» » » Результати проведення Всеукраїнських інтернет-зборів батьків першокласників
Інформація
  • Переглядів: 1443
  • Автор: Moderator
  • Дата: 2-11-2012, 12:41
2-11-2012, 12:41

Результати проведення Всеукраїнських інтернет-зборів батьків першокласників

Категорія: Навігація / Новини

З 5 по 25 жовтня 2012 р. було проведено інтернет-збори батьків першокласників.
Всеукраїнські інтернет-збори батьків першокласників проведено з метою вдосконалення організації навчально-виховного процесу в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів.
За попередніми підрахунками в Інтернет – зборах брало участь 3998 (39,5%) батьків учнів перших класів.
На запитання про умови навчання дитини у 1 класі 92,7 % респондентів повідомили, що їх влаштовують повністю умови навчання дитини у школі. 9,1% батьків умови навчання їхньої дитини влаштовують частково, а 0,3% батьків не задоволені умовами навчання їхніх дітей у школах. Так, вони висловили стурбованість не відокремленістю початкової школи від основної і старшої, невідповідністю шкільних меблів віковим особливостям першокласників, застарілістю шкільного обладнання, недостатнім опаленням шкільних приміщень, відсутністю кімнат для відпочинку першокласників.
100 % респондентів повідомили про достатнє забезпечення першокласників підручниками.
Якість підручників повністю задовольняє 60% респондентів, частково задовольняє 30%, 10 % батьків не задоволені змістом підручників для учнів 1 класів. Так, їхні повідомлення указують на складність подачі навчального матеріалу та незадовільний ілюстративний матеріал підручників.
Організацією харчування першокласників задоволені близько 80% респондентів. 10% батьків висловлюють часткове задоволення організацією харчування їхніх дітей. Понад 10% дописувачів указує на низьку якість харчування. Нарікання викликає одноманітність, відсутність у меню свіжих овочів і фруктів, масла та сиру.
80 % батьків указують на необхідність функціонування групи продовженого дня для учнів перших класів. Близько 10 % батьків висловлюються про необхідність короткотривалого перебування учнів 1 класів на групі продовженого дня, близько 1 % респондентів вважать групи продовженого дня не обов’язковими.
Усі дописувачі вважають, що група продовженого дня обов’язково має бути безпечною для перебування дитини, з відпочинком на свіжому повітрі на облаштованому спортивному майданчику і гарячим харчуванням та обов'язковим денним сном або відпочинком першокласників, – такою, що продовжує формувати дитячий колектив, забезпечує умови для спілкування дітей. У значній частині висловлювань ідеться про використання вчителем індивідуального підходу до кожної дитини.
Понад 91 % респондентів уважають, що для першокласників мають функціонувати групи продовженого дня для кожного класу окремо (клас-група. 8,5% дописувачів висловлюються за ефективність організації груп продовженого дня однієї вікової категорії – однієї на паралель перших класів.
Значна кількість повідомлень стосуються важливості під час роботи групи продовженого дня роботи гуртків за інтересами, проведення різноманітних інтелектуальних, розвиваючих ігор, читання художніх творів, проведення цікавих виховних бесід, а також наявності ігрових куточків та кімнат відпочинку.
Понад 60 % батьків стурбовані можливим скороченням груп продовженого дня, у той час, як потреба у їх функціонуванні з кожним роком зростає.
Усі дописувачі одностайно висловлюються за те, що батьки повинні бути спокійними за свою дитину під час її перебування у групі продовженого дня; умови повинні бути такими, що максимально зберігають здоров'я дитини та допомагають їй відпочити та підготуватися до навчальних занять на наступний день.
Близько 80 % повідомлень указують на досить чисельну низку чинників, що впливають на здоров’я дитини. Респонденти указують, насамперед, на психологічно – емоційний стан дитини, її фізичне загартування, відповідність санітарно-гігієнічних умов фізичному розвитку дітей, умови освітлення робочого місця дитини, відповідний температурний режим у класі та школі, збалансованість навантаження та відпочинку, захворюваність інших дітей, комфортний та гігієнічний одяг, відповідне шкільне обладнання (парти); зменшення часу перебування дитини на свіжому повітрі, малорухомий спосіб життя через не унормоване спілкування з телевізором, комп'ютером, стільниковим телефоном, недостатня увага дорослих до правильної постави дитини, перевантаження першокласників великими за обсягом завданнями, зокрема у школах з поглибленим вивченням іноземних мов.
Організацією уроків фізичної культури в 1 класі задоволені повністю 78% респондентів; частково задоволені – 14 %; 8 % дописувачів не задоволені якістю організації та проведення уроків фізичної культури.
Значна частина тривожних висловлювань стосується якості проведення уроків фізичної культури у 1 класах педагогами, які не володіють методикою роботи з учнями початкових класів; неякісної заміни цих уроків. Це завдає значної шкоди здоров'ю першокласників.
Безпечне перебування дитини у школі задовольняє 61 % батьків. 28 % вважають його не достатньо безпечним, а 11 % батьків висловлюють тривогу щодо небезпечного перебування дитини у навчальному закладі.
Понад 20 % повідомлень вказують на те, що безпечне перебування дитини у школі залежить від ефективної організації навчально-виховного процесу, під уважного ставлення до дітей педагогічних працівників та урахування ними вікових особливостей першокласників.
Дописувачі свідомі важливості правильного сімейного виховання та навчання дітей у родині правил поведінки, важливості усвідомлення батьками та педагогами особливості навчання дитини саме в початковій школі, важливості докладання спільних зусиль для досягнення оптимального результату не лише у навчанні та вихованні дитини, а й у забезпеченні умов для безпечного перебування першокласника у школі.
Організацією навчання учнів іноземної мови з 1 класу задоволені повністю 82 %респондентів; частково задоволені – 12 %, 6 % дописувачів не задоволені якістю організації та проведення уроків іноземної мови. Зокрема, незадоволення батьків викликані низьким рівнем володіння вчителем методикою навчання учнів 1 класу іноземної мови.
Понад 92 % респондентів переконані, що оцінювання навчальних досягнень у 1 та 2 класах має бути вербальним. Вони вважають, що оцінювання має бути доступним, зрозумілим для дітей, супроводжуватися поясненням учителя; дитина має поступово зрозуміти принцип 12-бальної системи оцінювання.
5 % батьків висловлюються за поступове введення бальної системи оцінювання з 2 класу.
1,5 % дописувачів висловлює думку щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів у балах, починаючи з 1 класу.
Близько 1,5 % повідомлень схвалюють можливість комплексної системи оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів (вербальної та невербальної).
Майже всі респонденти схвалюють позицію Міністерства щодо майбутнього безбального оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів з фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва, основ здоров’я, «Сходинки до інформатики».
Майже всі повідомлення дописувачів говорять про необхідність тісної співпраці педагогічного та батьківського колективів.
Близько 90 % батьків наголошують на тому, що співпраця має бути злагодженою, щоденною, взаємною, плідною, відвертою і чесною, довірливою, відповідальною, спрямованою на спільне вирішення проблем, які виникають. Важливою для них є: інформування батьків не лише про невдачі й проблеми дитини, але і про її успіхи; бесіди з психологом; урахування під час навчально-виховного процесу індивідуальних особливостей кожної дитини. Про необхідність адекватного реагування батьків на поради вчителя зазначають близько половини респондентів.
У значній частині повідомлень ідеться про важливість батьківських зборів, вчасних консультацій, телефонного зв'язку; спільного відзначення з учителем, дітьми і батьками свят; проведення позакласних заходів (екскурсій, туристичних походів; проведення диспутів, круглих столів тощо.
Переважна більшість батьків, які взяли участь у інтернет-зборах налаштовані на тісну співпрацю з учителем, можуть і готові допомагати педагогам вирішувати питання навчально-виховного процесу; вважають обов’язковим компонентом плідної співпраці взаєморозуміння між батьками і учителем; хочуть допомоги від учителя щодо наукових підходів до навчання і виховання першокласників, зокрема, щодо виховання особистості; розумового, психічного розвитку дитини тощо; бажають якнайповнішої інформації про кожен шкільний день у житті дитини.
Понад 75 % батьків очікують від навчання дитини в початковій школі не лише вміння грамотно писати, читати, рахувати, але і думати, робити висновки, формувати власну думку та вміти знаходити спільну мову в будь-якому колективі.
Для 18 % батьків важливим є сформованість у дитини бажання вчитися.
Майже для всіх респондентів важливим є уміння дитини бути організованою, самостійною та уважною, умотивованою до подальшого навчання.
Значна частина батьків вважає, що їхня дитина повинна бути компетентною та легко адаптуватися до умов життя, реалізувати можливості, долучитися до реалізації різних проектів, бути людяною.
Як, на Вашу думку, можна поліпшити організацію навчально-виховного процесу в перших класах.
Понад 98 % батьків вважають, що вчити дитину жити — основне завдання школи, тому навчання і виховання та розвиток дитини - поняття нероздільні, оскільки цілеспрямоване формування особистості відбувається постійно, також і під час навчально-виховного процесу.
Лише 2 % дописувачів важають, що школа повинна тільки навчати дітей.
Для поліпшення навчально-виховного процесу у початковій школі близько 20 % респондентів пропонують переглянути навчальні програми і навчальні плани для зменшення навантаження на першокласників, більше часу відводити на виховання і зміцнення здоров'я дітей.
37 % повідомлень свідчить про необхідність обов'язкового зменшення наповнюваності учнів у класах. Близько 17 % батьків переконані, що дитина має розпочинати навчання у школі з 7 років.
Близько 85 % батьків закликають відмінити невиправдані тестування дітей за програмою 1 класу при вступі дітей до школи.
Про збалансованість харчування у школах та про його належне фінансування державою йдеться у значній частині повідомлень.
Понад 30 % дописувачів вважають, що у 1 класі слід більше уваги приділяти стану здоров'я дитини, рухливим перервам, прогулянкам на свіжому повітрі, про можливість проводити частину кожного уроку і ігровій формі.
У багатьох повідомленнях, окрім зазначених проблем, порушуються питання необхідності постійного підвищення кваліфікації як молодих, так і досвідчених вчителів початкових класів для удосконалення якості навчання та виховання першокласників, забезпечення шкільних бібліотек сучасною літературою та періодичними виданнями для учнів початкових класів; про забезпечення шкіл сучасним обладнанням та необхідною сучасною технікою; про належне і своєчасне фінансування навчальних закладів; про необхідність роботи групи продовженого дня окремо для першокласників з денним сном та відпочинком; про обов'язкову роботу психолога з учнями перших класів та їх батьками.скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Контакти

Адреса:
вул. Грушевського, 1, м.Чернівці, 58010
Телефони:
55-29-66, 57-32-84(факс)
Пошта:
doncv@ukr.net

Архiв новин

Січень 2021 (26)
Грудень 2020 (63)
Листопад 2020 (58)
Жовтень 2020 (73)
Вересень 2020 (59)
Серпень 2020 (53)

Команда сайту

Адміністратор:
Смольницький Анатолій Ігорович
Пошта:
doncvpress@ukr.net

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше