» » » На Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітою
Інформація
  • Переглядів: 2089
  • Автор: Moderator
  • Дата: 13-04-2013, 14:53
13-04-2013, 14:53

На Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітою

Категорія: Навігація / Новини

Вчора, 12 квітня 2013 року, піл головуванням директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Михайла Бауера відбувся обласний семінару начальників органів управління освітою «Здоров’язбереження як домінантний аспект освітньої діяльності навчальних закладів». Семінар проходив на теренах Сокирянського району.
У роботі семінару взяли участь: голова Сокирянської районної державної адміністрації Василь Козак, заступник голови районної ради Сергій Горн, голова Чернівецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки Володимир Дудчак, заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Любов Тарангул, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Григорій Білянін, начальник групи моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області Світлана Прінько.
Михайло Йозефович зазначив, що тема семінару визнана Департаментом пріоритетною на 2013 рік. Він зауважив, що необхідно виховувати не тільки розумну, але й здорову націю. «Наша задача сформувати у дітей світоглядні цінності щодо необхідності збереження власного здоров’я і життя загалом», – констатував директор Департаменту.
У своєму виступі Михайло Бауер окреслив основні проблемні аспекти теми здоров’язбереження та шляхи їх вирішення. Директор Департаменту відзначив: «Сьогодні серйозне занепокоєння викликає стрімке погіршення стану здоров’я дітей та учнівської молоді, порушення їхнього фізичного розвитку. 
Тому одним із пріоритетних напрямів роботи освітньої галузі краю у 2013 році  Департаментом освіти і науки визначено зміцнення і збереження здоров'я дітей та учнівської молоді, забезпечення загальної фізичної освіти. 
За результатами проведеного у 2012/2013 н.р. медичного огляду учнів шкіл, 19921 учень (20,8 % від загальної кількості) віднесені до спеціальної медичної групи. З них відвідують оздоровчі заняття тільки 2235 учнів. У Герцаївському, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому та Путильському районах не діє жодної спеціальної медичної групи. 
Сьогодні ми аналізуємо стан роботи в освітній галузі з цього напряму та визначаємо завдання для реалізації упродовж 2013 року.
В першу чергу, необхідно концептуально змінювати підходи до формування світоглядних цінностей дітей щодо ставлення до власного здоров’я. У цьому плані виключно важливу роль відіграє розвиток здатності дитини бути самостійною і здійснювати індивідуальний вибір. Як свідчить практика, проблема вибору для українських школярів є надзвичайно складною. У наших дітей розвинений патерналізм. У вирішенні проблем в них часто виникає бажання перекласти відповідальність на плечі батьків, держави, друзів, родичів і т.д. 
У подоланні означеної проблеми провідна роль належить освітнім закладам. На сьогоднішній день наша система освіти, педагогіка вкрай недостатньо налаштована на формування відповідальності у дитини, нерідко є малоефективною. Здоров’язбереження нерідко не є педагогічною цінністю для кожного вчителя, комплексною проблемою усього педагогічного колективу навчального закладу, а окремим питанням вчителів фізичного виховання, біології чи основ здоров’я.
Другим фактором, який останнім часом надзвичайно сильно утруднює формування світоглядних цінностей дітей щодо ставлення до власного здоров’я це т.з. «криза традиційної моделі дитинства» і відхід процесів соціалізації зі школи. Остання стрімко втрачає роль «вікна в країну знань», а практично вибудовує якісно іншу модель дитинства: переважну більшість часу молодь починає проводити у «віртуальному світі», а не в реальному – на вулиці чи свіжому повітрі. На сьогоднішній день це масовий процес, який з кожним роком буде лише набирати оберти, залучати в свою орбіту все більше дітей і спричиняти поширення т.з. культури «байдужих». 
У цьому зв’язку важливо звернути увагу на позитивний досвід зарубіжних країн. Тут важливу роль у формуванні світоглядних цінностей із здоров’язбереження відіграє масове залучення школярів у соціальні взаємовідносини поза учбовим закладом, зокрема в дитячих громадських організаціях. Саме у них закладені великі виховні можливості для формування особистості, якій притаманно відповідальне ставлення до власного здоров’я. 
Для забезпечення ефективної системи здоров’язбереження дітей доцільно систематично проводити тестування, анкетування з метою моніторингу значущості охорони здоров’я для учнів. Таким чином, педагоги спільно з фахівцями психологічної служби, батьківською громадськістю зможуть зробити досить багато для виховання у школярів позитивного ставлення до свого здоров’я та формування відповідних світоглядних цінностей.
Вищезазначене переводить нашу увагу до питання дбайливого ставлення педагогічного колективу до здоров’я підростаючого покоління. В основу практичної діяльності мають лягати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології. При цьому обов’язково слід враховувати індивідуальний стан здоров’я вихованців.
Зокрема, при проведенні уроків кожен вчитель має приділити належну увагу формуванню здоров’язберігаючого середовища учня: освітлення приміщення і дошки, стан засобів навчання, фізична напруга дитини (потреба в розслабленні), дотримання рекомендацій лікарів і батьків (запобігання сколіозу, короткозорості тощо), сприятливий психологічний клімат на уроці і збереження психологічного здоров’я учня тощо. Не менш важливим видається внесення вчителем в зміст навчання тематики збереження здоров’я із подданням як негативних, так і позитивних прикладів (наприклад – диктанти, твори, ілюстрації ставлення до здорового способу життя людей в різні історичні епохи і в різних культурах, використання літературних сюжетів тощо). 
Велике значення потрібно приділяти питанню рухової активності. Лікарі підрахували, що сьогодні наші школярі всього 15 % доби зайняті руховою активністю, а 85 % часу діти знаходяться у стані практичної нерухомості. Звідси гіподинамія. У школі протистояння гіподинамії можливе через реалізацію засобів малих форм фізичної культури: проведенням у всіх класах фізкультхвилинок на уроках, «рухливих перерв» у зонах динамічної активності; рухливо-насичених прогулянок (наприклад «Час здоров'я», під час якого діти після 2-3 уроку впродовж 20-25 хв. займалися би помірним фізичним навантаженням, перебували у руховому активному відпочинку на свіжому повітрі); уведенню щоденної ранкової гімнастики до уроків; додаткових занять для дітей, які мають порушення постави. 
Необхідно з максимальною користю використовувати приміщення навчальних закладів (наприклад – коридори) та пришкільні ділянки для створення куточків рухової активності з відповідним спортивним обладнанням. Проте, на превеликий жаль, не так багато директорів готові реалізовувати цю ідею. Тому наступне завдання для вирішення - це здійснення невідкладних заходів щодо ресурсного забезпечення змістовного дозвілля на перервах.
В дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, у цьому контексті, важливо практикувати організацію тематичних Днів здоров’я та різного роду спортивно-оздоровчих змагань, до участі в яких варто залучати родини дітей, студентів ВНЗ, відомих спортсменів краю. 
Особливу увагу педагогічний колектив має приділяти харчуванню школярів. Наказом директора школи має бути створена комісія, що відповідає за організацію харчування учнів. До складу комісії бажано включити членів батьківського комітету.
Одним з пріоритетних завдань, які необхідно вирішувати у плані здоров’язбереження підростаючого покоління – якість проведення уроків фізичної культури та занять в спортивних секціях.
 Стратегічно важливим у цьому плані є система дошкільної освіти.  В області функціонують дошкільні заклади та групи з пріоритетними напрямками роботи: фізкультурно-оздоровчим - 138 груп у  56 ДНЗ  (23% від загальної кількості), еколого-валеологічним  – 130 груп у 67 ДНЗ (22 % від загальної кількості), туристично-краєзнавчим – 10 груп у 10 ДНЗ.
Для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, працюють 4 спеціальні та 2 санаторні заклади в м. Чернівці та 2 санаторних заклади в селах Веренчанка, Кадубівці Заставнівського району; у складі ДНЗ комбінованого типу діє 18  санаторних груп в м. Чернівці, із них 5 – для тубінфікованих та 13 – для частохворіючих дітей. 
Щодо кадрового забезпечення дошкільної освіти потрібно зазначити, що у штатному розписі дошкільного навчального закладу передбачено посада інструктора з фізкультури при відповідній кількості дітей. На жаль, сьогодні з 368 ДНЗ області тільки у 76 працюють інструктори з фізкультури (50  було в 2011 р.).  Найкраще забезпечені такими спеціалістами  дошкільні заклади  міст Чернівці, Новодністровська, Сторожинецького та Глибоцького районів. У дошкільних навчальних закладах Кельменецького та Путильського районів ці посади відсутні, в усіх інших районах введено тільки від 1 до 3 посад.
На даний час ДНЗ загалом забезпечені навчально-матеріальною базою, обладнанням та інвентарем. Для проведення занять облаштовані спортивні або музично-спортивні зали, осередки рухової активності та куточки здоров’я, а на повітрі – спортивні майданчики з нестандартним обладнанням. Проте значна кількість  дошкільних закладів області знаходиться у пристосованих приміщеннях, де неможливо облаштувати спеціальні зали. 
Переходячи безпосередньо до шкільної освіти, варто зазначити, що в школах ситуація з матеріально-навчальною базою значно складніша: 84 школи області (13,4%) взагалі не мають приміщення для занять фізичною культурою. У цьому плані говорити про якість викладання фізичної культури в осінньо-зимовий період без приміщення немає сенсу. Тому керівникам органів управління освітою та директорам навчальних закладів необхідно негайно вирішити питання з приміщеннями та їх обладнанням для повноцінного проведення занять та уроків фізичної культури. 
Загалом до навчально-матеріальної спортивної бази ЗНЗ області входить 267 (63,8 % від потреби) спортивних залів, 116 (27,7 %) пристосованих приміщень, 575 спортивних та 314 гімнастичних майданчиків з нестандартним обладнанням. 
Найкраща забезпеченість спортивними залами у м. Новодністровськ (100 %), м. Чернівці (79,55%,) Заставнівському (87,8%), Кельменецькому (80,7%) та Новоселицькому районах (77,1%); спортивними майданчиками у Кельменецькому (207,6%), Хотинському (176,3%), Заставнівському (163,6%), Кіцманському (156,4%) районах, та м.Чернівці (165,9%); гімнастичними майданчиками у м. Чернівці (168,1%), Новоселицькому (97,1%), Кельменецькому (96,1%), Сторожинецькому (86,2%), Сокирянському (83,3%) та Хотинському (78,9%) районах.
Потрібно зауважити, що виконання вимог програми з фізичної культури в навчальному закладі залежить від рівня професійної підготовки викладачів. Кадрове забезпечення викладання фізичної культури в ЗНЗ області залишається доволі проблемним. Навчально-виховний процес у 439 ЗНЗ здійснюють 593 учителі фізичної культури, з яких 443 (74,7 %) мають вищу освіту, 135  (22,6 %) - середню спеціальну, 15 (2,7 %) - без фахової освіти (27 чоловік (4,7 %) в минулому році). 
Найбільше працівників без фахової освіти в м. Чернівці – 5 (6,3 %) та Заставнівському районі – 3 (7 %). Повністю забезпечені фахівцями тільки Сокирянський, Кельменецький, Кіцманський та Путильський райони.
Зрозуміло, що такий підхід до підбору кадрів за наявності відділення фізичного виховання у педагогічному коледжі та факультету фізичної культури і здоров’я людини в Чернівецькому національному університеті - не припустимий.
Викликає стурбованість віковий ценз педагогів, зайнятих цим видом діяльності: 60 (10%) учителів фізичної культури досягає пенсійного віку.
Оновлення фізичного виховання немислиме без конкретних змін ставлення до нього. Принцип змагальності як один із самих ефективних у фізичному вихованні має стати ключовим у діяльності вчителя. Основна форма контроля цієї методики – оцінка рухової активності дитини на уроці.   
У ЗНЗ області функціонують 611 спортивних секцій, в яких займаються 11937 учнів (лише 12,1% від загальної кількості). Дещо краще становище у  Заставнівському (23,2 %), Кельменецькому – (26,7%) та Кіцманському (28,1%) районах. Суттєво не відрізняється ситуація й в системі позашкільної освіти. Тут функціонують 17 освітянських ДЮСШ, в яких займаються 7740 (8 % від контингенту) учнів і 20 спортивних шкіл різних товариств та відомств. В цілому, у спортивних школах області займаються 14500 учнів, що становить 14 %. Такі показники змушують замислитись і далекі від бажаних, оскільки заняття в спортивних секціях і школах традиційно залишається одним із головних факторів здоров’язбереження дітей. 
Для покращення ситуації необхідно: 
по-перше, проведення системної пропагандистської роботи, яка має включати чітке планування і організацію регулярних зустрічей керівників секцій, представників спортивних шкіл, спортсменів та ін. з дітьми та їх батьками в навчальних закладах;
по-друге, принципово відмовитися від «бутафорського» формату проведення різноманітних спортивних свят, військово-спортивних ігор, олімпійських тижнів з найбільш популярних видів спорту тощо. 
по-третє, необхідно регулярно відстежувати параметри стану здоров’я усіх учасників педагогічного процесу (разом із психологом та медпрацівниками). Практика свідчить, що багато дітей, які досягли помітних успіхів в спорті, прийшли в спортивні школи по причині усвідомлення незадовільного стану власного здоров’я.  
по-четверте, в системі загальної освіти варто активно відроджувати народні традиції, що пропагують або сприяють здоровому способу життя; за прикладом зарубіжних країн важливо організовувати регулярне проведення уроків на природі, масові туристичні походи і мандрівки. Саме це часто прищеплює звичку до необхідності перебування на природі та позитивно впливає на збільшення чисельності дітей в туристичних секціях і гуртках.
Завершуючи потрібно відзначити, що для напрацювання ефективного механізму зміцнення здоров’я дітей і наближення його «до життя» потрібна комплексна робота, ефективне налаштування кожного елемента існуючої системи та уникнення рішень, які приймаються у вузьких часових горизонтах.
 По-друге, і можливо це найголовніший урок, котрий слід врахувати: у дітей, для яких призначені наші зусилля із здоров’язбереження, завжди існує своя мотивація і свої засади діяльності. А тому відкрите публічне обговорення, серйозні соціологічні дослідження, неупереджений аналіз досвіду шкіл, і найголовніше - якісна організація і контроль – все це те, без чого говорити про серйозну роботу у цьому напрямі неможливо. Інакше є значний ризик звести гарні задуми лише до формальних зовнішніх змін».
Під час пленарного засідання Михайло Бауер вручив грамоти кращим педагогічним працівникам Сокирянщини.
У ході практичної частини семінару його учасники працювали у трьох групах: 
1 група – начальники відділів, управлінь освіти районних (міських) державних адміністрацій;
2 група – завідувачі районних методичних кабінетів;
3 група – голови районних комітетів профспілки  працівників освіти.
Начальники відділів, управлінь освіти районних (міських) державних адміністрацій на чолі з директором Департаменту відвідали Вашківецький загальноосвітній навчальний заклад, в якому ознайомилися із закладом та навчально-вховним процесом, а також переглянули відео репортаж учнів на тему: «Шляхи реалізації здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі».
У Романківецькій гімназії учасники семінарувідвідали фрагмен виховного заходу з основ здоров'я у 1-Б класі та ознайомилися зтим, як проходить хвилинка релаксації в кабінеті психолога.
Вихованці Романківецького ДНЗ «Чебурашка» подарували учасникам безліч позитивних та приємних емоцій. У дошкільному закладі начальники відділів, управлінь освіти ознайомилися з організацією фізкультурно- оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку. А в Романківецьку КДСШ учасники семінару переглянули фрагменти заняття з волейболу (дівчата), з міні –футболу (хлопці), заняття гуртка «Спортивний туризм» та «Художня гімнастика».
2 група – завідувачі районних методичних кабінетів відвідали: Сокирянський ДНЗ №2 м.Сокиряни «Барвінок», Сербичанський НВК.
3 група – голови районних комітетів профспілки працівників освіти відвідали: Шебутинецький ЗНЗ, Лопатівський НВК.
Під час круглого столу з проблеми семінару виступили: «Про основні напрямки збереження здоров'я учнів школи» – заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, начальник управління фізичної культури та спорту Департаменту освіти і науки молоді та спорту облдержадміністраціїАнатолій Швець; «Про вплив школи на забезпечення повноцінного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я учнів», – заступник голови – начальник відділу освіти, молоді та спорту Вижницької державної адміністрації Тетяна Тирон; завідувач РМК управління освіти Путильської районної державної адміністрації Любов Шевчук та голова Глибоцької районної профспілкової організації працівників освіти і науки Світлана Лазурко.
Під час засідання круглого столу Михайло Йозефович відзначив роботу Романківецької гімназії. Він зазначив, що кожен район повинен мати хоча б кілька таких гімназії.
Директор Департаменту вкотре наголосив на тому, що необхідно створити зразкові спортивні майданчики у кожній школі краю та облаштувати їх нестандартним тобладнанням, а також, на тому, що потрібно створити зони динамічного розвантаження для школярів.
«Дуже важливими проблемами у контексті теми семінару є облаштування внутрішніх вбиралень та введення ставок медичних сестер у кожному освітньому закладі.
Ці задачі ви повинні виконати у найкоротші терміни», – констатував Михайло Бауер.
За результатми засідання круглого столу було прийнято рекомендаці, які після доопрацювання будуть розміщені на нашому сайті.


На Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітоюНа Сокирянщині відбувся обласний семінар начальників органів управління освітою

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Лютий 2021 (8)
Січень 2021 (45)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше