Главная > Новини > «Педагогічний дебют» викладачів–початківців Чернівецького коледжу дизайну та економіки

«Педагогічний дебют» викладачів–початківців Чернівецького коледжу дизайну та економіки


12-04-2014, 16:01. Разместил: Anatoly
Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, 
перш за все, завдяки обстановці творчої праці...
В. Сухомлинський 

У Чернівецькому коледжі дизайну та економіки велика увага приділяється роботі з педагогічними кадрами. Сьогодні створені всі умови для розвитку особистості педагога, його творчого потенціалу, підвищення професійного рівня. З перших днів роботи в коледжі молодих фахівців, робиться все можливе, щоб адаптація молодих педагогів пройшла успішно, і вони активно включилися в освітній процес.
Успішна педагогічна діяльність молодих викладачів залежить не лише від особистих рис і професійної підготовки, а й від того, який колектив їх оточує, які умови праці створено, яку методичну допомогу надають молодим фахівцям, як стимулюють їхню творчість та ініціативність. 
Викладачі коледжу впроваджують найрізноманітніші форми роботи, передають свій величезний багаж знань, умінь, навичок молодим педагогам, а значить початківцям–педагогам є де і у кого вчитися! І вони намагаються вбирати все найкраще, що є в практиці роботи, в цьому ми переконалися при проведенні декади молодого фахівця, яка проходила протягом 10–ти днів з 1 по 10 квітня 2014 року. Підбиття пісумків декади молодого викладача «Педагогічний дебют» відбулося 11 квітня 2014 року в урочистій атмосфері.
Проведенню декади передувала підготовча робота. У перший день відкриття декади подагогам–початківцям була представлена Програма проведення декади, і озвучені відповідальні за кожний захід.
Основною метою декади молодого викладача «Педагогічний дебют» була демонстрація професійних досягнень педагогів через основні види освітньої діяльності. Учасниками декади стали десять викладачів, педагогічний стаж роботи яких становить від шести місяців до трьох років: Головачук Сергій Миколайович, викладач фізичного виховання, Горченко Олеся Анатоліївна, викладач іноземної мови, Катеринюк Олег Ярославович, викладач фінансово–економічних дисциплін, Кермач Ірина Тарасівна, викладач основ креслення, Сидоряк Марина Іллівна, викладач основ технології та устаткування, Семенюк Микола Степанович, викладач філософських знань, Червінська Тетяна Володимирівна, викладач основ конструювання виробів, Чобан Ірина Олександрівна, майстер виробничого навчання, Шеремета Ярослава Петрівна, викладач історії, Шульга Оксана Василівна, викладач рисунку та живопису.
Декада молодих викладачів проводилась у три етапи. 
Одним із важливих був перший етап, який проходив під девізом «Палітра педагогічної майстерності», в рамках якого педагогами–початківцями були проведені відкриті заняття. Практично у всіх учасників декади заняття пройшли на хорошому рівні, у кожного з них можна виділити найбільш цінне на занятті: правильний вибір форм, методів і прийомів навчання, використання новітніх інформаційних технологій в поєднанні з традиційними, які стимулювали активність та пізнавальний інтерес студентів до навчання. 
Однією з умов успішного професійного зростання молодих викладачів є також систематична робота із самоосвіти. Саме виступ молодих педагогів з презентацією по темі самоосвіти став завданням другого етапу декади. Викладачі продемонстрували глибокі знання методологічних основ педагогічної теорії та практики, усвідомлення актуальних питань на сучасному етапі оновлення та розвитку педагогічної і психологічної науки, що сприяють вирішенню актуальних проблем навчання та виховання. Матеріал ілюструвався за допомогою аудіовізуальних засобів. Всі педагоги підготувалися сумлінно, не було нудно їх слухати, матеріал був відібраний цінний, і прийнятним до нашого сучасного життя.
На третьому етапі молоді педагоги стали учасниками виставки методичних розробок та дидактичних матеріалів «Галерея творчих доробок». Виставка організовувалась з метою активізації творчої професійної діяльності з питань роботи над індивідуальною науково–методичною проблемою, підвищенням фахової майстерності та результативності праці. Журі відзначило кращі методичні розробки, беручи до уваги їхню новизну, актуальність тематики, практичну значущість, результативність та перспективність використання. 
Як випливає з аналізу проведених заходів та відгуків викладачів коледжу, всі етапи декади ретельно продумані, кожен етап якісно підготовлений і проведений на належному рівні, не було перевантажень для педагогів у зв’язку з їх участю в заходах декади.
Ще одним із цікавих заходів було анкетування учасників декади. Мета: вивчення запитів молодих викладачів для поліпшення їх умов праці, підвищення рівня професійної майстерності шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, запровадження нових ідей і підходів у процес підготовки молодших спеціалістів.
Слід зазначити, що всі активно брали участь в анкетуванні, даючи відповіді на питання. За результатами анкетування, методична рада коледжу зробить висновки, скоординує роботу предметних (циклових) комісій, більше уваги приділятиме створенню необхідних умов для ефективної підготовки викладачів до занять, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти.
Педагогічна діяльність викладачів–початківців на кожному етапі оцінювалася членами журі за бальною системою. За підсумками проведення декади молодих викладачів «Педагогічний дебют» високу оцінку журі отримали усі, без виключення, педагоги–початківці. А от переможцями декади відповідно до Положення визнано молодих викладачів:
– переможцем у номінації «Краще відкрите заняття» стала викладач іноземної мови – Олеся Анатоліївна Горченко, яка застосувала новітні методи і прийоми навчання. Уміло й доцільно на занятті нею були застосовані аудіювальні засоби навчання, дидактичні матеріали, прослідковувався тісний зв’язок теми з повсякденним життям;
– переможцем у номінації «Кращий виступ–презентація по темі самоосвіти» став Олег Ярославович Катеринюк, викладач фінансово–економічних дисциплін. Знання теорії і практики, багатоаспектність теми, вміння аналізувати результати своєї педагогічної діяльності підтвердили цілеспрямованість та професіоналізм викладача;
– переможцем у номінації «Краща методична розробка або дидактичний матеріал» став Микола Степанович Семенюк, викладач основ філософських знань. Загальне враження від представленого викладачем матеріалу надзвичайно позитивне – актуальність, відповідність змісту напрацювань сучасним освітнім програмам, новизна матеріалу забезпечують належний навчально–методичний рівень викладання.
Переможцем декади «Педагогічний дебют» у номінації «Кращий молодий викладач» стала Тетяна Володимирівна Червінська, викладач основ конструювання виробів, яка отримала найвищу рейтингову оцінку своєї діяльності. Педагог творчо підійшла до планування заняття, нею були використані різні методи, прийоми та засоби навчання, які забезпечили активізацію розумової праці студентів, розвиток їхніх пізнавальних можливостей. У виступі–презентації по темі самоосвіти викладач вміло відобразила єдність навчання з життям, міжпредметні зв’язки. Треба також відзначити, що викладач надає особливого значення самоосвіті, що дозволяє їй бути в курсі новітніх досягнень у галузі педагогічної науки, методики викладання спеціальних дисциплін. Заслуговують на увагу методичні напрацювання викладача: розроблені міні–посібники, конспекти лекцій тощо.
Підводячи підсумки декади, викладачі–методисти М. М. Біла, Т. М. Махній, Л. М. Дячук відмітили, що молоді викладачі продемонстрували хороший рівень професійної майстерності, відповідальність, творчість.
Про досягнення мети декади молодого викладача «Педагогічний дебют» висловловилася директор коледжу та голова журі Алла Василівна Гапей. За її словами, заходи декади молодого викладача «Педагогічний дебют» активізували педагогічну діяльність молодих викладачів, виявили талановитих, творчо працюючих молодих колег, довели потребу педагогів у безперервній освіті, формуванні їх індивідуального стилю роботи.
Заходи декади молодого викладача «Педагогічний дебют» в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки продемонстрували, що сучасним молодим викладачам притаманні не тільки високий професіоналізм, а й високі моральні якості, життєві цінності й ідеали, висока духовність, загальна та професійна культура, почуття особистої відповідальності за можливі результати своєї діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Вернуться назад