» » » » Формування життєвої компетентності дошкільника за Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі»
Інформація
  • Переглядів: 14792
  • Автор: admin1
  • Дата: 16-11-2011, 15:38
16-11-2011, 15:38

Формування життєвої компетентності дошкільника за Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі»

Категорія: Навігація / Скриня педагогічних думок / ДНЗ

Мета семінару: підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

Завдання семінару:
• визначити потреби педагогів у змінах освітнього процесу;
• розкрити сутність поняття «Життєва компетентність»;
• створити модель життєвої компетентності дитини;
• проаналізувати загальні показники компетентності дошкільника.

Очікуваний результат:
• розширення та уточнення понятійного апарату;
• поглиблення знань щодо змісту Базової програми.

Перший етап: Створення умов
Семінар проводиться у залі. Учасники розсаджуються на стільцях по колу так, щоб вони могли бачити одне одного та вільно спілкуватися у процесі семінару.
Окремо, поза колом, поставлено 5 невеликих столів та по декілька стільців навколо кожного з них – для роботи в малих групах під час проведення вправ: «Асоціації», «Модель життєвої компетентності дитини», «Дитсадок наших сподівань».
Перед початком семінару організатори пропонують учасникам зареєструватися, написати на бейджиках свої імена.

Другий етап: Ознайомлення з темою та метою семінару, регламент
роботи
Мета: надати загальну інформацію про семінар; ознайомити учасників з метою та завданнями семінару, регламентом роботи.
Матеріали: бейджики, маркери, ручки, плакати з написаними на них темою, метою, завданнями.

Третій етап Хід семінару

• Знайомство учасників – вправа «Познайомимось!»
Мета: познайомити учасників семінару; створити сприятливі умови для роботи, атмосферу довіри; зняти емоційне напруження.
Матеріали: папірці у вигляді листочка яблуні, ручки, плакат із зображенням запитань для знайомства. (Моє ім’я та прізвище, де працюю, вмію робити, найкраще виходить, про що мрію.), ватман із зображенням дерева, клей.Ведучий роздає учасникам семінару папірці у вигляді листочків яблуні, пропонує познайомитися, щоб усі могли комфортно почуватися та ефективно працювати. Протягом 3 хвилин кожен учасник повинен написати про себе інформацію за такою схемою:
• прізвище, ім’я та по батькові;
• місце роботи, посада;
• захоплення, хобі;
• мрія.

• Визначення очікувань учасників
Мета: визначити очікування учасників щодо семінару.

Вправа проводиться за методом «відкритий мікрофон». Ведучий пропонує кожному з учасників, користуючись уявним «мікрофоном», висловити свої очікування від участі в семінарі.

Запитання для обговорення:
• Як Ви вважаєте, навіщо ми виконували цю вправу?
• Чому так важливо визначати очікування на початку роботи?

Ведучий дає коротку інформацію про Базову програму розвитку дитини «Я у Світі» та про поняття компетентність – компетенція – зрілість – авторитетність.

