» » » «Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
Інформація
  • Переглядів: 3021
  • Автор: Moderator
  • Дата: 31-01-2013, 10:29
31-01-2013, 10:29

«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»

Категорія: Навігація / Новини

На цьому наголосив сьогодні, 31 січня 2013 року, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв під час проведення крайових зборів керівників навчальних закладів Буковини.
«Це вже п’яті крайові збори і важливо відзначити те, що наша область єдина проводить захід такого типу. Позитив таких зборів дуже великий. Адже під час роботи ми не тільки обговорюємо певні питання, а й приймаємо конкретні рішення.
Я переконаний, що кожен педагог краю повинен працювати над покращенням рівня освітніх послуг, якості знань учнів. Ми працюємо на один спільний результат», – підкреслив Михайло Папієв.
Під час свого виступу голова облдержадміністрації зауважив, що: «Збереження і зміцнення здоров'я молодого покоління є підґрунтям для здобуття якісної освіти. Саме тому ми повинні переконати школярів і їх батьків у тому, що задля успішного навчання необхідно вести здоровий спосіб життя, активно займатися фізичною культурою, дотримуватися гігієнічних норм, раціонально харчуватися, загартовуватись, уміти керувати своїми почуттями, настроєм, жити в ладу з довкіллям. Ці компоненти мають бути складовими змісту виховання дитини в сім'ї, навчальному закладі та соціумі.
Вирішити ці завдання, як наголосив керівник крайової виконавчої влади, можна лише через об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу: державних органів, навчальних закладів, самих учнів та студентів, громадських організацій та батьків. Михайло Папієв звернув увагу голів райдержадміністрацій на необхідність винайти можливість і ввести в штати навчальних закладів посади медсестер та вирішити проблему стовідсоткового забезпечення медичними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. «До 1 березня поточного року це повинно бути зроблено», – дав доручення керівник виконавчої влади краю.
Михайло Папієв наголосив на важливості розробки регіональної програми облаштування сучасних спортивних майданчиків у навчальних закладах, за місцем проживання та відпочинку буковинців. «Реалізація цього довготермінового проекту з концентрацією коштів та зусиль всіх зацікавлених сторін дасть великий позитивний результат», - висловив переконання керівник крайової виконавчої влади. Він також ініціював створення та функціонування у школах краю спортивних клубів учнівської молоді. «Потрібно, аби самі учні усвідомили переваги здорового способу життя», – зауважив губернатор.
Голова облдержадміністрації зобов’язав голів районних державних адміністрацій та рекомендував виконавчим комітетам Чернівецької і Новодністровської міських рад внести зміни до місцевих бюджетів та збільшити видатки на безкоштовне гаряче харчування учнів початкових класів та дітей пільгових категорій, а також, у відповідності з нормативними документами, придбати необхідне технологічне і холодильне обладнання.
У ході засідання крайових зборів керівник виконавчої влади краю доручив головам районних державних адміністрацій до 1 вересня поточного року забезпечити всі навчальні заклади області внутрішніми вбиральнями, оскільки сьогодні лише у 71,7% загальноосвітніх навчальних закладів ця проблема вирішена.
«Окрім цього, ми повинні надати великого значення питанням соціально-економічного захисту учнів, студентів та педагогів. Нагадаю, що з 2001 року за рішенням облдержадміністрації за рахунок коштів, які передбачаються в обласному бюджеті, надається пільговий кредит на навчання молоді у вищих навчальних закладах, - зауважив Михайло Папієв. – Таким чином, за 11 років було надано кредитів на суму близько 3 млн. грн. Цьогоріч в обласному бюджеті на це передбачено 300 тис. грн.».
З метою підтримки обдарованих та здібних дітей щороку розпорядженням обласної державної адміністрації призначаються іменні стипендії, які виплачуються щомісячно протягом навчального року в розмірі від 70 до 120 грн. На ці потреби у 2013 році, як повідомив глава облдержадміністрації, в обласному бюджеті передбачено 360 тис. грн.
«Окремо хочу наголосити: залишається невирішеним питання доступності навчальних закладів для дітей з особливими потребами. Лише у 67% навчальних закладів області забезпечено повну доступність до приміщень. Тому над вирішенням цієї проблеми треба попрацювати», – наголосив Михайло Папієв.
Директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Михайло Бауер у своєму виступі закцентував увагу пріоритетних напрямах підвищення якості освіти краю.
Михайло Йозефович під час свого виступу відзначив, що якісна освіта розглядається сьогодні міжнародною спільнотою як одна з необхідних умов успішного розвитку країни. Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним із головних завдань сучасної державної політики в галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, умовою реалізації права громадян на освіту.
«Головне наше завдання – давати таку освіту, яка дозволяла б випускнику адекватно, природно сприймати дійсність, не виживати в суспільстві, а жити гідним життям, реалізовувати свої здібності. Сьогодні важливим стає не тільки те, що випускник знає і вміє в лабораторних умовах, а те, як він володіє прийомами пізнання світу, здібностями і вмінням здобувати нові знання та використовувати їх як засіб існування в суспільстві.
Тому ми маємо навчити учнів використовувати здобуті знання у своїй практичній, професійній, громадській діяльності, побуті», – зазначив директор Департаменту.
За словами Михайла Бауера, 2012 рік для освіти краю був надзвичайно позитивним, особливо для учнів сільської місцевості.
Організований підвіз дітей сільської місцевості до місць навчання і додому забезпечено на 100%.
З вересня 2012 року функціонує комунальна обласна загальноосвітня школа-інтернат “Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей” сільської місцевості. Це перший не тільки на Буковині, а в Україні навчальний заклад, учасниками навчально-виховного процесу якого є діти з числа обдарованих та соціальнонезахищених категорій дітей сільської місцевості. На базі Багатопрофільного ліцею створено експериментальний майданчик Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Для ліцеїстів створено всі умови для навчання та проживання.
Рішенням сесії Чернівецької обласної ради від 31.05.2012 №75-10/12 створено комунальну установу «Група моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти області». Питання створення власної системи моніторингу якості освіти – це необхідна умова існування сучасної школи. Наша область перша в державі створила такий заклад.
Михайло Йозефович зауважив: «Ми маємо визначити основні проблеми, що впливають на показники якості навчання учнів ЗНЗ області та шляхи їх вирішення. А ситуація потребує кардинального реформування.
Створення сучасних навчальних кабінетів має стати першочерговою задачею закладів освіти.
Низький рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів області підтверджується і результатами ЗНО, які хоч і дещо покращуються упродовж останніх трьох років, та все ж залишаються низькими.
Переконаний, що однією із проблем недостатнього рівня навчальних досягнень учнів, низького рівня сформованості компетентності «вміння вчитися» є формальний підхід вчителя до проведення уроку. Адже саме урок є головним видом діяльності, від якого залежить якість освіти.
Головним критерієм оцінювання уроку є рівень засвоєння учнями навчального матеріалу. Саме тут надзвичайно багато проблем.
Основну частину навчального матеріалу учні мають засвоювати під час уроку. Пропоную для обговорення ідею: школа, предмет без домашніх завдань. В якості експерименту ми її втілюємо в навчально-виховному процесі Багатопрофільного ліцею.
Наступне, що необхідно зробити для поліпшення якості надання освітніх послуг, – це налагодити дієвий системний внутрішкільний контроль.
З метою визначення шляхів вирішення піднятих проблем ми систематично будемо проводити моніторингові дослідження, які забезпечуватимуть неперервне відстеження за станом діяльності освітньої галузі та прогнозування її розвитку. Департаментом уже розроблено циклограму та дорожню карту таких досліджень.
Наступною проблемою низького рівня якості освіти, я вважаю, є слабка мотивація учителів до неперервного вдосконалення професійної компетентності та саморозвитку, недостатній рівень інформаційної компетентності педагогів; відсутність у частини навчальних закладів умов для постійного використання ІКТ-технологій у навчальному процесі.
У школі мають працювати виключно фахівці. Кадри повинні сприяти підвищенню якості освіти, а не навпаки.
Перед системою післядипломної педагогічної освіти області постають завдання забезпечення професійної досконалості і конкурентоспроможності педагогів на ринку освітніх послуг.
Значну роль у самоосвіті вчителя має відіграти обласна інформаційно-методична газета «Освіта Буковини», всебічно висвітлюючи стан та перспективи розвитку освітньої галузі.
Розмірковуючи про якість освіти, потрібно пам'ятати, що найбільш ефективний спосіб її підвищення – це змагання, пошук талановитих учнів та сприяння їх подальшому становленню».
У роботі Крайових зборів керівників навчальних закладів краю також взяли участь: голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру, голова обласного комітету профспілки працівників освіти і науки Володимир Дудчак, заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Любов Тарангул, заступник директора – начальник управління сім’ї, молоді та з гендерних питань ДОНМС Олександр Довганич, заступник директора – начальник управління фізичної культури та спорту ДОНМС Анатолій Швець, голови райдержадміністрацій та районних рад, керівники закладів освіти краю.
У ході засідання крайових зборів Михайло Папієв, Михайло Гайничеру і Михайло Бауер відзначили кращих працівників освітньої галузі краю грамотами та грошовими нагородами, а також обдарованих дітей Буковини – цінними подарунками.

«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
«Ми повинні виховувати успішних людей – переможців»
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2021 (43)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)
Серпень 2020 (53)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше