» » » Заклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітей
Інформація
  • Переглядів: 4802
  • Автор: Moderator
  • Дата: 17-02-2011, 16:15
17-02-2011, 16:15

Заклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітей

Категорія: Навігація / Новини

У сучасному світі, де робиться ставка на інтелект, інформацію і високі технології, роль обдарованої особистості в забезпеченні суспільного прогресу є визначальною. Інтелектуальні здібності підростаючого покоління потребують всебічного розвитку і повноцінної реалізації, адже талановита молодь - головний ресурс процвітання нації в умовах панування високотехнологічної та інтелектуальної моделі світової економіки.
16 лютого 2011 року на базі шкіл нового типу міста Чернівців було проведено семінар начальників відділів (управлінь) освіти міських рад та райдержадміністрацій, завідувачів районних (міських) методичних кабінетів, голів районних (міських) комітетів профспілки Чернівецької області.
Відкрив семінар начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Михайло Йозефович Бауер.
Головний освітянин області розповів про стан та завдання щодо покращення системи роботи з обдарованими учнями у гімназіях та ліцеях Чернівецької області.
За словами Михайла Йозефовича процес оновлення сучасної школи не може відбуватися без підвищення якості та інноваційного розвитку освіти і в цьому контексті – поліпшення роботи з обдарованою молоддю, в т.ч. модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази гімназій і ліцеїв, навчальних закладів, які покликані забезпечувати розвиток індивідуальних здібностей і обдарувань учнівської молоді.
Одним із факторів, який засвідчує надання якісної освіти в гімназіях та ліцеях є результати участі учнів цих закладів у олімпіадах та конкурсах, в т.ч. конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.
«З метою підтримки обдарованих та здібних дітей щороку розпорядженням обласної державної адміністрації призначаються іменні стипендії, які виплачуються щомісячно протягом навчального року в розмірі від 80 до 120 грн., на виплату яких у 2010 році в обласному бюджеті затверджено 71,6 тис. грн.
Але не секрет, що в організації роботи з обдарованою молоддю та діяльності гімназій і ліцеїв існують проблеми як змісту навчально-виховного процесу, так і кадрового та матеріально-технічного забезпечення», - заявив начальник Головного управління.
На думку головного освітянина області велика роль у розвитку здібностей обдарованої учнівської молоді, пізнавального розвитку дитини відводиться спецкурсам та факультативам.
«З цією метою необхідно широко запроваджувати за рахунок варіативної частини робочого навчального плану викладання курсів для підсилення та поглибленого вивчення обов’язкових предметів.
Адміністраціями гімназій та ліцеїв майже не використовуються можливості збільшення годин спрямованих на розвиток обдарувань за рахунок формування муніціпальної складової робочого навчального плану з додатковим фінансуванням з місцевих бюджетів.
Головне управління категорично забороняє використовувати години варіативної складової робочого навчального плану не за призначенням, зокрема для збільшення тижневого навантаження вчителя».
Михайло Йозефович наголосив, що відділи (управління) освіти мають здійснювати постійний контроль за якістю викладання факультативів, курсів за вибором та спецкурсів. Вивчити доцільність окремих з них та вжити заходи щодо їх оптимізації, використавши моніторинг запитів учнів та батьків.
«На мою думку сьогодні втрачено імідж гімназій та ліцеїв, - зауважив головний освітянин області. - У погоні за цифрами та показниками ми відкрили чимало гімназій та ліцеїв, які відрізняються від загальноосвітніх шкіл тільки назвою.
Ми забули, що зарахування учнів до цих закладів здійснюється на конкурсній основі. Страх щодо втрати контингентів, особливо у сільській місцевості, призводить до того, що до гімназій та ліцеїв зараховуються всі учні, в т.ч. і ті, які навчаються на початковому рівні».
За словами Михайла Йозефовича Бауера адміністраціями недостатньо використовуються можливості інформаційного простору з метою пропаганди досягнень та надбань цих закладів: «Про роботу деяких ми навіть не знаємо. Чи не головна роль в цьому питанні відводиться сайтам, які мають запрацювати на повну потужність. Кожний заклад має розробити програму розвитку.
На імідж гімназій та ліцеїв має працювати кадрова політика. Вважаю за необхідне повернутися обличчям до славнозвісного вислову «Кадри вирішують все». З кожним роком зростає кількість працюючих пенсіонерів, особливо у гімназіях та ліцеях. А для новопризначених безпричинно не проводиться конкурс, тому значний відсоток педпрацівників у цих закладах з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» або «спеціаліст ІІ категорії».
Начальник Головного управління зобов’язав відділи (управління) освіти здійснювати постійний контроль стану навчально-виховного процесу та кадрового забезпечення вжити заходи щодо покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів «нового типу». Вивчити питання доцільності функціонування окремих ліцеїв і гімназій та вжити заходи щодо їх оптимізації. Включити це питання до заходів з проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
Головний освітянин наголосив на тому, що попри успіхи, є багато невирішених проблем з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю та побажав знайти власні оригінальні шляхи, які б дали можливість вирішити проблеми, які мають місце в роботі з обдарованими дітьми на місцях.
«Пам’ятаймо, що тільки через високоякісну освіту ми зможемо наблизитись до євростандартів», - завершив свій виступ Михайло Йозефович.
Валентина Семенівна Малишевська, начальник управління освіти Чернівецької міської ради поділилася досвідом з питань розвитку обдарувань учнів під час навчально-виховного процесу. За її словами робота управління освіти Чернівецької міської ради спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.
Їх реалізація забезпечує створення чіткої системи навчання й виховання з даної проблеми.
З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді сприяння розвитку їх таланту, духовно-емоційних і розумових здібностей у місті функціонує 21 школа нового типу - 5 ліцеїв, 7 гімназій, 7 спеціалізованих шкіл І ступеня, 2 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів.
4 навчальні заклади міста мають статус експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня. З них 2 заклади нового типу: гімназія № 5 –«Впровадження психолого-педагогічної системи «Розвивальне навчання» та ліцей № 2 – «Адаптивне управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах профілізації навчання»
Повноцінність освіти в школах нового типу забезпечується інваріантною і варіативною частинами навчальних планів. Основні функції варіативної складової навчального плану - це забезпечення індивідуальної орієнтованості змісту освіти та всебічності розвитку особистості. Зміст варіативної складової конкретизується з урахуванням інтересів та нахилів учнів та з метою забезпечення безперервної освіти.
Пріоритетність тих чи інших функцій варіативної складової навчального плану зумовлюється освітніми цілями кожного ступеня навчання, а також особливостями профілізації конкретного навчального закладу. Тому години варіативної складової робочих навчальних планів усіх закладів нового типу здебільшого спрямовані на підсилене та поглиблене вивчення профільних предметів, факультативні заняття, курси за вибором, спецкурси, що дає можливість учням глибше опанувати зміст дисциплін профільної галузі. Всього учні закладів нового типу міста вивчають 42 профільні дисципліни за рахунок годин варіативної складової.
«Важливу роль у виявленні творчої дитини, її розвитку та збагаченні відіграє учитель. Але ми знаємо, що особистість може виховати тільки творча особистість. З метою якісного кадрового забезпечення навчально-виховного процесу управління освіти, міський методичний кабінет одним із пріоритетних напрямів у роботі з педагогами визначило конкурсний підбір кадрів для роботи в закладах нового типу», - запевнила присутніх Валентина Семенівна.
Учителі шкіл нового типу – учасники та керівники майстер-класів, фахових шкіл молодого вчителя, автори та співавтори навчальних програм та навчально-методичних посібників та підручників. Особливою гордістю управління освіти Чернівецької міської ради є те, що окремі з них схвалені до використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки України.
Начальник управління освіти Чернівецької міської ради переконана, що професійному розвитку педагогів сприяє їх участь у різноманітних освітніх, наукових та методичних програмах та проектах.
Учасники семінару мали змогу познайомитися з різними формами роботи з обдарованими дітьми: співпраця з вищими навчальними закладами, робота наукових товариств, роботи євро клубів, використання технології європейського мовного портфоліо, дебатів, робота в напрямку еколого-краєзнавчих досліджень, мистецькі вітальні, проектна діяльність, експериментальна робота.
Учасників семінару також розповіли про інформаційний супровід навчального процесу, психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми та психологічний супровід роботи з педагогами.
Завершилася робота засіданням «круглого столу» з проблеми «Розвиток обдарувань учнів під час навчально-виховного процесу в школах нового типу». Свої думки щодо заданої теми висловили директор ІППО Чернівецької області Г.І.Білянін, директор БМАН М.К.Тріска, начальник відділу освіти Сторожинецької райдержадміністрації В.І.Багрій, начальник відділу освіти Новоселицької райдержадміністрації Д.В.Романчук, завідувач РМК Сокирянського району М.Ф.Танас, голова Вижницького райкому профспілки працівників освіти Я.С.Борсук.
Начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Михайло Йозефович Бауер підвів підсумки семінару та висловив сподівання щодо покращення роботи з обдарованими дітьми у районах області.

Заклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейЗаклади нового типу повинні відповідати запитам обдарованих дітейскачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Грудень 2018 (67)
Листопад 2018 (243)
Жовтень 2018 (175)
Вересень 2018 (85)
Серпень 2018 (124)
Липень 2018 (106)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше