» » » Розвиток вищої освіти в Чернівецькій області у контексті нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Федоровича Януковича
Інформація
  • Переглядів: 1802
  • Автор: Moderator
  • Дата: 9-04-2012, 17:56
9-04-2012, 17:56

Розвиток вищої освіти в Чернівецькій області у контексті нових соціальних ініціатив Президента України Віктора Федоровича Януковича

Категорія: Навігація / Новини

Система вищої освіти спрямована на задоволення потреб особистості, ринку освітніх послуг, ринку праці регіону та держави в цілому. Включає підготовку кадрів з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
До складу входить 32 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, з них: 11 ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації і 21 ВНЗ І-ІІ р.а.
Контингент студентів становить 46 тис. 311 осіб, із них: 13тис.538 студентів навчається у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 32 тис. 773 студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які здобувають вищу освіту за денною, вечірньою та заочною формами навчання. За кошти державного бюджету у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації навчається 6671 студентів, за кошти фізичних осіб – 6867 та відповідно 11631 й 21142 у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Навчально-виховний процес у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації забезпечують 1134 викладачів, з них: 26 кандидатів наук, 4 доцента.
Основний персонал професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а. становить 2550 особи, з них: 208 докторів наук, 178 професорів, 1188 кандидатів наук, 813 доцентів.
У 2011 році Резиденція православних митрополитів Буковини та Далмації (корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1043-р «Про реорганізацію Буковинської державної фінансової академії» Буковинська державна фінансова академія реорганізована у Буковинський державний фінансово-економічний університет.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1191-р «Про деякі питання управління вищими навчальними закладами» Чернівецький транспортний коледж, Сторожинецький лісовий коледж та Буковинський державний фінансово-економічний університет передано до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.11 №1062 «Про заходи, пов’язані з утворенням відокремлених структурних підрозділів Національного університету «Одеська юридична академія» на базі Навчально-консультаційного центру Національного університету «Одеська юридична академія» з юридичним коледжем у м. Чернівці утворено Чернівецький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» та Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія».
Відкрито новий стоматологічний навчально-лікувальний корпус (вул. Марка Вовчка, 2) Буковинського державного медичного університету.
У 2011 році у Буковинському державному медичному університеті здійснено перший випуск лікарів-стоматологів, провізорів та магістрів медичних сестер, а у Буковинському державному фінансово-економічному університеті – випуск магістрів зі спеціальності «Державна служба».
За відмінне навчання, активну участь у громадській та науковій діяльності у цьому навчальному році 9 студентів ВНЗ отримують стипендію Президента України, 3 – стипендію Кабінету Міністрів України, 4 – стипендію Верховної Ради України, 2 – стипендію імені М. Грушевського, 40 студентів – іменну стипендію обласної державної адміністрації.
Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу ВНЗ області можна викласти у п’яти напрямах
1. Зарахування абітурієнтів на навчання до ВНЗ
Відповідно до Умов прийому на навчання до ВНЗ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 №1179, громадяни України мають пільги при вступі на навчання до ВНЗ, зокрема, зараховують поза конкурсом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів І та ІІ груп, дітей-інвалідів віком до 18 років, дітей, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, право на першочергове зарахування мають діти з багатодітних сімей, особи, які проживають на території населеного пункту, якому надано статус гірського та ін. Зараховуються за результатами співбесіди особи, які постраждали від аварії внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо.
Слід зазначити, що обласною державною адміністрацією щорічно видається розпорядження, яким рекомендуються до зарахування на навчання до ВНЗ краю діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди (випускники ЗОШ, шкіл-інтернатів, ПТУ та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області).
2. Соціальний захист у ВНЗ області дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей-інвалідів
У 32 вищих навчальних закладах області навчається 263 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та 416 дітей-інвалідів.
У 2011 році до ВНЗ І-ІУ р.а. зараховано 89 дітей-сиріт, із них: до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації - 56 осіб, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 33 особи. Зараховано 117 дітей – інвалідів (до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації - 78, до ВНЗ І-ІІ р.а.–39).
Педагогічними колективами вищих навчальних закладів створюються умови доброзичливого ставлення до дітей-сиріт. Протягом всього навчання вони безкоштовно забезпечуються проживанням у гуртожитку, залучаються до участі у громадській і науковій діяльності, спортивно-масових та виховних заходах, які проводяться як у вищих навчальних закладах, так і в області. Є учасниками і переможцями обласного конкурсу студентських творчих колективів «Чисті роси», мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, конкурсу з української мови імені П. Яцика тощо.
Після закінчення терміну навчання адміністрації навчальних закладів сприяють цим дітям у працевлаштуванні чи подальшому навчанні у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
Відповідно до чинного законодавства діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування отримують соціальну стипендію у розмірі 1160 гривень. Студентам, які навчаються на відмінно, соціальна стипендія збільшується у ВНЗ ІІІ-IV р.а на 60 гривень., а студентам ВНЗ І-ІІ р.а. – 50 гривень.
Щорічно для придбання навчальної літератури студентам ВНЗ ІІІ-IV р.а. виплачується 1590 гривень, а студентам ВНЗ І-ІІ р.а. - 1200 гривень.
Також їм щорічно виплачується компенсація на поновлення одягу в розмірі 386,75 гривень. Окрім того, для студентів 1 курсу ВНЗ ІІІ-IV р.а. виплачується грошова доплата в сумі 42 гривні 50 копійок, і 204 гривні на придбання одягу.
На харчування дітям-сиротам віком до 18 років виплачуються на добу 15 гривень 20 копійок, а старшим 18 років – 38 гривень.
Діти-інваліди, які не отримують академічну стипендію, отримують соціальну стипендію в розмірі 577 гривень 70 копійок. Якщо студент-інвалід отримує академічну стипендію в розмірі 530 гривень, то йому також виплачується додаткова стипендія в розмірі 47 гривень 70 копійок. Студенти, які є інвалідами по слуху і зору додатково отримують 50 відсотків від мінімальної академічної стипендії.
3. Призначення іменних стипендій обласної ради
Згідно з Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», розпорядження обласної ради «Про призначення іменних стипендій обласної ради студентам навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» студентам вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щорічно виплачується з обласного бюджету щомісячна іменна стипендія в розмірі 100 гривень кожному. У минулому навчальному році іменну стипендію отримали 226 студентів, у цьому році отримують 263 студенти.
4. Призначення іменних стипендій обласної державної адміністрації
Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», розпорядження обласної державної адміністрації «Про іменні стипендії обласної державної адміністрації»та з метою підтримки обдарованих студентів державних вищих навчальних закладів впродовж навчального року 40 студентів ВНЗ області за успіхи у навчанні отримають іменну стипендію обласної державної адміністрації (студенти ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. по 120 грн. кожному, студенти ВНЗ І-ІІ р.а. по 100 грн.). За два роки іменну стипендію отримало 160 студентів.
5. Надання жителям краю кредиту для здобуття вищої освіти
На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 24 травня 2001 року №346-р (із внесеними змінами і доповненнями) жителям краю віком до 35 років , які навчаються у вищих навчальних закладах, що функціонують на теренах області, з обласного бюджету надається кредит для здобуття вищої освіти.
Згідно з рішенням комісії щодо надання з обласного бюджету пільгового довгострокового кредиту для здобуття вищої освіти у 2010 році кредит отримали 31 особа на суму 252 тис. 559 грн., у 2011 – 26 осіб на суму 228 тис. 991 грн. Варто зазначити, що кредит отримали і діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше