» » » Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Інформація
  • Переглядів: 1468
  • Автор: Moderator
  • Дата: 22-11-2012, 13:48
22-11-2012, 13:48

Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"

Категорія: Новини / Заклади вищої освіти області

Сьогодні, 22 листопада 2012 року, за участі директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Михайла Бауера, відбулися урочистості з нагоди 15-річчя кафедри екології та права Чернівецького факультету Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".
Михайло Йозефович від імені всього Департаменту освіти і науки, молоді та спорту привітав працівників кафедри та студентів з такою визначною подією
Під час своєї доповіді, Михайло Бауер зауважив, що: «Сьогодні очевидно, що запобігти екологічній катастрофі можна лише за умови тотальної конверсії екологічної свідомості людей при суттєвому підвищенні екологічної культури населення. Це змушує приділяти екологічній освіті та вихованню людей все більшу увагу».
За словами директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, у Чернівецькій області розроблені концептуальні та методологічні підходи до організації екологічної освіти, які враховують культурні традиції багатонаціонального населення краю, багатий педагогічний досвід працівників системи освіти області, а також природне різноманіття га унікальність ландшафтів регіону.
Базою для розвитку екологічної освіти стала Регіональна концепція екологічної освіти Чернівецької області. Документ був розроблений творчою групою найкращих фахівців з питань екології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та загальної середньої освіти краю. Регіональна концепція визначає мету і завдання екологічної освіти, підходи до формування її змісту, організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різного рівня, позакласної, позашкільної роботи, перепідготовки педагогічних кадрів, просвітницької роботи тощо.
Метою Регіональної концепції є моделювання освітньо-виховного процесу екологічної освіти та виховання в системі освіти Чернівецької області, залучення громадськості та зацікавлених організацій до вирішення проблем екологічної освіти, просвіти та виховання.
Головна доктрина Регіональної концепції поглиблює основоположні методологічні принципи та дає сучасне тлумачення основних термінів та понять Концепції екологічної освіти України.
Загальна частина Регіональної Концепції містить розробку конкретних механізмів реалізації положень, викладених в головній доктрині Регіональної концепції. Вона висвітлює деякі проблеми, які виявились в процесі впровадження державної Концепції екологічної освіти України в практику та пропонує шляхи їх вирішення.
Змістовно-специфічна частина Регіональної концепції екологічної освіти фактично базується на її наповненості конкретним інформаційним змістом, який визначається специфікою регіонів. Адже освіта стає зрозумілою і дієвою лише в тому випадку, якщо вона наближена до реального оточення учня. Не дарма в третьому параграфі Концепції екологічної освіти України наголошується, що краєзнавчий принцип екологічної освіти має бути вдосконалений і покладений в основу.
У цій частині Регіональної концепції висвітлюється зміст таких компонент:
• природо-специфічна компонента;
• антропогенна компонента;
• етнічна компонента;
• транскордонна компонента.
Кожна із компонентів окреслює пріоритетні об єкти, на які буде спрямована екологічна освіта та виховання в даному регіоні й слугує своєрідним інформаційним банком даних.
Методологія реалізації положень Регіональної концепції дозволить досягнути успіху через:
- профілізацію старшої школи;
- розширення екологічної складової базових дисциплін;
- запровадження факультативів та спецкурсів з основ екологічних знань за рахунок варіативної складової начальних планів;
- посилення міждисциплінарних зв'язків з наголосом на екологічній складовій;
- організацію шкільних позакласних виховних заходів;
- організацію співучасті у навчально-виховних заходах екологічної тематики батьків, громади, представників органів місцевого самоврядування;
- посилення екологічної складової в системі дошкільної освіти;
- розширення мережі та покращення матеріально-технічної бази позашкільних еколого-натуралістичних закладів;
- формування у студентів вищих навчальних закладів високої екологічної культури, глибоких екологічних знань та екологічного світогляду, підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів у всіх сферах екологічної, практичної, управлінської, освітньої та наукової діяльності.
Михайло Бауер підкреслив, що: «Екологічна освіта в Чернівецькій області сьогодні має певні
успіхи.
У Чернівецькій області станом на 1 вересня 2012 р. 4 школи здійснюють підготовку за екологічним профілем. У 9-их класах за рахунок варіативної складової запроваджено спецкурс «Основи екологічних знань» у 80 % ЗНЗ (м. Чернівці), Усього за рахунок варіативної складової навчальних планів у ЗНЗ області охоплено 175 класів (10 класів у, Вижницькому, 18-у Путильському, 24-у Глибоцькому, 18 - у Кіцманському, 35-у Сокирянському, 7-у Хотинському, 46-у Новоселицькому, 17-у Заставнівському ройонах).
Вирішення проблеми екологізації освіти здійснюється за рахунок введення екологічної складової у програми всіх загальноосвітніх дисциплін, запровадження у варіативній складовій наскрізних екологічно орієнтованих дисциплін: «Чернівці та екосистема міста», «Технології енергозбереження та їх екологічна складова» тощо.
Популярними в учителів та учнів є проектні технології екологічного навчання та виховання. Ефективність пошуково-дослідної діяльності учнів та вихованців позашкільних навчальних закладів в природоохоронній галузі зумовлює необхідність розширення їх тематики та масштабів застосування.
При ЗНЗ та позашкільних навчальних закладах функціонують 180 гуртків екологічної тематики (охоплено 3250 учнів).
Учні та вихованці гуртків позашкілля Чернівецької області беруть активну участь у екологічних конкурсах, акціях, проектах: Всеукраїнському заочному конкурсі «Ліси для нащадків», Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит», міжнародному проекті «Моніторинг біорізноманіття в Україні», Всеукраїнській акції «Рослини - рятівники від радіації» і багатьох інших».
З 2000 року за ініціативи ЧОЦЕНТУМ та ЧНУ імені Ю. Федьковича в області проводилась екологічна олімпіада для учнів 10-11 класів. З 2010-2011 нр учні ЗНЗ Чернівецької області беруть участь у Всеукраїнський олімпіаді з екології і здобувають призові місця. .
Отже, екологічна освіта та виховання в Чернівецькій області здійснюються у загальноосвітніх закладах та закладах позашкільної освіти. Результативність конкурсів різних рівнів та олімпіад екологічного напрямку вказують на певні успіхи. Педагоги області мають достатній рівень фахової підготовки та готовність до поширення та поліпшення екологічної освіти та виховання.
З метою реалізації Регіональної концепції екологічної освіти Чернівецької області розроблена Комплексна програма екологічної освіти Чернівецької області на 2013-2017рр.
Комплексною програмою екологічної освіти в Чернівецькій області на 2013-2017 роки підтримано традиційні та виправдані практикою навчально-виховні заходи, а також запроваджено деякі принципово нові методи.
До нових методів можна віднести:
- метод компетентнісного навчання, який повинен прийти на зміну методу формування знань та умінь.
- організацію спільних моніторингових проектів екологічної тематики позашкільних, шкільних закладів освіти області та наукових екологічних лабораторій Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича;
впровадження обласної грантової програми екологічних проектів учнівської молоді.
Впровадження проектного методу в розвиток екологічної освіти області дасть можливість:
-стимулювати молодь до активної природоохоронної діяльності; опанувати сучасну методику проектування управлінської та педагогічної діяльності;
-розвинути та закріпити міжнаціональні зв'язки в межах області, усього Західного регіону України, прикордонних територій сусідніх країн - Румунії та Республіки Молдова;
-створити банк даних проектних пропозицій, які можуть бути розвинені у транскордонні проекти міжнародного співробітництва у рамках Єврорегіону Верхній Прут.
«Концептуальні та методологічні засади екологічної освіти Чернівецької області викладені в двох локальних документах: Регіональній концепції екологічної освіти Чернівецької області та Комплексній програмі екологічної освіти в Чернівецькій області на 2013-2017 рр. Принципи збереження та захисту природного середовища, комплексності, безперервності та систематичності екологічної освіти і виховання, покладені в основу цих документів, сприятимуть підвищенню якості та поширенню екологічної освіти на Буковині», – констатував Михайло Бауер.

Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
Михайло Бауер: "Ми вступили в активну фазу творчого доробку екологічної освіти"
скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Липень 2020 (3)
Червень 2020 (83)
Травень 2020 (116)
Квітень 2020 (94)
Березень 2020 (86)
Лютий 2020 (150)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше