Інформація
  • Переглядів: 2550
  • Автор: Moderator
  • Дата: 20-08-2012, 10:53
20-08-2012, 10:53

На допомогу педагогу

Категорія: Економіка / Новини

Н.К.Куриш,
методист ІППО ЧО

Вимоги суспільства, перед якими постає сьогодні наша країна та система освіти, зокрема, пов’язані з такими для молодого покоління аспектами, як: вміння орієнтуватись у повсякденному соціальному та економічному житті, майбутня професія та її вибір, планування власного бюджету та витрат, орієнтування на ринку товарів та послуг. Все це потребує від освітян не тільки створення нових навчальних курсів та оновлення змісту освіти, а й розробку таких педагогічних механізмів, що допомогли б набуттю молоддю необхідних компетентностей у сфері економічних та, зокрема, споживчих знань.
Сьогодні більшість населення України не ознайомлена із Законом «Про захист прав споживачів», не вміє ним користуватися для захисту своїх споживчих прав. Розв’язком даних проблем є споживча освіта, яка покликана озброїти учнів знаннями, сприятиме набуттю вмінь робити свій споживчий вибір, навчитись діяти, коли порушуються споживчі права, допоможе їх життєвому та професійному самоствердженні.
Формування основ економічного мислення, серед яких і споживчі знання, допомагає учням не тільки навчатись ефективно орієнтуватись в економічному просторі, а й приймати певні рішення, що стосуються планування свого подальшого життя та кар’єри, освіти, праці, вибору професії. Це також важливо і для того, щоб бути компетентним у реалізації власних прав, набутті знань та навичок для аналізу економічних подій у державі, розуміння реалій оточуючого світу, орієнтування у широкому колі послуг та товарів тощо.
Важливим завданням є продовження впровадження у навчальний процес курсу за вибором «Основи споживчих знань», оскільки його зміст сприятиме швидше адаптуватися учням до нових умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.
Навчати молодь споживчим знанням ми пропонуємо в різних аспектах:
- шляхом уведення спеціального курсу «Споживчі знання» (за рахунок варіативної складової навчального плану);
- шляхом інтеграції споживчих знань у зміст інших навчальних предметів;
- шляхом упровадження споживчої освіти у зміст позакласної та позашкільної роботи, для проведення виховних заходів.
Вивчення даного курсу учнями, ознайомлення з ним їхніх батьків дасть можливість подолати існуючі в державі масові порушення прав громадян і побудувати правову державу з цивілізованими ринковими відносинами. З цією метою запропоновано викладання курсу «Основи споживчих знань» за програмою для учнів 1-11 класів (авт. Т.В.Гільберг, А.І.Довгань, С.Л.Капіруліна та ін.). До даної програми розроблено навчально-методичний посібник за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй «Спільнота споживачів та громадські об’єднання».
Введення споживчих знань у загальноосвітні навчальні заклади пропонується здійснювати у вигляді таких моделей: однопредметної, інтегрованої та змішаної.
Однопредметна модель реалізується за рахунок уведення курсу « Основи споживчих знань» у навчальний процес з 1 по 11-й класи як курсу за вибором, акцентуючи увагу на певних компонентах знань, враховуючи вікові особливості дитини та знань з інших предметів. Такий підхід сприятиме формуванню, засвоєнню та застосуванню компетентностей споживача із подальшим прагненням до самоосвіти у галузі споживання протягом усього життя.
Курс побудовано за принципом спіралі, в основі якої лежить поглиблення знань із теми з кожним наступним роком навчання. Важливу роль при такому підході відіграють знання з інших предметів. Тому єдиний наскрізний курс «Основи споживчих знань» пропонується викладати за такою схемою:
1-й клас – «Абетка юного споживача».
2-й клас – «Перші сходинки споживання».
3-й клас – «Споживання у родині».
4-й клас – «Споживання і громада».
5-й клас – «Споживання в дії».
6-й клас – «Споживча етика».
7-й клас – «Основи раціонального споживання».
8-й клас – «Споживання і здоров’я».
9-й клас – «Права споживачів».
10-й клас – «Основи споживчих знань. Економіка споживання».
11-й клас – «Основи споживчих знань. Споживач і держава».
Переваги такого підходу полягають у можливості навчального закладу обирати будь-який із названих модулів, кожен з яких може виступати або як продовження попереднього модуля, або як окремий курс за вибором у будь-якому класі. Окрім того, кожен із названих модулів може доповнювати той чи інший навчальний предмет (наприклад, « Споживча етика» - курс «Етика» у 5-6 класах, «Споживання і здоров’я» - курси «Основи здоров’я» і «Біологія» в усіх класах, «Права споживачів» - курс «Правознавство», «Економіка споживання» - курс «Основи економіки» тощо.)
При другій, інтегрованій моделі, споживчі знання вводяться у зміст більшості навчальних предметів та гармонійно використовуються викладачами різних дисциплін. Наприклад, вчителі української мови та літератури – тексти диктантів та переказів, математики, фізики - у змісті задач, екологічні – вчителі природничих дисциплін і таке інше.
Безумовно, найбільш ефективною є змішана модель, коли споживчі знання викладаються окремим наскрізним курсом й інтегруються у зміст інших навчальних предметів.
З метою активнішого впровадження споживчих знань у навчальний процес пропонується, у випадку відсутності достатньої кількості годин на вивчення курсу, наскрізну навчальну програму курсу за вибором «Споживчі знання» для учнів 1-11 класів вивчати у будь-якому з класів, коригуючи кількість годин.
З метою формування навичок свідомої споживчої поведінки та свідомого ставлення учнів, вчителів та батьків до здоров’я та раціонального харчування пропонується навчальний курс за вибором «Здоров’я дитини – здорове харчування».
Мета курсу:
 ознайомлення учнів із загальними підходами до раціонального харчування;
 формування раціонального мислення;
 уміння робити свідомий споживчий вибір;
 формування культури здорового харчування.
Пропонований курс «Здоров’я дитини – здорове харчування» рекомендований до використання у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (3-4 класи та 5-7 класи) і забезпечується навчально-методичним комплектом, який складається з посібника для вчителя та робочого зошита учня.
З метою популяризації курсу «Основи споживчих знань» серед учнівської молоді, Міністерством освіти і науки України, спільним проектом ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс для школярів: 12-17 років – «Молодь тестує якість».
Для викладання курсів «Основ споживчих знань» та «Здоров’я дитини – здорове харчування» в загальноосвітній школі розроблено програми, методичні посібники та робочі зошити:
Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-12 кл. / Гільберт Т.В., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та інш.: За загальною редакцією Бескової Н.В., Єрохіної А.С., Максименко К.О., Овчарук О.В. – К.: Навчальна книга, 2008. – 816с
- Збірник тестових завдань для 9-12 класів до навчально-методичного
- посібника для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи споживчихзнань» /[Блінохватова А.А., Богданов С.О., Вегера С.А., - Овчарук О.В.]. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 112 с.
- Довгань А.І., Овчарук О.В., Пужайчереда Л.М., Гриценчук О.О., Оліфіра Л.М. Робочий зошит до навчального курсу за вибором для 3-4 класів ЗНЗ «Здоров’я дитини – здорове харчування»: ТОВ «Вольф» - 2010.
- Довгань А.І., Овчарук О.В., Пужайчереда Л.М., Гриценчук О.О., Оліфіра Л.М. Робочий зошит до навчального курсу за вибором для 5-7 класів ЗНЗ «Здоров’я дитини – здорове харчування»: ТОВ «Вольф» - 2012.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Жовтень 2020 (55)
Вересень 2020 (56)
Серпень 2020 (53)
Липень 2020 (50)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше