІ

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Останнім часом зростає популярність методу про­ектів у різних країнах. Через це збільшується кількість підходів до тлумачення його сутності. Саме тому, крім загального визначення сутності проектної технології, і було запропоновано обов'язкові критеріальні вимоги до її сучасного тлумачення:
• наявність освітньої проблеми, складність і акту­альність якої відповідає навчальним запитам і життє­вим потребам учнів;
• дослідницький характер пошуку шляхів розв'я­зання проблеми;
• структурування діяльності відповідно до класич­них етапів проектування;
• моделювання умов для виявлення учнями на­вчальної проблеми;
• постановка проблеми, дослідження; пошук шля­хів розв'язання, експертиза й апробація версій, кон­струювання підсумкового проекту, його захист, кори­гування і впровадження;
• самодіяльний характер творчої активності учнів;
• практичне або теоретичне значення результа­ту діяльності (проекту) і готовність до застосування (впровадження);
• педагогічна цінність діяльності (учні здобувають знання, розвивають особистісні якості, опановують необхідні способи мислення і дії).
Прикладом методу проектів є розробка теми "«ЧУДЕСА» ФІЗИКИ У НАШОМУ ДОМІ" учнями Заставнівської гімназії разом із вчителем фізики Ілюк К.В.
Матеріал підготовав методист ІППО ЧО Андрух А.П.
Інформація
 • Переглядів: 772
 • Автор: instytut
14-03-2014, 10:21

Організація самостійної роботи учнів з фізики

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Організація самостійної роботи, керівництво нею – це відповідальна і складна робота кожного вчителя. Виховання активності і самостійності необхідно розглядати як складову частину виховання, що вимагає від педагога чіткого вміння  організувати навчальний процес таким чином, щоб забезпечити максимальну активність учнів при постійно діючому зв’язку і навчити дітей самостійно працювати, активізувати, систематизувати, застосувати знання в життєвих ситуаціях.

Одним з найдоступніших і перевірених практикою шляхів під­вищення ефективності уроку, активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є відповідна організація самостійної навчальної роботи. Вона займає особливе місце на сучасному уроці, тому що учень набуває знань тільки в процесі особистої самостійної навчальної діяльності.

 

Інформація
 • Переглядів: 584
 • Автор: Moderator
5-03-2014, 10:39

Науково-дослідні роботи слухачів БМАНУМ відправлено на ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту

Категорія: Фізика / Стрічка

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації  від 19.02. 2014  №114  «Про результати проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді, членів наукових товариств, об'єднань у 2013/2014 навчальному році»
Інформація
 • Переглядів: 655
 • Автор: instytut
17-02-2014, 15:40

Експериментальне визначення коефіцієнта тертя спокою та коефіцієнта тертя ковзання

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

Пропонуємо Вашій увазі розробку уроку з фізики на тему:"Експериментальне визначення коефіцієнта тертя спокою та коефіцієнта тертя ковзання."
Інформація
 • Переглядів: 1227
 • Автор: instytut
20-01-2014, 16:34

Внесок українських вчених у розвиток космонавтики

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / Фізика

12 січня відзначається 107 річниця з дня народження С.П.Корольова – видатного творця практичної космонавтики академіка Сергія Корольова, під керівництвом якого був запущений перший в історії людства штучний супутник Землі.

Для практичного використання пропонуємо розробку уроку-конференції з фізики у 10-му класі на тему «Внесок українських вчених у розвиток космонавтики».

Назад Вперед

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2017 (72)
Грудень 2016 (207)
Листопад 2016 (256)
Жовтень 2016 (219)
Вересень 2016 (237)
Серпень 2016 (87)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