Поняття життєва компетентність сьогодні стає дедалі вживанішим. Проте в нього подекуди вкладають різний зміст. Щоб на етапі дошкільного дитинства закласти основи компетентності як інтегральної особистісної характеристики, необхідно почати з чіткого визначення змісту цього поняття.
Оскільки поняття компетентність – компетенція – зрілість – авторитетність перебувають в одній зв’язці, детальніше розглянемо кожне з них.
Компетентність є особистісною, складною характеристикою дитини, що засвідчує достатню її обізнаність, умілість, вправність у певному колі питань. Отже, компетентність - це особистісна якість, а компетенція – коло питань, за якими зазначену якість характеризують. Іншими словами, якщо нас цікавить компетентність дошкільника, ми маємо фіксувати увагу на питаннях: Наскільки вона сформована у дитини? Наскільки самостійно виявляється? Якщо ж ідеться про компетенцію, нас цікавлять насамперед напрями, сфери, в яких дитина компетентна, а в яких – ні.
Близьким до поняття компетентність є поняття зрілість. Ним позначають найвищий для певного віку поріг розвитку, ступінь його повноти, готовності до чогось. Отже, говорячи про зрілість дошкільника, маємо на увазі міру розвитку – особистісного, розвитку компетентності як інтегральної характеристики.
Що ж означає поняття авторитетний? Дитину, яка користується в інших авторитетом, має вплив, високий статус у групі однолітків, за якою визнаються високі права, з якою рахуються, якій довіряють, яку визнають. Найчастіше авторитетною буває компетентна дитина, тобто така, що знає, як діяти в тій чи іншій ситуації, може знайти для цього належні засоби, володіє необхідними уміннями і навичками, хоче реалізувати свою ініціативу, здатна покладатися на власний досвід, адекватно діє, реалізуючи свої наміри у вчинках і діях.
Підсумовуємо: поняття компетентність засвідчує наявність у дитини відповідної інтегрованої особистісної якості; компетенція – вказує на сфери й напрями її прояву, зрілість – бажану й доступну вікові повноту розвитку компетентності (не лише знає, а й уміє,позитивно ставиться, адекватно діє); авторитетність – ступінь визнання компетентності дитини іншими – дорослими й однолітками.
Що ж вважатиметься показниками життєвої компетентності?
1. Оптимальна для віку модель провідної діяльності.
2. Форми активності дитини у сферах життєдіяльності.
3. Особливості розвитку базових якостей особистості.
Провідні види діяльності дитини-дошкільника: гра, спілкування, праця (предметно-практична) і навчання.
Основні форми активності за Базовою програмою:
• фізичну (пов’язану зі станом здоров’я, руховою активністю, будовою тіла, зовнішністю, роботою організму, м’язовою та предметно-практичною активністю);
• соціально-моральну (пов’язану з входженням дитини у соціум, з оволодінням соціально прийнятними і схвалюваними формами поведінки та діяльності, засвоєнням моральних норм);
• емоційно-ціннісну (пов’язану із системою потреб та інтересів дитини, з її вмінням приймати рішення, самовизначатися, надавати перевагу комусь – чомусь, здійснювати самостійний вибір);
• пізнавальну (пов’язану з відкриттям нового, раніше невідомого, з розв’язанням життєвих проблем, встановленням сутності явищ та причинно-наслідкових залежностей, з розширенням та поглибленням інформації);
• мовленнєву (пов’язану з умінням встановлювати мовленнєву взаємодію, грамотно будувати й висловлювати свої думки, підтримувати діалог);
• художню (пов’язану зі здатністю передавати свої життєві враження за допомогою різних образів засобами образотворчого, музичного, літературного, театрального мистецтва);
• креативну (пов’язану з прагненням до творчої, створювальної діяльності, прояву фантазії, вигадки та уяви).


Базові якості особистості:
Самостійність, працелюбність, людяність, самолюбність,спостережливість, відповідальність, розсудливість, справедливість, самовладання, креативність.

Таким чином: життєво компетентною слід вважати дитину, яка домірна вимогам життя, адекватно поводиться в різноманітних життєвих ситуаціях, виступає активним суб’єктом життєдіяльності, проявляє своє Я у різних сферах життя, володіє набором базових якостей, характеризується зрілими (віковими) формами основних видів діяльності. Вона знає, може, хоче і адекватно вчиняє.


• Вправа «Переваги та перепони»
Мета: проаналізувати особисте ставлення педагогів до впровадження Базової програми, визначити їхні потреби у змінах освітнього процесу.
Матеріали: ватман, розділений лінією на дві частини, на одній з яких написано «Переваги», а на іншій – «Перепони»; маркери.

Ведучий пропонує учасникам методом «мозкового штурму» визначити:
• переваги освітнього процесу, що їх забезпечить упровадження в практику роботи Базової програми;
• перепони, які можуть виникнути на шляху упровадження Базової програми.
Ведучий записує всі переваги та перепони, які називають учасники, на ватмані.
Після того, як усі висловилися, ведучий у спільному колі проводить обговорення – спочатку переваг, а потім перепони; підбиває підсумок і формулює загальну думку про те, що впровадження в практику роботи ДНЗ Базової програми обов’язково дасть позитивні результати (зачитує переваги, що їх назвали учасники семінару), але й зіткнеться з певними труднощами (зачитує перепони). Подолання цих перепон – мета таких методичних заходів, як наш міський методичний марафон.

Запитання для обговорення:
• Чи складно було вам визначити переваги впровадження Базової програми в практику роботи ДНЗ та перепони на його шляху? Чому?
• Чи потребує сучасний освітній процес змін? Яких саме?


• Вправа «Асоціації»
Мета: сформулювати визначення одного з основних понять Базової програми – «життєва компетентність дитини».
Матеріали: ватман з написом «Асоціації»; конверт з картками за кількістю учасників, на кожній з яких написано назву однієї з п’яти дитячих пісеньок; 5 аркушів паперу формату А-2; маркери.

Ведучий пропонує учасникам методом «мозкового штурму» підібрати асоціації до поняття « життєва компетентність». Усі асоціації, які виникли, ведучий записує на ватмані з написом «Асоціації».
Після цього ведучий пропонує кожному з у часників дістати з конверта картку з назвою дитячої пісеньки. Наспівуючи свої пісеньки, учасники об’єднуються у п’ять груп (за кількістю запропонованих пісеньок) і займають свої місця за столами, на яких розкладено аркуші паперу і маркери. Кожна група учасників отримує завдання: враховуючи названі асоціації, дати визначення поняттю «життєва компетентність дитини».
Після завершення роботи групи презентують свої напрацювання. Аркуші з визначеннями прикріплюють на видному місці. У кінці вправи ведучий підбиває підсумки роботи груп і пропонує декілька наукових визначень понять:
Життєва компетентність особистості – здатність мобілізувати знання та досвід у реальній життєвій ситуації. Характеристики життєво компетентної особистості: знає, вміє, хоче, діє.
Базова програма дає таке визначення:
Компетентність дитини - інтегральна характеристика розвитку особистості, основними показниками якої є оптимальний для віку ступінь сформованості провідної діяльності, всіх форм активності та базових якостей.

Запитання для обговорення:
• Чи складно було групам виконати цю вправу? Що допомагало? Заважало?
• Які думки, ідеї виникли у вас у процесі виконання завдання?


• Вправа «Модель життєвої компетентності дитини»

Мета: створити модель життєвої компетентності дитини.
Матеріали: аркуші білого та кольорового паперу, клей, ножиці, маркери.

Ведучий пропонує учасникам «розрахуватися», по черзі називаючи пори року (зима, весна, літо, осінь, зима …). Учасники об’єднуються в групи, відповідно до «своєї» пори року, і займають місця за столиками.
Ведучий пропонує кожній групі створити об’ємну модель життєвої компетентності дитини, зазначивши в ній відповідні риси. У процесі роботи учасники можуть використовувати інформацію, отриману під час виконання попередньої вправи.
Після завершення роботи групи по черзі представляють свої моделі і розміщують їх у центрі кімнати.


Запитання для обговорення:
• Які аспекти життя дитини знайшли відображення в об’ємних моделях?
• Які форми активності дитини, на ваш погляд, потребують найбільшої уваги?

• Вправа «Дитсадок наших сподівань»

Мета: створити модель ДНЗ при впровадженні в практику роботи Базової програми «Я у Світі».
Матеріали: кольорові цеглинки для будівництва ДНЗ наших сподівань, на яких сформульовані умови розвитку дитини та умови створення розвивального середовища, клей, ножиці, 5 ватманів.

Ведучий пропонує розділитися на малі групи за допомогою персонажів казок (називаючи по черзі). На кожному столику заздалегідь покладені аркуші паперу із кольоровими цеглинками з надписами умов розвитку дитини та створення розвивального середовища Учасникам потрібно відібрати цеглинки для фундаменту, стін, та покрівлі дитсадочка наших сподівань.
Після завершення роботи групи по черзі представляють свої ДНЗ і розміщують їх на видному місці.

Четвертий етап Підбиття підсумків семінару
• Вправа «Чи здійснились ваші очікування?»

Ведучий оголошує, що семінар наблизився до свого логічного завершення, і пропонує кожному учаснику поділитися своїми враженнями, висловити, яку практичну користь він отримав на семінарі. Зробити це слід на квіточках з паперу, які потім прикріпимо на наше могутнє дерево.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Червень 2020 (8)
Травень 2020 (115)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)
Січень 2020 (108)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше